03-02-08

Met als belichtend voorbeeld een Belgische Turk als tevens een Zwitser

107_jaar_en_roken_als_een_ketter

Firmin De Scheuteleere is al heel z'n leven een belichtend voorbeeld voor Fons. Firmin is vandeweke 102 jaar geworden. Het ware een verwonderinge want hij smoort gelijk een Turk en hij drinkt gelijk een Zwitser maar op zijn paspoort wel degelijk een vermeldinge al ware hij alhier in België geboren en woonachtig aan onze kanten. Fons zeide een soorte bewonderinge te herbergen voor de maniere van leven van Firmin.

Mariette wierde aan alle kanten bevraagd betreffende de beslissinge van te stoppen met de boek als ze zij geen honderd reacties (of er deure) haalde op den vorigen meninge van Mariette waarvan Mariette ook zeide dat het eigentlijk voor te lachen ware want tevens heeft ze zij ook ingezien dat het verzekers niet te doen zal zijn van zovele reacties te bekomen.

Ook tevens de vele tsjankinge op de boek van alhier en algunter en dat dat algelijk geen werk is van te stoppen vanwege dat ge geen reacties krijgt hebben Mariette tot een beslissinge gedwongen van verder antijden een meninge te laten geworden aan haar lezers van de boek dewelke dus geweune zijn gank zal gaan. De boek dat ik wil zeggen.

Constance Vlierens meldde haar vandeweke ziek binst de repetitie van het kerkkoor der senjoren ('De Raspende Huige' genaamd) van dewelke Mariette sinds vandemaand zingend lid is geworden. Mariette is vanwege de koorleider Viginor Strumfelwelde (een aangespoelden uit Hongarije en met moeite een meter veertig hoge!) bestempeld als middel-sopraan (aan malkaar met een streepke) dewelke eentwaarsten tussen de soprane en de alte is gelegen gelijk dat menere Strumfelwelde er zijn gedacht over zeide. Hij zeide ook tevens dat er nog een hoop werk ware aan mijn stemme en dat ik vreende vele gink moeten exerceren.

Dientengevolge oefent Mariette dat het schuim op haar lippen staat. Als Mariette thuis repeteert is Fons achter tien minuten 't gat in al klagend dat het gelijk een geselinge met een stok tegen zijn oren is, gelijk dat Mariette zingt. In plekke van mij te steunen, den gevlekten bastebeiere!

Doordat Constance er dus vanwege ziekte niet koste zijn (roste kele en 't sinusiet aan alle kanten en surtout aan haar neuze) moste Mariette vanvoren staan in de opstellinge van het koor omdat er anders een lege plekke ware.

Achter nog geen twee minuten was het alreeds spel vanwege dat Magda van Voncke Scheppers zeide dat ze menere Viginor niet meer koste zien zwaaien met zijn stok omdat Mariette ervoren stonde. Het zwaaien met de stok betreft een handeling uitgevoerd teneinde het koor in de juiste mate te houden qua zang want het is soms de moeite gelijk dat er sommigste nevens zitten. Vanwege de protesteringe van Magda moeste Mariette heel de repetitie gebogen staan dewelke een vreende kwalijke uitwerking gave aan haar stemme.

Cindy is nu in gank met enen die in vervrozen kiekens doet. En zij die al heel haar leven azzo allergiek reageert voor kiekens. Hij noemt Marcel Mistewezel en 't is enen van aan de kanten van Gent. Mariette is Marcel en Cindy te naaste weke verwachtende voor een keer een eerste kennismakinge. Ik peinze dat ik keun zal gereed doen. 't Is tongs ook een keer eentwat anders voor Marcel die van 's nuchtens tot 's avonds alreeds in de kiekens zit. Fons wierde verzocht van voor drank te zorgen. Mariette zal tongs te naaste keer een meninge laten geworden van het bezoek.

Maar ge gaat me nu moeten verexcuseren want ik moet ineens vreende naar bachten.

PS: En tongs te bepeinzen dat het stoveke van 't vertrek niet werkt!

00:13 Gepost door Mariette Courgette in Algemeen | Permalink | Commentaren (11) |  Facebook |

Commentaren

geluk geluk, zit m in een ,,ouderwetse'' vertellinge van de mariette...

Gepost door: gewebkijk | 03-02-08

Zij blijft maar schrijven
Verdomme, ik dacht we zijn er van af, maar die rosse blijft schrijven. Het zal lang duren eer Mariette in ruzie zal liggen met alle leden van het gerespecteerd kerkkoor. En bovendien, die kalle kan niet eens zingen!

Gepost door: Meester Wim | 03-02-08

De fanclub reageert ? Nu mo hopen da mun uproep elpt !!!

Gepost door: mcle0409 | 04-02-08

Stokje??? Mariette,ik ben erg blij, met uwen uitleg van het stokske> stokje, want ik begrijp nu eindelijk waarom deze persoon er mee staat te zwaaien ;-)

Gepost door: Wil/Rdam | 04-02-08

De Raspende Huige Beste Mariette,

't En is nie moeilijk dat diene Firmin De Scheuteleere een overbelicht voorbeeld voor Fons is: mogen smoren en drinken zoveel als dat ge wilt, dat is toch den droom van iedere vint?

Ik zal nu niet zo ver gaan te zeggen dat ik heb zitten 'tsjanken' omwille van dat ge uwen boek zoudt stilleleggen, maar ik zou het toch ook vreende spijtig gevonden hebben. 't Zou geweest zijn als bleven wij verstoken van een ferme brokke onvervalste volkskultuur. En wattat Meester Wim (de vlammende kutkammere) d'r ook van zegt, Mariette: ge zijt een ferme brokke!

Wat hoor ekkik, Mariette? Zijt ge lid geworden van het kerkkoor 'De Raspende Huige'? Ze zijn door onze paster ook eens uitgenodigd, maar ik denk niet dat ze nog ne keer gaan uitgenodigd worden, want achter den dienst en na het achteroverslaan van tefrente jenevers is heel dat koor op de vuist gegaan met de overige klanten van de café 'De Razende Piloot' op 't kerkeplein. Rare, hé? Dat vrouwen azzo kunnen toegaan, dat wist ekkik nie. En die Constance Vlierens, dedie en deugt niet! 't Is een rosse van 't zuiverste water en crapuul bovendien.

En Cindy heeft een nieuw lief? Een ontrustig meiske ook hé, die Cindy van U? Maar allez, met vervrozen kiekens is 't er niks mis mee en eten moeten de mensen toch. Doe gij maar keun, Mariette, keun met pruimen: altijd goed en van elkendeen gemogen.

Ge doet mij denken aan mijn jeugd, Mariette. Thuis zeiden wij ook altijd ' 't vertrek' tegen 't wc. Lange geleên da 'k da woordje nog gehoord heb.

In het holst van de nacht,
Een groet,
Vanwege,
Uw allereigenste,
Drs. Johan Arendt Happolati

Gepost door: Drs. Johan Arendt Happolati | 05-02-08

Kon dienen Vigor dan niet op de preekstoel (of als dat heiligscheinnis moest zijn) gewoon op nen andere stoel ?

Of gewoon zijnen arm wat hoger steken ?

;-)

Gepost door: ms | 05-02-08

Gij hebt geluk van voren te mogen staan in dat koor ;-) Als kind moest ik vanachter staan en alleen gebaren dat ik zong want anders was het vals. Eens had ik toch goesting om eens mee te zingen maar de jufrouw had het direkt in de gaten.
Het vertrek en naar bachten dat is gewoon onze tale hé Mariette nu willen ze allemaal deftig doen en slaon ze under toenge biekans in e knobbel met dat ABN algemeen beschaaft Nederlands weet je wel hé.
Nog een kranig ventje voor zijn 102 jaar hé.
Roken, drinken en hoe zat het met de wuven?
Nu Mariette blij dat je weer voort doet en ik zeg je goeden avond en tot noaste keir.
Daaaag.

Gepost door: emmy | 06-02-08

Stoveke op 't vertrek ! Hopelijk heb je er een petrolkachelke gezet met deze kou of tenminste brilverwarming laten plaatsen.

Brrrr ...

Gepost door: ms | 18-02-08

Hey Marriette is het nog geen tijd voor uw maandelijkse vertellinge?
Groetjes en een prettig weekend!

Gepost door: emmy | 07-03-08

VROLIJK PASEN Groetjes van Emmy.

Gepost door: emmy | 22-03-08

Hewel? Mariette, kom van 't vertrek, doe de stove uut, komt alhier en schrijft nog nekeer entwadde. Altijd die smorende mens werkt op de zenuwen wi.

Gepost door: Thijs | 20-04-08

De commentaren zijn gesloten.