24-01-08

De verwordinge van een nakend einde (door Mariette Courgette - kopiereet)

Buurtcomité

Middelerwijl op het Mariettecongres: 'Waar zit ze zij algelijk in, die gloeiende kalle!'
 

Het zoude verzekers goed kunnen zijn dat de lezers en lezeressen van de boek van Mariette verzekers peinzen: 'maar waar zit ze zij in, die gloeiende kalle!' edoch Mariette peinst er ernstig aan voor te stoppen met haar boek mede daar de beproevinge soms groter is dan de vreugde als ik een geschrift op mijn boek laat geworden.

Pakt in dat geval de levenswandel van Fons van dewelke Mariette al talrijke malen met een betraand wezen heeft moeten berichten en dat het in vele menagen geen waar zoude zijn. Als Mariette in overschouwinge daarnevens bijvoorbeeld het voorbeeld van Firmin Verscheure (bijgenaamd de zibbedibbe) bekijkt die van zijn vrouwe Magda (bijgenaamd de gendarm) geen stap buiten de deure mag zetten zonder voorafgaandelijke toestemminge dan mochte Fons algelijk van geluk klappen en tevens zijn handjes t'hope leggen van met azzo een slore gelijk Mariette getrouwd te zijn. Het ware met Magda generlei het geval geweest.

Maar goed, het is azzo en het gaat niet veranderen want die met een alcoholist getrouwd is weet dat het hemde nauwer is dan de rok en den toog breder dan de keukentafel, gelijk dat mariette het altijd in bittere bewoordinge een plaatse geeft in haar leven. Soms is het leven van Mariette gelijk een trein die vertraginge heeft en dat ge niet kunt bevroeden hoelange dat het nog zal duren eer den trein de statie benadert laat staan dat ge zoudt weten wie dat er allemaal op dienen trein gaat zitten teware dat ge het van op voorhand zoude weten wat soms ook wel een keer gebeurt. Gelijk dat mijn zuster tongs soms zegt in voorbereiding van een bezoek, dat ze tongs met den trein van ter halven negen zal arriveren. En ge moogt gij dan op u kop staan maar te negenen staat ze zij dan voor mijn deure en ze noemt Adèle en ze is dertig jaar jonger dan Mariette vanwege dat het een achterkommertje betreft.

Mariette is dusdanig een brokke in een weemoedige stemminge tevens omdat ze momenteel aan 't lezen is in een boek van Louis-Ferdinand Céline dewaffere 'Reis naar het einde van de nacht' is benaamd en van dewelke Mariette de kloten verstaat (om het maar een keer plat te zeggen) maar waarbij binst de lezinge Mariette toch surtout een zwaarwichtige gevoelinge treft vanwege de feiten die door Céline worden beschreven als zoude het in het leven alsan de zelfste mensen zijn die voor den boel moeten opdraaien. Awel, beste lezers en lezeressen van de boek van Mariette, diene mens had een overschot van gelijk. Het komt Mariette trouwens voor dat Gerard Reve verzekers ook Céline heeft gelezen en dat Gerard aldus de mostaard algelijk eentwaarsten heeft gehaald. Waarbij tevens moet gezegd worden dat Mariette noois azzo zoude klappen, azzo van 'het komt Mariette voor' maar dat ze het wel een keer geestig vind van een keer azzo eentwadde te gebruiken van menere Reve. Het is dan ook uit oogpunt van Mariette vreende jammer dat menere Reve op seksueel vlak een Grieksen draai aan zijn doeninge geeft want ze zoude zij anders een keer kunnen schrijven naar die mens om eventueel bepaalde overpeinzingen een keer te delen.

Ook alweder vertrouwelijke zakens zijn alhier gebeurd mede dat Virginie Stampaert met haar zondagse frak is blijven haperen aan de roltrap in de C&A vanwaar een vreende lelijke scheure de gevolgen waren. Ik zeide nog, Virginie, zeide Mariette, oe dadde gij u algelijk niet naar Oosjang achter uw kledij begeve want er zijn daar geen roltrappen maar Virginie zeide ook dat haren vent Firmin het hem niet kan permiteren van als Vlaams nationalist achter kleren te gaan naar Vrankrijk. Het is algelijk eentwadde te zeggen met de tale alhier in ons land en dat er daar algelijk azzo van geklapt worde in de politieke belevinge van vele politieke staatshoofden alhier aanwezig maar wel nog alsan geen regeringe. Dat ze mosten hun wedde worden belet zolange dat de formatie op geen feitelijkheden berust, 't zoude rap gedaan zijn met rüze maken. Maar wat avance dat de koe draagt enen bril als het veulen niet komen wil.

Edus en tevens, beste lezers en lezeressen van de boek van Mariette peinst Mariette er vreende ernstig over na voor haren boek te stoppen mede daar Mariette ook vind dat ze niet genoeg reacties krijgt van de lezers. Een keer zeven of een keer tiene maar noois gelijk op andere blogs honderd en der deure... Vandaar dat Mariette haar beslissinge van te stoppen of van voort te doen een bevestiging zal krijgen naar gelang van de reacties op deze meninge van Mariette. Als er tegen te naaste maand (24 februari) geen honderd reacties of er deure staan stopt Mariette met haar boek. Wetende hiermede de latte stijf hoog te hebben gelegd verblijft Mariette in een ordentelijke edoch nijpende spanninge aangaande u taltrijke reacties.

Het weze gezeid en men zegge het voort, alsmede tevens een bedankinge aan menere Sander Van der Maelen die op zijn vreende schoon bemeten boek een verwijzinge liete geworden naar de boek van Mariette dewelke hem daar dankbaar voor ware, ware het niet dat er geen reacties waren op de link in kwestie waardat menere Sander vaneigens nietend koste aan doen. Wat ook tevens wijst op de feiten dat het tevens ook elders en eigenlijk nieverans een vetten is qua reacties want ge moet er tijd voor hebben, voor al dat reageren. Mede ook tevens mijn bedankinge aan de persoonlijke regageerders alsmede aan zij verbonden aan de menige fankluppen die Mariette alreeds rijk is maar dat ze er vet mee is, gelijk dat Fons hem liete ontvallen midden een ferme familiale rüze betreffende een rosbief die een brokke te fel gebakken ware.

19:17 Gepost door Mariette Courgette in Actualiteit | Permalink | Commentaren (19) |  Facebook |

Commentaren

Ik weet zo niet ... Maar als ge niet altijd op die blogs zit te neuzen kan dat al voorvallen dat er ne keer iets gemist wordt.

En reageren als er niks te zeggen is, vind ik ook zo ... allé, die met hun honderd reacties per dag die zeggen van : "schoon weer hé" of "ik ben hier nog es gepasseerd" wat hebde daar nu aan ? (Oei, ms in de banvloek van de bloggemeenschap want dat moogde peizen maar niet zeggen).

;-)

Gepost door: ms | 24-01-08

teleurgesteld ik ben diep teleurgesteld... u heeft zich hier helemaal leeg geschreven, (waarvoor dank) en nu wilt u ons daar de schuld van geven..? terwijl het hier al crisis is zo ongeveer sinds de blog 40 ermee stopte...
ik ben diep teleurgesteld, maar dat zei ik al....

Gepost door: gewebkijk | 24-01-08

Groot gelijk Awel Mariette, ge hebt groot gelijk. Die euhm... "breedvoerigheid" van mijnen boek stoort mijzelf ook al een tijd. Met wat truken van de foor ben ik er toch in geslaagd om het allemaal wat smaller te maken. Bedankt voor uw opbouwende commentaar. Ik ga in 't vervolg wel wat vaker in uwen boek komen neuzen, want dat ziet er hier zeer de moeite uit.

Gepost door: Mick | 25-01-08

Latte Wat zegt gedaar nu mariette? De lat hoog? Die van uwen Fons zeker?

Gepost door: Ecluse | 25-01-08

Als plots dat Mariette haar hier ook een keer gaat roeren Maar lieve vriendinne MS'ke algelijk... het ware tevens dadde dat Mariette een aanklacht wilde verschaffen dat er veels te vele nietend worde gezegd op de boeken alsmede somtijds nog mindere in de reacties als ge azzo een keer rond kijkt. 'k Peinze dat dat vele mensen stoort van azzo hele dagen twee keren niemendalle te moeten lezen. We gaan wij van simpelwege onze splete vagen aan de geplogenheden van dat ge er nietend moogt over zeggen en we gaan wij ons gedacht zeggen!

Alstevens ook een reprimande van Mariette voor menere Gewebkijk van dat Mariette niet wilde zeggen dat het zijn schuld ware dat Mariette haarzelven het zweet vanonder haar oksels schrijft maar tevens dat hij moet verstaan (ook als bewoner en één van de weinige reageersels vanover de grenze des lands) dat het algelijk eentwadde ware dat Mariette bijkans noois geen reacties krege. Den teleurstellinge kanne dan ook juist maar gezocht worden in de gedraginge van vele anderen dewelke dat ik hier nog noois gehoord hebbe.

Mede een woord van dank van zo zere zijn boek te hebben aangepast via dewelke zijn schone boek heden te lezen zonder alsan te moeten manoevreren met de balke van langsonder. Het moge tongs nog tot stand zijn gekomen via trucen van de fore, het ware een verademinge van dewelke Mariette ook zeide: Leve de fore!, zeide Mariette.

Menere Ecluse, vanwege dat Fons alreeds meer dan zeven jaar last heeft van een zakbreuke (een vallinge van het leerke binst dat hij de kerselare achter de boeie aan 't snoeien ware) verkeerd diene fooraap in de onmogelijkheid van zijn latte naar omhoge te krijgen. Ge kunt gaan peinzen hoe dat Mariette ernaar snakt van een keer... maar ja, der lezen verzekers kinders mee ook...

Gepost door: Mariette Courgette | 25-01-08

Porno Mariette, gij ouwe kwezel! Uw laatste alinea is pure porno en dan nog niet eens in het schoon vlaams. Ten andere, gij hebt niet te lachen met de testikels van uw man en echtgenoot. Wat medelijden is hier op zijn plaats. Ge zou voor minder een pintje drinken! Voila...

Gepost door: Meester Wim | 25-01-08

Mariette maakt haar dul... Seffens de Playboy en de Chick van vandeweke t'hope gebundeld tegen uwen vermaledijde kop, schoolmeesterke van mijn voeten dat ge zijt. Gij verdoemden wietewaai van 't gebuurte!

Gepost door: Mariette Courgette | 25-01-08

Deuregoan! Maar enfin Mariette, waffere klaps zijn dat nu lijk van te zeggen dat ge stopt als er geen honderd reacties komen. 't Is nie omdat we stil zijn dat we nie volgen é, en soms is 't zo schoon geschreven dat er niets aan toe te voegen valt. Biechtewaar! Kgelove der ten andere niet te botten van dat je nog zoudt kunnen leven zonder junnen boek. Enfin, tegen wie moet je anders je nood klagen als Fons nekeer van zijn latte geeft omdat ie e vliege in z'n oge heeft? Is dat van al die moeilijke boeken dat je zo je courage verloren et?

Gepost door: Thijs | 25-01-08

precies precies zo is het, en dan nog een beetje, het gaat hier toch om de waardering zeker, en niet het aantal commentaren...
denk nog maar eens terug aan (alweer die) blog40 verkiezing, gingen wij toen niet gestaag richting de top..? misschien is het een ideetje om hier gewoon weer met enige regelmaat u wederwaardigheden te plaatsen...
dan geeft u ons ook stof tot reageren..!

Gepost door: gewebkijk | 26-01-08

Allee Mariette Ge goat er toch nie mee stop'n zeker. Enfin dat is jou keuze en niets is verplicht hé.
Ik zou het toch spijtig vinden onze goeie westvlamse toale niet meer te kunnen lezen. Vooral door jou geschreven.
Als ik straks thuis kom maak ik er ook mijn werk van om jou nog eens in de kijker te zetten. Maar 100 lezers heb jij toch hoor, alleen iedereen reageert niet iedere keer.
Je kunt je anders op het lijstje van volgende link in schrijven dan riskeer je ook meer volk aan te trekken.
Prettig weekend en vriendelijke groetjes van Emmy
http://emmy.skynetblogs.be

Gepost door: emmy | 26-01-08

't Is lange geleên Beste Mevrouw Mariette,
Het spijt me verschrikkelijk, maar ik moet bekennen dat het lange geleên is dat ik hier nog was. 't Is wreed, maar sedert dat ik een eigen blog heb, verlaarloos ik al mijn oude vrienden en vriendinnen. Aan die 100 reacties gaat ge verzekers niet geraken, Mariette, of we zouden een nationale oproep moeten doen met reclame op tv en van die vliegers met e vlagge achter under gat.
Ik wens U veel succes met uw noodkreet.
De Drs.

Gepost door: Drs. Johan Arendt Happolati | 27-01-08

'k zou het verdomme vrji spittig vinden aje zou stoppen met uwen boek. 'k wete wok dak ni olsan reagere moar tes lik dat er ol geskreven gewist è, uw vertellinge es zo skwonne geskreven dawe der ni mjir aan toe te voegen èn.
En lik da menjirre Thijs skrift, woar goaje anders nog kjir keun jun erte luchten?? ip zukn momenten zieje wel dan de lezers van den boek toch mjir reageren nji.

alez gow marriette, uwen kop ni loatn angn aje gin onderd reacties è moa bluvn deure goan met den boek. ge zou teveel mins verwoarloosd achterloatn!!
we zoudn ni mjir weten wa gedoan, want olle doagen kommek kiekn ip den boek ofdat er een nieuw vertelsel ipstoat van marriette over eur wederwaardigheden.

de groensels,
skoeri

Gepost door: skoeri | 27-01-08

stoppen/boek??? Mariette,wat doe je nu? dit had ik niet verwacht, van zo,n zelfstandig niets vreezend mens, meegaan doen aan een competitie strijd en daar dan ook nog het doorgaan,van blog en boek aflaten hangen... eerlijk gezegd vind ik het niet zo netjes!!!
en zie ik het als verkapt aandacht vragen ......
maar het kan ook zijn dat U hormonen zijn gaan opspelen na zoveel jaar, ik kan daar dan wel weer een beetje begrip voor hebben :-)
NU ik ben benieuwd.
Wil.

Gepost door: Wil/Rdam | 27-01-08

Me gon proberen Mariette kgon echt proberen om de menschen van de fanclub warm te maken om un ki te stemmen mo lik daj zelve zegt tzien der vele die wel gèren lezen mo nie gèren schrieven. Ken nog tiet zie'k want mun weblogs verzend ukik ook mo om de veirtien dagen

Gepost door: mcle0409 | 27-01-08

Merci eh Madam Mariette, kzoenkik u ier vrie hard moeten bedanken voor den ongegeneerde reclam dade gij hier maakt naar mijn niet zo literair geschrijfsel, en awel, 'k ga kik da nog doen ook. Komt alhiere, dak u een beeze geve! En 'k versta kik ni waarom dage zout stoppen mee sjchrijve, g'ebt gij toch uwen vaste compagnie hiere die altijd wel repliek geeft op uw vertellingskes! Ge moet gij u da ieveranst ebben laten aanpraten, da stoppen, want kpeiskik dagij daar nooit van uw eigen zout opgekomen zijn.
Nen collega van u, tis ni den Gerard Reve maar wel den Komrij, is ook mee nen boek op internet begost: http://komrij.blogspot.com/. Hopelijk hebde uwen plezier aan zijn meninghe.

Gepost door: sander | 30-01-08

Hey mariette ik kom eens loeren of er hier nog wat reacties binnen komen
Maak eens een beetje reclame voor jezelf op het een of ander lijstje? Je hebt slechts 3 kleine reacties per dag nodig om er 100 te halen.
Groetjes en fijne avond..

Gepost door: emmy | 31-01-08

Het schiet niet erg op Mariette.... iets meer lobyen zou geen kwaad kunnen..
want ik gun het U zo !! :-)

Gepost door: Wil/Rdam | 02-02-08

Het einde van Mariette Het zat er aan te komen. Die ouwe taart denkt 100 reacties te verzamelen. Hierbij doe ik een oproep om niet meer te reageren op de boek van Mariette wegens vuilbekkerij van harentwege en tevens bedreigingen om met pornografische lektuur tegen mijn hoofd te slaan. Ik heb gezegd!

Gepost door: Meester Wim | 02-02-08

Hat jemand ne Ahnung wie stark das verallgemeinerbar ist?

Gepost door: spiel book of ra | 25-02-11

De commentaren zijn gesloten.