02-11-07

Van de nomineringe op skaainet (vierde plekke met foto) als tevens van andere zaken ook

Beste belezers van de boek van Mariette waarop ze zij haar algehele meninge geeft van de toestand der feiten: zowel de feiten als mede de toestand ware ernstig vanwege de feitelijkheden dat er alwere vanalle soorten gebeurtedinges zich hebben voorgedaan in het dagdagelijkse leven van Mariette van de boek.

Alzo geschiedde dat de leden van het skaainetteam Mariette haar koombak een opmerkinge lieten geworden dewelke een resultaat vertoonde in de voorste analen van skaainet alwaar de boek van Mariette in de kijker wierde gezet. Zeide het dat ze Mariette maar op de vierde plekke hebben gezet met haren foto dewaffere bedoeninge mij toch gebied voor de leden van het team bij deze een reprimande van Mariette te laten geworden vanwege de feitelijkheden dat Mariette eigentlijk liever op de eerste plekke ware komen te staan. Maar Fons zeide ook, Mariette zeide Fons, ge moogt een gekregen in-de-kijker-stellinge niet in de bek koekeloeren en zijt bliede dat ze u boek en vermeldinge waard achtten wan kwestie zijn er tevens geen miljoenen andere boeken op skaainet. Edoch Mariette ware furieus en zeide, Fons zeide Mariette, houd u trape. het was zere gedaan met zijn bemerkingen aangaande mijn plekke.

Maar ook het leven van een genomineerde op de vierde plekke verraad een omwentelinge in het leven van Mariette en zelfs in die mate dat den telefong nog niet gestopt is van rinkelen voor mij te proficiateren en dat er verzekers velen zjaloes zullen zijn met mijn vernieuw succes na de koombak door middel van een stillevallinge der boek vanwege de vleesboom van Mariete (zie elders op de boek van mariette voor een beschrijvinge van de feiten).

Maar het is vaneigens niet al geen goud dat blinkt want tevens zit Mariette met een indelijks probleem vermogende te zijn de werkinge van haren nieuwe laptop dewelke Mariette zich een aanschaffinge liete geworden op E-Baaj en dat er daar gedikke geen muize aan is, aan diene laptop. Vanwege artrosistische toestanden aan de vingers is het voor Mariette immers geen sintekuure sindicure (pardong) voor met dat bolletje te werken teneinde de kursoor te bewerkstelligen. Maar het ware tevens nog niet gedaan want Mariette ontdekte alras dat tevens allesoorten leestekens op een andere plekke stonden en we hier verzekers kunnen gewagen van een achtergemaakt klavier en aldus niet ootentiek. Het ware dientengevolge een miskoop van uwelste en dat Mariete noois nietend meer zal aanschaffen op de saait van Ebaaj en dat ze zij tenaaste keer naar Osjaang zal gaan achter de laptoop want ge moet het op Ebaaj ook niet doen voor de goedkoop want tegen dat een mens de verzendinge heeft bekostigd ligt men algelijk aan een hoop geld.

Vanachternoene gat Mariette naar het kerkhof alwaar zij haar gaat wijden aan intense gebedingen voor de overledenen die uit het leven van Mariette alreeds zijn overleden mede door ziekte, ongevallen en ouderdom.

Hiermede aan het einde gekomen van mijn meninge resteert er mij alene nog iedereen een begroetinge te laten geworden van Fons en Mariette als tevens van Cindy die tenaaste weke weer oner het ouderlijk dak gaat komen wonen vanwege allerhande problemen in de liefde en dat ze haar appartement niet meer kan betalen vanwege dat ze haar buitengesmeten hebben op haar werk aan de pale. 

Mede vanwege dat Mariette in kenisse is gesteld van tevens Nederlandsche lezers alhier sluit zij een keer vreende op z'n Ollands af met een welvermeende

DOEI DOEI DOEI

 

14:18 Gepost door Mariette Courgette in Algemeen | Permalink | Commentaren (6) |  Facebook |