02-09-06

Van het leven van Mariette zoals het afgelopen weke ware

Vanwegens de vervalsinge in aangevinge van de gestolen sjakosse loop ik al een paar dagen op mijn ongemak. De laatste drie dagen heb ik dientengevolge alweder mijn toevluchting moeten zoeken in de dracht van mijn steunkousen. Ik peinze dat Fons heel die historie overals vertelt op café dewelke handeling van Fons een bijdrage laat geworden aan de feiten dat heel de gemeente er nu bijkans van weet. Alsmede verzekers ook de politie zelve want sinds kort wordt de telefong van Fons en Mariette afgetapt dewelke ik hore door een vreende tuutinge (als dat het hier een luiden tuuuuut betreft gelijk dat ze zeggen) aan het begin van de verbindinge met het gekozen nummer dat ik draaie. Fons zegt dat het zich voordoet omdat we sinds korten tijd overgeschakelt zijn van Belgacom naar Telenet voor de telefong dewelke geschiedde omdat het goedkoper is, gelijk dat ze zegden van Telenet. Al bij al hangt er een benauwdheid bij Mariette betreffende een eventuele tijdelijke berovinge van haar vrijheid en dat ze naar het prisong zoude moeten.

Vrijdag ware het hier een hele cirque in de strate vanwege dat het schole were begost ware. Vele kinders uit de gebuurte liepen zienbaar gebukt onder vreende vele angsten voor were naar de schole te gaan die zich hier een strate verder bevind en wel bijkans achter den hoek in de Katerinastrate nevens de kerke. Fons vroege zich af hoe het mogelijk ware want dat het den schoonste tijd van hun leven is maar ik zeide ook, Fons zeide ik, ge zoude voor minder benauwd zijn als ge naar de schole moet waar meester Wim lesse geeft alsook dat diene piekezot op den eersten schooldag surveillance hadde op de speelplekke waardore dat de kinders van z'n eigens al vandeneerstekeer een vreende degout opdoen van de schole.

Het laatste nieuws uit de strate is wel dat Willy Desnuyvere en Lea Dekmyn under een nieuwe voiture hebben gekocht als dat het een wit voertuig van het merk KIA betreft dewelke bijkans nietend kost maar dat ge dan ook ware voor u geld hebt. Een brokke een wit product, gelijk dat Fons zeide. Lea ware zodanig preus met de nieuwe voiture dat wij gelijk stront waren in haar ogen vanwege dat wij met een oude Lada rijden. Maar overmoedigheid is schadelijk want zo geschiedde dat Willy de KIA parkeerde en dat hij zijn deure toesmete maar dat het een zodanige buis gaf dat heel zijn vorenste gardeboe op strate lage. Heel de strate begoste te lachen want er was een hoop volk in actie daar het juist verzetten van kant ware in de strate. Lea die aanvankelijk in haar deure met vreende vele gesten had staan kijken gelijk dat het een Mercedes ware die Willy verzette wiere zo rood als een kreefte en koste niet rap genoeg binnen zijn. Het zal haar leren, de hautaine grasgeite!

Het medische nieuws van deze weke komt vaneigens van Fons zijn gat. Fons zijn derms zijn vele verbeterd en stevenen af op algehele genezinge. De specialist zegde dat hij een ijzeren gesteltenisse heeft en dat hij voorzekers 100 jaar gaat worden. Ik ben ik daar wel mee, moete 'k ik daar nog 20 jaar mee leven! Maar het ware voor Fons tevens ook een geruststellinge als dat hij 100 jaar gink worden want hij drinkt en smoort nu nog geweldiger dan tevoren. Van wat wij dat allemaal gaan blijven betalen is mij dikwijls een raadsel maar Fons zegde, Mariette zegde hij, hoe dat gij algelijk geen bundel uitgeeft met gedichten, gelijk dat ge gij kunt dichten.

Het is nu niet voor te stoefen maar het is in wezen daadwerkelijk een feit dat de mensen mijn gedichten vreende apprecieren en ik vond dat eigenlijk nog geen slecht gedacht van Fons. Als ge een bundel in uitgave hebt dan moet dat verzekers een ferme bevorderinge van u inkomsten zijn. Edoch, menere Urbain van neffens de deure raadde mij een publicatie af omdat hij zeide dat mijn bundels wortel gingen schieten op mijn zolder omdat poezie heden ten dage niet meer verkoopt. Ik heb dan ook nog een keer getelefoneerd met menere Hugo Claus voor bijkomende inlichtingen maar zijn nummer dewelke ik hadde aangetroffen in een brochure van 1957 was veranderd. Ge hebt gij mensen die alle stappen van nummer veranderen, zeide Fons.

Alsmede tevens ook nog eens een extra meninge ter besprekinge vandage. In de vele reacties op mijn boek maken vele mensen zich zorgen aangaande mijn plaatsinge in de Blog40. Ik ga inderdaad maar vreende trage naar omhoge binst dat ik toch beter verdiene. Ziet mij daar staan op die tiende plekke! Het moge van een duidelijkheid getuigen dat er meer op Mariette gestemd zal moeten worden. Het is echter allemale niet gemakkelijk alsmede dat ge de lezers van de boek niet kunt forceren van te stemmen, dat Fons zeide. Ik blijve dus aangewezen op mijn momenteel nog beperkte schare fans die verzekers dan nog van tijd vergeten van te stemmen. Ik wille de mensen die er toch iedere dag aan peinzen voor te stemmen indelijks bedanken want ik zoude verzekers zelve ook azzo zijn dat ik daar niet alle dagen zoude op peinzen maar ik wille volgaarne alhier een bevestiging laten geworden van een ultieme oproep:

 

MENSEN, DOE EEN INSPANNINGE

ZET EEN DAGELIJKSE STEMME

VOOR MARIETTE IN U PLANNINGE

 

12:16 Gepost door Mariette Courgette in Algemeen | Permalink | Commentaren (9) |  Facebook |

Commentaren

Stemmen ik mag maar stemmen, vanavond nà den achten.

En ik peis niet dat ze je nog in het prison gaan steken. Ze hebben daar geen plaats meer en waar wel nog plaats is kunde gaan lopen.

Niks mee inzitten Mariette ! Ik peis eerder dat ze Fons zouden wegsteken want uiteindelijk had hij die portefeuil toch maar gepakt hé !

Gepost door: ms | 02-09-06

)) ...en ik mag maar were stemmen achter ten tienen...en der is ondertussen nog geen ene bijgekomen, ge zou van minder 't schijt krijgen.
Goeie poezie zal nog verkopen zenne, vooral de uwe, geen één die dat op die manier kan: DOEN Mariette, succes verzekerd.
saluuuuukes

Gepost door: dingske | 02-09-06

niet versagen, vooruit met de bost... Edoch hou moed, dierbare vriendinnen, u stemme zal Mariette na den achten en achter ten tienen ook overrompelen met een deugdelijkheid van vreende dierbare gevoelens.

Gepost door: Mariette Courgette | 02-09-06

knuffeloorlog Vrouwke-1 heeft een knuffeloorlog geopend ,

Ben je klaar?

Stoel vasthouden !!!

We starten:

*KNUFF* *KNUFF* *KNUFF* *KNUFF* *KNUFF* *KNUFF* *KNUFF*

*KNUFF* *KNUFF* *KNUFF* *KNUFF* *KNUFF* *KNUFF* *KNUFF*

*KNUFF* *KNUFF* *KNUFF* *KNUFF* *KNUFF* *KNUFF* *KNUFF*

*KNUFF* *KNUFF* *KNUFF* *KNUFF* *KNUFF* *KNUFF* *KNUFF*

*KNUFF* *KNUFF* *KNUFF* *KNUFF* *KNUFF* *KNUFF* *KNUFF*

*KNUFF* *KNUFF* *KNUFF* *KNUFF* *KNUFF* *KNUFF* *KNUFF*

*KNUFF* *KNUFF* *KNUFF* *KNUFF* *KNUFF* *KNUFF* *KNUFF*

*KNUFF* *KNUFF* *KNUFF* *KNUFF* *KNUFF* *KNUFF* *KNUFF*

*KNUFF* *KNUFF* *KNUFF* *KNUFF* *KNUFF* *KNUFF* *KNUFF*

*KNUFF* *KNUFF* *KNUFF* *KNUFF* *KNUFF* *KNUFF* *KNUFF*

Je bent net geknuffeld !!

Helemaal, en er is geen ontsnappen aan deze keer !!!

Dit is een start van een totale *KNUFFEL* oorlog!

Dus knuffel iedereen die je kent !!!

Knuffel al je vrienden, je vijanden misschien , iedereen!!!

Een knuffel, zo klein, en de betekenis zo groot.

Het kan een lach op iemands gezicht toveren.

Dus laten we eens knuffelen op zijn tijd !!!

Iedereen heeft wel eens een knuffel nodig, ook ik..!!!

Als je deze mededeling krijgt,

breng het verder naar tenminste 10 blogvrienden,

inclusief de persoon van wie je het gekregen hebt.

Verder wens ik je een fijne knuffeldag..

Zit je nog???

Gepost door: dingske | 03-09-06

Mariette in het prison
Voor mijn part mogen ze Mariette een maand of twee in het prison steken wegens valselijke aangifte en het bezighouden en beledigen van de politie. Ook wegens zwa

Gepost door: Meester Wim | 04-09-06

Rechtzetting Eventjes problemen met de computer, ik wou nog zeggen wegens zware beledigingen geuit aan mijn adres in mijn functie als vooraanstaand leerkracht. Mariette in den bak, misschien krijgt ze daar nog bezoek van aarsmade Hippoliet.

Gepost door: Meester Wim | 04-09-06

500 jaa... hoera, hoera, hoera..!
500...vijfhonderd..! stemmen op de blog40..!
en dat ik hem mocht volmaken..., vervuld mijn hartje van trots..!
op naar de duizend..! :)

Gepost door: gewebkijk | 05-09-06

jekkes Mariette... ik kom niet aan dat gat van die kiekens zulle...maar als Fons goestinge heeft mag hij dat komen doen.
Nog ne goeien avond!!
saluukes

Gepost door: dingske | 06-09-06

En dat gij nogal nekeer kunt dichten Blijkt uit uw aansporinge elkes keer om te gaan stemmen.

ik stem VOOR!

Gepost door: Little Witch | 07-09-06

De commentaren zijn gesloten.