23-07-07

Dat het verre van schitterend gesteld ware met Mariette

Beste luisteraars als tevens lezers van de boek van Mariette. Bij deze een waarschuwing en mede een verwittiginge dat het verre van goed gesteld ware met Mariette. In wezen trefte mij halverwege april een vleesboom ter hoogte van de nieren en de lever van Mariette dewelke op niet te achterhalen manier vreende uitzonderlijke proporties plachte te hebben verworven in het lichaam van Mariette.

Een opname in spoed ware noodzakelijk daar Mariette van de boek alhier tewege geen beweginge meer koste maken en ware veroordeelt voor in haar zetel te blijven zitten al voor zich uitstarende als een stervende hinde tebinst dat Fons het alleens niet door hadde! Zijt daarmede in het huwelijk getreden, prevelde Mariette ten meerdere male.

In kringen der medische wetenschappen ware het vreende verwonderlijk dat Mariette het overleeft hadde dewelke bleek na de operatie die meer dan zeven uur in beslag name en waardoor men zage dat de binnenkant van Mariette bijkans geruineerd ware door de vleeskwabbe in kwestie.

Het ware tevens waarom dat Mariette  meer dan negen kilo vermagert ware in gewichte achter de ontginninge van het uitgroeisel dat de doktoor haar een diagnose van een vleesboom van acht kilo nalf ter discussie stelde. Van dewelke Mariette vreende verschoten hadde alsmede een verbod van inspanninge voor drie maanden als tevens ook een ernstige waarschuwing van te stoppen met nog langer in haar boek haar talrijken lezerspubliek een beschrijving van het leven te geven.

Binstwiele moeste Mariette zich dus kalme houden teneinde de genezinge naar alle goedanigheid zijn verloop te laten kennen. Dewelke nog niet achter de rug ware zoals gebleken op de foto's waarop het binnenste van het lichaam van Mariette nog alsan vermassacreerd bleke altevens afgezien van alreeds twee maanden herstel in alle rust.

Het moste mij bijgevolg ook een keer van het herte dat Mariette haar nog alsan niet te best voelt blijkens het gevoel dat zij dagdagelijks over haar gezondheid ervaart.

Het weze dan ook duidelijk dat het hier een ende nog niet zal gaan mede daar Fons hem niet geroepen voelt om een gedicteerd woordeke van Mariette via de computer te laten geworden op de boek van het slachtoffer van de vleesboom.

Het zoude mariette dienaangaande tongs ook deugd doen van een kaarte postaal te ontvangen dewelke voldoende gefrankeerd moge gezonden worden naar het thuisadres van Mariette. Ook mede van kaarten met beesten op is Mariette vreende zot. Het ware de bedoelingen van de kaarten tongs te schannen en alhier op de boek van Mariette een eeuwige plekke te verschaffen. Gelieve desdanig dan ook geen aarzelinge aan de dag te leggen en subiet een keer een kaarte te schrijven naar Mariette op het adres van

Mariette Courgette

Barthelsstrate 5

8310 Brugge

Met veel dank vanwege Mariette alsook de blijken van Mariette van haar meest gewillige sympathie voor de lezers die den oproep hebben gelezen en haar een kaarte menen te moeten zenden uit reden van medelevendheid. Gelieve te frankeren in euro's teneinde onkosten te vermijden voor Mariette want dat het niet gaan met haar pensioen van tevens nog onkosten te dragen.

PS: Bede geen gebruik aan te wenden van een gele briefkaarte ten rede dat Fons dat alsan van den eerste keer in de vuilbak smijt en het tevens een tamelijke ouderwetse maniere van werken ware, azzo een gele briefkaarte.

PS2: Het hondje kwame schielijk te overlijden vanwege dat het onder de teringwagen van Fons van Beerdekens geraakte tebinst dat Fons ermede aan het wandelen ware. Als dat hij vaneigens were vanwege dat hij moorteldronke ware onverlet het hondje gelost hadde!

21:29 Gepost door Mariette Courgette in Algemeen | Permalink | Commentaren (14) |  Facebook |

Commentaren

Oeioeioei Dat moet ik toch nog een tweede keer lezen zé, wat een miserie altegader !

Gepost door: ms | 23-07-07

Awel Mariette, ik zal U een kaartje sturen. Het zal er wel ene zijn met een brokke van een aap op, maar daarvoor kunt ge toch niet kwaad zijn hé, ge moet maar zo lang niet wachten met schrijven.

Gepost door: Meester Wim | 24-07-07

ja mariette da zin vree toeren. kzou zeggen verzorgt u nog vree goe en hopelijk zijt ge vlug weer an den beteren hand. nog veel sterkte en hopelijk ontvang je vele kaartjes!! je mag er 1 van mij ook verwachten.
bij deze ook bedankt om het te laten weten via het forum op de site van jh pro mille. bij deze zal ik ook deze die niet op reis zijn proberen aanzetten tot het schrijven van een kaartje.

Gepost door: skoeri | 24-07-07

Van 't Lam Gods geslegen. Mariette algelijk!
Ne vleesboom van negen kilo?!? Van geen keure dat ge een brokke van 't Lam Gods geslegen zijt. Toch vreende spijtig ook dat Fons alsan azzo tegen tjok is.
Houd U kloek. Wij peinzen allemaal vele aan U.

Gepost door: Drs. Johan Arendt Happolati | 25-07-07

;-) Ik wens je vlugge gehele gezondheid Mariette.
Prettig weekend.

Gepost door: emmy | 28-07-07

Mariette Ik had dit bij Emmy zien staan , en ik kom je een vlugge beterschap , en een goede gezondheid wensen.
de groetjes van gentiel

Gepost door: gentiel | 28-07-07

Via Emmy hier beland.
Vlugge beterschap gewenst.
Lieve groetjes

Gepost door: Ilona | 28-07-07

haddekik Emmy's blog nie geleze dan addekik da nie geweten sé.
Vreende veel beterschap gewinst - houd u goe en rust jie moa vele.
'k probere oak nog a koartse te verzendn
Groetn altegoare,

Gepost door: lucretia | 28-07-07

Een bedankinge vanwege mijzelve... Aan éénieder die de boek van Mariette betrade met moedinsprekende meningen van allerhanden aard wilt Mariette een diepe preuve van dankbaarheid laten geworden. Er zijn nog geen kaarten toegekomen dewelke verzekers te wijten is aan de feiten dat onze fakteur niet van de rapste is. Teware dat ge hem een dreupel geeft... tongs is het gelijk een haze en is de dreupel in een aai en een draai naar binnen geklaaid!

Gepost door: Mariette Courgette | 01-08-07

Als tevens nog een meldinge van foutiviteit... Madam Lucretia... ik peinze dat u verlinking aan een foutiviteit is ondergeven mede vanwege dat ik niet op u boek geraak als ik op uw dinkske duwe. Vanwaar dan ook mijn excuse dat ik nog niet op u boek gerochte .

Gepost door: Mariette Courgette | 01-08-07

;-) Hopelijk kreeg je intussen een paar kaartjes toe gestuurd! Het mijne is ook vertrokken.
Ik zie dat het adres van Lucretia mis is, het ligt aan het woord skynetblogs waar een e mankeert.
Vriendelijke groetjes en het beste Mariette.

Gepost door: emmy | 10-08-07

de horror van de vleesboom Marjetje tjuu toch, wat gebeerd er toch mè aa allemol?
t is nog nie genoeg dage dor mè ne slappe vent op dak zitj en den nog nen inwendige vliesbooëm? Ja jonges toch, t zen attns de beste die moetn afzien hee..
Kem gienen tijd gat veer a kortjen, mor k zat ten op dees manier doeng: veel moed en dage mor rap beter zetj!

Gepost door: Little Witch | 14-08-07

Pas je blog ontdekt bovendien Mariette, laat u niet kisten! Overdrachtelijk bedoeld, vaneigens.

Gepost door: Menck | 14-08-07

=^..^= alléé gow sèg... is ons Marjet noch oltid nie betre???

Gepost door: Talleke | 22-08-07

De commentaren zijn gesloten.