19-12-07

Fons en Mariette in de wendinge naar het licht van de geboorte van het kindeke

Het weze de vergelijkinge toegedaan van een stuite zonder zout maar we waren vandejare te late voor een kerstboom bij Mong Vandamme vanwaar gene boom in de woninge van Fons en Mariette mede omdat het elders tevele kost voor een boom dat Fons hem liete ontvallen. Er ware in de plekke tongs ook een brokke van een struike van de perelaar gesnakt en we hebben die struike in een vaze gezet (gekregen van onze Martha achter mijn opname met spoed achter mijn dubbele breuke van de kuite bewerkstelligd door een vallinge van de keldertrap in 1974 - drie weken opname en zes maanden revalideringe) en de bollen in de struike gehangen als ware het in een boom zelve. Mede de luchtjes doen schone in de struike die een vreende grilligheid uitstraalde dat Fons ook zeide dat het goed te zien ware dat het een winterstruike betrefte.

Het weze ook vele minder aan gevaar verbonden, azzo een struike, temeer als er keerskens worden geplaatst onder de vaze dewelke stijf te ontraden zijn bij plaatsinge van een gewone kerstboom vanwege de gevaren van brandbaarheid der boom. De keerskens een brokke te dichte bij een tak en huplabah, een vuurbolle dat ge de pompiers moogt bellen. Den Inovation in 't kleine (Brussel des jares '67 - 343 doden alsook vele gewonden en stijf vele schade aan 't materiaal en heel België in rouwe), gelijk dat Fons het zijn eigen benoeminge gave.

Het weze daarmede een duidelijkheid dat Mariette vreende aan keerkens ware vanwege dat het mede in de stal tevens een verlichtinge van het kindeke betreft dat als het ware een serenen gloed over het aanzichte van de heiland doet flakkeren. 'Bidden wij heden voor het licht onzes Heren' declameert Fons dan met een geheime stemme juist voordat het nieuws van te zevenen begunt. De woorden van waaruit Fons en Mariette tongs een soortement moment van geheiligde stilte inlassen voor de kribbe staande en zich fel en diep bewust wetende van hun nietigheid als werkmens en als huisvrouwe en tevens als mens tout court, gelijk dat Fons het soms zo pakkend komt te zeggen binst dat hij een Trippel in zijn hand houde en tongs zegt tegen ons here, Here Gods, zegt Fons tongs, ik drink dezen Trappist om u te gedenken... een uitsprake van Fons dewelke het geheiligde moment een diepere uitstralinge van algehele nederigheid laat geworden.

Als tevens vreende zware startproblemen met de Lada in dat were. Fons mag ik gaze geven al dat hij wilt, de lada weigert al vier dagen van te starten. Het zal verzekers de batterije zijn maar ik zeide ook, Fons, zeide ik, 't zal een batterije of een kerstbüche zijn want tevens ook de koopkracht van Fons en Mariette is vreende aangetast vanwege dat het allemale vele dierder is geworden en dat ge nog naar den Aldi moogt gaan maar dat ge het toch voelt aan uw portemonee als gewone mens met een pensioentje.

Dewelke mij ook brengt tot het afscheid op de boek voor vandage in dewaffere Fons en Mariette iedereen van de boeken alsmede de lezers en fans vreende goede feesten zouden willen bewensen alsook een vredevolle tijd in de menage en met de kinders.

Mariette zal tongs nog eens één van die dagen een nieuwjaarsbrief laten geworden op haar boek voor tevens een bewensinge voor een gelukkig nieuwjaar maar 't is nog te vroeg, zegt Fons. Een bedankinge aan elkeen die leest op de boek van Mariette alsmede vriendelijke groeten aan de mensen die niet kunnen lezen.

15:24 Gepost door Mariette Courgette in Algemeen | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

Commentaren

Kerstboom ... wij hebben er ook gene, vanwege den elektri chien die al buiten moest geweest zijn maar nog niet binnen is.

Veel beloven doet de zotten alles in plastic inpakken, alsook het kerstgerief en het enige dat overblijft is het stof dat in de kleren blijft zitten dat we aanhebben.

Nu zoutem, na ongezouten ons gedacht gezeid te hebben toch vrijdag komen en op 2de kerstdag astemblieft.

We zullen misschien zo nog een minibomeke kopen dat tussen ons talloren op tafel kan staan, door 't rondvliegend stof zal die er dan wel wat beneveld uitzien en hebben we geen engelenhaar nodig en verder niezen we iedereen dan een zalige kerst toe.

Hoe de stand van zaken met nieuwjaar zal zijn dat weet geen kat, misschien dat we nog nét op tijd zijn om de dreikeuningen te zetten.

;-)

Gepost door: ms | 19-12-07

Super je blog Mariette !

Gepost door: one life | 20-12-07

Ik kan niet lezen Mariette, (schrijven wel) dus iemand heeft mij dewoorden gezegd en ik typ ze. Bedankt voor de vriendelijke groeten , voor de niet lezers.

Wil.

Gepost door: Wil/RDam | 20-12-07

Hier staat er wel een Kerstboom maar de warme uitstralinge is er niet. De verwarming is kapot en met de feestdagen geen mens te vinden dat er een nieuwe kan plaseren.
Mariette we zitten hier wel dicht tegen mekaar maar van "vuile manieren" geen sprake hoor. Véél te koud om uit de kleren te gaan ;-))
Vrolijke feesten en tot nog eens.

Gepost door: emmy | 20-12-07

De commentaren zijn gesloten.