02-11-06

Van het accident met het gazevierke...

Het ware een vreende slechte vergadering van de missiekring vanwege dat zuster Verbeke mij vlakaf zeide dat het rad (altijd prijs) niet aan Mariette koste toevertrouwd worden vanwege dat ze peinst dat ik moeite heb met de tellinge der punten vanwege dat het te rap gaat op mijn ouderdom. Ik ware nochtans kannidaat voor het rad (altijd prijs) vandejare over te pakken vanwege dat ik peinsde dat er door mijn populariteit van mijn boek ook meer mensen een keer aan het rad (altijd prijs) gingen willen draaien. Maar het is geweten dat zuster Verbeke een vreende tegenstand ervaart tegenover de boeken vanwege dat ze zeide dat het niet gepast ware voor een kristen mens voor heel u leven te etaleren op tinternet. De afkeuringe van zuster Verbeke toogt volgens mij alweer met welke ouderwetse gedachten dat nunnen onder under kappe lopen. Mede tevens een aanwijzinge dat Magda van Tjenne, de voorzitster, eigentlik nietend te zeggen heeft en dat zij tevens in haar positie noch alsan moet luisteren naar zuster Verbeke. Mariette zal aldus were vandejare aan de tombola staan maar wel ferme tegen haar goeste. Er zijn evenwel tevens ook schone prijzen te winnen met de tombola alsmede vele waardebongs van winkeliers die de missies een warm commercantisch hart toegedregen zijn.

Ik ben gisteren met Fons naar het kerkhof geweest ter begroeting van een paar mensen die reeds overleden zijn maar waar dat Mariette dan een keer een klapke tegen doet vanaan de zerke. Fons is in zijn toenaderinge tot de doden meer in gebed verzonken en achter iederen weesgegroet vloekt hij tongs een keer vanwege dat hij ook zegt dat ge er beter kunt van profiteren, van het leven, want dat het tevens ook rap gedaan kan zijn. Ik wierde vreende gepakt in mijn emotie vanwege dat er daar een wenend hertje stond op een graf van een kindje dat gepakt ware in een dode hoek van een camion en dat het nog maar een paar maanden geleden ware. En azzo ziet een mens vele mizerie op het kerkhof alsmede vreende vele smart bij de bezoekers.

Achterna ben ik tongs met Fons een kaffie gaan drinken in café De Vespa alwaar maar weinig sereniteit heerste vanwege dat den helft van de aanwezigen al ferme door de neuze ware. Tevens was het nog maar elve s'ochtens dewelke algelijk geen uur is om op de dag der herdening van de overledenen alreeds met een vliege in uw oge aan een toog te staan. Fons zeide ook, Mariette zeide hij, die mensen drinken voor troost te vinden voor hun indelijkse smart alsmede omdat zij een dag congé hebben waarop ik zeide, Fons, zeide ik, ge kunt azzo iederen dag voor eentwat anders drinken waarop Fons zeide, tourné géneral, zeide hij en azzo was de conversatie gedaan. Ik heb mijn kaffie uitgedronken en tevens een klapke gedaan met Flavie die daar ook ware met haar vent en die, zoals geweten, een zware inzinkinge heeft gedaan. Ik zeide, Flavie, zeide ik, hoe is het nu eigentlik met u inzinkinge waarop dat Flavie ook zeide, Mariette, zeide ze, het is juist gelijk dat het leven mij alsan bespoelt met zeure gedachten. Ik peinsde nog in mijn eigen, ge moet nog meer Rodenbachs staan drinken, gij gloeiende kalle.

Het worde tevens ook alsan maar killiger de laatste tijd zodanig dat wij gisterenavond het gazeviertje in de living wilden aanzetten maar het wilde gelijk niet marcheren gelijk dat het zijn moste want als Fons op de knop van de vlamme duwde binst dat hij de gazeknop induwde gebeurde er nietend maar het begoste wel vreende naar gaze te rieken. Ik zeide, Fons zeide ik, zoudt ge niet beter een specialist een raadpleginge doen geworden aangaande deze mankement maar Fons zeide dat hij al meer vier had aangestoken in zijn leven en dat het wel gink gaan. En tongs gebeurde het dat Fons met een sulver de gaze wilde aansteken waardoor dat er ineens een indelijkse vlamme uit dat spel schoot met de kwalijke gevolgen dat heel Fons zijn tote verbrand ware alsmede dat zijn haar en zijn wimpers verschoeperd waren. Hij wierde door Mariette dan ook aan de keukentafel verzorgd met Flamazine en merkurokroom aan zijn oren vanwege dat de vellen eraf hangden. Fons zeide tevens dat hij blind ware maar hij koste algelijk wel nog zonder moeite naar zijn Trippel grijpen die op de keukentafel stonde.

En azzo stopt dat hier niet met accidenten. Alsan grote mizerie ten huize Mariette en Fons. Ook zelfs de katte ware vastgeraakt in de tube van de barbeque en heeft daar bijkans drie dagen ingezeten zonder dat wij dat wisten vanwege dat dien barbeque in de boeie staat. Die beeste ware daar aan het tsjanken maar geen mens die het hoorde tot dat Mariette achter de bobonne met gaze in de boeie gink voor het viertje en alzo in confrontatie kwame met de toestand in dewelke de katte zich bevonde. Ze ware bijkans scheel van den honger, die beeste.

Fons heeft dan gisteren heel den avond met de katte op zijn schoot zitten kijken naar het voetbal en hij zeide dat het wel besteed was dat anderlecht op zijn doze kreeg vanwege dat Vanderstok gelachen had binst de lotinge voor club brugge omdat ze in een vreende zware poele waren geraakt. En azzo koste Mariette naar geen film kijken waardoor dat ik op tinternet hebbe gezocht voor de verzorginge van brandwonden. Als ik dat allemale leze dan zal Fons daar verzekers littekens aan over houden maar hij zeide ook, Mariette, zeide hij, 't is niet voor 't één of 't ander, zeide hij, maar 't grootste litteken in mijn leven is wel dat ik getrouwd benne met een wijf die het allemaal beter weet. Sè, ik ben van vroede collèire direct naar mijn bedde geweest. Tevens een overval van groot verdriet voelde ik opwellen.

Maar ik houde mij vaste aan de stemmen die ik krijg op de blog40 dewelke tevens een grote steun betekenen voor Mariette vanwaar dat ik op mijn boek nog eens kan zeggen hoe dat ik mij voele. Ik zoude dan ook al mijn fans van de boek willen bedanken met een bedankinge vanwege Mariette voor alsan maar op mij te stemmen.

 

MIJN WOEDE EN ANGST WORDEN GELUWD

TELKE KEREN ALS GIJ OP MIJN BOLLE DUWT

HET KAN MISSCHIENS NIET SIMPEL LIJKEN

MAAR OOIT ZAL MARIETTE DE TOP BEREIKEN

 

12:07 Gepost door Mariette Courgette in Algemeen | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |

Commentaren

)) dienen Fons van u heeft nog geluk dat zijn tonge niet verbrand is, u azo weer affronteren...en dan waarde nog zo goed om hem liefdevol te verzorgen.
Alé, om u een beetje op te fleuren (met mijne mini-rok aan en pomponnekes in mijn handen): hophophop, Mariette naar den top!!

Gepost door: dingske | 02-11-06

:-) hij heeft veel geluk dan uwe Fons
en net zoals elke dag ga ik nu nog eens gaan stemmen zie :-)
een fijne dag nog Mariette
groetjes

Gepost door: Borriquito | 02-11-06

boek tjonge mariette, als u er dan bent, dan bent u er ook wel hoor... t was weer fijn van u wederwaardigheden te vernemen, t leest werkelijk als een boek... ik hoop dat uw kacheltje het inmiddels weer doet..!
en anders, in iedergeval een warme groet.

Gepost door: gewebkijk | 02-11-06

Litteken Groot gelijk Fons, ik ben ook getrouwd met zo een litteken, maar ik laat mij niet doen, desnoods schop ik ze buiten! In uw plaats zou ik hetzelfde doen, dan zijn we Mariette eindelijk kwijt.

Gepost door: Meester Wim | 03-11-06

prachtig werk soms een beetje moeilijk te lezen maar doe verder

Gepost door: Descamps Robert | 28-11-06

De commentaren zijn gesloten.