01-03-09

Dat Mariette met vele goeste gesignaleerd ware...


vrouwen in rollator

De gezusters Preutegletser in beeld

Beste lezers alsook de vele lezeressen van de boek van Mariette als tevens de mensen die alhier een eerste blik werpen op de lezingen in de boek van Mariette en dat ge allemaal welkom zijt.

Tevens ook uw aandacht voor de annonce van de bevestiginge van den zoveelsten koombak van Mariette alhier als dat zij besloten heeft van weer in haar boek te schrijven. Er ware geen datum in vooropstellinge maar ingewijden lieten de geruchten een bevestiginge geworden dat het voorzekers voor eentwaarsten in 't midden van maart zal zijn.

Mariette wierde in haar woninge in volle voorbereiding op haren koombak getroffen door Gustaaf Schellevroengs binst dat hij eigenlik gewone gink voor de verlenginge van haar abonnement van 'Kerk en Leven'. Mariette ware juist haar nieuwe lapstop aan het uitpakken dewelke door mariette ware gekocht in den Aldi (een aanbiedinge waar ge niet nevens koste kijken) en die van het merk Medion ware vanwege de feitelijkheden dat het in den Aldi al Medion is wat de klokke slaat op 't vlak van computers alsmede ook de toebehorens (gelijk daar zijn bijvoorbeeld een optische muize en al van die zakens).

Mede gezien de feiten dat het een aanbiedinge betrefte waar ge niet koste nevens kijken stonde Mariette al van kart voor de negenen voor de deure van den Aldi teneinde niet nevens de prijzen te pakken. Alreeds menig gegadigden hadden zich een plaats voor den ingank verschaft en dat er dus al achte voren stonden, gelijk dat Mariette het zeide. Er waren echter gelukkiglijk een aanbod van 12 lapstops (leze en schrijve twaalve) zodat Mariette haar aankoop zonder veel tramelant een verrichtinge koste laten geworden.

Mariette heeft vele meegemaakt in haar leven alsook nu dus were vanwege dat Fons op een bepaald moment als vermist stonde opgegeven bij de gendarmerie. Naar verluid wierde Fons begin februari nog gezien ter hoogte van café 'De Pluime in het Gat' te Puttekapelle platse in aanwezigheid van Raymonde Vülscheure met de welke hij een brokke van een tango aan het dansen was (zonder looprek!). Een gerucht dat wierde bevestigd door de gezusters Preutegletser (drie weven tegader) die alle drieë een vreende lelijk kleed droegen bij den overdracht van de informatie. FOTO VAN DE GEZUSTERS ALBOVEN TE BEZICHTIGEN.

Het ware den zoveelsten druppel die den emotionelen emmer van de volksvrouwe beroerden en Mariette heeft Fons de toegang tot de woninge ontzeid waardore dat Mariette heden ten dage allene woont ook mede door de feiten dat de dochter niet meer omme kijkt. Het wierde door Mariette bevestigt van dat ze zei dat ze verzekers er niet goed zoude van zijn van nu nog op Fons zijn tote te moeten kijken. Een regelrechte breuke aldus, beste lezers en lezeressen van de boek van Mariette. 

Voor een verduidelijkinge naar de venten: Gelieve niet vandeneerste keer een relationele toegang te zoeken naar Mariette daar zij verzekers zoude moeten spuigen moste er haar nu alwere een vent een benaderinge laten geworden.

Het wordt voor de bezoekers van deze boek verzekers een beproevinge van dat ze moeten wachten totdat Mariette haar lapstop helegans meester is maar het geduld is een schone zake, gelijk dat Mariette zeide toen Stanse Vanfleteren haar een keer vraagde welke gewaarwordinge het geve als ge moeilijk naar bachten kunt.

Mosten er mensen zijn die ook een lapstop van medion hebben aangeschaft en die er al een brokke mee weg zijn dan mogen zij alsan contact oppakken met Mariette. Waarbij tevens een dwingende verzoekinge van niet tevele over technische bijzonderheden te klappen.

Bij leven en welzijn tot binnen twee weken (doet Mariette Jos Ghysen hier een immitatie geworden).

 

21:57 Gepost door Mariette Courgette in Algemeen | Permalink | Commentaren (7) |  Facebook |