07-10-06

Van de belefenissen en waarom dat het zolang duurde

Er ware een brokke sprake van enige paniek onder de talrijke lezers van de boek van Mariette vanwege de feiten dat Mariette gelijk van de aardbolle ware verdwenen edoch niets is minder waarachtig te noemen want ik ben hier were, beste lezers. Een buiginge laat ik ulder allen geworden vanuit het verre Assebroeke.

Vanwaar ik zo lange op mij liet wachten dient gezocht in de gevolgen van de dramatische gebeurtenissen achter de trouwe van Vincent van Gerda van Roger. Gelijk ik reeds uitlegde betrefte het hier mijn zuster haar jongsten die zich het sacrament van eeuwigen trouw liete welgevallen in Wetteren. Een vreende schone messe en een propere feeste. Nietend van te zeggen. Het ware zelfs een receptie met champagne aan volonté via dewelke Fons al tegen te zevenen een vliege in zijn oge had de grote van een kerkvalke. Hij ware al mozedronke en de feeste moste nog een aanvang nemen.

In plekke van tons te stoppen met lampetteren binst het eten goot Fons tevens gedurende de maaltijd dan alsook nog ettelijke glazen wij in zijn kelegat met de resultaten dat hij alleens niet meer wiste dat het fazante ware voor te eten met als resulteringe dat hij heel den tijd zat te zeggen dat het vreende goed kieken ware dat ze serveerden. Achter het eten is hij dan in de trippels gevlogen met nonkel Oscar en nonkel Albert met de kwalijke gevolgen dat ze alleens hun name niet meer wisten als dat spel daar gedaan ware. Fons ware muildronke en we stonden wij daar, in Wetteren.

Fons ware niet meer in staat tot besturinge van de Lada en zodoende moste Mariette zelve rijden. Het ware vanwege de heupe echter verzekers zeven jaar geleden dat ik nog gereden hadde. En het ware tons nog temidden van de nacht en pekkedonkere. Ik dede de fars branden en Fons miekte van zijn neuze dat ik tevele rechts hielde maar ik zeide, Fons zeide ik, als ge het beter kunt gaat ge zelf moeten rijden, zattekloot. Hij zeide dat hij niet zat was maar eerder onwel ware geworden van het kieken dat hij gegeten hadde. Seffens een kieken tegen u ore, zeide ik en ik concentreerde mij were op de bane.

Toen Mariette de Lada op de autostrade hadde gemanoeuvreerd wiere het gemakkelijker voor te rijden vanwege dat het altijd rechtedore ware. Toch waren de omstandigheden in de wagen niet om over naar huis te schrijven want Fons zat te boeren en scheten te laten dat het kletterde. Algauw gink er een onaangename reuke in de stuurcabine maar ik koste geen ruite openzette vanwege dat Fons vreende teer is aan een stijve nekke als het trekt in de Lada. Edoch de reddinge dede zich geworden in de vorm van een pompstation langs de autostrade alwaar Mariette de Lada ter parkeringe manuvreerde en alzo beide deuren van de voiture open kosten gezet worden zonder sprake van enige trek. Fons zeide dat hij een keer gink gaan spuigen in de bestruikinge benevens de parking. Ondertussen onderwerpte ik de kaarte van België aan een onderzoek teneinde te weten in hoeverre we nog van de thuishaven waren verwijderd. In ene keer kwame Fons lijkbleek were aan de Lada en hij zeide, Mariette, zeide hij, we zitten hier op een parking voor vuile manieren. Ik zeide, Fons zeide ik, vanwaar uw vermoedens waarop hij zeide dat hij een blonde madam in de struiken hadde zien liggen in een gecompromiterende houding tegenover de vent die op haar lage. Ik zeide, Fons, zeide ik, misschien zijn die mensen in de struiken gevallen vanwege een verlies van evenwicht en ik hadde het nog niet helegangs gezegd of daar stonden alreeds 3 mannen aan de lada die ons gewapend een ordonatie lieten geworden om hen te volgen. 

Een einde later waren wij in gebonden toestand in de laadbak van een Ford Transit vanne gezeten. Ik zeide, Fons zeide ik, het ziet er niet goed uit want we zijn verzekers op de broere van Dutroux gestuikt. Het ware inderdaad een ontvoeringe van Fons en Mariette. Mariette, zeide Fons, we moeten onze kalmte bewaren en binst dat hij het zeide liet hij van alteratie een schete waardore dat het juist gelijk weer ware dat wij were in de lada waren gezeten.

Nu moet ik een keer een pauze placeren in de vertellinge want het valt mij vreende zwaar van over de gebeurtenissen van de ontvoeringe een meninge te laten geworden vanwege dat ik het zelve nog niet allemale verwerkt hebbe alsook Fons nog niet.

Binst mijn gedwongen absense heb ik tevens deugdoende gewaarwording gehad vanwege mijn stijging in de blog40 waarvan ik mijn stemmers een hartelijke bedankinge wille laten geworden als tevens een buiginge ook. Ik ben verdimmelinge bijkans over menere Urbain gesprongen.

 

BIJ DAT GE NU IN EEN OUDMANNEN HUIS ZIT

OF GE ZIT IN EEN SJARETTE

BLIJFT STEMMEN VOOR MARIETTE

12:30 Gepost door Mariette Courgette in Algemeen | Permalink | Commentaren (7) |  Facebook |

Commentaren

Eindelijk die van het dorp hier wat verder stonden al gereed om terug te voet naar Scherpenheuvel te vertrekken.

In het vervolg beter Fons met zijn gasproductie door het vensterke hangen, dat is minder gevaarlijk.

Gepost door: ms | 07-10-06

zijzelve een keer Maar het ware ook niet allene Fons zijn schuld, MS'ke, maar tevens van de misdadigheden der ontvoerenden.

Gepost door: Mariette Courgette | 07-10-06

we zijn kontent da ge der were zijt. ze gingenmoetn losgeld gevroagd èn we gingen een dotatie gedoan èn weie.

Gepost door: skoeri | 07-10-06

blijdschap lieve vriendin, vele vragen dringen om voorrang in mijn gedachten... maar vooralsnog overheerst de vreugde over uw veilige terugkeer...
welkom thuis..!

Gepost door: gewebkijk | 07-10-06

een ontvoeringe... dat we daar niet aan gedacht hebben....
Benieuwd wat ge toen al beleefd hebt. Hopelijk was den Fons nog niet uitgeprot...kwestie van de ontvoerders wat op afstand te houden.

Gepost door: dingske | 08-10-06

De zevende plekke is duwe weie Mariette, astemblief zeg, Urbain moet nen stoel achtruit. We zin blie daje weere zeit.

Gepost door: potink | 08-10-06

Fanclub Tmost ur un ki van kommen. Kén un Mariette fanclub upgericht. Aj un mailtje zendt goj dur mèèr over oren. En stemmen dan zol doen !!!

Gepost door: Der Alte | 17-11-06

De commentaren zijn gesloten.