09-04-07

Van het hondje die niet te danig wil deugen

Het Hondje
Het hondje Mistosvilopoulos

 

Het ware zowaar geen gemakkelijk leven dat Mariette heeft te leiden alsook vandaag were vele miserie met het hondje dat nog alsan in huis kakt en pist. Fons zeide dat hij het varken wel een keer gink wassen want hij hadde op den TV een programma gezien over de opvoedinge en de propermakinge van de hond . Hij zette zich op zijn knieën teneinde het dier een fluisteringe te laten geworden maar Mistosvilopoulos (gelijk dat wij het hondje hebben genaamd naar een oude godheid die tot aan zijn veertiende levensjaar in zijn broek kakte, gelijk dat Fons het verklaarde) begoste vreende lelijk te doen. Ik zeide, Fons zeide ik, past daarmede op want het beestje gromt een brokke waarop Fons zeide, Mariette zeide Fons, dat is niet grommen dat hij doet, dat is te kennen geven dat hij gediend is met mijn naderinge. Hij hadde het nog niet helegangs gezeid of Mistosvilopoulostje beet almedekeer in zijn neuze. Hij moeste tongs een spijte hebben tegen rabieze of zo’n twadde (Fons, niet het hondje).

 

Tevens de gevolgen waren bijkans niet te overzien omdat Fons hem sinds het accident nietend meer aantrekt van het hondje. Ik sta er destengevolge helegangs alleene voren wat stress en zenuwachtigheid teweeg brengt alsmede een veels te hoge bedrukkinge van mij bloedbanen met een spanninge tot gevolg op de aders van Mariette dewelke reeds aan de medicatie zit voor het bloed. Den doktoor zeide verleden keer, Mariette, zeide hij, ge gaat gij verzekers niet meer te lange leven. Een uitsprake dewelke Fons niet ware ontgaan mede daar hij direct de levensassurantie van Mariette bekeek voor te zien hoevele dat hij gink krijgen. De gloeiende nieweerd dat ik het alweder zo lelijk moete zeggen.

 

Ik verzoek dan ook de lezers om aan Mariette tips te geven voor de verproperinge

van het hondje alsmede voor de verbeteringe van de manieren mede omdat Mistosvilopoulos de vreende slichte gewoonte heeft van gedurende de dagelijkse wandelinge alsan tegen de mensen under benen te rijden van dewelke dat er vele mensen nog niet tevele gediend zijn. Een tweede rare gewente van het hondje is dat hij rond ten achten op de keukentafel springt en daar tongs tot ten tienen stokkestijf blijft zitten kijken naar de spaarlampe aan de plafong tijdens dewelke er een soorte razernij uit zijn oogsjes straalt waardore dat wij hem niet van de tafel durven pakken teneinde geen bete te krijgen.

 

Tevens is Mariette er tevens wel mee dat het gedaan is op de blog40 en dat er geen van de bezoekers van haar boek nog een stemminge kan laten geworden. Fons heeft daarvoren een klacht ingediend in Brussel op het Ministerie van Virtualiteiten maar aldaar zeiden ze ook, Fons zeiden ze, we kunnen wij daar ook niet aan doen als er eentwaarsten een blog sluit. Fons verstonde het aanvankelijk maar half want het was een explicatie in het Frans dewelke hem dan achterna nog een keer uiteen werde gedaan in het Vlaams met haar op, aldus Fons.

 

17:02 Gepost door Mariette Courgette in Algemeen | Permalink | Commentaren (8) |  Facebook |