25-10-06

van de onrechtmatigheden vanwege de achterklap van mijn nieuwe velo

Beste bezoekers van de boek van Mariette, een groet vanwege Mariette alsmede een verklaring dat er haar in de strate een grote ongerechtigheid worde aangedaan vanwege dat heel de strate lacht met mijn nieuwe velo vanwege de feitelijkheden dat het een velo met steunwielen betreft vanwege dat Mariette moeilijkheden ondervonde met haar evenwicht vooral aan de kruispunten gedurende stilstand met de velo.

Alsook dat Fons zich uitsprake aangaan het nieuwe rijwiel en zeide dat ik gelijk een brokke van een handicap hadde als ik mij via een behelpinge van steunwielen door het plaatselijke verkeer moete begeven. Ik zeide ook, Fons, zeide ik, het is vanwege mijn evenwicht maar Fons zeide, Mariette, zeide hij, ofwel rijdt ge met een velo die een velo is ofwel verplaatst ge u met een looprek als ge aan een moeilijke evenwichtigheid ten prooi valt. Om maar een keer te zeggen wafferen hulp dat ik van Fons verwachtende mogen zijn in het probleem in kwestie.

Het is nochtans vreende gemakkelijk azzo een byciclette met ondersteuninge van zijdewaardse wielen dewelke een bijdrage leveren aan de gemakkelijke stilstand der rijwiel ook als de gebruiker er gewone blijft opzitten. Aan ieder rood lucht kan ik mijn foeloir een herschikkinge laten geworden als tevens dat ik mijn rok een brokke weer in de plooie kan trekken bij winderig weder. Maar het ware weer niet rare dat anderen zichzelve geen voorstellinge kunnen maken van het gemak van zo'n rijwiel en dat ze tons were begunnen Mariette uit te lachen.

Maar geen treurliedeken om Mariette alsmede dat ik ook goed nieuws heb vanwege het feit dat ik een nieuwe paltoe heb gekocht vanwege dat het seffens weer een feitelijkheid ware dat de jaarlijkse missienaaikring zin deuren wijd openzet voor de mensen van de parochie die de missies een ondersteuninge willen laten geworden. Het is van deze keer met een laaif zanger die heet Gustaaf dewelke het hier Gustaafke van Maria's betreft van het breigoedwinkelke geweest dewelke al een paar jaar is gesloten vanwege een faillissement waar ge niet nevens koste kijken omdat het volgens uitbaatster Maria Blieck de gewente niet meer ware dat de mensen nog breien. Gustaafke heeft een breed repertoire waardore dat hij iederen avond 3 keren een half eure zal optreden voor de gegadigden aldaar op de missiefeeste.

Vandejare is het wel een mizerie voor eentwien te vinden voor aan het rad (altijd prijs) vanwege dat Vivianne dewelke anders altijd aan het rad post gevat hadde, dat zij niet meer kan vanwege vreende zware gezondheidsproblemen dewelke ons hier veels te verre zouden leiden alsmede dat het hier ook niet de boek van Vivianne is waardore dat ik niet verder zal ingaan op de betreffende problemen van Vivianne maar toch een keer gezegd zijnde omdat het niet zo vreende goed gaat met Vivianne vanwege dat er nog altijd geen verbeteringe merkbaar is, van haar toestand. Momenteel is het rad dus nog onbemand gelijk dat we zeggen waardore dat er vele kinders verzekers met spijt in het jeugdig hart gaan moeten constateren dat er vandejare geen draaiinge aan het rad (altijd prijs) gegeven zal kunnen worden. Alsook soms oudere bezoekers die ook een keer gaarne draaien. Maar er is vanavond nog een vergaderinge met Magda van Tjenne dewelke plaatsvind in de parochiezale alhier. Ik hoop dan ook van tegen zaterdag de resultaten van de bijeenkomste te kunnen declareren via een meninge op mijn boek.

Verders moet ik ook al mijn bezoekers van nde boek bedanken voor mijn opwaarse klaseringe op de blog40 in dewelke ik nu al een heel ende voor meneer Urbain sta vanwaar de situatie tussen Mariette en menere Urbain vreende gespannen is de laatste tijd. Mariette, zeide hij, de strijd is nog niet gestreden, zeide hij vanover de hage en van colèire schupte hij naar één van zijn kiekens en dadde binst dat hij nog heeltegangs van een accident aan zijn dikke teen moste genezen. Ik zeide ook, Menere urbain, zeide ik, de bestrijdinge worde gevoerd vanwege het aantal stemmen waarop hij zeide seffens een aantal stemmen tegen u ore, zeide hij. En azzo ziet ge ook dat veel mensen eigenlijk geen schone manieren hebben in het leven. Maar menere Urbain heeft ook zijnzelven niet gemaakt, gelijk dat Fons een terechte opmerkinge maakte.

 

BLIJFT ALDUS STEMMEN OP

MARIETTE HAAR BOEK

OOK NA U BEZOEK

15:20 Gepost door Mariette Courgette in Algemeen | Permalink | Commentaren (9) |  Facebook |

Commentaren

:-) waarom zouden ze je moeten uitlachen mariette met uwe fiets?
hopelijk komen zij nooit in dergelijke toestand
groetjes en nog snel even gaan stemmen zie

Gepost door: Borriquito | 25-10-06

))) een luxe zo ne fiets, dan kan je tenminste met 2 handen zwaaien naar uw vrienden terwijl je aan het rijden bent.

Gepost door: dingske | 25-10-06

Awel, ik was het dees week nog aan het peizen, maar dat was gene velo met zijwielekes maar nen driewieler en ik peisde azo van : "awel ms dat moet gemakkelijk zijn, als ge daar een bakske op monteert dan kunnen daar de commissekes in en dan moete den auto niet meer pakken".

Gepost door: ms | 25-10-06

de fons moet em doa ni mee lachen. ie zou em beter wok 1 anschaffen, ie zal ton zekers nwoit voaln alstie een poar trippelkes of picongskes tevele gedronkn è. alzwo èk wok ol gestemd en terwijl nog ne kjir nen iproep gedoan bie de jeugd van gullegem (van jeugdhuis pro mille) om da wok te doene.

Gepost door: skoeri | 25-10-06

een keer ikzelve op mijn boek met een meninge Menere borriekieto, dat is azzo met de mensen, ze lachen zij voor alles met een mens als zelfs met het feit als u evenwichtigheid gelijk dadde niet meer is.
't Is niet voor 't één of voor 't ander, dingske, maar ik durve mijn stuur momenteel nog niet lossen want een mens weet in feite noois wat er allemale kan gebeuren alsmede dat er hem ook almeddekeer een keun over de bane kan schieten binst dat ge een zwaainge aan bekende laat geworden.
MS'ke, er is een mandeke geplaceerd op het stuurwiel in dewelke ik mijn sjakosse als tevens een dozeke plakkers hebbe zitten moste ik een lekkage hebben aan één van de banden.
En dan tevens ook alweder een bedankinge van mariette aan de president van jeugdhuis pro mille te gullegem, zijnde menere Skoery, vanwaar dat mariette weet dat zij er vele stemmen van binnenhaalt wegens de feitelijkheid dat mijn tale verzekers aanslaat bij de jeugdigheid van tegenwoordig. Als tevens dat ik een keer ga vragen aan Fons voor een keer met de Lada tot aan gullegem te gaan voor een keer in het clublokaal een keer een tasse kaffie te komen drinken.

Gepost door: Mariette Courgette | 25-10-06

Het Nederlands heruitgevonden Mariette,
Ge hebt uzelf overtroffen. Ge gaat virtuoos om met het Nederlands. Volgens mij hebt ge het Nederlands zelf heruitgevonden. Van geen keure dat ge zo hoog staat in de rangschikking.
Bestaan er foto's van uw velocipede?
Groetjes

Gepost door: Drs. Johan Arend Happollati | 26-10-06

Mama mia Ik hield niet van blogs tot ik deze van Mariette
ontdekte. Hopelijk ga je nog een tijdje door.Ik heb geen blog maar enkele google noteboeken en daar sta jij bij deze op de eerste plaats. Veel succes verder.

Gepost door: Martin Cleenwerck | 30-10-06

een keer Mariette zelve Alsook een vreende bedankinge voor menere Martin Cleenwerck betreffende zijn opmerkinge van de boek van Mariette alsook dat het duidelijk ware dat deze mens gespeend in van een inteligensie dat hij mijn boek een waarderinge laat geworden.

Gepost door: Mariette Courgette | 02-11-06

reactie een scone, sappige vertellinghe, proficiat Mariettje, en doe gie zoa voart hé, we zien benieuwd zulle!
Saluutjes en toe loatre.

Gepost door: margie | 20-11-06

De commentaren zijn gesloten.