28-10-07

Van de kwestie van de vlaggen en dat het tevele kan zijn ook

Beste lezers van de boek van Mariette alsook de blinden die helaas verstoken blijven van lezinge maar zekers niet vergeten worden door Mariette van de boek zijzelve.

Het is juist gelijk alsdat er heden een vreemde microbe zich van onze strate bemeesterd heeft. In ene keer is dat hier een plage geworden van vlaggen uit de ruiten van de bovenste verdiepingen der woningen te hangen. Vlaggen van allerhande aard dan nog dewelke het niet gemakkelijk maakt van van enige symbolistische gelijkenisse te klappen. Aldus heeft tevens Mariette er een radinge naar wat er allemaal aan het gebeuren is teware dat de mensen het zien op den TV en dat ze het achter doen, gelijk dat Fons zijn conclussie der feiten ten berde brochte.

Fons miekte hierbij een verwijzinge naar Flavie en Stongsje Paelinckx dewelke een Turkse vlagge aan ulder venster bevestigd hadden. Zogezeid als een steunbetuiginge aan de regeringe van Turkije maar ze klappen alleens geen Turks. Stongsje bevestigd zich taalmatig met moeite in het West-Vlaams en ge kunt hem dan nog bijkans niet verstaan vanwege een vals gebit (gekocht via EBaaj voor 34 euro verzendinge inbegrepen) dat alsan weggewere schuift in zijn bakkes als hij klapt.

Bij Gilbert van Carrettes (heeltergangs verkeerd binst den oorlog) hangt er vaneigens een vlaamse leeuw (aan alle kanten gescheurd) ten teken van de drang naar afscheuringe van Vlaanderen van het Walloonse volk ten zuiden van ons land. Ik zegde hem nog, ik zeide, Gilbert, zeide ik, hoe kanne 'k ik mij nog naar Oosjang begeven met een overgebuur die tegen de Walloonse bevolkinge is waarop dat Gilbert zeide, Mariette, zeide Gilbert, Oosjang ligt in Frankrijk en da's heel wat anders. Fons heeft tongs later op de kaarte een verifieringe gedaan en Albert hadde het gelijk aan zijn kant. Oosjang ligt in Frankrijk. 't Is allemale niet meer zo vreende simpel met dien euro tegenwoordig.

Triene Preute hangt met een reclamevlagge van Meubelen Weba door haar ruite omdat ze haar stoelen in haren livink vernieuwd heeft en omdat ze de meubels in kwestie in solden hadde gekocht in de Weba. In plekke van zo'n dingen stille te houden, de gloeiende kalle!

Tone Van Dussel was vaneigens ook present want dendezen hadde zelve een vlagge gemaakt met een geschrift in koeien van letters dewelke luidde: 'Leve de Zoo van Antwerpen alsook dendezen van Brussel' Ik zeide hem nog, ik zeide, maar Tone algelijk, er is in Brussel geen zoo maar Tone zeide dat hij het parlement wilde zeggen dewelke kloe mij niet geheel duidelijk ware maar waarover Fons dienaangaande zeide dat het nog zo slecht niet gevonden ware van Tone.

Maar bon, tot zoverre het geval van de vlaggen in de strate. Het is in die mate erg dat er eigentlijk niemand een vergunninge heeft voor een vlagge te hangen. Nog een sjanse dat Mieltje Kleppe (van de gebuurtepolitie en bijkans met pensioen) een oogske toenijpt want het zou anders de moeite zijn van de verbale processies.

Verders heeft tevens Cindy gebeld voor te vragen of wij nog leefden. Ik zeide, Cindy, zeide ik, 't is niet aan u moeder om een teken van leven te laten geworden en we hebben wij u algelijk azzo niet opgevoed dat ge bijkans een half jaar niemendalle van u moet laten weten waarop dat Cindy zeide dat er eentwadde tussen ware gekomen waarop Fons langs zijn neuze weg vroeg tussen wadde dat er eentwadde ware gekomen. Ik zeide Fons dat hij moeste zwijgen want dat het een klappenance betrefte tussen moeder en dochter waarop Fons zijn veste en zijn keu pakte en aanstalten maakte om naar café Vespa te gaan teneinde competitieritmiek op te doen voor het komend plaatselijk kampioenschap driebanden.

En azzo zit Mariette were allene vanavond. Maar 't mesant niet want ik heb nog een hoop werk. Mariette heeft namelijk een laptop gekocht op Ebaaj en dat spel is hier gisteren geleverd. Heden avond zal Mariette haar dientengevolge op den laptop smijten om te kijken hoe het allemale marsjeert.

    

19:48 Gepost door Mariette Courgette in Actualiteit | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |

27-10-07

De koombak van een althans onherstelde Mariette

Zulks ware nog niet vele beter wat de ziekte van Mariette betrefte edoch alweder moeste Mariette op haren boek het woord gerichten naar de lezer dewelke verzekers al zeide of peinsde: 'Waar zit ze zij, die kalle!' Het weze gelijk ik alreeds zeide dat de beteringe van de vleesboom nog niet geheel is toegeslagen. 'Den tak wierde geveld edoch den boom ware gebleven,' zoude Guido Gezelle een beschrijvinge der toestand verwoord hebben mochte hij nog leven, dienen dichtenden aap!

Ondankszij de rampzalige toestand ter plekke kan Mariette zich echter niet langer het zwijgen permiteren op de boek vanwege dat een boek aan de normen van herhalinge te voldoen heeft want dat het anders genen internetboek is maar een romang van in de winkel. Let echter wel dat hierbij niet gezeid zoude zijn dat Mariette een tegenstander ware van de moderne gedrukte kunst van de letteren. Mariette leest tevens ook antijden een keer een romanische vertellinge gelijk laatst nog dat ik een boek van Odette van Zeveren laze dewelke getiteld ware 'Het kieken dat schuins tegen de hage vloog'. Een vreende schoone roman in de behandeling der natuur en waarin een kieken schuins tegen de hage vliegt vanwege dat ze een vlerke mist (vanwege dat ze aleerders ook al een keer tegen die hage gevlogen ware). Een vreende schone romang die Mariette in één adem verslonde teware dat het een keer niet gink van een avond te lezen vanwege bijvoorbeeld een vermoeienisse in het hoofd van Mariette.

Maar dat ik maar wilde zeggen dat een boek op tinternet geen roman is en dat er bijkans geregeld een keer eentwadde nieuws op gezet moet worden. Vandaar de koombak van Mariette alhier. Ook in de strate is het were volle bak want ieder die ware gegaan is were gekomen vanwege de nu algehele beëindiginge der congé. Men kwame bruin en gerimpeld van vel were thuis en men marcheert al draaiende met het gat door de strate teneinde te laten verblijken van welk een schoon kleur men wel heeft opgedaan in den vreemde.

Mariette zal hier nu een kunstgrepe moeten uithalen dewelke zal inhouden dat deze meninge op haar boek in twee keren zal worden gecreerd dewelke een gevolg is van het feit dat haar patatten opstaan en dat ze aan het overkoken zijn. Seffens bericht Mariette de lezer op het vervolg der avonturen alhier. Ik weet het, beste lezers van het boek van Mariette, het is misschiends een rare bedoeninge maar noden verbreken de wet. Aldus tot seffens! 

16:37 Gepost door Mariette Courgette in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |