30-12-07

De nieuwjaarsbrief van Mariette voor de reste van de bevolking

bleu1


Aan allen voor dit nieuwe jaar

mijn allerbeste wensen

antijden biefstuk in de weke

alsook eens witte pensen

dat de gezondheid goed moge zijn

dat mogen wij toch hopen

en anders geld genoeg

voor pillen te kunnen kopen

tevens het beste op het werk

voor hen die arbeid verrichten

en de gepensioneerden een schone hobby

gelijk Mariette met haar gedichten

dat de kinders op under plekke mogen geraken

en dat ze niet aan uw rok blijven hangen

en moeste ge een vissersfamilie zijn

dat ge veel moge vangen

dat de nafte voor de lada betaalbaar mag blijven

en dat Fons, die gloeiende charlatang 

een keer naar mij moge kijken

inplekke van alsan naar andere wijven

verders ook vreugde

en een plukske verdriet

want 't ene zonder 't ander

da's 't leven nu eenmaal niet

en zit ge altemets een keer op malkaars kap

niet geweend noch getreurd

maakt maar een keer ferm van uw tap

maar smijt uw vent noois van den trap

want die keer dat Fons

hier een keer van den trap is gevallen

was't in bedde vier maanden nietend

in verband met die breuke aan zijn ballen

Fons en Mariette wensen u 't beste

warmte in uw herte en ook al de reste

voor meneer een wollen kostume

en voor madam een gevoerde veste.

bleu3

 

 

18:43 Gepost door Mariette Courgette in Algemeen | Permalink | Commentaren (7) |  Facebook |

22-12-07

Van Cindy haar blomme en van de identiteitscrise van Fons als tevens van de aanvrage voor sponseringe

Als dat het tevens azzo is dat Cindy alreeds anderhalf jaar probeert van in positie te geraken maar genen geschikten kannidaat vinde voor haar blomme af te schieten. Er is al vanalles qua mannelijkheden de revue gepasseerd edoch het betrefte niet echt exemplaren voor uit te kweken gelijk dat Fons een bewoordinge over de zake bewerkstelligde. Ze zoude nu willen gaan voor kunstmatige insimatisatie dewelke nog een heel spel is want er is een wachtlijste van hier tot gunter. Firmin van Caeyzele zeide bereid te zijn voor een keer een gratuit schot op onze Cindy te lossen maar hoewel van goede huize beschikt menere van Caeyzele maar over één ore dewelke wel een keer zoude kunnen overgezet worden op het nageslacht vanwaar almeddekeer de grootste terughoudendheid zich van Cindy meester begoste te maken. Vandaar een inschrijvinge op de lijste van de kunstmatige insimatisatie in het AZ St Jan alhier ter stede.

Mariette zal dus verzekers binnenkort bomma worden alsmede dat Fons tongs ook bompa zoude worden dewelke gepaard ginge bij Fons met een identiteitscrise vanwege de gedachte aan ouderdom die hem van hem meester maaktege. Fons zit al drie dagen gelijk een geslegen hond aan tafel in de keuken met een tasse kaffie (aangelengd met een geute eau de vie van eigens) en hij smoort d'ene sigarre achter d'andere. Ik zeide, Fons, zeide ik, er zal nog een keer rook uit u gat komen als ge azzo blijft smoren maar Fons gave geen wedercommentaar dewelke een vreende bevreemdinge in zich droege omdat Fons anders alsan een antwoord heeft. Tot zover dan ook het nieuws betreffende Fons zijn crise identitiek.

Mariette heeft tevens een brief geschreven naar 't stad voor een aanvrage van subsidies voor haar boek daar Mariette op de boek in de vorm van een zekere regelmatigheid een verwijzinge laat geworden naar de stede Brugge dewelke algelijk als een brokke gratis reclame kan bezien worden vanwaar dat ik ook peinsde 't kan niet allemale voor nietend zijn. Een donatie voor de boek ware dus aangewezen vanwege 't stad maar ze zijn nog niet te danig happig, de bende gierigaards t'hope! Ik peinze van naaste weke antwoorde te hebben al van dewelke ik u op de hoogte zal houden dat het vanzelven spreekt, dadde. Ge zoudt het immers azzo een keer niet moeten weten, 't ware tongs helegangs in orde!

Mariette gaat tevens ruchtbaarheid geven aan heel die historie via de perskanalen alhier waardoor dat ze wel niet anders gaan kunnen (dedeze van 't stad) van in ulder beurze te tasten ter donatie van een gift aan Mariette. Moesten er lezers zijn die aansprake hebben in 't schepencollege zoude ik hen dankbaar zijn om antijden azzo konsuus langst under neuze weg een pleidooi voor Mariette haar boek te laten geworden aan de heren schepenen want dat het anders verzekers een schete in een netzaak gaat zijn, heel die sponseringe.

Ik ga nu mijn stovers gaan opzetten waardoor een einde nadert van deze meninge op de boek van Mariette. Allen ertelijken dank voor de lezinge en tot in den draai.

  

15:53 Gepost door Mariette Courgette in Algemeen | Permalink | Commentaren (6) |  Facebook |

19-12-07

Fons en Mariette in de wendinge naar het licht van de geboorte van het kindeke

Het weze de vergelijkinge toegedaan van een stuite zonder zout maar we waren vandejare te late voor een kerstboom bij Mong Vandamme vanwaar gene boom in de woninge van Fons en Mariette mede omdat het elders tevele kost voor een boom dat Fons hem liete ontvallen. Er ware in de plekke tongs ook een brokke van een struike van de perelaar gesnakt en we hebben die struike in een vaze gezet (gekregen van onze Martha achter mijn opname met spoed achter mijn dubbele breuke van de kuite bewerkstelligd door een vallinge van de keldertrap in 1974 - drie weken opname en zes maanden revalideringe) en de bollen in de struike gehangen als ware het in een boom zelve. Mede de luchtjes doen schone in de struike die een vreende grilligheid uitstraalde dat Fons ook zeide dat het goed te zien ware dat het een winterstruike betrefte.

Het weze ook vele minder aan gevaar verbonden, azzo een struike, temeer als er keerskens worden geplaatst onder de vaze dewelke stijf te ontraden zijn bij plaatsinge van een gewone kerstboom vanwege de gevaren van brandbaarheid der boom. De keerskens een brokke te dichte bij een tak en huplabah, een vuurbolle dat ge de pompiers moogt bellen. Den Inovation in 't kleine (Brussel des jares '67 - 343 doden alsook vele gewonden en stijf vele schade aan 't materiaal en heel België in rouwe), gelijk dat Fons het zijn eigen benoeminge gave.

Het weze daarmede een duidelijkheid dat Mariette vreende aan keerkens ware vanwege dat het mede in de stal tevens een verlichtinge van het kindeke betreft dat als het ware een serenen gloed over het aanzichte van de heiland doet flakkeren. 'Bidden wij heden voor het licht onzes Heren' declameert Fons dan met een geheime stemme juist voordat het nieuws van te zevenen begunt. De woorden van waaruit Fons en Mariette tongs een soortement moment van geheiligde stilte inlassen voor de kribbe staande en zich fel en diep bewust wetende van hun nietigheid als werkmens en als huisvrouwe en tevens als mens tout court, gelijk dat Fons het soms zo pakkend komt te zeggen binst dat hij een Trippel in zijn hand houde en tongs zegt tegen ons here, Here Gods, zegt Fons tongs, ik drink dezen Trappist om u te gedenken... een uitsprake van Fons dewelke het geheiligde moment een diepere uitstralinge van algehele nederigheid laat geworden.

Als tevens vreende zware startproblemen met de Lada in dat were. Fons mag ik gaze geven al dat hij wilt, de lada weigert al vier dagen van te starten. Het zal verzekers de batterije zijn maar ik zeide ook, Fons, zeide ik, 't zal een batterije of een kerstbüche zijn want tevens ook de koopkracht van Fons en Mariette is vreende aangetast vanwege dat het allemale vele dierder is geworden en dat ge nog naar den Aldi moogt gaan maar dat ge het toch voelt aan uw portemonee als gewone mens met een pensioentje.

Dewelke mij ook brengt tot het afscheid op de boek voor vandage in dewaffere Fons en Mariette iedereen van de boeken alsmede de lezers en fans vreende goede feesten zouden willen bewensen alsook een vredevolle tijd in de menage en met de kinders.

Mariette zal tongs nog eens één van die dagen een nieuwjaarsbrief laten geworden op haar boek voor tevens een bewensinge voor een gelukkig nieuwjaar maar 't is nog te vroeg, zegt Fons. Een bedankinge aan elkeen die leest op de boek van Mariette alsmede vriendelijke groeten aan de mensen die niet kunnen lezen.

15:24 Gepost door Mariette Courgette in Algemeen | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

02-12-07

Van de belezenheden van Mariette

Het weze algemeen geweten dat Mariette bijkans noois zelve een wederreactie kan laten geworden en dat is waarom dat Mariette de spaam coderinge niet kan ontcijferen en alsan de verkeerde code intiept. Tevens algelijk een bedankinge voor de mesnen die reageren met een algemene meninge op de boek van Mariette. Vanwaar tevens deze schrijnende aanvang van de nieuwe postinge van een meninge van Mariette.

Mariette is een verwoed lezeres van boeken alsdaar in het bijzondere ook van oude kookboeken met recepten van allerlei slag en stoot.  

barbie_kookboek

Ter bekijkinge het kookboek van Barbie vanuit welks standpunt Mariette het bakken en braden machtig wierde alsmede de bereiding van een goede ordeuvere want er is nietend die beter is. Zelfs in de winter zegt Fons maar Mariette heeft in de winter liever een hutsepot.

Maar ook serieuzere boeken verslind Mariette gelijk dat het boudoirs waren want het zwaardere werk schrikt haar niet af. Zo laze zij vandeweke een roman dewelke de titel 'Gestaag door de wind' vermelde dewelke een vertellinge ware van een streke waardat het alsan vreende waaide alsook een liefdeshistorie aan dewelke Mariette kop noch staart koste geven vanwege dat het nogal ingewikkeld ware juist gelijk in Dokteur Zivago maar tongs een beetje anders.

Fons is mee aan 't kijken over de schoere zijnens echtgenote en laat een opmerkinge geworden als zoude het 'Gejaagd door de wind' moeten zijn van titel. Maar ik zeide ook, Fons zeide ik, bij dat dat nu gejaagd of gestaag ware, het is feitelijk hetzelfste want 't is feitelijk de wind die het belangerijkst ware in het boekwerk waarvan sprake. Awel ja, zeide Fons, gij gloeiende kalle, zet tongs gestaag als ge wilt dat ze u allemaal uitlachen. Waarna een ware stommen ambacht uitbrake op het gruwelijke smoelwerk van Fons want zijn lippen passen niet helegans op malkaar. Nu, da's nog 't ergste niet wat Fons mankeert want tevens de kaken van zijn gat passen op geeneen WC-bril wegens welk mankement wij een specialen bril hebben moeten laten vervaardigen door een specialist teniende dat Fons normaal naar bachten zoude kunnen gaan. 'Wat heb ik nou aan mijn klomp hangen!' zeide dienen werkmens die dien bril gingt vervaardigen via dewelke wij vandeneerste keer duidelijkheid kregen vanwege zijn afkomste en dat Fons zeide dat het verzekers een Ollander ware.

Tevens volgt Mariette ook de aktualiteiten in de literatuur vooral op vlak van de accidenten. Den dag dat Wolters of Wolkers ('k wil er vanaf zijn maar hij noemde in alle geval Jean van zijn voorname) is doodgestuikt is Mariette naar de bibliotheke gegaan achter een boek genaamd Turks Fruit dewelke een beschrijvinge ware van seksuele gebeurtelikheden  waarvan dat Mariette niet eens wiste dat het bestond. Van katholieke opgroeinge getuigend is Mariette daar niet aan, aan al die vuiligheden.

En gijle, wat leesde gijle eigentlik? Dat zoude Mariette nu wel een keer intereseren van te weten sè. Een uitwisselinge van literaire gedachten zoude een keer geestig kunnen zijn.

Met dank vanwege Mariette voor een verduidelijkinge via de reactietabelle. 

 

17:48 Gepost door Mariette Courgette in Algemeen | Permalink | Commentaren (13) |  Facebook |