02-09-07

Van de vreende slechte werkinge van de post

Kaartje Mariette
 
De foto momenteel schitterend op de boek van Mariette (zie alhier vanboven) betreft de postale kaarte dewelke dat Mariette mochte ontvangen van madam De Groote Emilie betreffende een versturinge vanuit Brussel. Mariette ware vreende content met de kaarte in kwestie mede dat het een beeste betrefte die erop stond van dewelke Mariette zot is met name de wolfshond, zeide Fons. Ik zeide, Fons, zeide ik, madam Emilie zal algelijk geen wolf zenden vanuit Brussel maar Fons ware niet af te brengen van zijn gedacht. Het weze in feite al gelijk watdat het is want het is een obby dat Mariette zo gaarne beesten ziet mede dat zij is opgegroeid op den buiten alwaar het allemaal koeien en zwijnen waren dat het de klokke sloeg op het neerhof van de ouders van Mariette.
 
In dewelke dan ook een keer een ferme bedankinge vanuit het herte van Mariette en Fons ten overstaan van de bewoners van Brussel alsmede tevens speciaal een vermeldinge van bedanking voor madam De Groote Emilie. Als tevens vele groeten aan het vorstelijk huis gelijk dat Fons zeide moste madam Emilie ulder zien.  
 
Verders krege Mariette geen verdere kaarten postaal in haar boite dewaffere verzekers op een vreende zware tekortkoming van de post kan wijzen omdat het algelijk niet in de mogelijkheid behoort dat Mariette maar één kaarte zoude mogen ontvangen met blijken van medelevens op de affaire van de vleesboom vanwege de velerlei lezers van de boek alhier.

 

Het ware hier een drukte van jewelste ten huize Mariette ook mede vanwege dat Mariette van deze boek onderwerp is geworden van grote besprekingen in medsiche kringen met een betrekkinge tot de vleesboom dewelke Mariette moeste doorstaan en waarvan zij heden nog in herstellinge is. Zij wierde van de weke aan een ondervraginge onderworpen met name door een journalist van Het Volk dewelke een gazette is voor de categorie van de gewone mens van dewelke tevens Mariette en Fons deel uitmaken. Niet vreende gestudeerd maar slim van onszelve alsmede aan een complete rijpinge van het gewone leven onderworpen.

 

Het ware van de mete af duidelijk dat Fons hem gink moeien in de intervioew vanwege dat hij hem erbij zette aan de tafel in het livinkske alwaar dat het gesprek zoude een plaatse vinden. Ik zeide, Fons zeide ik, het is wel voor mij dat ze komen waarop dat Fons zeide, Mariette zeide Fons, ik wille weten of ge geen dommigheden uitkraamt vanwaar mijn aanwezigheid aan de tafel. Hij hadde nog maar juist gedaan van het te zeggen of den telefoon gink. Het ware de journalist van het geschreven dagblad voor te zeggen dat het niet door gink vanwege dat er tevele nieuws ware vanwege de veelvloedige overstromingen die vele Vlamingen had getroffen alsook de watersnood. Mariette moeste dus plaatse maken voor het were dewelke Fons nog een opmerkinge ontlokte alsdat hij zeide dat het duidelijk ware dat een vleesboom niet koste tikken aan een waterstroom. Intervioew afgelast en Fons die vier trippels die gereed stonden voor de mannen van de gazette in zijn liere gedraaid.

 

Verders is er niet al te vele nieuws te vermelden misschiens ook vanwege dat het vreende kalme is in de strate vanwege dat den helft van het volk alhier op reize is naar een warme streke. Ook moet Mariette middels aanradinge van de specialist een brokke opletten van haar niet tevele te forceren op de boek. Vandaar dat ik nu ook tot het einde van mijn meninge ben gekomen.

 

Tenaaste weke komen ze de beerpit legen wat verzekers ook were voor een vertellinge in aanmerkinge gaat komen was 't is alsan eentwatdde met onze pit. Maar meer hierover in een volgende meninge op de boek van Mariette.

 

 

17:33 Gepost door Mariette Courgette in Algemeen | Permalink | Commentaren (9) |  Facebook |

Commentaren

:-{ Dag Mariette,
Ik vind het bijzonder triestig dat je maar één kaart kreeg. Nochthans waren er meerdere mensen die je beloofden iets te sturen. Niet voor die kaart maar ik denk dat een klein gebaar toch deugd kan doen.
Ik ben in ieder geval zelf blij. Ik dacht zelfs om je er nog eentje te sturen ;-)
Vriendelijke groetjes!

Gepost door: emmy | 03-09-07

Mariette, Tis ook al u nende geleden dak ier uki komn kieken en in je boek, en tis u schoon kartje dat je gekregen et. Allez oed je kloek achter je zwoare operoache en ik go me valieze gon gereid maken want kvertrekken ook no warmere oorden .
Groetjes Jeske

Gepost door: Jeske | 03-09-07

;-) Mariette ik was dit weekend dicht in jou buurt, en heb even aan je gedacht. Kijk maar eens op mijn blog!
Verder nog het beste met je genezing.
Groetjes

Gepost door: emmy | 17-09-07

Het blijft hier tergend stil Mariette! Gaat het met jou?
Nog een vriendelijke groet en hopelijk een vertellinge binnenkort.

Gepost door: emmy | 30-09-07

Leuk je te leren kennen Mariette, je lijkt mij een erg bijdehante tante maar dat komt hoogstwaarschijnlijk,,door wat U allemaal al zo mee hebt gemaakt en nog meemaakt.
Nu ik U zeker nog eens komen bezoeken.

Met vriendelijke groet.

Gepost door: Wil/Rdam | 18-10-07

Ik kan haast niet wachten om te vernemen hoe het met de beerput is gesteld! Is 't goed als ik een link op mijn boek plaats? Zo kan de ganse wereld verder kennismaken met de wijsheden van zo'n kloeke volksvrouwe als jij.

Gepost door: Thijs | 23-10-07

Alhier aanwezig tevens de gastvrouwe... ... zijnde Mariette, stichteres van de boek dezer en een groet werpende aan eenieder die zijn of haar meninge alhier deponeerde. Als dewelke Mariette zal rereageren op zijnde

Madam Emmy, het ware inderdaad een vreende vernederinge voor mariette om maar één postale kaarte te mogen ontvangen. Nog een geluk dat ik er van uwentwege twee heb gekregen vanwaar het uiteindelijk totaal op twee postale reageringen kwame te staan. Waarvoor velen dank en tevens van de vrage hoe dat het met me gaat alwaar Mariette eerder een negatieve wanklank moet opperen in deze dat de vleesboom nog dagelijks haar dagelijkse leven mede bepaalt.

Tevens een bedankinge ten huize van Jeske die op een punt gekomen om te vertrekken naar warmere oorden algelijk de moed wiste te vergaderen voor te reageren ten aanzien van de zware medische ingrepe dewelke Mariette diende te ondergaan. Velen dank aan gansch de familie als tevens aan de gebuurs en de kennissen. Waarvoor dank.

Tevens ook een warme attentie voor de madam Wil dewelke mijn boek een bezoek alsook een meninge liet geworden vanuit het verre Holland als tevens een vrage hoe het met de tulpen aldaar is gesteld vanwege Fons, zijnde de wettelijke echtgenoot van Mariette en momenteel aan de beterhand na herstelling van een kater van hier tot gunter, gelijk dat ze plegen te zeggen alhier ten onzent.

Mede een verwelkominge aan meneer Thijs dewelke in deze goedanigheid het recht verwerft om een link naar Mariette haar boek te plaatsen in die verstande dat het over serieuze zaken gaat alwaar de verwijzinge plaats grijpt teneinde de boek van Mariette niet te schaden vanwege de vermelding dat het hier voor alle leeftijden is voor hier te komen lezen alsmede tevens voor minderjarigen ook.Gepost door: Mariette Courgette | 27-10-07

[url=http://rtgrtg.notlong.com]pichunter[/url]
juuueuye3 3 hh3hdh3ed h3hwwedh3hd3 3hed3edh3w

Gepost door: hetraifaer | 13-07-10

Wirklich ein brauchbarer Kommentar. Ich werde mariettecourgette.skynetblogs.be mehr besuchen

Gepost door: book of ra Spielen | 20-02-11

De commentaren zijn gesloten.