27-12-06

Voor allen eenzaam van zielerust een gedicht

Alsook van Mariette een vredenvollen Kerstdag gewenst aan alle mensen van een goede wille als tevens met een goed herte. Tevens heeft Mariette een Kerstgedicht gemaakt voor ieder die het zich aanbelangd dewelke vooral bedoeld ware voor de mensen die een eenzaamheid gevoelen in deze donkerste dagen. Aldus zegt Mariette aan allen hetgeen volgt hieronder:

 

Al zijt gij congolees

of eerder een chinees

of zelfs een brokke van een wees

hebt nimmer alhier geen vrees

voor Mariette haar aangeboden vlees

het betreffe hier allicht geen kalkoen

maar een stukske uit de hespe met anjoen

goed gebakken aan alle kanten

want de kookkunste van Mariette weet van wanten

vervlijde u neder vanwege een smullinge aan mijn tafel

en tongs nadien misschiens een wafel

ook als dessert dus een heerlijk hapke

en dan met Fons misschiens nog ook een intulectualistisch klapke

dan kunt ge weder gaan u eigen wegen

want de maag albinnen kan er tons weer tegen

alsook de geest die were is opgefleurd

als de discussie met Fons dan is gebeurd.

 

Weest allen welkom maar niet allemale tegare want anders is er geen plekke genoeg, gelijk dat Fons ook zeide. Mariette zal tons op 't einde van de weke ook een keer een vertellinge op de boek zetten van het bezoek van de paster ten onzent dewelke ons alweder in een zekere vorm van proces heeft gebrocht vanwege dat de paster den top van de boom op zijn hoofd heeft gehad. Maar hierover dus een bedere meninge eind deze weke.

 

00:40 Gepost door Mariette Courgette in Algemeen | Permalink | Commentaren (16) |  Facebook |

17-12-06

Van dat we niet naar de feeste gaan en dat de kerstboom niet koste staan

De kogel is door het kerkeportaal alsmede de beslissing dat we niet naar Oeganda gaan gaan voor de trouwfeeste mede daar aan het lucht is gekomen dat het een plekke in Afrika betreft dewelke de lezers van de boek van Mariette ons wisten te melden waarvorens velen dank. Er ware tevens een kleine onderzoekinge gedaan van Fons kwestie van wadde en hoedadde als een mens naar Oeganda wil gaan en ge kunt het niet geloven wat dat er daar allemale komt bij kijken achter de hoek. Ge moet spijten hebben tegen vanalles en nog eentwadde en een mens is tongs nog niet zekers, gelijk dat Fons het vermelde in zijn rapporteringe aan Mariette. Ik ga destengevolge gewone een kaarte schrijven als het zoverre is.

De feestgetinte dagen liggen maar op een boogscheute meer en Mariette en Fons hebben under een keer goed laten gaan in den Euro Shop alwaar een kerstboom wierde verkozen in de solden omdat het de laatste waren. Wegens omstandigheden van beperkte plekke in de woninge bij Fons en Mariette pakken wij normaal alsan een kleinder kerstboomtje edoch vandeze keer was het aan ons gat tengevolge dat we veel te late waren. Het hadde ook te maken met de feitelijkheden dat de Lada verleden weke niet wilde starten en dat Fons ook zeide dat hij algelijk geen boom met zijn velo konde vervoeren dewelke tevens niet in de velozakken zoude kunnen, azzo een boom. En gelijk dat we het al gepeinsd hadden van voor dat we thuis waren maar het klopte temeer dat we zagen dat er geen plekke genoeg gink zijn voor de boom te zetten. En almeddkeer zeide Fons, Mariette, zeide hij, ik ga dat hier wel arrangeren en nog geen half eure later ware het gearrangeerd en hadde Fons de boom aan de plafong gevezen.. In het begin ware het een brokke rare maar nu zijn we er al aan gewend. Ik zeide, Fons zeide ik, maak een fotografistische weerslag van de feiten voor op de boek dewelke ik het geen twee keren moeste zeggen want Fons hadde het al vaste geleid op fotto.

christmas
 
Het ware wel een heel werk van de ballen er in te krijgen want het diende te gebeuren via het trapleerke dewelke Fons moste vaste houden binst dat Mariette de boom een reke versiersels dede geworden. Maar het resultaat moge dan ook gezien zijn in dergelijke mate dat heel de strate al is komen kijken naar de boom van Fons en Mariette.
 
Het ware tevens een aangenaamheid voor Mariette van te vernemen dat ze alreeds verzekers duizendhondervijvendertig stemmen hadde op de BLOG40 maar dat het nog alsan meer kan zijn, vanwaar dat er algelijk tevens nog vele boeken voor Mariette in de lijste staan dat ge soms ook peinst dat er boeken zijn met meer leden in de fansclub. Aldus een oproepinge van Mariette aan al de fans van de boek van iederen dag de bolle van Mariette een wup te geven. Mede de voorzitters van de fansclub dewelke op heden zijn van menere McLeo als tevens van menere Skoerie dat ze de fans in kwestie een keer een reprimande moeten ten beste geven dat het nog alsan beter kanne. Edoch ook een warme bedankinge ten teken van respektelijkheid aan alle mensen die de bolle van Mariette alle dagen een ranselinge geven.

15:35 Gepost door Mariette Courgette in Algemeen | Permalink | Commentaren (6) |  Facebook |

09-12-06

Van dat Fons zijn broere voor den andere kant is en dat het dat allene niet is

Ik ware een paar dagen in de onmogelijkheid om te schrijven op mijn boek vanwege enige vreende vernestelingen in de familie van Fons wiens broere Marcel architect is in Zwitserland voor de bouw van grote bruggen want in Zwitserland is dat nog niet gescheten met al die bergen en dat ge daar een keer moet overgeraken, zegt Marcel alsan, als hij dan were een keer in België op bezoek komt bij zijn broere. Als Marcel een keer binnen springt dan is dat meestal voor een weke of drie à viere. Hij pakte dan alle keren het bedde van Cindy in beslag dewelke dan in een tente in den hof slaapte (onze Cindy) en dat het daar tongs altijd spel voor ware omdat Cindy tongs 's nachts naar den WC achter de boeie moeste gaan en dat ze niet gaarne op die planke zate. Het zal nu geen probleem meer zijn nu dat Cindy verhuist is naar de villa met de vier badkamers en de zeven WC's. 

Als tevens dat het twee weken geleden were van dadde ware en dat Fons op nittels zate want er treft hem alsan een brokke van een beschaamdheid als  zijn broere het geboortedorp een vereringe van bezoek laat geworden en dat om seksuele redens dewelke hun oorspronkelijkheid vinden in de feitelijkheden dat Marcel het homoseksualisme is toegedaan en alsan een sjakosse bij hem heeft alsmede dat hij met zijn hand zwaait als hij eentwadde zegt. En het is niet voor 't één of 't ander maar Marcel heeft vreende jeanettemanieren. 't is ter dikkels een keer ferme over ook alsook in zijn klappen waarbij dat hij toch algelijk zo vreende verwijfd klapt. Hij zwatelt een brokke met een fijne zuchtende stemme gelijk dat hij bij alles dat hij uitkraamt een brokke van een organisme orgasme krijgt. En soms kan hij vreende rare dingen uitgaan ook. Als hij bevoorbeeld gekakt heeft zegt hij tongs, Mariette, zegt hij tongs, het is gelijk alle keren gelijk dat ik een kindje koop als ik kaka zit te doen.

Een tijdeke geleen belt Marcel om te zeggen dat hij een keer gink afkomen  als 't niet derangeerde en dat het van de 25ste november tot den 7ste december gink zijn. Hij zeide tevens aan den telefong tegen Fons dat hij een surprise hadde waarvan dat Fons zijn wenkbrauwen omhoge gingen want in de grond is Fons een vreende curieuse mens als het op surprisen aankomt. Ik zeide, Fons, zeide ik, misschiens gaat Marcel eentwadde meehebben voor sinterklaai want tevens in Zwitserland is het ook vreende gekend voor de chocla.

Edoch, wat gebeurt. De vijventwintigste stonde Marcel aan onze deure met zijn valiezen maar tevens met een neger. We peinsden wij nog eerst dat het eentwadde gink te maken hebben met sinterklaai maar het ware alras duidelijk dat het nietend van doen hadde met een zwarte piet. Marcel zwaaide met zijn hand, snakte zijn haar naar alachter en hij zeide, Mariette en Fons, zeide Marcel, mag ik ulder Dieudonné Stabillac introduceren, we gaan wij te naaste jare in maarte trouwen. Wij stonden wij daar met onze gank vul bezoek en onze mond vul valse tanden. Fons wierde helegans wit rond zijn neuze en de druk van mijn bloedinge schoot vaneigens vandeneerste keer onder het dieptepunt want ik kenne mijnen Fons. Fons is wel geen racist maar 't scheelt algelijk niet vele. Dat is begost met dat incident met die Pakistanese blommenverkoper in café de Vespa. Fons lage daar almeddekeer in discussie mee en van colèire heeft Fons tongs diene mens zijn tulband afgesnokt alsook diene mens zijn bril van zijn hoofd geslegen. Diene Pakistanees heeft tongs een in België wettelijk verboden vervloekinge over Fons uitgesproken dewelke Fons niet hadde verstaan omdat het in het Pakistanees over hem ware uitgebracht, de vervloekinge. Het kwame er wel op nere dat Fons zijn klakke sedert tonne te passe en te onpasse afwaait dewelke vreende vele mizerie ten berde brengt in het leven van Fons. Toen dat Fons zijn klakke voor de 264ste keer were hadde opgeraapt zeide hij, Mariette zeide Fons, een mens zou voor minder racist worden.

Tebinst heel het verblijf van Marcel en Dieudonné ging er dus een indelijkse spanninge in het huis. Fons liept op de tippen van zijn tenen en hadde dagelijks de bijstand van Mariette nodig voor niet van 's nuchtends tot 's avonds in een zwart familiegat te vallen. Want zijt eerlijk, het is geen senicure als uw broere van de verkeerde kant is en dan nog te wensen geeft dat hij met een neger gaat trouwen. We zijn wij alletwee wel geinviteerd voor de feeste in maarte maar het is gedimme in Oeganda te doen en we weten wij alleens niet waardat dat ligt. Fons peinst zelfs dat het geen Belgische provincie betreft dewelke ons verzekers zal vernoodzaken voor een reize te doen naar den vreemde, gelijk dat Fons het zeide. Het ware dienaangaande dan ook niet moeilijk dat Mariette vreende weinig tijd hadde voor haar boek binst dat Marcel en Dieudonné hier logeerden.

Edoch mag de familiale omstandigheid dewelke ons heden treft niet ten koste gaan van de lezers van de boek van Mariette die gedurende nu reeds al een heel ende ook een fansclub heeft op dewelke de lezer een raadpleginge kan laten geworden door een keer hieronder te duwen op de kop van Mariette dewelke de aansluitingsknop van de boek van de fansclub van Mariette Courgette is. Dewelke ware:

 

Mariette zelve 
GELIEVE TE DUWEN OP MARIETTE
 
Men zegge het voorts van de boek van De Fansclub van Mariette alsook dat het ware Martin Cleenwerck die de voorzitter is en dat ik die mens niet kenne waarvoor mijn dank aan Martin als tevens aan alle leden maar ook aan de mensen die in een vlage van erkentelijkheid ook alle dagen de bolle van Mariette een opwaartse wup geven. Groeten en een buiginge aan allen vanwege Mariette en ook een brokke van Fons die het echter nog niet allemale in een verwerkinge heeft kunnen brengen maar dat het verzekers wel niet lange meer gaat duren.
Tevens is er in deze meninge van Mariette ook almeddekeer een zwarte lijne geslopen vanwaar dat Mariette ook niet weet waarvan dat hij komt en dat ze het niet meer koste veranderen ondanks de vele inspanningen. Fons zeide dat het verzekers den tehniek in Brussel is die were in falinge is geraakt vanwege dat het azzo waait de laatste dagen.

 

12:51 Gepost door Mariette Courgette in Algemeen | Permalink | Commentaren (11) |  Facebook |

06-12-06

Van de mizerie aan Fons zijn kant van de familie

Beste lezers van de boek. Als om te zeggen dat er van de weke later zal geschreven worden in de boek van Mariette vanwege grote mizerie in de familie van Fons waarover dientengevolge later meer op dezen boek. Geduld vanwege Mariette en Fons.

23:32 Gepost door Mariette Courgette in Algemeen | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |