08-11-06

Van den uitslag van de missiefeeste

Beste vaststaande bezoekers van de boek van Mariette als tevens de mensen die hier een keer gewone komen kijken en die tevens vreende welkom zijn op de boek van Mariette waarvan Fons de fotografistische inbrengsels voor zijn rekeninge neemt vanwaar dewelke het ook niet echt een vetten is.

De rekeninge van de missiefeeste is gemaakt en er ware 12.235 frank minder opbrengste dan verlede jare dewelke zijn oorsprong dient te worden gezocht in de ontbrekinge van het rad (altijd prijs) vanwege dat er niemand gevonden wierd voor aan het rad (altijd prijs) te staan, vandejare. Tevens toch ook een speciale vermeldinge voor Mariette binst de evolutievergaderinge en het ware waarom dat de tombola vandejare bijkans 640 frank meer heeft opgebracht dan anders dewelke het werk is van Mariette van deze boek die de verantwoordinge van de tombola helegangs zelve draagde. Tegen te naaste weke gaat Magda van Tjenne (voorzitster) tegare met zuster Verbeke (voorzitster op rust maar die het nog allemale te zeggen heeft) dat dan ook een keer uitrekenen in euro voor het in het Brugsh Handelsblad te kunnen zetten want de gazetten aanvaarden geen belgisch geld meer in de verslaggevinge omdat het nu allemale in euro moet zijn.

Het ware wel onze besten dag niet voor de vereniginge van de missiefeeste vanwege een klacht van Fiene Volleghems dewelke een beweringe liete geworden als zoude zij een voedselvergiftiginge hebben opgelopen van het eten van de Mwaambe (een congolese gerecht waardat er konde voren ingetekend worden van voordien aan 185 frang de man) waardore dat ze vol uitslag staat in haar aanzichte met gele plekken. Het proces heeft momenteel een beloop bij vrederechter Verstanghe die gelukkiglijk aan onze kant staat vanwege dat zijn vrouwe, Elisabeth Vroedeghems (die twee jaar geleen door 't vier in den buik kwame schielijk te gaan op veels te jonge leeftijd, gelijk dat er op het doodzendje stonde) tevens ook nog meewerkend lid is geweest van de missiekring alwaar zij achter de toog stond voor te schenken. De uitsprake is voorzien voor binnen drie weken. Het gerucht gaat tevens dat Fiene Volleghems, die alsan zo wit is als een keirse, een tube bruinen zonder zunne (Oréal) hadde gebezigd voor toch een brokke kleur te hebben gedurende de missiefeeste dewelke bij overdadige beziginge vreende gele plekken kan geven in het aanzichte zoals een vermeldinge duidelijk stelt in de bijsluiter van de tube (gecontroleerd door Mariette in de AD Delhaize aan de paters te Steenbrugge).

Het ware bijgevolg een vreende dubieuze klacht, dewelke Fiene Volleghems (de gierige pinne van de strate) liete geworden tegen het missiegenootschap. Temeer alsook dat van de andere achttien ingeschrevenen voor de Mwaambe geen mens nadien klachten hadde van plekken in het wezen. Zelfs Manse Vliere wiste van nietend en dat mens heeft zo'n teer vel! Allene Fons heeft heel de nacht op 't WC gezeten maar dat kwame doordat Fons vreende zwakke derms heeft alsook dat hij geen mais kan verdragen dewelke kwale hij ook nog probeerde schone te klappen door te zeggen, Mariette, zeide hij, ik ben ik algelijk geen kieken. Ge moet een keer getrouwd zijn met een vent die zijn eigen gebreken niet in een ogenschouwinge durft te pakken.

Verders is ter ook vele mizerie in de strate vanwege dat Mariette vreende gestegen is in de lijste van de BLOG40 (bede een keer te duwen) dewelke bij velen achterklaps en beschuldigingen van froode bewerkstelligt. Het is nogal dikkels menere Urbain die begint te kotteren omdat hij het niet kan halen met zijn boekske met al rare dingen tegen DE BOEK van MARIETTE dewelke een boek is voor het gewone volk dat hier in grote getale een belezinge komt doen van de meninge van MARIETTE in haar eigen tale gelijk dat ze zij in het gewone leven ook klapt. Vandaar ook de feitelijkheden dat Mariette haar boek alreeds meer dan 100 stemmen meer heeft dan 't boekske van menere Urbain.

En alzo ziet ge dat er weinigen in staat zijn voor under verlies toe te geven en zekers als het venten zijn want venten... zwijgt er Mariette van. Maar niet getreurd, beste lezers van de boek, Mariette gaat er niet wakker van liggen. Ik wille dan ook alle lezers van de boek bedanken voor de inspanninge voor antijden een keer op mijn bolle te duwen.  

 

15:13 Gepost door Mariette Courgette in Algemeen | Permalink | Commentaren (8) |  Facebook |

Commentaren

Awel ja, klappen zoals ge altijd klapt, er is al véél te véél geleerde praat in de wereld. De meeste mensen verstaan zélf niet meer wat ze allemaal zitten te vertellen.

Gepost door: ms | 08-11-06

huppe stemme nr 850 es juste binnen ze. nog 36 stemmen in te halen en mariette eurn boek komt ip de 6de plekke. We moetn den boek nog mjir an de jeugd ljirn kennen zoda ze het westvlams were een bikke ljirn klapn, want met ol da ljillik nederlands dag van vandoage.
ps: Mariette aje wil noa de pro mille komn in Gullegem zou da het beste zijn de zundag. kzal kik ton persoonlijk openhouden vo gie en de fons.

Gepost door: skoeri | 08-11-06

:-) ik vind het telkens leuk om dat hier in je dialect te lezen
je doet dat prachtig Mariette !!!
direkt weer gaan stemmen zie
groetjes

Gepost door: Borriquito | 08-11-06

't is nie voe teen en tander moa alsje hulder nog betaalt ziet hewist in belhisch helt, ton zitte gieder men ne serieus problèm! He kut da biena nievers mi omwisselen. Zelfs nie in Brussel, voet heval da uwen Fons weere hoestinhe zoe kriegen om deze kanten ut te kommen!

Gepost door: Els Pieters | 09-11-06

))) dat is hier tenminste klap dat we verstaan, doe maar voort gelijk ge bezig zijt en ge hebt gelijk dat ge niet wakker ligt van den klap van anderen. Een goede nachtrust komt uw schoonheid ten goede....dat die venten daar ne keer iets van zeggen. En dat Fons maar ne keer meer fotokes trekt van u.

Gepost door: dingske | 09-11-06

=^..^= allé ki wuk ne kji gestemd sè

Gepost door: Talleke | 09-11-06

Hallo! Via dingske hier weer es geraakt en ik moet zeggen...ik vind dat je een prachtig blog hebt! Ik kan het dialect ook heel goed volgen hoor en vind het prachtig dat je alles in deze mooie taal schrijft!
Hollandse groetjesssssssss!
ps. ik heb ook even op je gestemd bij blog40! :-)

Gepost door: mizzD | 10-11-06

een keer de gastvrouwe zelve met een ingrepe van correctie Alsook een verwelkominge voor de nieuwe lezers van de boek van Mariette en dat zij gerust een keer ook hun meninge mogen zeggen hier op de reageersels van de boek want 't is anders niet vele geen avance van een reactiekolomme te hebben, gelijk dat Fons ook zegt.
Als tevens ook een ernstige reprimande voor Els Pieters vanwege dat ze zeide de vorme van betalinge in een twijfel te laten betrekken vanwege dat er met vals geld zoude betalingen zijn geworden dewelke manifest onjuiste is vanwegens dat de liefhebbers van de missies algelijk geen krapuuls zijn maar alsook dat het en gewente is van het missiegenootschap van nog alsan in belgische frank te rekenen teneinde dat iedereen (jonk en oud) mede zoude kunnen volgen in de balanceringe van de cijfers achterna. Van dat het toch ook een keer moge gezeid zijn, vonde ik.

Gepost door: Mariette Courgette | 10-11-06

De commentaren zijn gesloten.