09-12-06

Van dat Fons zijn broere voor den andere kant is en dat het dat allene niet is

Ik ware een paar dagen in de onmogelijkheid om te schrijven op mijn boek vanwege enige vreende vernestelingen in de familie van Fons wiens broere Marcel architect is in Zwitserland voor de bouw van grote bruggen want in Zwitserland is dat nog niet gescheten met al die bergen en dat ge daar een keer moet overgeraken, zegt Marcel alsan, als hij dan were een keer in België op bezoek komt bij zijn broere. Als Marcel een keer binnen springt dan is dat meestal voor een weke of drie à viere. Hij pakte dan alle keren het bedde van Cindy in beslag dewelke dan in een tente in den hof slaapte (onze Cindy) en dat het daar tongs altijd spel voor ware omdat Cindy tongs 's nachts naar den WC achter de boeie moeste gaan en dat ze niet gaarne op die planke zate. Het zal nu geen probleem meer zijn nu dat Cindy verhuist is naar de villa met de vier badkamers en de zeven WC's. 

Als tevens dat het twee weken geleden were van dadde ware en dat Fons op nittels zate want er treft hem alsan een brokke van een beschaamdheid als  zijn broere het geboortedorp een vereringe van bezoek laat geworden en dat om seksuele redens dewelke hun oorspronkelijkheid vinden in de feitelijkheden dat Marcel het homoseksualisme is toegedaan en alsan een sjakosse bij hem heeft alsmede dat hij met zijn hand zwaait als hij eentwadde zegt. En het is niet voor 't één of 't ander maar Marcel heeft vreende jeanettemanieren. 't is ter dikkels een keer ferme over ook alsook in zijn klappen waarbij dat hij toch algelijk zo vreende verwijfd klapt. Hij zwatelt een brokke met een fijne zuchtende stemme gelijk dat hij bij alles dat hij uitkraamt een brokke van een organisme orgasme krijgt. En soms kan hij vreende rare dingen uitgaan ook. Als hij bevoorbeeld gekakt heeft zegt hij tongs, Mariette, zegt hij tongs, het is gelijk alle keren gelijk dat ik een kindje koop als ik kaka zit te doen.

Een tijdeke geleen belt Marcel om te zeggen dat hij een keer gink afkomen  als 't niet derangeerde en dat het van de 25ste november tot den 7ste december gink zijn. Hij zeide tevens aan den telefong tegen Fons dat hij een surprise hadde waarvan dat Fons zijn wenkbrauwen omhoge gingen want in de grond is Fons een vreende curieuse mens als het op surprisen aankomt. Ik zeide, Fons, zeide ik, misschiens gaat Marcel eentwadde meehebben voor sinterklaai want tevens in Zwitserland is het ook vreende gekend voor de chocla.

Edoch, wat gebeurt. De vijventwintigste stonde Marcel aan onze deure met zijn valiezen maar tevens met een neger. We peinsden wij nog eerst dat het eentwadde gink te maken hebben met sinterklaai maar het ware alras duidelijk dat het nietend van doen hadde met een zwarte piet. Marcel zwaaide met zijn hand, snakte zijn haar naar alachter en hij zeide, Mariette en Fons, zeide Marcel, mag ik ulder Dieudonné Stabillac introduceren, we gaan wij te naaste jare in maarte trouwen. Wij stonden wij daar met onze gank vul bezoek en onze mond vul valse tanden. Fons wierde helegans wit rond zijn neuze en de druk van mijn bloedinge schoot vaneigens vandeneerste keer onder het dieptepunt want ik kenne mijnen Fons. Fons is wel geen racist maar 't scheelt algelijk niet vele. Dat is begost met dat incident met die Pakistanese blommenverkoper in café de Vespa. Fons lage daar almeddekeer in discussie mee en van colèire heeft Fons tongs diene mens zijn tulband afgesnokt alsook diene mens zijn bril van zijn hoofd geslegen. Diene Pakistanees heeft tongs een in België wettelijk verboden vervloekinge over Fons uitgesproken dewelke Fons niet hadde verstaan omdat het in het Pakistanees over hem ware uitgebracht, de vervloekinge. Het kwame er wel op nere dat Fons zijn klakke sedert tonne te passe en te onpasse afwaait dewelke vreende vele mizerie ten berde brengt in het leven van Fons. Toen dat Fons zijn klakke voor de 264ste keer were hadde opgeraapt zeide hij, Mariette zeide Fons, een mens zou voor minder racist worden.

Tebinst heel het verblijf van Marcel en Dieudonné ging er dus een indelijkse spanninge in het huis. Fons liept op de tippen van zijn tenen en hadde dagelijks de bijstand van Mariette nodig voor niet van 's nuchtends tot 's avonds in een zwart familiegat te vallen. Want zijt eerlijk, het is geen senicure als uw broere van de verkeerde kant is en dan nog te wensen geeft dat hij met een neger gaat trouwen. We zijn wij alletwee wel geinviteerd voor de feeste in maarte maar het is gedimme in Oeganda te doen en we weten wij alleens niet waardat dat ligt. Fons peinst zelfs dat het geen Belgische provincie betreft dewelke ons verzekers zal vernoodzaken voor een reize te doen naar den vreemde, gelijk dat Fons het zeide. Het ware dienaangaande dan ook niet moeilijk dat Mariette vreende weinig tijd hadde voor haar boek binst dat Marcel en Dieudonné hier logeerden.

Edoch mag de familiale omstandigheid dewelke ons heden treft niet ten koste gaan van de lezers van de boek van Mariette die gedurende nu reeds al een heel ende ook een fansclub heeft op dewelke de lezer een raadpleginge kan laten geworden door een keer hieronder te duwen op de kop van Mariette dewelke de aansluitingsknop van de boek van de fansclub van Mariette Courgette is. Dewelke ware:

 

Mariette zelve 
GELIEVE TE DUWEN OP MARIETTE
 
Men zegge het voorts van de boek van De Fansclub van Mariette alsook dat het ware Martin Cleenwerck die de voorzitter is en dat ik die mens niet kenne waarvoor mijn dank aan Martin als tevens aan alle leden maar ook aan de mensen die in een vlage van erkentelijkheid ook alle dagen de bolle van Mariette een opwaartse wup geven. Groeten en een buiginge aan allen vanwege Mariette en ook een brokke van Fons die het echter nog niet allemale in een verwerkinge heeft kunnen brengen maar dat het verzekers wel niet lange meer gaat duren.
Tevens is er in deze meninge van Mariette ook almeddekeer een zwarte lijne geslopen vanwaar dat Mariette ook niet weet waarvan dat hij komt en dat ze het niet meer koste veranderen ondanks de vele inspanningen. Fons zeide dat het verzekers den tehniek in Brussel is die were in falinge is geraakt vanwege dat het azzo waait de laatste dagen.

 

12:51 Gepost door Mariette Courgette in Algemeen | Permalink | Commentaren (11) |  Facebook |

Commentaren

De fanclub Geweunweg schitterend. k zien fier voorzittere van de fanclub te zien. Mariette en Fonsten doe zo voort t leven word ur un bitje gezelliger deure

Gepost door: mcle0409 | 09-12-06

eig'nlik... ek nu gin tied om olles te lez'n moa ki wel were gestemd voe juldre... tot loater nog ne kji é

Gepost door: Talleke | 09-12-06

Al vandeneerste keer een keer Mariette zelve Menere, mcleo, het is tevens ook een ere voor Mariette en Fons van een fansclub te hebben voor de boek. Het is in wezen tongs eigenlijk wederzijdelijks hetgene noois kwaad kan.

Jamaar, madam Talleke, het is algelijk ook niet voor het één of het ander maar het ware wel beter van eerst een keer te lezen vooralleers u stemme te laten geworden want de stemme voor mariette moet vooral een inhoudelijke weergave zijn van de voelinge van de lezer na de lezinge van de meninge van Mariette want dat het anders niet telt, gelijk dat Fons ook alsan zegt en tij kan het weten want tij is nog voorzitter geweest van 'de gestrekte vleugele' dewelke eentwadde met duiven te maken hadde en dat de statuten ook alsan gelezen mosten worden alvorens tot een stemming over te gaan. Met spijt in 't erte zal ik u alsnog een reprimande moeten laten geworden, madam Talleke.

Gepost door: Mariette Courgette | 09-12-06

ja mariette tinkmie daje gidder da wok nog ni te gemakkelik è nji in de familie. nog een sjanse da ulder cindy ni mjir tus weunt of tging nog slichter keun zin. en wa dat de fons betreft, ie mag et ni an zin erte loatn komn en bin ier en een poar doagen est ie were springlevend. en oeganda ligt in het verre afrika dus ge meug met de vlieger goane.
ondertussen wok were min dagelikse druk ip de bolle van mariette gegeven ze.

Gepost door: skoeri | 09-12-06

is deze blog een grap?

Gepost door: SB | 09-12-06

verdwenen... mariette, ondanks dat een feestje nooit weg is, en dat het hier ook nogeens familie betreft...
zou ik u willen verzoeken, niet te gaan naar t verre oeganda...indachtig de laatste keer dat u met de fons op weg bent gegaan naar een bruiloft en wij u weken vol van ongerustheid hebben moeten missen...

Gepost door: gewebkijk | 10-12-06

Een grap ???? Mor SB toch oe kom je der bie om zo een serieuze weblog een grap te noemen. Je moe nog vele lèren wi.

Gepost door: mcle0409 | 10-12-06

de gastvrouwe zelve nog een keer Het ware tevens een vreende teleurstellinge van te moeten het vermoeden verwerken van het feit dat er mensen zijn die peinzen dat de meningen van Mariette een kluchtje zouden betreffen dewelke Mariette met klem welliswaar een ontkenninge moet laten geworden. Dat het maar een graptje ware, gelijk dat Fons ook zeide betreffende zijn broere!

Gepost door: Mariette Courgette | 10-12-06

oeganda das ook nie bie de deure! Hu zou gieder beeter buhunnen me de nooduge inentinhen! Cholera, hele koorts, enzovuurt... En assu je hie ho vertellen da ze hunder me hunder tetten bloot lopen, junnen Fons hoa wel meewillen!

Gepost door: Els Pieters | 11-12-06

Oeganda ... in elk geval mag de Fons daar zoveel drinken als hij wil, hij moet toch niet met de Lada afkomen.

Dan kunnen ze onderweg ook geen verklede nonnen tegen komen hé Mr. Gewebkijk.

;-)

Gepost door: ms | 11-12-06

eens ik ben het helemaal met u eens...
vrouw mauwmauw..!
maar nog liever, zie ik de mariette gewoon thuis..

Gepost door: gewebkijk | 18-12-06

De commentaren zijn gesloten.