19-11-06

van de vallinge van Mariette

Om te beginnen van deze keer op velerlei verzoek ook een keer een fotografistische beschouwinge vanwege Fons van de velo van Mariette.

 

velo van Mariette

 

Beste bezoekers van de boek van Mariette, ik Mariette zitte met een ferme vallinge dewelke ik opgedaan heb in de kerkhofdreve alhier als 't azzo waaide vanwege dat ik mijn fouloir vergeten ware als tevens dat ik teer ben aan mijn luchtpijpe van een keer als kind in een beke te hebben gevallen binst de winter van '38. Het vroorde dat het kraaktige en Mariette ineens almeddekeer te kloefe in die beke vanwege dat den hond indelijks aan de lisse trekte. Tot ginder deze nostalgischen terugkijk op de jeugd van Mariette.

Het is aan mijn bosten te doen, te zeggen dat het een bostvallinge betreft waardore dat Mariette bijkans geen asem meer heeft surtout als ze in haar bedde ligt. Meneer den doktoor schreve mij een sirope voren dewelke gemaakt is op basis van een genezenden alcohool vanwaar dat het feit zich voren deed dat Fons heel die flesse in één keer in zijn kelegat hadde gegoten en dat Mariette alras alwere achter een andere flesse konde terten en dat dat azzo gaat in menagen waarvan dat de vent aan de drank is. Ik zeide, Fons zeide ik, het betreft hier een medicatie tegen de bostvallinge waarop Fons zeide dat hij ook een lichtelijke hoeste voelde komen van diepe in zijn bost.

Van drank geklapt! Honoré Vroman is met zijn velo tegen onze poorte gereden vanwege vreende zat met zijn velo op de bane en peizende dat hij al thuis ware maar hij ware van strate gemist gelijk dat bleek toen Mieltje Kleppe in functie als gebuurtepolitie het accident kwame constateren alsmede een rapporteringe maakte van de feitelijkheden. In de verhoringe wierde duidelijk dat Honoré thuis geen poorte hadde waardore dat hij peinsde dat hij vrije bane hadde. Het ware allemale nog zo erg niet wierpe ik in het midden maar Fons zeide ook, Mariette, zeide Fons, er is algelijk een ferme nepe in de poorte. Honoré dede echter een gelofte voor op eigen kosten een herstellinge aan de poorte te laten geworden als hij getrokken heeft van den dop, gelijk dat hij zegde. Fons ware er niet gerust in maar ik zeide ook, Fons zeide ik, zijt blije dat hij niet tegen in het rozenperkstje is gereden hetwelke Fons in het voorjaar hadde aangeplant ter versieringe van het voorhoveken.

De bostvallinge van Mariette heeft ook goeie kanten dewelke zich vooral 's avonds manifesteren als Fons met de vickx de bost van Mariette aan een inwrijvinge blootstelt. Fons heeft een goede wreve achter de hand dewelke ook een keer deugd kan doen maar ik magge daar van Fons niet tevele meningen op de boek over schrijven omdat Fons ook zegt, Mariette, zegt Fons dan, ge moet niet tevele uit het bedde klappen want de mensen moeten dat allemale niet weten. Ik zeide, Fons, zeide ik, ge hebt daar een punt waarop Fons met een brokke een hese stemme zeide, Mariette, zeide Fons, ge moogt mijne punt een keer slijpen. En toen waren Fons en Mariette in een hormonale verstrengelinge geraakt dat het papier bijkans van de muren krulde. Het ware immers ook een keer goed dat het een keer over de romantiek gaat op de boek van Mariette want dat trekt lezers.

Alsook dat Cindy vandeweke haren nieuwe vrijere heeft voren gesteld en dat het een Spanjaard is met een lijfgeure die ge riekt van een eure verre. Onze Cindy heeft verzekers iets aan haar neuze, dat ze zij dat noois riekt! Het ware voor omverre van te vallen, maar mensch toch, azzo een reuke! Heel de livink van Mariette veusde van 't vaderland weg dewelke Fons naar een meninge dreef dewelke ware dat Fons zeide dat het gelijk ware dat er een nest mestworms in diene Spanjaard zijn kele hadde gescheten. 't Was vandeneerste keer gedaan met het bezoek want Cindy en haar vrijere waren vreende in hun gat gebeten en ze zijn het afgetrapt zonder goeiendag te zeggen.

Als Mariette tongs were genezen is gaat zij dan een keer een speciale meninge schrijven op haar boek voor al de mansen die antijden een keer op haar bolle duwen teneinde kennisse te geven aan ulder warderinge voor de boek van Mariette, waarvoor velen dank alstevens een woord van diepgaande respect van Mariette en Fons.

16:28 Gepost door Mariette Courgette in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

Commentaren

De fanclub Heb je al gezien Mariette wat dat er gebeurt als ik een fanclub opricht. Je schiet omhoge in de Blog. Allez veel succes en ik gon bluven dumen. Wil iemand met de fanclub kennis maken dan een mailtje graag

Gepost door: mcle0409 | 19-11-06

:-) veel beterschap hé Mariette
zodat we hier nog veel mogen komen genieten van je belevenissen
en nu nog even gaan stemmen zie, zoals ik elke dag doe :-)
groetjes

Gepost door: Borriquito | 20-11-06

))) Dat ge maar rap genezen zijt maar 'k zou het niet te rap zeggen aan den Fons als ge u beter voelt, een beetje gebaren kan geen kwaad. Laat hem maar verder de bollen inwrijven we gaan wij der hier wel op duwen.
saluukes

Gepost door: dingske | 22-11-06

De commentaren zijn gesloten.