25-10-06

van de onrechtmatigheden vanwege de achterklap van mijn nieuwe velo

Beste bezoekers van de boek van Mariette, een groet vanwege Mariette alsmede een verklaring dat er haar in de strate een grote ongerechtigheid worde aangedaan vanwege dat heel de strate lacht met mijn nieuwe velo vanwege de feitelijkheden dat het een velo met steunwielen betreft vanwege dat Mariette moeilijkheden ondervonde met haar evenwicht vooral aan de kruispunten gedurende stilstand met de velo.

Alsook dat Fons zich uitsprake aangaan het nieuwe rijwiel en zeide dat ik gelijk een brokke van een handicap hadde als ik mij via een behelpinge van steunwielen door het plaatselijke verkeer moete begeven. Ik zeide ook, Fons, zeide ik, het is vanwege mijn evenwicht maar Fons zeide, Mariette, zeide hij, ofwel rijdt ge met een velo die een velo is ofwel verplaatst ge u met een looprek als ge aan een moeilijke evenwichtigheid ten prooi valt. Om maar een keer te zeggen wafferen hulp dat ik van Fons verwachtende mogen zijn in het probleem in kwestie.

Het is nochtans vreende gemakkelijk azzo een byciclette met ondersteuninge van zijdewaardse wielen dewelke een bijdrage leveren aan de gemakkelijke stilstand der rijwiel ook als de gebruiker er gewone blijft opzitten. Aan ieder rood lucht kan ik mijn foeloir een herschikkinge laten geworden als tevens dat ik mijn rok een brokke weer in de plooie kan trekken bij winderig weder. Maar het ware weer niet rare dat anderen zichzelve geen voorstellinge kunnen maken van het gemak van zo'n rijwiel en dat ze tons were begunnen Mariette uit te lachen.

Maar geen treurliedeken om Mariette alsmede dat ik ook goed nieuws heb vanwege het feit dat ik een nieuwe paltoe heb gekocht vanwege dat het seffens weer een feitelijkheid ware dat de jaarlijkse missienaaikring zin deuren wijd openzet voor de mensen van de parochie die de missies een ondersteuninge willen laten geworden. Het is van deze keer met een laaif zanger die heet Gustaaf dewelke het hier Gustaafke van Maria's betreft van het breigoedwinkelke geweest dewelke al een paar jaar is gesloten vanwege een faillissement waar ge niet nevens koste kijken omdat het volgens uitbaatster Maria Blieck de gewente niet meer ware dat de mensen nog breien. Gustaafke heeft een breed repertoire waardore dat hij iederen avond 3 keren een half eure zal optreden voor de gegadigden aldaar op de missiefeeste.

Vandejare is het wel een mizerie voor eentwien te vinden voor aan het rad (altijd prijs) vanwege dat Vivianne dewelke anders altijd aan het rad post gevat hadde, dat zij niet meer kan vanwege vreende zware gezondheidsproblemen dewelke ons hier veels te verre zouden leiden alsmede dat het hier ook niet de boek van Vivianne is waardore dat ik niet verder zal ingaan op de betreffende problemen van Vivianne maar toch een keer gezegd zijnde omdat het niet zo vreende goed gaat met Vivianne vanwege dat er nog altijd geen verbeteringe merkbaar is, van haar toestand. Momenteel is het rad dus nog onbemand gelijk dat we zeggen waardore dat er vele kinders verzekers met spijt in het jeugdig hart gaan moeten constateren dat er vandejare geen draaiinge aan het rad (altijd prijs) gegeven zal kunnen worden. Alsook soms oudere bezoekers die ook een keer gaarne draaien. Maar er is vanavond nog een vergaderinge met Magda van Tjenne dewelke plaatsvind in de parochiezale alhier. Ik hoop dan ook van tegen zaterdag de resultaten van de bijeenkomste te kunnen declareren via een meninge op mijn boek.

Verders moet ik ook al mijn bezoekers van nde boek bedanken voor mijn opwaarse klaseringe op de blog40 in dewelke ik nu al een heel ende voor meneer Urbain sta vanwaar de situatie tussen Mariette en menere Urbain vreende gespannen is de laatste tijd. Mariette, zeide hij, de strijd is nog niet gestreden, zeide hij vanover de hage en van colèire schupte hij naar één van zijn kiekens en dadde binst dat hij nog heeltegangs van een accident aan zijn dikke teen moste genezen. Ik zeide ook, Menere urbain, zeide ik, de bestrijdinge worde gevoerd vanwege het aantal stemmen waarop hij zeide seffens een aantal stemmen tegen u ore, zeide hij. En azzo ziet ge ook dat veel mensen eigenlijk geen schone manieren hebben in het leven. Maar menere Urbain heeft ook zijnzelven niet gemaakt, gelijk dat Fons een terechte opmerkinge maakte.

 

BLIJFT ALDUS STEMMEN OP

MARIETTE HAAR BOEK

OOK NA U BEZOEK

15:20 Gepost door Mariette Courgette in Algemeen | Permalink | Commentaren (9) |  Facebook |

14-10-06

van de jaloerse nijdigaard vanwege mijn positie

Beste lezers van de boek van Mariette als dat ik u, mede via deze tweede meninge van vandage met de nodige beklemminge vrage om niet te luisteren naar de aangegeven belasteringe van menere Urbain (ge moet maar eens een keer op zijn name duwen als ge er meer van wilt weten) dewelke het niet kan verdragen dat ik meer lezers heb van mijn boek die op mij stemmen. Alsook tevens met klem een ontkenninge mijnertwege dat het geen waar is dat hij mij een valse fluite zou hebben laten geworden dewelke op mijn leeftijd verzekers tot een gewaarwordinge van een ferme vaginale bloedinge zoude lijden.

Ik moete mij wel via mij eigen boek verdedigen vanwege dat menere Urbain al mijn meningen op zijn boek blokkeert. Deze dictatuur van de boeken zal Mariette zekers melden aan Brussel aan het hoofdkwartier van tinternet alwaar de boeken worden bekeken in een juridisch kadrement via dewelke het verzekers tot een proces gaat komen tussen uw aller Mariette en menere Urbain.

Edoch niet getreurd vanwege deze valse note maar er met opgeheven hoofd tegenaan dewelke mening ook de mening van Fons is die zeide, Mariette, zeide Fons, als ik u ooit met zo'n valse fluite in u gleuve zoude betrappen dan kunt ge terten.

Alsmede een reprimande voor Cindy die het nateurlik geestig vind van mij hele dagen te vragen als de pielen van mijn tarzan nog niet aan een vervanginge toe zijn. Het mog duidelijk zijn dat in de hoedanigheid van menere Urbain een vreende slechte verliezer aan het licht als tevens aan de oppervlakte ware gekomen vanwaar ik ook zegge LEVE MARIETTE!!!!! Ik hebbe geklapt en gesproken.

14:38 Gepost door Mariette Courgette in Algemeen | Permalink | Commentaren (12) |  Facebook |

Van het einde vol verblijdinge als het ware van de ontvoeringe van Fons en Mariette

nuns_with_new_car

 

Zoals ik dus reeds al zeide in een vorige meninge op de boek waren wij ontvoerd op een parking door een bende gecriminaliseerde vrouwenhandelaars in den donkeren van de nacht. Fons zeide, Mariette zeide hij, als het vrouwenhandelaars zijn dan moeten we er niet mee inzitten want als ze u gaan zien morgenuchtend in de klaarten dan gaan ze ons vandeneerste keer were loslaten. Het ware een opmerkinge die recht door mijn herte sneedde maar het lot van een vrouwe is en blijft de incassatie en de verwerkinge en deze getuigen nu eendermale van vele smart en hertenpijn.

Edoch, de reden van de ontvoeringe lage elders en wiere algauwe duidelijk alswel dat ze Fons voor Fons Verplaatse hadden gepakt dewelke een ende geleden een functie in vervullinge wierde geworden als voorzitter van de nationale bank van België. Als Fons zijn klakke niet op zijn hoofd heeft dan gelijkt hij daar wel een brokke op. In de hoedanigheid der vergissinge ontvangde Cindy een brief waarin dat ze een losgeld eisten (en houdt u allemale vaste) van zeven miljoen euro! Dat kind geraakte daar vreende gestresseerd van, ons Cindy. Gelukkig ware er de onderkoelinge van Mieltje Kleppe van de gebuurtepolitie die het nummer der ontvoerenden belde en een uitleg liete geworden aan die bende poepgaais waardore dat ze Fons achter zijn paspoort vroegen daarbij elk een wasspelde op hun neuze (ze waren met twee) vanwege de reuke die nu werkelijk in een soorte ondragelijkheid ware gerocht in de besloten ruimte van de vanne, met name de Ford transit cabionette.

De vergissinge wierde algauwe duidelijk en wij werden te kloefe uit de vanne gedumpt en we stonden wij daar, langs de pechstroke van de autobane. Fons begoste veneerste keer te autostoppen. Gelukkig stopte er een old timer met een meute bejaarde nunnen die van een gebedswake kwamen. In een vrome tale legde ik onze situatie uit door dewelke de nunnen gepakt waren alwaardore dat zij ons een lift gaven tot voor de deure. Het aureool van gelovigheid die ons omringde in de Amerikaanse voiture der nunnen verstevigde ook Fons zijn inwendige hoop want zijn konte hadde niet eenmaal geblaft in het bijzijn van de zusters. Aldus een einde vol verblijdinge als het ware van de ontvoeringe van Fons en Mariette alsmede dat het duidelijk helpt als ge wekelijks naar de messe gaat.

Maar mama mia hebt ge van u leven en wat is er ondertussen gebeurd, vraagt Mariette aan haar vele lezers te lande? Ik had het vandeneerste keer in het snotje als ik menere Urbain zage maar er moeste eentwadde gebeurd zijn gedurende onze afwezigheid want menere Urbain stonde met een tote tot tegen de grond in zijn deuregat als wij thuis kwamen. Een ende latere wiere duidelijk vanwadde want Mariette zelve hadde menere Urbain voorbijgestoken in de Blog40. Maar Fons zegt ook dat het niet moeilijk is vanwege dat menere Urbain in een brokke van een depressie zate vanwege dat hij hem geen 100% voelt en dat hij bijkans nietend meer schrijft maar ik zeide ook, Fons zeide ik, ’t is nu niet voor ’t één of ’t ander maar menere Urbain schrijft neffenst de mensen binst dat de meninge van Mariette alsan naar het middelpunt van de menselijke belevinge gaat en dat de mensen under daarin erkennen alsook dat mijn schrijfstijl meer mensen interesseert dan al dienen dei van menere Urbain. Dat is wat ik daarvan denke, zeide ik fors.

 

DANK AAN ALLEN DIE VOOR MIJ STEMDEN

EN DAARMEE MENERE URBAIN ONTSTEMDEN

'T WARE EEN VREENDE MOEILIJKE STRIJD

MAAR U HEBT MARIETTE NAAR DE OVERWINNINGE GELEID

'T WIERE AAN DEN ANDERE KANT OOK TIJD

DAT IK WERDE STIJD VERBLIJD

13:03 Gepost door Mariette Courgette in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

07-10-06

Van de belefenissen en waarom dat het zolang duurde

Er ware een brokke sprake van enige paniek onder de talrijke lezers van de boek van Mariette vanwege de feiten dat Mariette gelijk van de aardbolle ware verdwenen edoch niets is minder waarachtig te noemen want ik ben hier were, beste lezers. Een buiginge laat ik ulder allen geworden vanuit het verre Assebroeke.

Vanwaar ik zo lange op mij liet wachten dient gezocht in de gevolgen van de dramatische gebeurtenissen achter de trouwe van Vincent van Gerda van Roger. Gelijk ik reeds uitlegde betrefte het hier mijn zuster haar jongsten die zich het sacrament van eeuwigen trouw liete welgevallen in Wetteren. Een vreende schone messe en een propere feeste. Nietend van te zeggen. Het ware zelfs een receptie met champagne aan volonté via dewelke Fons al tegen te zevenen een vliege in zijn oge had de grote van een kerkvalke. Hij ware al mozedronke en de feeste moste nog een aanvang nemen.

In plekke van tons te stoppen met lampetteren binst het eten goot Fons tevens gedurende de maaltijd dan alsook nog ettelijke glazen wij in zijn kelegat met de resultaten dat hij alleens niet meer wiste dat het fazante ware voor te eten met als resulteringe dat hij heel den tijd zat te zeggen dat het vreende goed kieken ware dat ze serveerden. Achter het eten is hij dan in de trippels gevlogen met nonkel Oscar en nonkel Albert met de kwalijke gevolgen dat ze alleens hun name niet meer wisten als dat spel daar gedaan ware. Fons ware muildronke en we stonden wij daar, in Wetteren.

Fons ware niet meer in staat tot besturinge van de Lada en zodoende moste Mariette zelve rijden. Het ware vanwege de heupe echter verzekers zeven jaar geleden dat ik nog gereden hadde. En het ware tons nog temidden van de nacht en pekkedonkere. Ik dede de fars branden en Fons miekte van zijn neuze dat ik tevele rechts hielde maar ik zeide, Fons zeide ik, als ge het beter kunt gaat ge zelf moeten rijden, zattekloot. Hij zeide dat hij niet zat was maar eerder onwel ware geworden van het kieken dat hij gegeten hadde. Seffens een kieken tegen u ore, zeide ik en ik concentreerde mij were op de bane.

Toen Mariette de Lada op de autostrade hadde gemanoeuvreerd wiere het gemakkelijker voor te rijden vanwege dat het altijd rechtedore ware. Toch waren de omstandigheden in de wagen niet om over naar huis te schrijven want Fons zat te boeren en scheten te laten dat het kletterde. Algauw gink er een onaangename reuke in de stuurcabine maar ik koste geen ruite openzette vanwege dat Fons vreende teer is aan een stijve nekke als het trekt in de Lada. Edoch de reddinge dede zich geworden in de vorm van een pompstation langs de autostrade alwaar Mariette de Lada ter parkeringe manuvreerde en alzo beide deuren van de voiture open kosten gezet worden zonder sprake van enige trek. Fons zeide dat hij een keer gink gaan spuigen in de bestruikinge benevens de parking. Ondertussen onderwerpte ik de kaarte van België aan een onderzoek teneinde te weten in hoeverre we nog van de thuishaven waren verwijderd. In ene keer kwame Fons lijkbleek were aan de Lada en hij zeide, Mariette, zeide hij, we zitten hier op een parking voor vuile manieren. Ik zeide, Fons zeide ik, vanwaar uw vermoedens waarop hij zeide dat hij een blonde madam in de struiken hadde zien liggen in een gecompromiterende houding tegenover de vent die op haar lage. Ik zeide, Fons, zeide ik, misschien zijn die mensen in de struiken gevallen vanwege een verlies van evenwicht en ik hadde het nog niet helegangs gezegd of daar stonden alreeds 3 mannen aan de lada die ons gewapend een ordonatie lieten geworden om hen te volgen. 

Een einde later waren wij in gebonden toestand in de laadbak van een Ford Transit vanne gezeten. Ik zeide, Fons zeide ik, het ziet er niet goed uit want we zijn verzekers op de broere van Dutroux gestuikt. Het ware inderdaad een ontvoeringe van Fons en Mariette. Mariette, zeide Fons, we moeten onze kalmte bewaren en binst dat hij het zeide liet hij van alteratie een schete waardore dat het juist gelijk weer ware dat wij were in de lada waren gezeten.

Nu moet ik een keer een pauze placeren in de vertellinge want het valt mij vreende zwaar van over de gebeurtenissen van de ontvoeringe een meninge te laten geworden vanwege dat ik het zelve nog niet allemale verwerkt hebbe alsook Fons nog niet.

Binst mijn gedwongen absense heb ik tevens deugdoende gewaarwording gehad vanwege mijn stijging in de blog40 waarvan ik mijn stemmers een hartelijke bedankinge wille laten geworden als tevens een buiginge ook. Ik ben verdimmelinge bijkans over menere Urbain gesprongen.

 

BIJ DAT GE NU IN EEN OUDMANNEN HUIS ZIT

OF GE ZIT IN EEN SJARETTE

BLIJFT STEMMEN VOOR MARIETTE

12:30 Gepost door Mariette Courgette in Algemeen | Permalink | Commentaren (7) |  Facebook |

02-10-06

OPSPORING VERZOCHT

Chinese Restaurant

01:57 Gepost door Mariette Courgette in Algemeen | Permalink | Commentaren (11) |  Facebook |

16-09-06

Van de trouwfeeste in Wetteren

Mariette zal vandaag dus geen meninge in de boek kunnen zetten vanwege dat ze zij en Fons naar Wetteren moeten voor een trouw van de jongsten van de dochter van haar zuster dewelke het Gerda is die getrouwd is met Roger. Alsook dat haar jongsten Vincent is genaamd en dat hij trouwt met een meiske van Wetteren en dat Fons ook zeide hoe dat hij van den eerste keer niet in 't buitenland trouwt, zeide Fons die met een eksteroge aan zijn teen zit. Wetteren ligt toch algauwe nog over Gent en we zijn wij niet gewend van zoverre te rijden met de lada als dat Fons ook zegt dat het ambetant gaat zijn in kwestie van den drank.

Morgen gaat Mariette dan een meninge geven op haar boek vanwege de trouwfeeste.

Ik wille met aandrang een diepliggende bedankinge laten geworden voor de mensen die op mijn bolle van de Blog40 hebben geduwd wardore dat ik één plaatse omhoge ben geschoten in de hitlijste van de boeken op tinternet.

En nu moet Mariette eerst naar Xantippe voor haar couffure. U leest de verslaggevinge alreeds morgen in de boek.

13:14 Gepost door Mariette Courgette in Algemeen | Permalink | Commentaren (13) |  Facebook |

09-09-06

Van de nieuwe zate van Fons en dat menere Hervé gelijl alsan niet te goed is

Alsdat er vreende geklapt wordt in de strate vanwege dat Virginie, de dochter van Gerarda Baetens en Miel van Coppens, in verwachtige is van een Pakistaan die verblijvende ware in het gesloten asielcentrum en wiens name mij hier ontsnapt vanwege dat het geen gewone name is. De grote vrage die de plaatselijke gemeenschap in stellinge brengt is mede de vrage hoe dat dien Pakistaan azzo maar op Virginie konde geraken rekening houdende met zijn gesloten verblijvinge alhier. Fons zeide dat het ook niet moeilijk ware want dat Virginie de name heeft van vreende toegankelijk te zijn. Het grote probleem in deze bleek de ontkenninge van de Pakistaan en dat hij zich tevens geen DNA test wilde laten geworden. Gerarda zeide dat het algelijk eentwadde ware want dat Virginie met een inzinkinge zate vanwege haar afgeschoten blomme maar Fons zeide ook dat die blomme verzekers al vreende versleten ware want dat het algemeen geweten is in café Vespa dat Virginie haar bijname de matrasse van de parochie is. We gaan moeten afwachten wafferen kleur dat den boorlink draagt voor te weten hoe en wadde.

Fons heeft een andere zate gekocht voor zijn velo met een uitsparinge op de plekke waarop hij moet zitten mede vanwege de bescherminge van zijn gat waardore dat er geen wrijvinge meer is aan zijn dermen als hij met de velo rijd. Fons zeide dat het wel gemakkelijk is maar dat het tevens vreende kan trekken aan zijn konte met dat gat. Als het vreende waait doet Fons nu een dubbele onderbroek aan. Toen hij zich voor de eerste keer met zijn vernieuwd rijwiel meldde in café Vespa ware er al vandeneerste keer vele geïnteresseerden die een vrage lanceerden over de herkomst van de zate dewelke Fons dede vermoeden dat er tevens andere vaste stamgasten de eerste vermoedens van speen geware waren.

Het idee van de bundelinge van de gedichten van Mariette is naar een latere datum verschoven vanwege dat er geen één uitgeverije interesse hadde voor de poëmen uit te geven. Dat ware wel een slag in mijn aangezichte alsook een bewijs dat de uitgeverijen er niet vele van kennen waardore dat de gedachte groeide van een uitgifte in eigen beheersel. Fons zeide dat het verzekers ware vanwege dat er niet genoeg vuile manieren in mijn gedichten zitten en dat seks nog het enige is dat verkoopt, aldus Fons. Aldus is Mariette bezig met een paar poëmen waarin de seksualiteiten centraal een bestaansrecht vinden. Het is echter niet gemakkelijk want preute rijmt dan wel op leute maar het blijft vreende moeilijk om diepe te gaan op dat vlak voor een vrouwe die al bijkans meer dan drie jaar droge staat mede door het feit dat Fons niet wil weten van de hulpe van viagrarische medicatie. Ik noeme Fons niet voor nietend al jaren 'het stil ende'.

Ondertussen is ook de eerste jaarvergadering van de missiekring dore gegaan. Er was vreende slecht nieuws betreffende dat Magda van Tjenne (de voorzitster) een vermeldinge dede dat Vivianne van 't rad (altijd prijs) haar ontslag hadde gegeven vanwege een verwikkelinge aan haar schildkliere. Voor de moment zijn we op zoek naar een nieuwe beheerder voor het rad maar het is niet simpel daar ge èn de draaiing èn de puntentellinge in het oge moet houden en dat het weinigen gegeven is van dat azzo maar te kunnen. Hildegarde Berckmans ware kandidate maar het bleek dat ze maar koste tellen tot aan tiene en er zijn vierentwintig vakskes aan het rad. Grote mizerie!

Tevens ware er ook vandeweke raar nieuws. Het betrefte Cindy die belde voor te zeggen dat ze getrouwd ware voor de wet met menere Hervé en dat hij gelijk alsan niet te goed is, de laatste tijd. Ze zeide tevens dat het een kwestie van tijd is alvorens dat menere Hervé zijn pijpe uitblaast en dat het dientengevolge ook een kwestie van tijd is eer ze smoorrijke zal zijn want dat het erfenisse betreft van ettelijke miljoenen. Ik vonde dat geen rezongs maar Fons zeide ook dat ge daaraan konde zien wat er van kwame als ge teveel aan de viagrarische middels zate.

Verders is er van z'n eigens tevens ook de stand van Mariette haar boek in de blog40. De boek staat momenteel op de tiende plekke met ochere veels te weinig stemmen voor zovele kwaliteit. De planninge is dan ook voor alweder een oproepinge te laten geworden voor op Mariette te stemmen.

 

WEET DERHALVE BESTE MENSEN

DAT MIJN HERTE

VAN BLIJDSCHAP STUWT

ALS GE OP MARIETTE

HAAR BOLLEKE DUWT

12:11 Gepost door Mariette Courgette in Algemeen | Permalink | Commentaren (7) |  Facebook |

02-09-06

Van het leven van Mariette zoals het afgelopen weke ware

Vanwegens de vervalsinge in aangevinge van de gestolen sjakosse loop ik al een paar dagen op mijn ongemak. De laatste drie dagen heb ik dientengevolge alweder mijn toevluchting moeten zoeken in de dracht van mijn steunkousen. Ik peinze dat Fons heel die historie overals vertelt op café dewelke handeling van Fons een bijdrage laat geworden aan de feiten dat heel de gemeente er nu bijkans van weet. Alsmede verzekers ook de politie zelve want sinds kort wordt de telefong van Fons en Mariette afgetapt dewelke ik hore door een vreende tuutinge (als dat het hier een luiden tuuuuut betreft gelijk dat ze zeggen) aan het begin van de verbindinge met het gekozen nummer dat ik draaie. Fons zegt dat het zich voordoet omdat we sinds korten tijd overgeschakelt zijn van Belgacom naar Telenet voor de telefong dewelke geschiedde omdat het goedkoper is, gelijk dat ze zegden van Telenet. Al bij al hangt er een benauwdheid bij Mariette betreffende een eventuele tijdelijke berovinge van haar vrijheid en dat ze naar het prisong zoude moeten.

Vrijdag ware het hier een hele cirque in de strate vanwege dat het schole were begost ware. Vele kinders uit de gebuurte liepen zienbaar gebukt onder vreende vele angsten voor were naar de schole te gaan die zich hier een strate verder bevind en wel bijkans achter den hoek in de Katerinastrate nevens de kerke. Fons vroege zich af hoe het mogelijk ware want dat het den schoonste tijd van hun leven is maar ik zeide ook, Fons zeide ik, ge zoude voor minder benauwd zijn als ge naar de schole moet waar meester Wim lesse geeft alsook dat diene piekezot op den eersten schooldag surveillance hadde op de speelplekke waardore dat de kinders van z'n eigens al vandeneerstekeer een vreende degout opdoen van de schole.

Het laatste nieuws uit de strate is wel dat Willy Desnuyvere en Lea Dekmyn under een nieuwe voiture hebben gekocht als dat het een wit voertuig van het merk KIA betreft dewelke bijkans nietend kost maar dat ge dan ook ware voor u geld hebt. Een brokke een wit product, gelijk dat Fons zeide. Lea ware zodanig preus met de nieuwe voiture dat wij gelijk stront waren in haar ogen vanwege dat wij met een oude Lada rijden. Maar overmoedigheid is schadelijk want zo geschiedde dat Willy de KIA parkeerde en dat hij zijn deure toesmete maar dat het een zodanige buis gaf dat heel zijn vorenste gardeboe op strate lage. Heel de strate begoste te lachen want er was een hoop volk in actie daar het juist verzetten van kant ware in de strate. Lea die aanvankelijk in haar deure met vreende vele gesten had staan kijken gelijk dat het een Mercedes ware die Willy verzette wiere zo rood als een kreefte en koste niet rap genoeg binnen zijn. Het zal haar leren, de hautaine grasgeite!

Het medische nieuws van deze weke komt vaneigens van Fons zijn gat. Fons zijn derms zijn vele verbeterd en stevenen af op algehele genezinge. De specialist zegde dat hij een ijzeren gesteltenisse heeft en dat hij voorzekers 100 jaar gaat worden. Ik ben ik daar wel mee, moete 'k ik daar nog 20 jaar mee leven! Maar het ware voor Fons tevens ook een geruststellinge als dat hij 100 jaar gink worden want hij drinkt en smoort nu nog geweldiger dan tevoren. Van wat wij dat allemaal gaan blijven betalen is mij dikwijls een raadsel maar Fons zegde, Mariette zegde hij, hoe dat gij algelijk geen bundel uitgeeft met gedichten, gelijk dat ge gij kunt dichten.

Het is nu niet voor te stoefen maar het is in wezen daadwerkelijk een feit dat de mensen mijn gedichten vreende apprecieren en ik vond dat eigenlijk nog geen slecht gedacht van Fons. Als ge een bundel in uitgave hebt dan moet dat verzekers een ferme bevorderinge van u inkomsten zijn. Edoch, menere Urbain van neffens de deure raadde mij een publicatie af omdat hij zeide dat mijn bundels wortel gingen schieten op mijn zolder omdat poezie heden ten dage niet meer verkoopt. Ik heb dan ook nog een keer getelefoneerd met menere Hugo Claus voor bijkomende inlichtingen maar zijn nummer dewelke ik hadde aangetroffen in een brochure van 1957 was veranderd. Ge hebt gij mensen die alle stappen van nummer veranderen, zeide Fons.

Alsmede tevens ook nog eens een extra meninge ter besprekinge vandage. In de vele reacties op mijn boek maken vele mensen zich zorgen aangaande mijn plaatsinge in de Blog40. Ik ga inderdaad maar vreende trage naar omhoge binst dat ik toch beter verdiene. Ziet mij daar staan op die tiende plekke! Het moge van een duidelijkheid getuigen dat er meer op Mariette gestemd zal moeten worden. Het is echter allemale niet gemakkelijk alsmede dat ge de lezers van de boek niet kunt forceren van te stemmen, dat Fons zeide. Ik blijve dus aangewezen op mijn momenteel nog beperkte schare fans die verzekers dan nog van tijd vergeten van te stemmen. Ik wille de mensen die er toch iedere dag aan peinzen voor te stemmen indelijks bedanken want ik zoude verzekers zelve ook azzo zijn dat ik daar niet alle dagen zoude op peinzen maar ik wille volgaarne alhier een bevestiging laten geworden van een ultieme oproep:

 

MENSEN, DOE EEN INSPANNINGE

ZET EEN DAGELIJKSE STEMME

VOOR MARIETTE IN U PLANNINGE

 

12:16 Gepost door Mariette Courgette in Algemeen | Permalink | Commentaren (9) |  Facebook |

28-08-06

Alsmede een keer een gedicht extra van Mariette de kunstenaresse

 

De besparinge van den ondergank

 

 

Hoe ‘t landschap verteert in een zwevende mist

het weder heeft de zwijns uit mijn leven gewist

’t wiere donker en kille en stille in mijn gemoed

en ik kijke met compassie naar die nevelige stoet

van mensen die passeren en wezenloos knikken

en in under haaste juist gelijk ter plekke gaan stikken

de baarmoederhals van d’economië staat wagewijd open

om de kooplustige massa er blindelings in te laten lopen

 

wie zei daar dat centen nie belangerijk waren

dat ’t onozel is voor geld in een kouse te sparen

ikke  Mariette, ik waarschuw en zeg u blijft wakker

en legt op uw portefeuille een indelijkse plakker.

20:15 Gepost door Mariette Courgette in Algemeen | Permalink | Commentaren (10) |  Facebook |

27-08-06

Van de ontvoeringe van de sjakosse van Mariette als tevens van het misverstand

Wegens dat het gisteren niet te doen ware voor een meninge op mijn boek te zetten ben ik aldus een dag te late. Maar het was gisteren Assebroeke kerremesse en alzo ben ik een keer gaan kijken wat er allemale te doen ware en tegen dat ik were thuis kwame was het bijkans een stuk in de nacht vanwege een indelijkse gebeurtenisse op de kerremesse. Wat ware gebeurd?

 

Op een bepaald moment kom ik aan de zeventorentjes Fiene Vrielinck tegen die aldaar een kunsttentoonstelling in aanschouw name. Mariette, zeide Fiene, hebt ge geen goesting om tegare een trappist te drinken op de terrasse? Zo gezegd zo gedaan als dat wij dus nog geen vijf minuten latere waren aangeschoven op de terrasse van menere Raf van de cafétaria. Het was er een krioelinge van jewelste want tevens waren er veel spelende kinderen die van tijden een keer een gat in undere kop stuikten op de slierbane waarachter dat ze met luide kele heel de tereasse op stelten zetten alsook dat de moeders zeiden dat het niet erg ware en het gat een brokke depten met een serviette.

 

Fiene en ikke waren ondertussen een conversatie aangegaan met een aanwezige kunstenaresse die een kunstwerk had hangen op de tentoonstelinge in de oude schure. Het betrefte hier een stilleven van een tulpe in een vaze dewelke meer op een vaginale verschijninge leek maar bon, dat ware de moderniteit binnen de schuilderkunste, gelijk dat die kunstenaresse zeide. Dat mens klapte zodanig luide dat ik mij begoste af te vragen hoe dat ze zij ooit een stilleven koste hebben gemaakt maar de bescheiden waren duidelijk want het hing aan de muur van de oude schure. Er ontspinde zich een brede converseringe tussen de kunstenaressen omdat Fiene aan bloemschikken doet en ikke dus schrijfster van de boek benne en alzo ook als kunstenaressen moeten in beschouwinge moeten worden genomen, gelijk dat madam van de tulpe in de vaze het zeide.

 

Op een bepaald moment zeide ik tegen Fiene dat ik dore moeste want dat ik nog een keer tot aan ’t perretje wilde geraken alwaar Fons zat te wachten in café het gemeentehuis (zonder de binnenband). Ik sta rechte, ik wille achter mijn sjakosse grijpen edoch de stoel waarop ik hem gezet hadde ware leeg. Mijn sjakosse was waarlijks aan een ontvreemdinge onderworpen geworden. Ik heb daar direct heel dat kot op stelten gezet want het gink geen waar zijn van Mariette een berovinge in haar neuze te boren. Menere Raf wiste van nietend en zijn vrouwe van nog vele mindere. De misdaad hadde mij dientengevolge onopgemerkt getroffen door dewelke ik vandeneerste keer met een bloeddruk van 198 zate.

 

Gelukkig mochte ik Fiene haar gsm gebruiken alsmede dat mij lessen nu vreende goed van pas kwamen want ik ware in de mogelijkheid van de politie te bellen. Ik belde naar den 101 en er wiere opgepakt en er wierde mij ook de vraagstellinge voorgeleid van wat dat er nu were scheelde. Ik legde mijn geval uit van de sjakosse en diene wietewaai zegt tegen mij, madam zegt hij, zijt ge zeker van de feiten. Ik bevestigde mijn zekerheden en vroege voor een interventieteam te zenden naar de zeventorentjes teneinde de misdaad op te helderen maar hij begoste met mij te lachen, den onbeleefde klunten oliebrood. Alsook dat hij zeide dat ik het moste gaan aangeven op de bureau zelve en hij legde toe, van geen manieren gespeend zoals blijkte uit zijn maniere van doen.

 

Ik stonde daar. Geen vervoer, geen Fons, geen papieren en geen geld. Voor hetzelfste geld kosten ze mij oppakken voor de uitvoeringe van landloperije. Mariette, zeide Fiene, geen probleem want ik ben met den auto en ik zal u voeren, zeide ze. Dat komt goed uit, zeide die andere kalle, want dan kan ik hier blijven voor mijn stilleven te bewaken. Gelijk dat er dat iemand zoude pakken, zo’n stilleven!

 

Tegen te zessen kwamen wij aan de buro van de politie aan ’t Zand alwaar wij dienden te wachten in een wachtzale die maar een schorte groot ware. Een ure latere, ’t was tons al zevene werde ik naar een buro geleid alwaar ik mijn geval moste voorleggen aan een brokke van een hulpagent die met moeite wiste hoe dat zijn computer werkte. Ten achten ware het verslag van de misdaad beschreven en liet hij een printinge geworden ter ondertekening van mezelven. Fiene gave mij een stylo en ik zette mijn name onder het document van de misdaad.

 

Tegen dat we buiten waren ware het bijkans achtenhalf. Ik zeide tegen Fiene, Fiene zeide ik, zet mij misschiens af aan café ’t Gemeentehuis want Fons zal verzekers in een vreende ongerustigheid verkeren vanwege mijn langdurige afwezigheid.

 

Tegen ten negenen betrade ik aldus het café alwaar er bij Fons van ongerustigheid nog niet tevele sprake ware. Hij stonde aan den toog met grote gesten te discusiëren tegen Valère van Steuntjes over de prijs van een duive die Valère wilde verkopen. Daar sè, zeide hij toen hij mij zage, mijn simpelste duive is daar ook. Heel dat café moste lachen maar ik wiste niet wat er zo geestig aan ware. Maar Fons ware ineens vreende vriendelijk alsook indelijks genereus en vraagde wat ik ginge drinken. Ik ware wel toe aan een slokstje voor de emoties dore te spoelen en ik bestelde een witte Martini dewelke door dikke Dré mij werde uitgeschonken.

 

Ten twaalven zaten we daar nog en ik zeide, Fons zeide ik, ik moet u iets zeggen alsdat mij vandage een misdaad heeft getroffen. Ik vertelde aan Fons wat er mij ware overkomen en ineens begoste Fons stijf luide te lachen en haalde vanuit zijn binnenzak almeddekeer mijn portemonee uit. Ik ware gelijk aan de grond genageld maar Fons zeide dat hij mij portemonee uit mijn sjakosse had gehaald die thuis op den tafel stonde. Ik ware ineens zodanig verblijd dat ik zeide, Fons zeide ik, ik geve een tourné maar Fons zeide ook dat het niet meer gink gaan want dat hij mijn geld alreeds hadde verdaan. Hondervijftig euro had menere verdaan op één achternoene. De gediplomeerden aap!

 

Maar aldus eind goed bijkans al goed en hoe dat een mens toch kan dolen in zijn hoofd als hij peinst van aan een berovinge te zijn blootgesteld geweest binst dat hij gewone vergeten is van zijn sjakosse mee te pakken.

 

Alsook dat ik er mijn vele bezoekers van de boek wille op wijzen dat Mariette een nieuwe foto een plaatsinge dede geworden en het betreft een foto van haarzelve binst dat ze op commissies is in ’t gebuurte. Geniet er allen van, zoude ik zeggen.

18:13 Gepost door Mariette Courgette in Algemeen | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

19-08-06

Van het vreende getormenteerde bestaan van Mariette alsook dat Fons were thuis is.

Eerstens zou Mariette een keer willen vertellen dat ze vreende preus is als te mogen verschenen hebben op de boek van menere Borrikieto alsmede vanwege dat op mijn boek een endeke terug de 11000ste bezoeker over de zulle ware getert (van het werkwoord getorten dat komt van terten dewelke het zetten van stappen wille zeggen) wat ervan moeste komen vanwege de rijkelijke inhoudelijkheden van mijn boek, zeide Fons binst dat hij hem vreende zuchtend verzette van bille.

Laten wij immers bij deze vreugdevolle momenten tevens niet vergeten dat Fons were is van de klinieke alwaar dat hij een vreende zware operatie hadde ondergaan aan zijn gat dewelke het toebranden van de derms betrefte vanwege dat zijn speen gestopt moste worden. Alzo wierde de bloedinge aan zijn gat op medische maniere gestopt en dient hij het heden een brokke kalme te doen omwille dat het is voor gebeurlijke verwikkelingen geen kanse te geven, dat de specialist zeide.

Het is een zeer pijnlijke affaire als de doktoors aan uw gat zitten foefelen. Laat mij ten berde brengen dat ik wete waarover ik klap want dat ik zelve indertijd met die affaire van de buize in mijn gat ook vreende afgezien heb binst mijn herstelperiode en aldus proefondervindelijk weet waarover ik klap. Als dat Fons nu ook gezeten is op de binnenband van een opel Kadet die ons ter schenkinge werde gedaan van een kenisse. Het grote verschil is dat ik mij daar indertijd schone rechte op hielde binst dat Fons noois kan stille zitten met het gevolg dat de band regelmatig moet herstoken worden onder zijn gat. En 't is tongs altijd spel en mizerie want het is nog niet al gelijk hoe dat  Fons zijn band ligt.

De grote moeilijkheid met Fons ware altijd zijn geweldige drankzucht alsmede tevens dat hij noois in zijn kot kan blijven. Alsook heden ten dage jeukte zijn gat voor op café te gaan dat het geen name hadde en dat binst dat menere vierendertig aders is toegebrand geweest in zijn gat. Ik zeide ook, Fons zeide ik, ge kunt toch moeilijk op café gaan in een dergelijke medicale situatie maar Fons zeide dat hij ook koste rechte staan aan de contoir. Het zijn van die imaginaties in zijn hoofd die een duidelijkeheid verwerven in de onwetendheid van Fons betreffende zijn eigen lichamelijke situatie alsook dat het geen avance is van daar eentwadde op te zeggen want hij doet hij toch fijn zijn gedacht. Een mens zit daarvoren tongs meer dan een weke aan zijn ziektebedde in de klinieke en menere is met moeite drie dagen thuis en da's te vierklauwen weeral op café.

Vanwege de congé die nog altijd lopende is in verschillende menagen is het indelijks stille in de strate. Vele mensen zijn op reize en ge ziet het ook vanwege dat de geburen dan een keer de busse gaan legen alsook een keer de persiennen op en nere trekken teneinde geen tekenen van afwezigheid te laten geworden voor inbrekers en raamkrakers, gelijk dat het de laatste tijd een gewente is geworden dat menere Danny zeide op het nieuws van de VTM. Danny z'n haar was were vreende schone geleid als hij het zeide wat ook een opmerkinge ontlokte bij Fiene Stake, die hier juist ware binst het nieuws, dat ze ook zeide dat Danny het nog zou mogen vragen met een snak. Gelijk dat Fiene zoude keure hebben van Danny van de VTM.

Van Cindy momenteel nog alsan geen nieuws. Als ik belle naar haar GSM pakt ze noois op en zelve getroost ze haarzelven niet de moeite om mij een inlichtinge omtrent haar situatie in de villa te laten geworden. Ik zitte dus zonder nieuws van die gloeiende treze! Een mens is daar toch dikkels mee bezig want 't is u dochter maar schijnbaar heeft ze zij dat niet nodig van mij een keer te contacteren. Fons zegt dan dikkels al lachende weg dat we het wel gaan horen als haar blomme afgeschoten is maar ik zeide ook, Fons zeide ik, de tijd voor kluchten van die strekkinge is heden misplaatst en zal ook morgen zijn weg naar mijn lachrimpels niet vinden. Alsmede dat ik maar wille zeggen dat ik het ook liever anders hadde gezien.

Vanavond gaan we misschiens een keer naar de wijkfeeste aan 't Perretje alwaar zich dezen avond een gebuurtefeeste voltrekt alsook met een BBQ. Fons zeide evenwel in een overweginge dat het nog te zien is hoe dat hij zich gaat voelen want dat hij ook zeide dat hij niet vele goeste hadde om in zijn toestand vele te vieren. Op café gaan is geen probleem voor menere maar voor een keer t'hope met zijn vrouwe, dewelke het hier mijzelve hetende mariette betreft, zal het were een ander paar mouwen zijn. Maar als het tijd zal zijn voor zijn gat in te wrijven met de zalve die hem voorgeschreven ware van de specialist zal Mariette wel weer wel zijn.

Is dat bij ulders ook dikkels azzo dat ge soms peinst wat dat ge eigenlijk in uw eigen kot loopt te doen omdat er u van heel de menage gelijk geen mens nodig heeft? Of is dat juiste maar hier?

18:26 Gepost door Mariette Courgette in Algemeen | Permalink | Commentaren (15) |  Facebook |

12-08-06

Van de harde note die Mariette moet kraken en het vierwerk in Fons zijn achterste

Beste lezeressen en lezers van de boek van Mariette. Alweer een week verstreek als wanneer dat Mariette u haar laatste meninge op de boek liet geworden. Het is heden een uur van vrijdag op zaterdag en zoals de belofte zich liete geworden gink ik verslaggevinge doen van de gebeurtenissen alhier. Momenteel doet het buiten vreende lelijk alsook dat het een onwere is voor schuw van te zijn. Vele ontaarde bliksemschichten verluchten de monteure van mariette haar bril en de donderdslagen doen mij vele ansgtige momenten doorstaan in ons huizeke alwaar momenteel een wurgende eenzaamheid is nedergedaald vanwege dat Fons in de klinieke ligt en dat Cindy haar intrek heeft genomen in een vreende grote villa in Herstberge bij menere Hervé die een brokke marktleider is van de palen en zeide aan Cindy dat ze de blomme van zijn leven ware en dat alles binst dat zijn vaze veertig jaar ouder is dan haar blomme. Het is met andere woorden grote liefde van zijn kant. Ik zeide nog, Cindy zeide ik, waarom mijn herte geselen met zo'n oude riekere maar Cindy zegde ook dat hij zo rijke is als de zee diepe is.

Fons is van woensdag binnen en ze hebben zijn derms moeten toebranden met een aarsbrandere, gelijk dat de specialist Chi Twin Loan zeide in vreende gebrekkig nederlands (vanwege dat het een specialist uit Vietnam is gelijk voor te zeggen dat er hier gene genoeg rondlopen) dat ik het bijkans niet hadde verstaan vanwege zijn gebrekkige tale. Ik peinsde eerste dat Fons in een coma lage maar later ware het een misverstand en lage hij met een stoma gelijk dat ze zeiden. Ge moet daarvoren zo oud zijn geworden, zeide fons, voor u mest te moeten maken in een plastieken zak maar ik zeide, Fons zeide ik, weest blijde dat ge nog leeft na zo'n inferno in uw gat maar Fons verzonk in een blèitinge gelijk een klein kind als dat het allengs duidelijk wierde dat er niet meer tegen te klappen ware. Fons hadde een instortinge van jewelste en er is nog niet veel verbeteringe in zicht want vandage ware hij er gelijk nog niet deure.

Ik zitte dus iederen dag bij Fons van ten achten 's nuchtens tot ten tienen 's avonds en als ik dan naar huis rijde met mijn velo dan is het alreeds donker en meestal regent het. Alsook vandage en ik was nat tot op mijn vel toen ik de eigen woninge bereikte als dat Fiene Trompe ook zeide, maar Mariette algelijk hoe dadde gij geen regenfrak aandoet, dat ze zeide maar ik zeide ook, Fiene zeide ik, het leven is te droevig voor achter een regenfrak te tasten als u vent met een stoma ligt. Waarop dat Fiene mij via een bescheiden buiginge condoleerde omdat ze peinsde dat hij dood lage, de gloeiende kalle.

Het ware vaneigens ook vreende triestig voor Mariette als dat zij geen boodschappen van medeleven in verband met haar toestand konde verkrijgen via de boek omdat de lezers van de boek maar halve wisten wat dat er allemale aan 't gebeuren ware met Fons dit ook vanwege de strategië van maar ene keer te weke meer te posten. Maar gelukkig heb ik seffens mijn 10.500ste bezoeker van de boek en ik beseffe ook dat het voor Mariette een ere is voor zovele mensen te mogen kennen die met mij begaan zijn.

Ik hope van ganser herte dat ik volgende weke een meer opgewektere meninge zal kunnen produceren want mijn gemoed is momenteel danig verzwaart dat het gelijk is gelijk dat ik 180 kilo wege. Tot tenaaste weke, dierbare bezoekers van de boek van Mariette.

 

ENNE, OOK AL ZIT MARIETTE IN DE PUREE

EEN STEMME MAAKT HAAR STIJF TEVREE

 

 

01:28 Gepost door Mariette Courgette in Algemeen | Permalink | Commentaren (8) |  Facebook |

05-08-06

Van het verder bestaan van de boek en de tijdslijne van er eentwadde op te zetten (op de boek, niet op Mariette hahahahahaha)

Alsook vandage een meninge van praktische overweginge aangaande het verders bestaan van de boek van Mariette en van maar ene keer per weke meer te posten. Als dat het dus voor te zeggen is dat het verzekers de zaterdag zal zijn dat Mariette een meninge zal zetten of eentwat uiteen zal doen van de strate omdat ze dan azzo de vrijdag met haar haar kan gaan naar Xantippe;

Fons deelt tevens mede dat hij qua fotografistische bijdragen hem zal moeten beperken tot een bijdrage van ene keer te jare want dat hij ook zegt dat er daar indelijks veel werkt in kruipt in de fotografistische vastlegginge der feiten;

Naaste weke zal ik verzekers al een uiteenzettinge kunnen doen van dat Cindy eentwadde gevonden heeft voor allene te gaan wonen want ze staat op eentwadde maar ze wilde er gelijk nog niet tevele van zeggen. Maar een moederkloeke voelt dadde dat haar jongkskes met een ei gereed zitten. Dit in grote tegenoverstellinge van Fons die gerust is in den Here. Fons zal trouwens verzekers naar de klinieke moeten voor een totaalbehandelinge van zijn speen want het stopt niet van spetteren de laatste weke. Ge zoudt de tegelkes in 't vertrek moeten zien, 't zijn gelijk schandalen. Ik verslijte daar een dweil per weke op en de specialist zeide ook dat het azzo toch ook niet meer konde zijn met Fons zijn bloedinge aan de aars, gelijk hij het zo deftig zeide. Fons zegde, zeg maar mijn gat, zeide Fons, ge zult u mond niet scheuren. En azzo wacht Fons een interneringe in de St Lucas klinieke.

Maar ook daar zal Mariette meer duidinge rond kunnen verschaffen als het te naaste weke zaterdag is want Fons moet woensdag binnen. Hij zit volgens de specialist met een aars die niet kan wachten. Azzo zeide hij vandenochtend: benne'k ik nie beroemd, zeide hij, mij gat is algelijk bekend. Ge moet niet vragen hoeveel hij er alreeds weer achterovergeklaaid hadde voor zo'n dommigheden uit te kramen want ik zeide ook, Fons zeide ik, uw gat is een levensnoodzakelijk orgaan en er valt daar niet mee te lachen.

 

ONDERTUSSEN

NIET VERSAGEN

VAN UW STEMME

NAAR MARIETTE

TE DRAGEN

17:45 Gepost door Mariette Courgette in Algemeen | Permalink | Commentaren (13) |  Facebook |

03-08-06

de strategistische veranderinge van de boek van Mariette

Beste lezers en lezeressen van de boek,

Het is alhier Mariette die tot junder klapt en wel om junder in te lichten over de nieuwe strategische wendinge die zich gaat voordoen op de boek van de meninge van Mariette. Van de boek is het al een eindeke duidelijk dat ik, Mariette, mij zal moeten beperken voor mijn meninge te geven omwille van medische en andere redens en dat de specialisten ook zeggen dat het beter ware voor ene keer in de weke een keer eentwadde te schrijven. Alsook dat overbelastinge hem niet allene op mijn herte maar tevens ook op mijn heupe kan zetten en dat het daardoor is dat ik de laatste tijd van tijd gewoon omme val. Een stok ware de reddinge en Mariette loopt nu dus met een stok alsmede dat het ferme gemakkelijk is voor in 't passeren in den hof ook antijden een keer een pruime van de boom te slaan. Vroeger koste 'k ik daar noois aan.

Fons wilde vandeneerste keer zo'n looprek in mekaar steken maar ik zeide ook, Fons zeide ik, we gaan beginnen bij 't begin en een stok zal, peinze'k, al ruim volstaan. Ik heb aldus een stok verkregen bij de CM dewelke bruin is van kleur alsook dat er een indelijkse lelijke sticker ophangt (groen en wit) van de ziekenbond waardoor dat ik mij dikkels meer een levende reclame voele voor de christelijke mutualiteiten dan dat ik mij een gehandicapte vrouwe voel. Maar Fons zegt ook, Mariette zegt hij tons, het is algelijk voor nietend uwen stok, zegt hij. Ik antwoordde daarop zo zere als tellen wat dat hij er zou van peinzen mochte er zo'n sticker op zijn bril hangen waarop dat Fons dan zegde dat die sticker tongs verzekers voor zijn ogen zoude hangen en dat hij bijgevolg geen fluite meer zou zien. En ik zeide er nog tevens bovenop dat hij met zijn bril geen pruimen konde afslaan maar Fons verstond mijn vergelijkinge gelijk niet te danig goed maar het is dan ook triestig gesteld met Fons zijn fijne humor.

Een triestige belevinge trefte ook onze menage in de vorm van een gebeurtenisse tijdens de visvangst van Fons die met Klakske Callens was gaan vissen maar dat Fons dat nog noois gedaan hadde waardoor dat het zijn eerste keer ware. Wat gebeurt. Klakske legt uit aan Fons hoe dat hij zijn lancéé moet smijten en toogt het voor. Hij toogt het verzekers drie keren voor en tongs was het aan Fons. De mijnen pakt die lancéé, smijt zijn lijne in het water en op dat moment vliegt zijn trouwring in de Damse vaart. Het huwelijk ware dus als 't ware ritueel aan zijn einde gekomen door deze tragische gebeurtenisse. Klakske Callens zeide dat Fons er beter mee zou stoppen want benevens zijn trouwring lag ook de visbak met toebehoren in de vaart (Fons veel te geweldig met zijn voetzettinge) en zeide tevens dat hij een vergoedinge van Fons wenste te verkrijgen vanwege dat er kostelijk tuig in die bak zate. Fons zeide dat hij zijn kloten konde kussen waardore dat het nu gloeiende rüze is tussen beide partijen.

Alsook dat Cindy klapt van allene te gaan wonen. Madam is het beu voor alsan te moeten zeggen vanwaar ze zo late komt. Ik zeide, Cindy zeide ik, het is toch normaal dat de ouders zich een bekommeringe laten geworden als de dochter ineens vier dagen naar haar kot niet komt waarop dat ze zeide dat ze geen kind meer ware. Fons klopte op den tafel en zeide dat ze koste terten waarop dat Cindy zeide dat ze algelijk eerst eentwadde zoude moeten vinden. Er volgde een opeenvolginge van verwijten weg en were en op den duur was het zwaar spel in de menage en pakte Fons zijn velo en trapte het af. En azzo is het overals eentwadde.

13:07 Gepost door Mariette Courgette in Algemeen | Permalink | Commentaren (7) |  Facebook |

26-07-06

Van de twijfel van Mariette van haar boek voor nog voors te doen

Beste lezeressen en lezers van de boek van Mariette,

Als dat Mariette hier het woord tot u richt voor te zeggen dat ze er verzekers mee gaat stoppen van een boek bij te houden. Het is met name azzo geworden dat ik door de warmte geen enkele meninge meer kunne schrijven zonder dat ik vreende begunne te draaien.

Fons zegt dat het vezekers mijn herte is die er niet meer tegen kan. Aan den ene kant is er de spanninge en aan de andere kant de draaiinge en t'hope geeft dat een gespannen draaiinge waarvan dat het ook geweten is dat er weinig mensen zijn die het uit zouden houden zelfs al kwame er medicatie aan te passe.

Momenteel zit ik dus in een enorme impasse van wat dat ik moet doen. Stoppen of dore doen. Het zijn ook niet alleen de draaiingen maar tevens de zjaloezie die overal de kop heeft ontsproten vanwege vele mensen uit de strate die zeggen dat ik een ferme dikke nekke heb gekregen vanwege het succes van de boek alsmede dat ik voele dat de gemeenschap mij een uitsluitinge laat geworden van benauwdheid dat ik eventuele gegevens zoude gebruiken om op mijn boek te vertellen. Ik heb mij nochtans iedere keren een beperkinge opgelegd voor de praivisie van de mensen in bewaringe te nemen.

Het ware al een tijdeke duidelijk geworden dat een echte journaliste haar daar eigenlijk niet mag vanaan trekken (zie de boeken van Story, Dag Allemaal en Privé) maar ik heb alsan gezegd aan Fons, Fons zeide ik dan, ik ga mij niet bezig houden met de vuile waste van de :mensen uit te hangen teware dat ze het zelf zoeken, zeide ik dan en Fons scharte dan in zijn haar onder zijn klakke en zeide dat het eigenlijk zijn zaken niet waren maar dat het poteten (gekoksel dat hij wilde zeggen) toch soms ook afzage vanwege al het werk op mijn boek.

Ik zitte dus in een vreende moeilijke periode. Een beslissinge is nog niet genomen in de materie voor te stoppen of nog dore te gaan maar ik voele dat ik aan het wegslieren ben in een staat van tot staan kominge en dat er geen snee meer op zit.

Meneer Urbain heeft mij een voorstellinge laten geworden voor t'hope te werken maar de onderhandelingen zijn nog hangende. Als dat het par exempel mogelijk zoude zijn voor nu en tons eens een vrije tribune te krijgen op zijn weblog maar Fons zeide ook wat moete gij op een tribune gaan doen, ge zit met hoogtevrees, via dewelke hij duidelijk maakte dat hij ook geen kaas heeft gegeten van t'hope werken op tinternet.

De toekomste is dus een groot vraagteken maar dat moge niet beletten dat gij nog algelijk stemt voor mijn boek op de blog40 dewelke stemme u hier rechts via het kotje kunt laten geworden op mijn blog. Mochte er duidelijkheid zijn van wat er seffens gebeurt dan ga ik daar zeker mijn lezeressen alsmede mijn lezers een inlichtinge laten van geworden.

 

GE WEET WAT U STAAT TE DOEN

GEEF HEM VAN KATOEN

EN STEMT MARIETTE ELKE NOEN

12:16 Gepost door Mariette Courgette in Algemeen | Permalink | Commentaren (14) |  Facebook |

15-07-06

dat het tevens eentwadde te zeggen ware als we daar waren ook

Als zodoende kwamen wij uitgeput aan de ingang van het Minnewaterpark alwaar wij eerst vanal twee dagkaarten kochten aan een vriendelijke mens die al een brokke door zijn haar zat vanwege de mizerie binst de verkoop. Alles was afgezet met schetten en ijzeren hekkens verzekers voor de terroristen tegen te houden. Ge zoude van verre moeten komen om een bomme binnen te smokkelen want tevens mijn kaba werde aan een onderzoek onderworpen. Het ware gelijk een spookkot op de kermesse want boven den ingang zaten gieren naar de bezoekers te kijken. Het gink hier om beesten in papier marché maar algelijk zagen ze er gevaarlijk uit. In plekke van onze kaarte die wij moesten afgeven kregen wij nu azzo een brokke van een armbandje rond de pols ter herkenninge van de betalinge. Fons kwam een brokke spuigachtig binst dat ze zijn bandje met een indelijkse tange toe duwden wat de vergelijking met een middeleeuws foltermachine gerust konde weerstaan (die machine voor toe te duwen). Eind goed al goed en wij naar binnen alwaar het een gewriemel van jewelste was en Fons er ineens op slag were dore ware mede door al dat jonk vrouwvolk dat er niet voor terug deinsde voor met heel under santaboetiek open en bloot te lopen.

Fons dus were in zijn element en steke rechte naar een dranktente alwaar bleek dat het met bons ware. Gelukkig het kraam juist ernevens en Fons met grote manieren achter voor 100 euro bons. Ik vroege of dat nu nodig ware voor azzo geweldig te zijn maar Fons zeide ook dat ge beter te veel hebt dan tekort. Hij vroege wat ik wilde drinken en ik zeide dat ik wel een keer een pinte zoude drinken omdat ik dorstig ware van de lange wandelinge door het stad. Vijf minuten later staat Fons daar were met twee pinten in zijn handen en met een lippe tot aan de grond. Ikzeide, Fons, zeide ik, scheelt er eentwadde? 't Kwam uit dat ze geen trippels verkochten alsook geen bruine streekbieren en Fons zeide ook, in waffere gat zitten wij hier, ze schenken hier ulderen drank in plastieken bekers, zeide hij. Hij ware nog niet te danig in zijn element.

We stonden wij daar een beetje rond te kijken maar er gebeurde daar nietend anders dan jonk volk die stonde te drinken en te eten. Fons hadde zijn werk voor naar de mokken te loeren (plastieken bekers of geen plastieken bekers) maar ik begoste mij stierlijk te vervelen als dat ik ook zeide dat het geen vetten was. Bwah 'k weet ik dat azzo nog niet, zeide Fons binst dat hij een jonge vrouwe van verzekers een andere origine aan 't bekijken ware met een tatoo rond haar naffele voorstellende de zonne alsmede een bikinibroekstje in pantermotief. Ze smoort verzekers ook pantersigaren, zeide Fons.

Ondertussen vroege ik mij af alwaar het podium zich zoude bevinden maar ik koste geen plekke bespeuren alwaar een verheffinge ware. Fons zijn pint was alreeds ledig en hij gink hem een nieuwe halen zeide hij. Zie mij nog were, zeide hij en hij lachte naar dedeze met haar tatoe maar zijn haring bakte niet want ze draaide haar met haar rugge naar Fons alsmede voor duidelijk te maken dat ze aan ander gerief dan Fons konde geraken. Ik vroege aan een bende jongelingen alwaar het podium ware en het bleek dat we er nog niet waren maar dat we over een brugge moesten alwaar we tongs eindelijk in 't park zelve zouden zijn alwaar de festiviteiten zich afspeelden. Ik me aldus op een bankstje gezet in afwachtinge dat Fons were kwame. Een half ure heb ik daar zitten wachten en ik ware al bijkans doof geworden vanwege een brokke van een dweilorkestje dat in het hoveke rond de kleerkraampjes hadde post gevat en nie anders deed dan trommelen op blekken dingen. Menslief wat een lawijt!

Ineens stonde Fons daar were en hij zeide dat hij er helegangs gereed voor ware en hij duwde nog een pinte in mijn handen en ik peinzde in mijn eigen ik zal hier moeten opletten of ik ben hier anders seffens zo zat als een kanon. Wij t'hope die brugge over en het park binnen. Fons liet een blijk van goedkeuringe geworden toen hij zage dat er in 't park zelve ook twee biertenten waren alwaar een bestellinge konde worden gedaan. We waren nog niet heel aan d'eerste tente of Fons zeide dat we ons misschien een ende kosten zetten en een keer eentwadde konden drinken voor op onze positieven te komen.

Fons gink achter pinten en ik zette mij nere zonder kijken en ik zette me gedimme te kloefe op een halve zak frieten met mayonaise die daar nog lage op de banken. Heel mijn Indische rok in plekken. Ik ware proper. Geluk van god ware er daar een ende verder een wc in een huizeke alwaar Mariette zich koste fatsoeneren aan de rok. Ge zage het bijkans niet meer zei de wc madam alsmede dat ze zeide dat het dan een euro ware. Als ik were aan de terrasse kwame zat Fons in klappenance met een zwarte mens en hoe dat ze malkaar verstonden ware een raadsel want die mens klapte een mengelinge van Frans en Swahili en Fons zat te zwatelen in 't Brugs. Ik zeide, Fons, zeide ik, ge gaat hier algelijk niet heel den achternoene op u gat pinten zitten drinken waarop dat Fons vroeg wat dat hij anders moeste doen. Laat ons een keer tot aan 't podium gaan, zeide ik, en aldus geschiedde. Wij wandelden naar het podium en daar was een groep aan het spelen dewelke een naam hadde voor uw mond te scheuren als ge het uitspreekt dewelke ware Tiken Jah Fakoly. Fons maakte hem vandeneerste keer vreende belachelijk door te staan schudden met zijn gat gelijk enen van twintig. Maar was het zijn bril of wat het ook ware maar nog geen vijf minuten latere stond er een negerinne nevens hem die goed besteld ware van poten en oren alsook mede met haar gat te schudden en dat ze van tijden met haar heupe tegen Fons zijn heupe duwde. Fons hadde duidelijk verse keure en hij wier allengs driestiger. Ik zeide tegen die vrouwe, madam, zeide ik, laat hem gerust want anders magge ik hem morgen were inwrijven met algipan aan zijn rugge waarop zij zeide, bueno tikotto mwamba restal... ik ware vandeneerste keer mijn asem afgesneden.

Achter het optreden zeide Fons dat hij honger hadde en dientengevolge moesten we were over de brugge voor aan eten te geraken. Ge moogt ervan zeggen wat ge wilt, maar 't blijft toch een tsjolinge, zo'n festival. Toen we eindelijk aan de eetstanden waren (Fons ondertussen nog twee pinten uitgekuist in 't passeren van de bar aldaar) gingen wij naar het kraam van de stoepa alwaar ge een macrobiotische schotel konde verkrijgen dewelke lekker en voedzaam ware alhoewel Fons daar anders over peinsde en zeide dat hij liever een zak frieten met een lookworst hadde. Elk zijn gedacht, zeide ik en aldus ging Fons achter frieten binst dat ik de macrobiotiek bestelde. Fons kwame were met zijn frieten en we zetten ons aan een tafeltje voor op 't gemak te eten en ’t was azzo gelijk een moment van groot geluk en dat ik mij jeunde voor daar azzo een keer t’hope te zitten.

En tongs was het de toer aan de groep waarvan dat Cindy gezeid hadde dat we zekers moesten gaan kijken want ’t was aan Zita Swoon en wij dus were naar het park alwaar wij dezelfde plaatsen inpakten op aanradinge van Fons maar hij trok een lippe omdat die negerinne van daarjuiste niet meer te bespeuren ware. Diene mens die zingde hadde drie voornamen en het waren Stef, Kamiel en Karel. Ik peinsde wat gaan we nu hebben want Karel kwame op met een soorte kleed op zijn bloot lijf waaronder dat hij een rode broek droege. De muziek was vreende schone alsook tweetalig en een keer in ’t engels en een keer in ’t frans en op ’t moment dat ze ‘de quoi a besoin l’amour’ speelden hebben Fons en ikke een keer een rondedanske gedaan tot jolijt van de omstaanders die peinsden dat we eentwadde gesmoord hadden omdat we zoveel leute hadden maar Fons hadde nog geen sigare aangeraakt. Fons zijn asem veusde wel naar diene lookworst maar ‘k hebbe van nietend gebaard voor de leute niet te bederven.

Maar ’t was nog niet gedaan achter zita swoon maar ‘k zal dat dan morgen vertellen want nu moete ‘k ik naar mijn bedde want ’t is al twee nachten da’k geen oge toe doe van d’hitte. Bedankt aan de bezoekers van mijn boek en ik zoude ook durven vragen van voor mij te stemmen want ik ben ingehaald in de lijste van de blog40 verzekers omda’k de laatste tijd alsan maar minder stemmen moge ontvangen van mijn fans waarvan dat Fons ook zeide dat mijn populariteit aan ’t zakken was op tinternet van de boeken.

23:51 Gepost door Mariette Courgette in Algemeen | Permalink | Commentaren (6) |  Facebook |

Dat het algelijk eentwadde te zeggen is

Alsdat ik daarjuiste were ben opgestaan vanwege dat het niet te doen is van Fons die ligt te snurken dat het papier bijkans van de muren schuift. En tons ook dat hij ligt te snokken met zijn been en als ik hem dan een schuddinge geve dan schiet hij wakkere en hij weet van niemendalle. Ik benne'k ik algelijk ook met een numero getrouwd zulle!

Alwaar mede het voorbeeld van ons bezoek aan cactus vandejare de zondag op uitnodiginge van menere de schoolmeestere dat wij peinsden dat hij vrijkaarten hadde maar hij poerde niet en ik vrage aan meneer Hippoliet (een goede kennisse van de schoolmeestere), Menere Hippoliet, zeide ik, schoolmeester Wim liet ons een uitnodiginge geworden voor het festival maar wij hebben onze kaarten nog niet gezien, waarop dat menere Hippoliet zeide dat de schoolmeestere verzekers dat azzo niet bedoeld hadde.

Alwaarachter dat Fons zeide, Mariette zeide hij, met dat we nu toch in forme zijn gaan we wel kaarten kopen daar ter plekke en we gaan wij algelijk een keer gaan. Fons was getikketakt voor naar dat spel te gaan vanwege dat er daar ook veel jonk vrouwvolk rond drentelt. Ik zegge nog, Fons, zeide ik, wat moeten wij op onze leeftijd op een festival gaan doen alsmede dat ik zeide dat we het alleens niet wisten zijn. Een meninge dewelke Fons wegwuifde met de mededelinge dat hij dat wiste zijn.

Bon, zo gezegd zo gedaan. Wij naar dat festival. Fons hadde een oranje zonnebril aangedaan van Cindy en het was gelijk een fooraap die neffenst mij liep maar hij zeide dat hij nog deel hadde uitgemaakt van de hippiecultuur en dat dat de mode was, azzo van die kleuren. Aan de Katelijnepoorte, binst dat al dat volk naar links gaat, Fons nietend te verletten en de brugge over en naar rechts. Ik zeide, Fons zeide ik, ik peinze dat het naar links is. Maar Fons vroege wie dat er de weg kende en hij terte gewone door. Wij t' hope door 't stad en al die mensen loeren naar dien bril van Fons. Achter een ende komen we aan de markt, Fons steekt over en vliegt de het St Amands stretje in en als we halverwege dat stretje zijn zeide hij almeddekeer dat we er waren. Maar er was daar nietend te zien!

Ik zeide, Fons zeide ik, we gaan dat hier moeten vragen en ik daar aan twee jonge gasten gevraagd als dat het daar ware voor het festival. Ze begosten te lachen en ze zeiden dat het verzekers meer dan twintig jaar geleen was dat het daar ware geweest maar dat het nu in het minnewaterpark te doen ware. Fons zijn kop bijkans zo oranje gelijk zijn bril en hij ware zichtbaar gegeneerd vanwege zijn koppigheid in de routebepaling. Wij naar dat park.

En ineens peinze ik nu ook dat ik beter nog een beetje naar mijn bedde zou gaan en dat ik dan onze festivalavonturen beter morgen zou in mijn boek schrijven want anders benne 'k ik morgen geen mens.

03:47 Gepost door Mariette Courgette in Algemeen | Permalink | Commentaren (6) |  Facebook |

07-07-06

van de croeze en dat het een brokke van een schete in een netzak ware

Ter inleidinge een woordeke alsdat ik er gisteren niet op geraakte op den boek vanwege verzekers een panne in Brussel op de ministerie van de boeken dat Fons ook zeide 't is van de warmte maar ik zeide ook, Fons zeide ik, ge kunt het azzo alsan op eentwadde steken. En ziet, het is alweder opgelost in Brussel want ik geraak op de boek en ik moste dus nog verslaggevinge laten geworden van de croeze op de Damse vaart.

Alsook dat ik gisteren wilde begunnen met dat ik zeide geen paniek want ik ben hier al were maar het hadde niet vele gescheeld of we waren noois meer thuisgeraakt vanwege enige gebeurlijke incidenten op de verschepinge van Brugge naar Damme. Ten eerste zouden wij in aanvankelijk overleg den boot van ten tienen hebben gepakt maar Fons was blijven hangen in Café Vespa tot ten elven! Nochtans ten achten 's ochtends ware hij alreeds aangezet voor daar eentwadde af te geven betreffende het bladje van de duiven en hij zeide dat hij tegen ten negenen thuis zoude zijn. Ten elven kwame hij het huis te betreden met alreeds 5 trippels in zijn kele gegoten ter voorkominge van de uitdroginge gelijk dat hij zeide. Omdat we late aan waren was er van de velo geen sprake meer wegens dewelke Cindy ons tongs gevoerd heeft met de Golf cabriolet. 

Fons daar vanachter in en we waren nog niet aan de katelijnepoorte of zijn klakke was al afgewaaid vanwege dat het trekte allachter. gestopt, achter die klakke, Cindy zo beschaamd als 'k weet niet wadde... enfin, 't ware were een cirque.

Edoch alras  een ontwaardinge van de contouren van de Lamme Goedzak die daar lage te wachten op de lichtinge van ten twaalven. Een genot zinderde door mijn mage alsmede stijve goeste achter een tasse kaffie aan boord van het cruisevaartuig.

Het begoste al goed bij de aanmeldinge ter betalinge aan de Noorweegse Kaaie ter dampoorte. Fons vergate van eigens te zeggen dat wij meer dan 65 jaar waren vanwaar 6.70 euro betaalt in plekke dat het anders maar 5.70 euro is (beide tarifiëringen zijn voor door en were).

Ik hadde de frigobox gevuld met een stevige picknick, vier Trippels voor Fons en een thermos kaffie voor mezelven. Niks van dit eigen meegebrachte vocht mochte echter aan boord worden genuttigd alwaar het reglement zeide dat dranken dienden aangeschaft te worden in de bar die zich bevonde in het ruim van het schip. Tegen dat de controleur het allemale had uitgeleid (die mens was ook al een beetje van jaren) hadde Fons al twee van onze eigen trippels achterover geslegen. Ik zeide, Fons zeide ik, die mens zegt hier juist dat er geen eigen drank aan boord geconsumeerd moge worden waarop dat Fons zeide dat hij ze toch moeilijk were kon uitspuigen aan dek. Daarop terte hij regelrechte naar de bar van het schip omdat hij ook zegde dat we het algelijk niet moesten zoeken met aan dek te blijven in die warmte.

Allonders in de cafétaria ware het echter danig verdosten ware dat ik bijkans geen asem had waardore dat ik mij alras zere were naar het dek begaf met een taske kaffie. Mensen die nog niet in de mogelijkheid zijn geweest voor een croeze te doen gaan dat misschiens niet verstaan maar ik zegge u dat er daar niet vele rare aan is, aan zo'n croeze. 't Is alsan 't zelfste dat ge ziet. Water en gras aan beide kanten der vaart en hier en daar een keer een grazende koeie of een visser alsook een keer een velociclist die bijkans van zijn velo stuikt van de warmte en d'inspanninge.

Tegen dat we Damme hadden bereikt was ik het zo beu als koude pap en Fons was zodanig dronke dat hij met moeite nog pap koste zeggen en dat ze hem van het schip moesten dragen. Ik hadde gepeinsd voor een keer te wandelen maar 't was aan mijn neuze. We hebben ons mogen op de terasse zetten van een café juist over de steigere. Gelukkig dienden wij niet lang te wachten want ten enen was er al een croeze were naar Brugge dewelke wij aan dek op een plastieken stoel hebben beleefd binst dat Fons in een zak van beenhouwerij Renmanns aan 't spuigen ware. Ik kan u verzekeren, we hadden were bekijks!

Ik heb mij daar dan een keer ferme dul gemaakt op Fons maar da's juist gelijk een eende, dat sliert daaraf gelijk dat ik nietend gezegd hebbe. Er is daar geen vaart mee te bezeilen, gelijk dat ze zeggen. 't Is in alle geval de eerste maar alsook de laatste keer geweest dat ik aan zo'n zottigheden mee gedaan hebbe.

Maar een mens moet het eerst een keer ondergaan hebben voor dat hij weet wat het allemale is. Awel, zo'n croeze da's nietend voor mij. Ik ga ik dan nog liever een keer naar meubelen Weba of naar Molecule. Ge kunt gij daar ook een tasse kaffie drinken en 't kost maar den helft zovele.

En nu ga ik eerst mijn bloemen water geven en aan zijne muziek te horen is meneer Urbain zich aan 't prepareren voor 't cactusfestival alhier. Meneer Urbain is dan van de vrijdagachternoene tot de maandagochtend niet te bespeuren. Hij zal were proper zijn als hij naar zijn kot komt!

15:29 Gepost door Mariette Courgette in Algemeen | Permalink | Commentaren (10) |  Facebook |