23-07-07

Dat het verre van schitterend gesteld ware met Mariette

Beste luisteraars als tevens lezers van de boek van Mariette. Bij deze een waarschuwing en mede een verwittiginge dat het verre van goed gesteld ware met Mariette. In wezen trefte mij halverwege april een vleesboom ter hoogte van de nieren en de lever van Mariette dewelke op niet te achterhalen manier vreende uitzonderlijke proporties plachte te hebben verworven in het lichaam van Mariette.

Een opname in spoed ware noodzakelijk daar Mariette van de boek alhier tewege geen beweginge meer koste maken en ware veroordeelt voor in haar zetel te blijven zitten al voor zich uitstarende als een stervende hinde tebinst dat Fons het alleens niet door hadde! Zijt daarmede in het huwelijk getreden, prevelde Mariette ten meerdere male.

In kringen der medische wetenschappen ware het vreende verwonderlijk dat Mariette het overleeft hadde dewelke bleek na de operatie die meer dan zeven uur in beslag name en waardoor men zage dat de binnenkant van Mariette bijkans geruineerd ware door de vleeskwabbe in kwestie.

Het ware tevens waarom dat Mariette  meer dan negen kilo vermagert ware in gewichte achter de ontginninge van het uitgroeisel dat de doktoor haar een diagnose van een vleesboom van acht kilo nalf ter discussie stelde. Van dewelke Mariette vreende verschoten hadde alsmede een verbod van inspanninge voor drie maanden als tevens ook een ernstige waarschuwing van te stoppen met nog langer in haar boek haar talrijken lezerspubliek een beschrijving van het leven te geven.

Binstwiele moeste Mariette zich dus kalme houden teneinde de genezinge naar alle goedanigheid zijn verloop te laten kennen. Dewelke nog niet achter de rug ware zoals gebleken op de foto's waarop het binnenste van het lichaam van Mariette nog alsan vermassacreerd bleke altevens afgezien van alreeds twee maanden herstel in alle rust.

Het moste mij bijgevolg ook een keer van het herte dat Mariette haar nog alsan niet te best voelt blijkens het gevoel dat zij dagdagelijks over haar gezondheid ervaart.

Het weze dan ook duidelijk dat het hier een ende nog niet zal gaan mede daar Fons hem niet geroepen voelt om een gedicteerd woordeke van Mariette via de computer te laten geworden op de boek van het slachtoffer van de vleesboom.

Het zoude mariette dienaangaande tongs ook deugd doen van een kaarte postaal te ontvangen dewelke voldoende gefrankeerd moge gezonden worden naar het thuisadres van Mariette. Ook mede van kaarten met beesten op is Mariette vreende zot. Het ware de bedoelingen van de kaarten tongs te schannen en alhier op de boek van Mariette een eeuwige plekke te verschaffen. Gelieve desdanig dan ook geen aarzelinge aan de dag te leggen en subiet een keer een kaarte te schrijven naar Mariette op het adres van

Mariette Courgette

Barthelsstrate 5

8310 Brugge

Met veel dank vanwege Mariette alsook de blijken van Mariette van haar meest gewillige sympathie voor de lezers die den oproep hebben gelezen en haar een kaarte menen te moeten zenden uit reden van medelevendheid. Gelieve te frankeren in euro's teneinde onkosten te vermijden voor Mariette want dat het niet gaan met haar pensioen van tevens nog onkosten te dragen.

PS: Bede geen gebruik aan te wenden van een gele briefkaarte ten rede dat Fons dat alsan van den eerste keer in de vuilbak smijt en het tevens een tamelijke ouderwetse maniere van werken ware, azzo een gele briefkaarte.

PS2: Het hondje kwame schielijk te overlijden vanwege dat het onder de teringwagen van Fons van Beerdekens geraakte tebinst dat Fons ermede aan het wandelen ware. Als dat hij vaneigens were vanwege dat hij moorteldronke ware onverlet het hondje gelost hadde!

21:29 Gepost door Mariette Courgette in Algemeen | Permalink | Commentaren (14) |  Facebook |