02-09-07

Van de vreende slechte werkinge van de post

Kaartje Mariette
 
De foto momenteel schitterend op de boek van Mariette (zie alhier vanboven) betreft de postale kaarte dewelke dat Mariette mochte ontvangen van madam De Groote Emilie betreffende een versturinge vanuit Brussel. Mariette ware vreende content met de kaarte in kwestie mede dat het een beeste betrefte die erop stond van dewelke Mariette zot is met name de wolfshond, zeide Fons. Ik zeide, Fons, zeide ik, madam Emilie zal algelijk geen wolf zenden vanuit Brussel maar Fons ware niet af te brengen van zijn gedacht. Het weze in feite al gelijk watdat het is want het is een obby dat Mariette zo gaarne beesten ziet mede dat zij is opgegroeid op den buiten alwaar het allemaal koeien en zwijnen waren dat het de klokke sloeg op het neerhof van de ouders van Mariette.
 
In dewelke dan ook een keer een ferme bedankinge vanuit het herte van Mariette en Fons ten overstaan van de bewoners van Brussel alsmede tevens speciaal een vermeldinge van bedanking voor madam De Groote Emilie. Als tevens vele groeten aan het vorstelijk huis gelijk dat Fons zeide moste madam Emilie ulder zien.  
 
Verders krege Mariette geen verdere kaarten postaal in haar boite dewaffere verzekers op een vreende zware tekortkoming van de post kan wijzen omdat het algelijk niet in de mogelijkheid behoort dat Mariette maar één kaarte zoude mogen ontvangen met blijken van medelevens op de affaire van de vleesboom vanwege de velerlei lezers van de boek alhier.

 

Het ware hier een drukte van jewelste ten huize Mariette ook mede vanwege dat Mariette van deze boek onderwerp is geworden van grote besprekingen in medsiche kringen met een betrekkinge tot de vleesboom dewelke Mariette moeste doorstaan en waarvan zij heden nog in herstellinge is. Zij wierde van de weke aan een ondervraginge onderworpen met name door een journalist van Het Volk dewelke een gazette is voor de categorie van de gewone mens van dewelke tevens Mariette en Fons deel uitmaken. Niet vreende gestudeerd maar slim van onszelve alsmede aan een complete rijpinge van het gewone leven onderworpen.

 

Het ware van de mete af duidelijk dat Fons hem gink moeien in de intervioew vanwege dat hij hem erbij zette aan de tafel in het livinkske alwaar dat het gesprek zoude een plaatse vinden. Ik zeide, Fons zeide ik, het is wel voor mij dat ze komen waarop dat Fons zeide, Mariette zeide Fons, ik wille weten of ge geen dommigheden uitkraamt vanwaar mijn aanwezigheid aan de tafel. Hij hadde nog maar juist gedaan van het te zeggen of den telefoon gink. Het ware de journalist van het geschreven dagblad voor te zeggen dat het niet door gink vanwege dat er tevele nieuws ware vanwege de veelvloedige overstromingen die vele Vlamingen had getroffen alsook de watersnood. Mariette moeste dus plaatse maken voor het were dewelke Fons nog een opmerkinge ontlokte alsdat hij zeide dat het duidelijk ware dat een vleesboom niet koste tikken aan een waterstroom. Intervioew afgelast en Fons die vier trippels die gereed stonden voor de mannen van de gazette in zijn liere gedraaid.

 

Verders is er niet al te vele nieuws te vermelden misschiens ook vanwege dat het vreende kalme is in de strate vanwege dat den helft van het volk alhier op reize is naar een warme streke. Ook moet Mariette middels aanradinge van de specialist een brokke opletten van haar niet tevele te forceren op de boek. Vandaar dat ik nu ook tot het einde van mijn meninge ben gekomen.

 

Tenaaste weke komen ze de beerpit legen wat verzekers ook were voor een vertellinge in aanmerkinge gaat komen was 't is alsan eentwatdde met onze pit. Maar meer hierover in een volgende meninge op de boek van Mariette.

 

 

17:33 Gepost door Mariette Courgette in Algemeen | Permalink | Commentaren (9) |  Facebook |