25-10-06

van de onrechtmatigheden vanwege de achterklap van mijn nieuwe velo

Beste bezoekers van de boek van Mariette, een groet vanwege Mariette alsmede een verklaring dat er haar in de strate een grote ongerechtigheid worde aangedaan vanwege dat heel de strate lacht met mijn nieuwe velo vanwege de feitelijkheden dat het een velo met steunwielen betreft vanwege dat Mariette moeilijkheden ondervonde met haar evenwicht vooral aan de kruispunten gedurende stilstand met de velo.

Alsook dat Fons zich uitsprake aangaan het nieuwe rijwiel en zeide dat ik gelijk een brokke van een handicap hadde als ik mij via een behelpinge van steunwielen door het plaatselijke verkeer moete begeven. Ik zeide ook, Fons, zeide ik, het is vanwege mijn evenwicht maar Fons zeide, Mariette, zeide hij, ofwel rijdt ge met een velo die een velo is ofwel verplaatst ge u met een looprek als ge aan een moeilijke evenwichtigheid ten prooi valt. Om maar een keer te zeggen wafferen hulp dat ik van Fons verwachtende mogen zijn in het probleem in kwestie.

Het is nochtans vreende gemakkelijk azzo een byciclette met ondersteuninge van zijdewaardse wielen dewelke een bijdrage leveren aan de gemakkelijke stilstand der rijwiel ook als de gebruiker er gewone blijft opzitten. Aan ieder rood lucht kan ik mijn foeloir een herschikkinge laten geworden als tevens dat ik mijn rok een brokke weer in de plooie kan trekken bij winderig weder. Maar het ware weer niet rare dat anderen zichzelve geen voorstellinge kunnen maken van het gemak van zo'n rijwiel en dat ze tons were begunnen Mariette uit te lachen.

Maar geen treurliedeken om Mariette alsmede dat ik ook goed nieuws heb vanwege het feit dat ik een nieuwe paltoe heb gekocht vanwege dat het seffens weer een feitelijkheid ware dat de jaarlijkse missienaaikring zin deuren wijd openzet voor de mensen van de parochie die de missies een ondersteuninge willen laten geworden. Het is van deze keer met een laaif zanger die heet Gustaaf dewelke het hier Gustaafke van Maria's betreft van het breigoedwinkelke geweest dewelke al een paar jaar is gesloten vanwege een faillissement waar ge niet nevens koste kijken omdat het volgens uitbaatster Maria Blieck de gewente niet meer ware dat de mensen nog breien. Gustaafke heeft een breed repertoire waardore dat hij iederen avond 3 keren een half eure zal optreden voor de gegadigden aldaar op de missiefeeste.

Vandejare is het wel een mizerie voor eentwien te vinden voor aan het rad (altijd prijs) vanwege dat Vivianne dewelke anders altijd aan het rad post gevat hadde, dat zij niet meer kan vanwege vreende zware gezondheidsproblemen dewelke ons hier veels te verre zouden leiden alsmede dat het hier ook niet de boek van Vivianne is waardore dat ik niet verder zal ingaan op de betreffende problemen van Vivianne maar toch een keer gezegd zijnde omdat het niet zo vreende goed gaat met Vivianne vanwege dat er nog altijd geen verbeteringe merkbaar is, van haar toestand. Momenteel is het rad dus nog onbemand gelijk dat we zeggen waardore dat er vele kinders verzekers met spijt in het jeugdig hart gaan moeten constateren dat er vandejare geen draaiinge aan het rad (altijd prijs) gegeven zal kunnen worden. Alsook soms oudere bezoekers die ook een keer gaarne draaien. Maar er is vanavond nog een vergaderinge met Magda van Tjenne dewelke plaatsvind in de parochiezale alhier. Ik hoop dan ook van tegen zaterdag de resultaten van de bijeenkomste te kunnen declareren via een meninge op mijn boek.

Verders moet ik ook al mijn bezoekers van nde boek bedanken voor mijn opwaarse klaseringe op de blog40 in dewelke ik nu al een heel ende voor meneer Urbain sta vanwaar de situatie tussen Mariette en menere Urbain vreende gespannen is de laatste tijd. Mariette, zeide hij, de strijd is nog niet gestreden, zeide hij vanover de hage en van colèire schupte hij naar één van zijn kiekens en dadde binst dat hij nog heeltegangs van een accident aan zijn dikke teen moste genezen. Ik zeide ook, Menere urbain, zeide ik, de bestrijdinge worde gevoerd vanwege het aantal stemmen waarop hij zeide seffens een aantal stemmen tegen u ore, zeide hij. En azzo ziet ge ook dat veel mensen eigenlijk geen schone manieren hebben in het leven. Maar menere Urbain heeft ook zijnzelven niet gemaakt, gelijk dat Fons een terechte opmerkinge maakte.

 

BLIJFT ALDUS STEMMEN OP

MARIETTE HAAR BOEK

OOK NA U BEZOEK

15:20 Gepost door Mariette Courgette in Algemeen | Permalink | Commentaren (9) |  Facebook |

14-10-06

van de jaloerse nijdigaard vanwege mijn positie

Beste lezers van de boek van Mariette als dat ik u, mede via deze tweede meninge van vandage met de nodige beklemminge vrage om niet te luisteren naar de aangegeven belasteringe van menere Urbain (ge moet maar eens een keer op zijn name duwen als ge er meer van wilt weten) dewelke het niet kan verdragen dat ik meer lezers heb van mijn boek die op mij stemmen. Alsook tevens met klem een ontkenninge mijnertwege dat het geen waar is dat hij mij een valse fluite zou hebben laten geworden dewelke op mijn leeftijd verzekers tot een gewaarwordinge van een ferme vaginale bloedinge zoude lijden.

Ik moete mij wel via mij eigen boek verdedigen vanwege dat menere Urbain al mijn meningen op zijn boek blokkeert. Deze dictatuur van de boeken zal Mariette zekers melden aan Brussel aan het hoofdkwartier van tinternet alwaar de boeken worden bekeken in een juridisch kadrement via dewelke het verzekers tot een proces gaat komen tussen uw aller Mariette en menere Urbain.

Edoch niet getreurd vanwege deze valse note maar er met opgeheven hoofd tegenaan dewelke mening ook de mening van Fons is die zeide, Mariette, zeide Fons, als ik u ooit met zo'n valse fluite in u gleuve zoude betrappen dan kunt ge terten.

Alsmede een reprimande voor Cindy die het nateurlik geestig vind van mij hele dagen te vragen als de pielen van mijn tarzan nog niet aan een vervanginge toe zijn. Het mog duidelijk zijn dat in de hoedanigheid van menere Urbain een vreende slechte verliezer aan het licht als tevens aan de oppervlakte ware gekomen vanwaar ik ook zegge LEVE MARIETTE!!!!! Ik hebbe geklapt en gesproken.

14:38 Gepost door Mariette Courgette in Algemeen | Permalink | Commentaren (12) |  Facebook |

Van het einde vol verblijdinge als het ware van de ontvoeringe van Fons en Mariette

nuns_with_new_car

 

Zoals ik dus reeds al zeide in een vorige meninge op de boek waren wij ontvoerd op een parking door een bende gecriminaliseerde vrouwenhandelaars in den donkeren van de nacht. Fons zeide, Mariette zeide hij, als het vrouwenhandelaars zijn dan moeten we er niet mee inzitten want als ze u gaan zien morgenuchtend in de klaarten dan gaan ze ons vandeneerste keer were loslaten. Het ware een opmerkinge die recht door mijn herte sneedde maar het lot van een vrouwe is en blijft de incassatie en de verwerkinge en deze getuigen nu eendermale van vele smart en hertenpijn.

Edoch, de reden van de ontvoeringe lage elders en wiere algauwe duidelijk alswel dat ze Fons voor Fons Verplaatse hadden gepakt dewelke een ende geleden een functie in vervullinge wierde geworden als voorzitter van de nationale bank van België. Als Fons zijn klakke niet op zijn hoofd heeft dan gelijkt hij daar wel een brokke op. In de hoedanigheid der vergissinge ontvangde Cindy een brief waarin dat ze een losgeld eisten (en houdt u allemale vaste) van zeven miljoen euro! Dat kind geraakte daar vreende gestresseerd van, ons Cindy. Gelukkig ware er de onderkoelinge van Mieltje Kleppe van de gebuurtepolitie die het nummer der ontvoerenden belde en een uitleg liete geworden aan die bende poepgaais waardore dat ze Fons achter zijn paspoort vroegen daarbij elk een wasspelde op hun neuze (ze waren met twee) vanwege de reuke die nu werkelijk in een soorte ondragelijkheid ware gerocht in de besloten ruimte van de vanne, met name de Ford transit cabionette.

De vergissinge wierde algauwe duidelijk en wij werden te kloefe uit de vanne gedumpt en we stonden wij daar, langs de pechstroke van de autobane. Fons begoste veneerste keer te autostoppen. Gelukkig stopte er een old timer met een meute bejaarde nunnen die van een gebedswake kwamen. In een vrome tale legde ik onze situatie uit door dewelke de nunnen gepakt waren alwaardore dat zij ons een lift gaven tot voor de deure. Het aureool van gelovigheid die ons omringde in de Amerikaanse voiture der nunnen verstevigde ook Fons zijn inwendige hoop want zijn konte hadde niet eenmaal geblaft in het bijzijn van de zusters. Aldus een einde vol verblijdinge als het ware van de ontvoeringe van Fons en Mariette alsmede dat het duidelijk helpt als ge wekelijks naar de messe gaat.

Maar mama mia hebt ge van u leven en wat is er ondertussen gebeurd, vraagt Mariette aan haar vele lezers te lande? Ik had het vandeneerste keer in het snotje als ik menere Urbain zage maar er moeste eentwadde gebeurd zijn gedurende onze afwezigheid want menere Urbain stonde met een tote tot tegen de grond in zijn deuregat als wij thuis kwamen. Een ende latere wiere duidelijk vanwadde want Mariette zelve hadde menere Urbain voorbijgestoken in de Blog40. Maar Fons zegt ook dat het niet moeilijk is vanwege dat menere Urbain in een brokke van een depressie zate vanwege dat hij hem geen 100% voelt en dat hij bijkans nietend meer schrijft maar ik zeide ook, Fons zeide ik, ’t is nu niet voor ’t één of ’t ander maar menere Urbain schrijft neffenst de mensen binst dat de meninge van Mariette alsan naar het middelpunt van de menselijke belevinge gaat en dat de mensen under daarin erkennen alsook dat mijn schrijfstijl meer mensen interesseert dan al dienen dei van menere Urbain. Dat is wat ik daarvan denke, zeide ik fors.

 

DANK AAN ALLEN DIE VOOR MIJ STEMDEN

EN DAARMEE MENERE URBAIN ONTSTEMDEN

'T WARE EEN VREENDE MOEILIJKE STRIJD

MAAR U HEBT MARIETTE NAAR DE OVERWINNINGE GELEID

'T WIERE AAN DEN ANDERE KANT OOK TIJD

DAT IK WERDE STIJD VERBLIJD

13:03 Gepost door Mariette Courgette in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

07-10-06

Van de belefenissen en waarom dat het zolang duurde

Er ware een brokke sprake van enige paniek onder de talrijke lezers van de boek van Mariette vanwege de feiten dat Mariette gelijk van de aardbolle ware verdwenen edoch niets is minder waarachtig te noemen want ik ben hier were, beste lezers. Een buiginge laat ik ulder allen geworden vanuit het verre Assebroeke.

Vanwaar ik zo lange op mij liet wachten dient gezocht in de gevolgen van de dramatische gebeurtenissen achter de trouwe van Vincent van Gerda van Roger. Gelijk ik reeds uitlegde betrefte het hier mijn zuster haar jongsten die zich het sacrament van eeuwigen trouw liete welgevallen in Wetteren. Een vreende schone messe en een propere feeste. Nietend van te zeggen. Het ware zelfs een receptie met champagne aan volonté via dewelke Fons al tegen te zevenen een vliege in zijn oge had de grote van een kerkvalke. Hij ware al mozedronke en de feeste moste nog een aanvang nemen.

In plekke van tons te stoppen met lampetteren binst het eten goot Fons tevens gedurende de maaltijd dan alsook nog ettelijke glazen wij in zijn kelegat met de resultaten dat hij alleens niet meer wiste dat het fazante ware voor te eten met als resulteringe dat hij heel den tijd zat te zeggen dat het vreende goed kieken ware dat ze serveerden. Achter het eten is hij dan in de trippels gevlogen met nonkel Oscar en nonkel Albert met de kwalijke gevolgen dat ze alleens hun name niet meer wisten als dat spel daar gedaan ware. Fons ware muildronke en we stonden wij daar, in Wetteren.

Fons ware niet meer in staat tot besturinge van de Lada en zodoende moste Mariette zelve rijden. Het ware vanwege de heupe echter verzekers zeven jaar geleden dat ik nog gereden hadde. En het ware tons nog temidden van de nacht en pekkedonkere. Ik dede de fars branden en Fons miekte van zijn neuze dat ik tevele rechts hielde maar ik zeide, Fons zeide ik, als ge het beter kunt gaat ge zelf moeten rijden, zattekloot. Hij zeide dat hij niet zat was maar eerder onwel ware geworden van het kieken dat hij gegeten hadde. Seffens een kieken tegen u ore, zeide ik en ik concentreerde mij were op de bane.

Toen Mariette de Lada op de autostrade hadde gemanoeuvreerd wiere het gemakkelijker voor te rijden vanwege dat het altijd rechtedore ware. Toch waren de omstandigheden in de wagen niet om over naar huis te schrijven want Fons zat te boeren en scheten te laten dat het kletterde. Algauw gink er een onaangename reuke in de stuurcabine maar ik koste geen ruite openzette vanwege dat Fons vreende teer is aan een stijve nekke als het trekt in de Lada. Edoch de reddinge dede zich geworden in de vorm van een pompstation langs de autostrade alwaar Mariette de Lada ter parkeringe manuvreerde en alzo beide deuren van de voiture open kosten gezet worden zonder sprake van enige trek. Fons zeide dat hij een keer gink gaan spuigen in de bestruikinge benevens de parking. Ondertussen onderwerpte ik de kaarte van België aan een onderzoek teneinde te weten in hoeverre we nog van de thuishaven waren verwijderd. In ene keer kwame Fons lijkbleek were aan de Lada en hij zeide, Mariette, zeide hij, we zitten hier op een parking voor vuile manieren. Ik zeide, Fons zeide ik, vanwaar uw vermoedens waarop hij zeide dat hij een blonde madam in de struiken hadde zien liggen in een gecompromiterende houding tegenover de vent die op haar lage. Ik zeide, Fons, zeide ik, misschien zijn die mensen in de struiken gevallen vanwege een verlies van evenwicht en ik hadde het nog niet helegangs gezegd of daar stonden alreeds 3 mannen aan de lada die ons gewapend een ordonatie lieten geworden om hen te volgen. 

Een einde later waren wij in gebonden toestand in de laadbak van een Ford Transit vanne gezeten. Ik zeide, Fons zeide ik, het ziet er niet goed uit want we zijn verzekers op de broere van Dutroux gestuikt. Het ware inderdaad een ontvoeringe van Fons en Mariette. Mariette, zeide Fons, we moeten onze kalmte bewaren en binst dat hij het zeide liet hij van alteratie een schete waardore dat het juist gelijk weer ware dat wij were in de lada waren gezeten.

Nu moet ik een keer een pauze placeren in de vertellinge want het valt mij vreende zwaar van over de gebeurtenissen van de ontvoeringe een meninge te laten geworden vanwege dat ik het zelve nog niet allemale verwerkt hebbe alsook Fons nog niet.

Binst mijn gedwongen absense heb ik tevens deugdoende gewaarwording gehad vanwege mijn stijging in de blog40 waarvan ik mijn stemmers een hartelijke bedankinge wille laten geworden als tevens een buiginge ook. Ik ben verdimmelinge bijkans over menere Urbain gesprongen.

 

BIJ DAT GE NU IN EEN OUDMANNEN HUIS ZIT

OF GE ZIT IN EEN SJARETTE

BLIJFT STEMMEN VOOR MARIETTE

12:30 Gepost door Mariette Courgette in Algemeen | Permalink | Commentaren (7) |  Facebook |

02-10-06

OPSPORING VERZOCHT

Chinese Restaurant

01:57 Gepost door Mariette Courgette in Algemeen | Permalink | Commentaren (11) |  Facebook |