17-12-06

Van dat we niet naar de feeste gaan en dat de kerstboom niet koste staan

De kogel is door het kerkeportaal alsmede de beslissing dat we niet naar Oeganda gaan gaan voor de trouwfeeste mede daar aan het lucht is gekomen dat het een plekke in Afrika betreft dewelke de lezers van de boek van Mariette ons wisten te melden waarvorens velen dank. Er ware tevens een kleine onderzoekinge gedaan van Fons kwestie van wadde en hoedadde als een mens naar Oeganda wil gaan en ge kunt het niet geloven wat dat er daar allemale komt bij kijken achter de hoek. Ge moet spijten hebben tegen vanalles en nog eentwadde en een mens is tongs nog niet zekers, gelijk dat Fons het vermelde in zijn rapporteringe aan Mariette. Ik ga destengevolge gewone een kaarte schrijven als het zoverre is.

De feestgetinte dagen liggen maar op een boogscheute meer en Mariette en Fons hebben under een keer goed laten gaan in den Euro Shop alwaar een kerstboom wierde verkozen in de solden omdat het de laatste waren. Wegens omstandigheden van beperkte plekke in de woninge bij Fons en Mariette pakken wij normaal alsan een kleinder kerstboomtje edoch vandeze keer was het aan ons gat tengevolge dat we veel te late waren. Het hadde ook te maken met de feitelijkheden dat de Lada verleden weke niet wilde starten en dat Fons ook zeide dat hij algelijk geen boom met zijn velo konde vervoeren dewelke tevens niet in de velozakken zoude kunnen, azzo een boom. En gelijk dat we het al gepeinsd hadden van voor dat we thuis waren maar het klopte temeer dat we zagen dat er geen plekke genoeg gink zijn voor de boom te zetten. En almeddkeer zeide Fons, Mariette, zeide hij, ik ga dat hier wel arrangeren en nog geen half eure later ware het gearrangeerd en hadde Fons de boom aan de plafong gevezen.. In het begin ware het een brokke rare maar nu zijn we er al aan gewend. Ik zeide, Fons zeide ik, maak een fotografistische weerslag van de feiten voor op de boek dewelke ik het geen twee keren moeste zeggen want Fons hadde het al vaste geleid op fotto.

christmas
 
Het ware wel een heel werk van de ballen er in te krijgen want het diende te gebeuren via het trapleerke dewelke Fons moste vaste houden binst dat Mariette de boom een reke versiersels dede geworden. Maar het resultaat moge dan ook gezien zijn in dergelijke mate dat heel de strate al is komen kijken naar de boom van Fons en Mariette.
 
Het ware tevens een aangenaamheid voor Mariette van te vernemen dat ze alreeds verzekers duizendhondervijvendertig stemmen hadde op de BLOG40 maar dat het nog alsan meer kan zijn, vanwaar dat er algelijk tevens nog vele boeken voor Mariette in de lijste staan dat ge soms ook peinst dat er boeken zijn met meer leden in de fansclub. Aldus een oproepinge van Mariette aan al de fans van de boek van iederen dag de bolle van Mariette een wup te geven. Mede de voorzitters van de fansclub dewelke op heden zijn van menere McLeo als tevens van menere Skoerie dat ze de fans in kwestie een keer een reprimande moeten ten beste geven dat het nog alsan beter kanne. Edoch ook een warme bedankinge ten teken van respektelijkheid aan alle mensen die de bolle van Mariette alle dagen een ranselinge geven.

15:35 Gepost door Mariette Courgette in Algemeen | Permalink | Commentaren (6) |  Facebook |

Commentaren

Awel ik weet al een ganse dag niet wat zeggen ... en ik zal iets moeten zeggen anders peisde dat ik hem niet gezien heb.

Maar ik weet nog niet wat zeggen, alléén dat ik niet graag soep zou eten onder die kerstboom ... ge weet nooit nie of die niet in de talloor valt ...

;-)

Gepost door: ms | 18-12-06

weest welgekomen voor een keer soepe... Alsmede dat ge met gerust geweten een keer een tallore soepe kunt komen eten bij mariette, madam ms'ke, mede daar de vijzen die Fons heeft gebezigd voor dat spel aan het plafong te hangen verzekers wel tien centimeters lange waren. Ik zeide nog, Fons zeide ikke, is het niet een brokke overdreven maar Fons veisde alsan maar verder.

Gepost door: Mariette zelve een keer | 18-12-06

diene kerstbwom angt machtig in jun huis mariette en kpeize dat alst er een verkizinge zou zin voor den origineelste kerstboom daje da zonder problem zou winnen. tes topen dan die vijzen ni te gjil lang zin of ge zoudt nog keun in een vijs terten als ge boven goat.

Gepost door: skoeri | 18-12-06

Een van de Fanclubs Da got ier nogol entwa wordun me d'ol die Fanclubs. Mo Fonsten e do weere entwa utgestoken me die kestboom, Mariette et an eur been (of beter an eur voet)

Gepost door: mcle0409 | 19-12-06

:-) da's ne keer iets anders hé Mariette :-)
en je bolleke ga ik elke dag gaan kleuren
nog een fijne verderzetting van deze week
groetjes

Gepost door: Borriquito | 19-12-06

De Fanclub speciolu Kesteditie Zalig Kerstfeest aan Mariette Fons en de ganse familie (Daniël vertaler in opdracht)

Gepost door: mcle0409 | 24-12-06

De commentaren zijn gesloten.