24-07-08

De zoveelste koombak van Mariette

zuster Marie Claire van de cursus verpleginge zuster Marie Claire van de cursus Verpleginge (avondlessen).

Beste lezers en lezeressen van de boek van mariette. Ge zult verzekers peizen waar dat ze zij zat maar Mariette moste cursussen volgen met name omdat ze seffens Fons zal moeten verzorgen omdat hij geen weg meer kan ('t flubiet aan zijn benen en pottedoof van al zijnen drank). Het ware dus een avondlijken cursus voor verpleegster dewelke Mariette gevolgd heeft dewelke wierde gegeven door zuster Marie Claire. Vanwaar dat Mariette nu ook mensen zal tewoord staan met medische problemen die naar oplossingen zoeken op tinternet. Zijn er vragen, stelt ze gerust, want een antwoord is dikkels gemakkelijker dan dat ge er een vermoeden van zou hebben. De consulsie is vaneigens voor nietend want mariette wilt haar zekers niet verrijken van de miseries van een ander. Het ware bij deze gezeid en de problemen ofte miseries kunnen aangevraagd worden via het reactiekotje allonder alhier alwaar dan ook Mariette een oplossinge ten berde zal brengen.

Verders ook enige veranderingen op de boek van Mariette hetzij dat er meer per onderwerpen gaat worden gewerkt alsdat op die manier par eksempel een meninge op de boek nog alleen over ééntwadde zal gaan. Het gaat vandaag in die zin over het onderwerp van het looprekstje van Fons.

Fons wierde dus geveld van 't flubiet aan zijn benen en van 't ene moment op 't andere koste hij niet meer uit de voeten alsmede tevens zijn plan niet meer trekken. velo verkocht aan Freddie Deschuttere (de zeune van Gusta van Mantens) en Fons te bedde aldus. Heel de dag in dat bedde ware nietend voor Fons want hij zaagde heel den dag achter een Trappist dewelke hem nochtangs van den dokteur vreende verboden ware. Resultaat was dat het resulteerde in scheldingen en lelijk doen tegen Mariette dewelke de schuld kreeg toegeschoven van het niet willen verstrekken van hulp aan personen in grote node (leze dat menere dust hadde)!

Mariette van de boek naar de CM alwaar een looprekstje wierde aangevraagd voor Fons. In de wetenswaardigheid dat er ook soms Ollanders alhier een keer lezen zegt Mariette er tevens nog bij dat een looprekstje in 't schoon ABN tevens een rolatoorke worde genaamd. Mariette wiste dadde nateurlik niet en ze heeft dat moeten opzoeken in de bibliotheke omdat den dictionaire in huize Fons en Mariette weer nieverst te vinden ware. Mariette peinsde nog tons dat ze het laze van dat rolatoorke dat ge het voor 't zelfste geld ook rotaloorke zoude kunnen benamen in dewelke dat het dan zoude een rode tallore kunnen betreffen... hahahahahahahaha... en dat we algelijk een keer mogen lachen ook met d'Ollanders. Het leven ware al triestig genoeg.

Fons is nu ferm an 't oefenen met zijn looprek voor were zo zere mogelijk op café te kunnen gaan. Hij slaat van tijd wel een keer tegen dek maar 't is waarom dat hij soms fringt op momenten dat het eigenlijk geen noodzakelijkheid behelst van te fringen. Bijvoorbeeld in een bocht moet hij leren van nie alsan te willen fringen maar van hem te laten slieren in den bocht. Omdat Fons gaarne bij valavond oefent is het looprek standaard geleverd met vier verstralers... ge kunt hem zien komen van zeven straten verder, met andere woorden. Fons hadde liever een otomatieke rolstoel gehad maar de kinisist (in dewelke een zeune verscholen zate van Tiene Pruimscheute met dewelke Mariette nog bevriend ware geweest in de papschole en dat de wereld toch kleine is en al van die dingen) zeide dat hij tongs van hele dagen geen beweginge zoude hebben dewelke nefaast zoude kunnen zijn voor de bloedstrominge.

Tot hier de vernieuwe meninge van Mariette betreffende het looprek waar verzekers nog vele vervolgen een deel gaan aan hebben want Fons is er nog niet echt weg mee, met zijn rek.

Tenaaste weke gaat het hier gaan over het voor nietend reizen van oudere mensen op den otobus over dewelke Mariette zware bedenkingen heeft en tongs vooral vanwege dat het wel voor nietend is maar dat ze noois op tijd zijn. Komt tenaaste weke de meninge van Mariette lezen en mochten er vragen zijn betreffende medische miseries dan volstaat het van een bericht voor Mariette te laten hier allonder.

Met tevens een bedankinge voor u vernieuwde belangstellinge voor den boek van Mariette.

21:34 Gepost door Mariette Courgette in 't Leven van Mariette gelijk dat het is | Permalink | Commentaren (11) |  Facebook |

Commentaren

zet 'm op gefeli met uw koombak, bedenk wel dat we midden in de zomerse vakantietijd verkeren, en dat dus niet te wanhopen valt, wanneer één en ander weer wat aanloop tijd beoogd... ;)

Gepost door: gewebkijk | 25-07-08

Dat Mariette het beseffe... Beste menere die alsans op het web kijkt. Het ware mariette zekers niet onbekend dat velen op congé naar den vreemde zijn vertrokken en dat er aldus dientengevolge tijd gaat overgaan van op meningen op de boek van Mariette te wachten. Maar tevens voor mensen met ziekelijkhden die heden thuis gekluisterd zitten wilt mariette een rotse in de brandinge zijn dewelke zij verschaft met alhier alsan aanwezig te zijn ten behoefte aan medische oplossingen voor de verzorginge van en brandblare opgelopen binst een baarbekjoe. Hoogst welveredelde groeten van Mariette aan Olland dewelke mij desbetreffend in een vorm van een 'DOEI' een ontsnappinge laat geworden.

Gepost door: Mariette Courgette | 25-07-08

Awel, ik heb medelijden met Fons. Van zodra beter kom ik halen met zijn rekje en gaan wij samen een paar trappisten pakken. En gij, Mariette, gij blijft thuis en wast de schotels!

Gepost door: Meeste Wim | 29-07-08

Dag Mariette goed dat ik hier nu en dan eens kom kijken. Blij dat ik je vandaag toch zie met je koombak...
Vele groetjes en tot volgende week op de otobus. Ik rij nog niet voor niks, mijn echtgenoot wel.

Gepost door: emmy | 11-08-08

Hallo Mariette Via de blog van Emmy hier terecht gekomen.
Zal strakjes op mijn gemak hier komen lezen
Groetjes Rita

Gepost door: Rita | 12-08-08

Ach Mariette toch. Moet ge nog zoveel leren en dat op uw leeftijd! Het is wel bar slecht gesteld met de sociale hulpverlening in Belgie. Maar nog even een tip voor u . Zet ook nog een bel op de rollator van Fons, is reuze handig.

Groetjes van een ollander

Gepost door: Wil/Rdam | 21-08-08

weer niet... @mariette,
het is met uwe koombak net zoals met uw stoppen met roken... weer niet gelukt...

Gepost door: gewebkijk | 08-09-08

Ik kijk op mijn arloozje en vraag me af of het niet stillekesaan tijd wordt voor de volgende koombak.

Sebiet is 't jaar om.

;-)

Gepost door: ms | 13-11-08

@mauwmauw, ze roken ook allebei nog steeds... ;)

Gepost door: gewebkijk | 13-12-08

Mariette spijtig dat je echt niet meer schrijft!
Come back lief mens en laat ons nog eens genieten van je schrijfsels.
Vriendelijke groeten en tot blogs?

Gepost door: emmy | 21-01-09

oe wist ter mee awel mariette, me ornen nietent nie van je, je ziet tog nie dood é, we ondertssn al int nieuw jaor. allé oed je goed, peist aje gezoenteit e lot nog e kè e twa weetn

Gepost door: pat | 23-01-09

De commentaren zijn gesloten.