24-07-08

De zoveelste koombak van Mariette

zuster Marie Claire van de cursus verpleginge zuster Marie Claire van de cursus Verpleginge (avondlessen).

Beste lezers en lezeressen van de boek van mariette. Ge zult verzekers peizen waar dat ze zij zat maar Mariette moste cursussen volgen met name omdat ze seffens Fons zal moeten verzorgen omdat hij geen weg meer kan ('t flubiet aan zijn benen en pottedoof van al zijnen drank). Het ware dus een avondlijken cursus voor verpleegster dewelke Mariette gevolgd heeft dewelke wierde gegeven door zuster Marie Claire. Vanwaar dat Mariette nu ook mensen zal tewoord staan met medische problemen die naar oplossingen zoeken op tinternet. Zijn er vragen, stelt ze gerust, want een antwoord is dikkels gemakkelijker dan dat ge er een vermoeden van zou hebben. De consulsie is vaneigens voor nietend want mariette wilt haar zekers niet verrijken van de miseries van een ander. Het ware bij deze gezeid en de problemen ofte miseries kunnen aangevraagd worden via het reactiekotje allonder alhier alwaar dan ook Mariette een oplossinge ten berde zal brengen.

Verders ook enige veranderingen op de boek van Mariette hetzij dat er meer per onderwerpen gaat worden gewerkt alsdat op die manier par eksempel een meninge op de boek nog alleen over ééntwadde zal gaan. Het gaat vandaag in die zin over het onderwerp van het looprekstje van Fons.

Fons wierde dus geveld van 't flubiet aan zijn benen en van 't ene moment op 't andere koste hij niet meer uit de voeten alsmede tevens zijn plan niet meer trekken. velo verkocht aan Freddie Deschuttere (de zeune van Gusta van Mantens) en Fons te bedde aldus. Heel de dag in dat bedde ware nietend voor Fons want hij zaagde heel den dag achter een Trappist dewelke hem nochtangs van den dokteur vreende verboden ware. Resultaat was dat het resulteerde in scheldingen en lelijk doen tegen Mariette dewelke de schuld kreeg toegeschoven van het niet willen verstrekken van hulp aan personen in grote node (leze dat menere dust hadde)!

Mariette van de boek naar de CM alwaar een looprekstje wierde aangevraagd voor Fons. In de wetenswaardigheid dat er ook soms Ollanders alhier een keer lezen zegt Mariette er tevens nog bij dat een looprekstje in 't schoon ABN tevens een rolatoorke worde genaamd. Mariette wiste dadde nateurlik niet en ze heeft dat moeten opzoeken in de bibliotheke omdat den dictionaire in huize Fons en Mariette weer nieverst te vinden ware. Mariette peinsde nog tons dat ze het laze van dat rolatoorke dat ge het voor 't zelfste geld ook rotaloorke zoude kunnen benamen in dewelke dat het dan zoude een rode tallore kunnen betreffen... hahahahahahahaha... en dat we algelijk een keer mogen lachen ook met d'Ollanders. Het leven ware al triestig genoeg.

Fons is nu ferm an 't oefenen met zijn looprek voor were zo zere mogelijk op café te kunnen gaan. Hij slaat van tijd wel een keer tegen dek maar 't is waarom dat hij soms fringt op momenten dat het eigenlijk geen noodzakelijkheid behelst van te fringen. Bijvoorbeeld in een bocht moet hij leren van nie alsan te willen fringen maar van hem te laten slieren in den bocht. Omdat Fons gaarne bij valavond oefent is het looprek standaard geleverd met vier verstralers... ge kunt hem zien komen van zeven straten verder, met andere woorden. Fons hadde liever een otomatieke rolstoel gehad maar de kinisist (in dewelke een zeune verscholen zate van Tiene Pruimscheute met dewelke Mariette nog bevriend ware geweest in de papschole en dat de wereld toch kleine is en al van die dingen) zeide dat hij tongs van hele dagen geen beweginge zoude hebben dewelke nefaast zoude kunnen zijn voor de bloedstrominge.

Tot hier de vernieuwe meninge van Mariette betreffende het looprek waar verzekers nog vele vervolgen een deel gaan aan hebben want Fons is er nog niet echt weg mee, met zijn rek.

Tenaaste weke gaat het hier gaan over het voor nietend reizen van oudere mensen op den otobus over dewelke Mariette zware bedenkingen heeft en tongs vooral vanwege dat het wel voor nietend is maar dat ze noois op tijd zijn. Komt tenaaste weke de meninge van Mariette lezen en mochten er vragen zijn betreffende medische miseries dan volstaat het van een bericht voor Mariette te laten hier allonder.

Met tevens een bedankinge voor u vernieuwde belangstellinge voor den boek van Mariette.

21:34 Gepost door Mariette Courgette in 't Leven van Mariette gelijk dat het is | Permalink | Commentaren (11) |  Facebook |