03-02-08

Met als belichtend voorbeeld een Belgische Turk als tevens een Zwitser

107_jaar_en_roken_als_een_ketter

Firmin De Scheuteleere is al heel z'n leven een belichtend voorbeeld voor Fons. Firmin is vandeweke 102 jaar geworden. Het ware een verwonderinge want hij smoort gelijk een Turk en hij drinkt gelijk een Zwitser maar op zijn paspoort wel degelijk een vermeldinge al ware hij alhier in België geboren en woonachtig aan onze kanten. Fons zeide een soorte bewonderinge te herbergen voor de maniere van leven van Firmin.

Mariette wierde aan alle kanten bevraagd betreffende de beslissinge van te stoppen met de boek als ze zij geen honderd reacties (of er deure) haalde op den vorigen meninge van Mariette waarvan Mariette ook zeide dat het eigentlijk voor te lachen ware want tevens heeft ze zij ook ingezien dat het verzekers niet te doen zal zijn van zovele reacties te bekomen.

Ook tevens de vele tsjankinge op de boek van alhier en algunter en dat dat algelijk geen werk is van te stoppen vanwege dat ge geen reacties krijgt hebben Mariette tot een beslissinge gedwongen van verder antijden een meninge te laten geworden aan haar lezers van de boek dewelke dus geweune zijn gank zal gaan. De boek dat ik wil zeggen.

Constance Vlierens meldde haar vandeweke ziek binst de repetitie van het kerkkoor der senjoren ('De Raspende Huige' genaamd) van dewelke Mariette sinds vandemaand zingend lid is geworden. Mariette is vanwege de koorleider Viginor Strumfelwelde (een aangespoelden uit Hongarije en met moeite een meter veertig hoge!) bestempeld als middel-sopraan (aan malkaar met een streepke) dewelke eentwaarsten tussen de soprane en de alte is gelegen gelijk dat menere Strumfelwelde er zijn gedacht over zeide. Hij zeide ook tevens dat er nog een hoop werk ware aan mijn stemme en dat ik vreende vele gink moeten exerceren.

Dientengevolge oefent Mariette dat het schuim op haar lippen staat. Als Mariette thuis repeteert is Fons achter tien minuten 't gat in al klagend dat het gelijk een geselinge met een stok tegen zijn oren is, gelijk dat Mariette zingt. In plekke van mij te steunen, den gevlekten bastebeiere!

Doordat Constance er dus vanwege ziekte niet koste zijn (roste kele en 't sinusiet aan alle kanten en surtout aan haar neuze) moste Mariette vanvoren staan in de opstellinge van het koor omdat er anders een lege plekke ware.

Achter nog geen twee minuten was het alreeds spel vanwege dat Magda van Voncke Scheppers zeide dat ze menere Viginor niet meer koste zien zwaaien met zijn stok omdat Mariette ervoren stonde. Het zwaaien met de stok betreft een handeling uitgevoerd teneinde het koor in de juiste mate te houden qua zang want het is soms de moeite gelijk dat er sommigste nevens zitten. Vanwege de protesteringe van Magda moeste Mariette heel de repetitie gebogen staan dewelke een vreende kwalijke uitwerking gave aan haar stemme.

Cindy is nu in gank met enen die in vervrozen kiekens doet. En zij die al heel haar leven azzo allergiek reageert voor kiekens. Hij noemt Marcel Mistewezel en 't is enen van aan de kanten van Gent. Mariette is Marcel en Cindy te naaste weke verwachtende voor een keer een eerste kennismakinge. Ik peinze dat ik keun zal gereed doen. 't Is tongs ook een keer eentwat anders voor Marcel die van 's nuchtens tot 's avonds alreeds in de kiekens zit. Fons wierde verzocht van voor drank te zorgen. Mariette zal tongs te naaste keer een meninge laten geworden van het bezoek.

Maar ge gaat me nu moeten verexcuseren want ik moet ineens vreende naar bachten.

PS: En tongs te bepeinzen dat het stoveke van 't vertrek niet werkt!

00:13 Gepost door Mariette Courgette in Algemeen | Permalink | Commentaren (11) |  Facebook |