25-11-06

Een oproepinge voor de fanclub als tevens van de steenpuiste van Mariette

Het einde van het verdriet aan de tunnel ware nog niet voor morgen als waarom dat Mariette nevens haar vallinge nu ook een steenpuiste op haar gat heeft dewelke een direct gevolg van de vormgevinge van de zate van mijn nieuwe velo dewelke dat de velomaker ook zeide dat het een foute in de fabricage ware als tevens dat Mariette er were wel mee is. Fons peinsde direct dat het besmettelijk ware, azzo een puiste, en geraakte in een weigeringe voor Mariette nog aan te geraken. Aldus vele uren van eenzaamheid alsmede een proces tegen de velomaker in wordinge want dat een velo van meer dat 1300 euro algelijk in orde mochte zijn, tevens qua zate!

Het is ook een vreende delemma voor Mariette vanwege dat het sculptureel ijsfestival alweer van start gink aan de station van Brugge maar dat Mariette niet juiste weet als het wel goed is voor de vallinge voor zichzelven aan zo'n temperaturen (naar schattinge -80° maar ik kanne ook mislezen hebben want ik hadde mijn bril niet bij me) een blootstellinge te laten geworden. Als tevens dat het niet zonder gevaar ware voor uw velo aan het station te zetten vanwege een eventuele verduisteringe van de misdaad van de velo van Mariette waarvan ook de zate nu vervangen is van een andere zate en het moet gezeid dat hij qua modeleringe vele beter aanvoelde.

Mariette zou hier ook een keer een speciale bedankinge willen lanceren voor haar fanclub waardore dat ze vreende gestegen is in de top40 lijste van de boeken alwaar er vele mizerie is vanwege dat het blauw hartje vreende tevele stijgt volgens de mensen maar ik zegge ik ook, beste mensen algelijk, zegge ik dan, trekt u dat azzo niet aan want de froode is niet aanwijsbaar. Het ware van eigenst wel een rampe te moeten beleven dat mijn fanclub alleens geen eigen boek heeft op tinternet gelijk dat het zoude hetzelfde zoude zijn alsdat de fanclub van Will Tura geen CD-speler zoude hebben teneinde een beluisteringe van ulder idool te kunnen laten geworden hoewel het misschiends nog niet helegangs hetzelfde is, gelijk dat ik het hier nu ook azzo een keer herleze, gelijk dat het hier staat. Desalnietemin algelijk een ferme reprimande voor menere of madam mcleo409 dewelke de voorzitter is van de fanclub van Mariette. Tevens een warme oproep dientenwege voor algelijk een keer te kijken voor een eigen fanclubvanMarietteBOEK op tinternet waardat de fans dan ook een keer virtualiteitsgewijze een boeké kunnen afgeven voor ulder idool Mariette. Edoch dat het ook de gebaringe is die telt van z'n eigenst.

 

ALS WARE HET MET SLAANDE DEUREN

DAT GE MARIETTE HAAR BOLLE MOESTE KLEUREN

HET WARE TE VERWACHTEN

DAT HET U DULLEHEID ZOUDE VERZACHTEN

ZELFS DE KAUWEN EN DE KRAAIEN

DIE MET HUN MEST HET GRASPERKSKEN BEZAAIEN

DRAAIEN HUN KOPKES OMME

EN VANUIT ULDER NEKSTJE MET GEDRAAID BEKSTJE

FLUITEN ZE 'DANKE GODVERDOMME'

20:03 Gepost door Mariette Courgette in Algemeen | Permalink | Commentaren (12) |  Facebook |

19-11-06

van de vallinge van Mariette

Om te beginnen van deze keer op velerlei verzoek ook een keer een fotografistische beschouwinge vanwege Fons van de velo van Mariette.

 

velo van Mariette

 

Beste bezoekers van de boek van Mariette, ik Mariette zitte met een ferme vallinge dewelke ik opgedaan heb in de kerkhofdreve alhier als 't azzo waaide vanwege dat ik mijn fouloir vergeten ware als tevens dat ik teer ben aan mijn luchtpijpe van een keer als kind in een beke te hebben gevallen binst de winter van '38. Het vroorde dat het kraaktige en Mariette ineens almeddekeer te kloefe in die beke vanwege dat den hond indelijks aan de lisse trekte. Tot ginder deze nostalgischen terugkijk op de jeugd van Mariette.

Het is aan mijn bosten te doen, te zeggen dat het een bostvallinge betreft waardore dat Mariette bijkans geen asem meer heeft surtout als ze in haar bedde ligt. Meneer den doktoor schreve mij een sirope voren dewelke gemaakt is op basis van een genezenden alcohool vanwaar dat het feit zich voren deed dat Fons heel die flesse in één keer in zijn kelegat hadde gegoten en dat Mariette alras alwere achter een andere flesse konde terten en dat dat azzo gaat in menagen waarvan dat de vent aan de drank is. Ik zeide, Fons zeide ik, het betreft hier een medicatie tegen de bostvallinge waarop Fons zeide dat hij ook een lichtelijke hoeste voelde komen van diepe in zijn bost.

Van drank geklapt! Honoré Vroman is met zijn velo tegen onze poorte gereden vanwege vreende zat met zijn velo op de bane en peizende dat hij al thuis ware maar hij ware van strate gemist gelijk dat bleek toen Mieltje Kleppe in functie als gebuurtepolitie het accident kwame constateren alsmede een rapporteringe maakte van de feitelijkheden. In de verhoringe wierde duidelijk dat Honoré thuis geen poorte hadde waardore dat hij peinsde dat hij vrije bane hadde. Het ware allemale nog zo erg niet wierpe ik in het midden maar Fons zeide ook, Mariette, zeide Fons, er is algelijk een ferme nepe in de poorte. Honoré dede echter een gelofte voor op eigen kosten een herstellinge aan de poorte te laten geworden als hij getrokken heeft van den dop, gelijk dat hij zegde. Fons ware er niet gerust in maar ik zeide ook, Fons zeide ik, zijt blije dat hij niet tegen in het rozenperkstje is gereden hetwelke Fons in het voorjaar hadde aangeplant ter versieringe van het voorhoveken.

De bostvallinge van Mariette heeft ook goeie kanten dewelke zich vooral 's avonds manifesteren als Fons met de vickx de bost van Mariette aan een inwrijvinge blootstelt. Fons heeft een goede wreve achter de hand dewelke ook een keer deugd kan doen maar ik magge daar van Fons niet tevele meningen op de boek over schrijven omdat Fons ook zegt, Mariette, zegt Fons dan, ge moet niet tevele uit het bedde klappen want de mensen moeten dat allemale niet weten. Ik zeide, Fons, zeide ik, ge hebt daar een punt waarop Fons met een brokke een hese stemme zeide, Mariette, zeide Fons, ge moogt mijne punt een keer slijpen. En toen waren Fons en Mariette in een hormonale verstrengelinge geraakt dat het papier bijkans van de muren krulde. Het ware immers ook een keer goed dat het een keer over de romantiek gaat op de boek van Mariette want dat trekt lezers.

Alsook dat Cindy vandeweke haren nieuwe vrijere heeft voren gesteld en dat het een Spanjaard is met een lijfgeure die ge riekt van een eure verre. Onze Cindy heeft verzekers iets aan haar neuze, dat ze zij dat noois riekt! Het ware voor omverre van te vallen, maar mensch toch, azzo een reuke! Heel de livink van Mariette veusde van 't vaderland weg dewelke Fons naar een meninge dreef dewelke ware dat Fons zeide dat het gelijk ware dat er een nest mestworms in diene Spanjaard zijn kele hadde gescheten. 't Was vandeneerste keer gedaan met het bezoek want Cindy en haar vrijere waren vreende in hun gat gebeten en ze zijn het afgetrapt zonder goeiendag te zeggen.

Als Mariette tongs were genezen is gaat zij dan een keer een speciale meninge schrijven op haar boek voor al de mansen die antijden een keer op haar bolle duwen teneinde kennisse te geven aan ulder warderinge voor de boek van Mariette, waarvoor velen dank alstevens een woord van diepgaande respect van Mariette en Fons.

16:28 Gepost door Mariette Courgette in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

13-11-06

van de populariseringe van de boek van Mariette

De boek van Mariette gaat nogal een gank en alreeds wierde er alreeds 881 keren geduwd op de bolle van Mariette vanwaar dat ik vreende content ben maar dat Fons ook zeide, Mariette, zeide Fons, we gaan proberen van nog meerdere stemplichtigen een orientatie te laten geworden naar de boek van Mariette. Ik zegge, Fons, zeide ik, hoe gaat ge dat arrangeren zonder een pleginge van froode te bewerkstelligen. En tongs toogde Fons aan Mariette den spandoek dat hij gemaakt hadde voor aan de kerketorre van de parochiekerke te hangen de zundag als iedereen naar de messe gaat en dat ze er dan vaneigenst niet gaan kunnen neffens kijken, zeide Fons.

Alwaar hieronder een foto van de spandoek van Fons betreffende een eigen opname van Fons zelve

 

Stemt Mariette

 

Het ware een vreende goed gedachte van Fons van een keer een verlotinge te doen van een reise naar Oosjang. Het ware een organisatie van het reisburoo dat Fons zelve opgericht hadde en dewelke genaamde ware REIZEN FONS, dewelke ook de vervoeringe voor zijn rekeninge neemt.

De winnare gaat door Fons gevoerd worden naar Frankrijk in de limousine van de firma REIZEN FONS dewelke de Lada van Fons en Mariette betreft. Alsook een aankoopbong van 25 euro voor in Oosjang en dat er tongs achterna in het were keren tevens ook een keer gestopt gaat worden aan La Palma in Gits alwaar de winnaar een stik taarte met kaffie staat te verwachten.

Maar er kwame een onverwachte onvoorzieninge binst de uitvoeringe omdat de paster geen toestemminge wil laten geworden voor spandoeken betreffende tinternet aan de kerketorre vanwege dat hij zeide dat hij benauwd ware voor de windhane te vermassecreren omdat ze al een heel ende indelijks slak staat, de hane, dat de paster zeide. Fons zeide dat het hier kaloteklaps betrefte maar ik zeide ook, Fons, zeide ik, als de hane slak staat dan staat hij slak. En Fons moeste zich erbij nere leggen want hij kampt ook antijdens eens met een slakke hane en het gaat dan ook niet.

Het is vreende spijtig dat de initiatiefneminge van de spandoek aan de kerke geen doorgang koste vinden maar ik zeide, Fons, zeide ik, ik ga reclame maken voor de spandoek op mijn boek in de vorm van een meninge over de doek. En azzo krijgt de spandoek van Fons algelijk nog de nodige vertoninge via de boek van Mariette dewelke verzekers vele mensen een krete van verwondering zal ontlokken.

Gelukkig ware het derhalve een goede afloop vanwaar dat Fons er tongs nog een deel trippels op gedronken heeft als tvens Mariette een cointrootje. Aldus een ferme bedankinge vanwege Mariette van dewelke van wiene dat het cointrootje al ferme in haar hoofd zit.

13:17 Gepost door Mariette Courgette in Algemeen | Permalink | Commentaren (8) |  Facebook |

08-11-06

Van den uitslag van de missiefeeste

Beste vaststaande bezoekers van de boek van Mariette als tevens de mensen die hier een keer gewone komen kijken en die tevens vreende welkom zijn op de boek van Mariette waarvan Fons de fotografistische inbrengsels voor zijn rekeninge neemt vanwaar dewelke het ook niet echt een vetten is.

De rekeninge van de missiefeeste is gemaakt en er ware 12.235 frank minder opbrengste dan verlede jare dewelke zijn oorsprong dient te worden gezocht in de ontbrekinge van het rad (altijd prijs) vanwege dat er niemand gevonden wierd voor aan het rad (altijd prijs) te staan, vandejare. Tevens toch ook een speciale vermeldinge voor Mariette binst de evolutievergaderinge en het ware waarom dat de tombola vandejare bijkans 640 frank meer heeft opgebracht dan anders dewelke het werk is van Mariette van deze boek die de verantwoordinge van de tombola helegangs zelve draagde. Tegen te naaste weke gaat Magda van Tjenne (voorzitster) tegare met zuster Verbeke (voorzitster op rust maar die het nog allemale te zeggen heeft) dat dan ook een keer uitrekenen in euro voor het in het Brugsh Handelsblad te kunnen zetten want de gazetten aanvaarden geen belgisch geld meer in de verslaggevinge omdat het nu allemale in euro moet zijn.

Het ware wel onze besten dag niet voor de vereniginge van de missiefeeste vanwege een klacht van Fiene Volleghems dewelke een beweringe liete geworden als zoude zij een voedselvergiftiginge hebben opgelopen van het eten van de Mwaambe (een congolese gerecht waardat er konde voren ingetekend worden van voordien aan 185 frang de man) waardore dat ze vol uitslag staat in haar aanzichte met gele plekken. Het proces heeft momenteel een beloop bij vrederechter Verstanghe die gelukkiglijk aan onze kant staat vanwege dat zijn vrouwe, Elisabeth Vroedeghems (die twee jaar geleen door 't vier in den buik kwame schielijk te gaan op veels te jonge leeftijd, gelijk dat er op het doodzendje stonde) tevens ook nog meewerkend lid is geweest van de missiekring alwaar zij achter de toog stond voor te schenken. De uitsprake is voorzien voor binnen drie weken. Het gerucht gaat tevens dat Fiene Volleghems, die alsan zo wit is als een keirse, een tube bruinen zonder zunne (Oréal) hadde gebezigd voor toch een brokke kleur te hebben gedurende de missiefeeste dewelke bij overdadige beziginge vreende gele plekken kan geven in het aanzichte zoals een vermeldinge duidelijk stelt in de bijsluiter van de tube (gecontroleerd door Mariette in de AD Delhaize aan de paters te Steenbrugge).

Het ware bijgevolg een vreende dubieuze klacht, dewelke Fiene Volleghems (de gierige pinne van de strate) liete geworden tegen het missiegenootschap. Temeer alsook dat van de andere achttien ingeschrevenen voor de Mwaambe geen mens nadien klachten hadde van plekken in het wezen. Zelfs Manse Vliere wiste van nietend en dat mens heeft zo'n teer vel! Allene Fons heeft heel de nacht op 't WC gezeten maar dat kwame doordat Fons vreende zwakke derms heeft alsook dat hij geen mais kan verdragen dewelke kwale hij ook nog probeerde schone te klappen door te zeggen, Mariette, zeide hij, ik ben ik algelijk geen kieken. Ge moet een keer getrouwd zijn met een vent die zijn eigen gebreken niet in een ogenschouwinge durft te pakken.

Verders is ter ook vele mizerie in de strate vanwege dat Mariette vreende gestegen is in de lijste van de BLOG40 (bede een keer te duwen) dewelke bij velen achterklaps en beschuldigingen van froode bewerkstelligt. Het is nogal dikkels menere Urbain die begint te kotteren omdat hij het niet kan halen met zijn boekske met al rare dingen tegen DE BOEK van MARIETTE dewelke een boek is voor het gewone volk dat hier in grote getale een belezinge komt doen van de meninge van MARIETTE in haar eigen tale gelijk dat ze zij in het gewone leven ook klapt. Vandaar ook de feitelijkheden dat Mariette haar boek alreeds meer dan 100 stemmen meer heeft dan 't boekske van menere Urbain.

En alzo ziet ge dat er weinigen in staat zijn voor under verlies toe te geven en zekers als het venten zijn want venten... zwijgt er Mariette van. Maar niet getreurd, beste lezers van de boek, Mariette gaat er niet wakker van liggen. Ik wille dan ook alle lezers van de boek bedanken voor de inspanninge voor antijden een keer op mijn bolle te duwen.  

 

15:13 Gepost door Mariette Courgette in Algemeen | Permalink | Commentaren (8) |  Facebook |

03-11-06

Als tevens een keer een tussentijdige meninge van algemeen belang

Dat het algelijk ook niet te doen is vanwege dewelke Mariette in de noodzake worde gesteld voor een reprimande te laten geworden aan Brussel aan het ministerie van de boeken alsmede de minister van tinternet. Wat gebeurt. Mariette geraakt zelve bijkans niet meer op haar boek voor een meninge te geven bij de reacties allonderen vanwege dat ge nu een deel letters moet laten geworden dewelke Mariette noois kan ontcijferen dewelke een veelvoorkomende benaderinge inhoud dat ze zeggen dat het niet jüste is waardoor dat Mariette tongs zelve op haar reacties niet geraakt.

Tevens dat Mariette, de eigenarsesse van de boek, dat nieverans gevraagd heeft voor daar die letters op te zetten en er dientengevolge sprake kan zijn van een inbreuke op mijnen praiviesie dewelke voor minders al een minister op zijn tote heeft doen gaan, dat Fons ook zeide.

Ik eise dan ook, uit name vanuit mijn eigen gerechtsgesteldheid, de onmiddellijke intrekkinge van al die rarigheden op mijn boek alsook een verontschuldiginge van Brussel en dat we voor niet minder gaan, dat Fons ook zeide. Mensen met dezelfste problemen of moeilijkheden gelijk Mariette kunnen alsan een keer een contacteringe laten geworden op de boek van Mariette voor eventueel under probleem een keer uit te leggen via een meninge dewelke wij gaan t'hope steken in een mappe ter overhandiginge in Brussel, één van die dagen, als Fons een keer in Brussel moet zijn.

Teware dat we de lijsten mede geven aan menere Pitaers van madam Pitaers dewelke heden werkzaam is aan het atoom in Brussel alwaar hij de bollen binnen moet zetten als het regent. 

Men zegge het voort aan de bevolkinge van de boeken. Eén boek, één front, één kafte! Strijdvaardige groeten van Mariette en Fons dewelke deze boek hun eigendom is en blijft!

15:54 Gepost door Mariette Courgette in Algemeen | Permalink | Commentaren (8) |  Facebook |

02-11-06

Van het accident met het gazevierke...

Het ware een vreende slechte vergadering van de missiekring vanwege dat zuster Verbeke mij vlakaf zeide dat het rad (altijd prijs) niet aan Mariette koste toevertrouwd worden vanwege dat ze peinst dat ik moeite heb met de tellinge der punten vanwege dat het te rap gaat op mijn ouderdom. Ik ware nochtans kannidaat voor het rad (altijd prijs) vandejare over te pakken vanwege dat ik peinsde dat er door mijn populariteit van mijn boek ook meer mensen een keer aan het rad (altijd prijs) gingen willen draaien. Maar het is geweten dat zuster Verbeke een vreende tegenstand ervaart tegenover de boeken vanwege dat ze zeide dat het niet gepast ware voor een kristen mens voor heel u leven te etaleren op tinternet. De afkeuringe van zuster Verbeke toogt volgens mij alweer met welke ouderwetse gedachten dat nunnen onder under kappe lopen. Mede tevens een aanwijzinge dat Magda van Tjenne, de voorzitster, eigentlik nietend te zeggen heeft en dat zij tevens in haar positie noch alsan moet luisteren naar zuster Verbeke. Mariette zal aldus were vandejare aan de tombola staan maar wel ferme tegen haar goeste. Er zijn evenwel tevens ook schone prijzen te winnen met de tombola alsmede vele waardebongs van winkeliers die de missies een warm commercantisch hart toegedregen zijn.

Ik ben gisteren met Fons naar het kerkhof geweest ter begroeting van een paar mensen die reeds overleden zijn maar waar dat Mariette dan een keer een klapke tegen doet vanaan de zerke. Fons is in zijn toenaderinge tot de doden meer in gebed verzonken en achter iederen weesgegroet vloekt hij tongs een keer vanwege dat hij ook zegt dat ge er beter kunt van profiteren, van het leven, want dat het tevens ook rap gedaan kan zijn. Ik wierde vreende gepakt in mijn emotie vanwege dat er daar een wenend hertje stond op een graf van een kindje dat gepakt ware in een dode hoek van een camion en dat het nog maar een paar maanden geleden ware. En azzo ziet een mens vele mizerie op het kerkhof alsmede vreende vele smart bij de bezoekers.

Achterna ben ik tongs met Fons een kaffie gaan drinken in café De Vespa alwaar maar weinig sereniteit heerste vanwege dat den helft van de aanwezigen al ferme door de neuze ware. Tevens was het nog maar elve s'ochtens dewelke algelijk geen uur is om op de dag der herdening van de overledenen alreeds met een vliege in uw oge aan een toog te staan. Fons zeide ook, Mariette zeide hij, die mensen drinken voor troost te vinden voor hun indelijkse smart alsmede omdat zij een dag congé hebben waarop ik zeide, Fons, zeide ik, ge kunt azzo iederen dag voor eentwat anders drinken waarop Fons zeide, tourné géneral, zeide hij en azzo was de conversatie gedaan. Ik heb mijn kaffie uitgedronken en tevens een klapke gedaan met Flavie die daar ook ware met haar vent en die, zoals geweten, een zware inzinkinge heeft gedaan. Ik zeide, Flavie, zeide ik, hoe is het nu eigentlik met u inzinkinge waarop dat Flavie ook zeide, Mariette, zeide ze, het is juist gelijk dat het leven mij alsan bespoelt met zeure gedachten. Ik peinsde nog in mijn eigen, ge moet nog meer Rodenbachs staan drinken, gij gloeiende kalle.

Het worde tevens ook alsan maar killiger de laatste tijd zodanig dat wij gisterenavond het gazeviertje in de living wilden aanzetten maar het wilde gelijk niet marcheren gelijk dat het zijn moste want als Fons op de knop van de vlamme duwde binst dat hij de gazeknop induwde gebeurde er nietend maar het begoste wel vreende naar gaze te rieken. Ik zeide, Fons zeide ik, zoudt ge niet beter een specialist een raadpleginge doen geworden aangaande deze mankement maar Fons zeide dat hij al meer vier had aangestoken in zijn leven en dat het wel gink gaan. En tongs gebeurde het dat Fons met een sulver de gaze wilde aansteken waardoor dat er ineens een indelijkse vlamme uit dat spel schoot met de kwalijke gevolgen dat heel Fons zijn tote verbrand ware alsmede dat zijn haar en zijn wimpers verschoeperd waren. Hij wierde door Mariette dan ook aan de keukentafel verzorgd met Flamazine en merkurokroom aan zijn oren vanwege dat de vellen eraf hangden. Fons zeide tevens dat hij blind ware maar hij koste algelijk wel nog zonder moeite naar zijn Trippel grijpen die op de keukentafel stonde.

En azzo stopt dat hier niet met accidenten. Alsan grote mizerie ten huize Mariette en Fons. Ook zelfs de katte ware vastgeraakt in de tube van de barbeque en heeft daar bijkans drie dagen ingezeten zonder dat wij dat wisten vanwege dat dien barbeque in de boeie staat. Die beeste ware daar aan het tsjanken maar geen mens die het hoorde tot dat Mariette achter de bobonne met gaze in de boeie gink voor het viertje en alzo in confrontatie kwame met de toestand in dewelke de katte zich bevonde. Ze ware bijkans scheel van den honger, die beeste.

Fons heeft dan gisteren heel den avond met de katte op zijn schoot zitten kijken naar het voetbal en hij zeide dat het wel besteed was dat anderlecht op zijn doze kreeg vanwege dat Vanderstok gelachen had binst de lotinge voor club brugge omdat ze in een vreende zware poele waren geraakt. En azzo koste Mariette naar geen film kijken waardoor dat ik op tinternet hebbe gezocht voor de verzorginge van brandwonden. Als ik dat allemale leze dan zal Fons daar verzekers littekens aan over houden maar hij zeide ook, Mariette, zeide hij, 't is niet voor 't één of 't ander, zeide hij, maar 't grootste litteken in mijn leven is wel dat ik getrouwd benne met een wijf die het allemaal beter weet. Sè, ik ben van vroede collèire direct naar mijn bedde geweest. Tevens een overval van groot verdriet voelde ik opwellen.

Maar ik houde mij vaste aan de stemmen die ik krijg op de blog40 dewelke tevens een grote steun betekenen voor Mariette vanwaar dat ik op mijn boek nog eens kan zeggen hoe dat ik mij voele. Ik zoude dan ook al mijn fans van de boek willen bedanken met een bedankinge vanwege Mariette voor alsan maar op mij te stemmen.

 

MIJN WOEDE EN ANGST WORDEN GELUWD

TELKE KEREN ALS GIJ OP MIJN BOLLE DUWT

HET KAN MISSCHIENS NIET SIMPEL LIJKEN

MAAR OOIT ZAL MARIETTE DE TOP BEREIKEN

 

12:07 Gepost door Mariette Courgette in Algemeen | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |