27-08-06

Van de ontvoeringe van de sjakosse van Mariette als tevens van het misverstand

Wegens dat het gisteren niet te doen ware voor een meninge op mijn boek te zetten ben ik aldus een dag te late. Maar het was gisteren Assebroeke kerremesse en alzo ben ik een keer gaan kijken wat er allemale te doen ware en tegen dat ik were thuis kwame was het bijkans een stuk in de nacht vanwege een indelijkse gebeurtenisse op de kerremesse. Wat ware gebeurd?

 

Op een bepaald moment kom ik aan de zeventorentjes Fiene Vrielinck tegen die aldaar een kunsttentoonstelling in aanschouw name. Mariette, zeide Fiene, hebt ge geen goesting om tegare een trappist te drinken op de terrasse? Zo gezegd zo gedaan als dat wij dus nog geen vijf minuten latere waren aangeschoven op de terrasse van menere Raf van de cafétaria. Het was er een krioelinge van jewelste want tevens waren er veel spelende kinderen die van tijden een keer een gat in undere kop stuikten op de slierbane waarachter dat ze met luide kele heel de tereasse op stelten zetten alsook dat de moeders zeiden dat het niet erg ware en het gat een brokke depten met een serviette.

 

Fiene en ikke waren ondertussen een conversatie aangegaan met een aanwezige kunstenaresse die een kunstwerk had hangen op de tentoonstelinge in de oude schure. Het betrefte hier een stilleven van een tulpe in een vaze dewelke meer op een vaginale verschijninge leek maar bon, dat ware de moderniteit binnen de schuilderkunste, gelijk dat die kunstenaresse zeide. Dat mens klapte zodanig luide dat ik mij begoste af te vragen hoe dat ze zij ooit een stilleven koste hebben gemaakt maar de bescheiden waren duidelijk want het hing aan de muur van de oude schure. Er ontspinde zich een brede converseringe tussen de kunstenaressen omdat Fiene aan bloemschikken doet en ikke dus schrijfster van de boek benne en alzo ook als kunstenaressen moeten in beschouwinge moeten worden genomen, gelijk dat madam van de tulpe in de vaze het zeide.

 

Op een bepaald moment zeide ik tegen Fiene dat ik dore moeste want dat ik nog een keer tot aan ’t perretje wilde geraken alwaar Fons zat te wachten in café het gemeentehuis (zonder de binnenband). Ik sta rechte, ik wille achter mijn sjakosse grijpen edoch de stoel waarop ik hem gezet hadde ware leeg. Mijn sjakosse was waarlijks aan een ontvreemdinge onderworpen geworden. Ik heb daar direct heel dat kot op stelten gezet want het gink geen waar zijn van Mariette een berovinge in haar neuze te boren. Menere Raf wiste van nietend en zijn vrouwe van nog vele mindere. De misdaad hadde mij dientengevolge onopgemerkt getroffen door dewelke ik vandeneerste keer met een bloeddruk van 198 zate.

 

Gelukkig mochte ik Fiene haar gsm gebruiken alsmede dat mij lessen nu vreende goed van pas kwamen want ik ware in de mogelijkheid van de politie te bellen. Ik belde naar den 101 en er wiere opgepakt en er wierde mij ook de vraagstellinge voorgeleid van wat dat er nu were scheelde. Ik legde mijn geval uit van de sjakosse en diene wietewaai zegt tegen mij, madam zegt hij, zijt ge zeker van de feiten. Ik bevestigde mijn zekerheden en vroege voor een interventieteam te zenden naar de zeventorentjes teneinde de misdaad op te helderen maar hij begoste met mij te lachen, den onbeleefde klunten oliebrood. Alsook dat hij zeide dat ik het moste gaan aangeven op de bureau zelve en hij legde toe, van geen manieren gespeend zoals blijkte uit zijn maniere van doen.

 

Ik stonde daar. Geen vervoer, geen Fons, geen papieren en geen geld. Voor hetzelfste geld kosten ze mij oppakken voor de uitvoeringe van landloperije. Mariette, zeide Fiene, geen probleem want ik ben met den auto en ik zal u voeren, zeide ze. Dat komt goed uit, zeide die andere kalle, want dan kan ik hier blijven voor mijn stilleven te bewaken. Gelijk dat er dat iemand zoude pakken, zo’n stilleven!

 

Tegen te zessen kwamen wij aan de buro van de politie aan ’t Zand alwaar wij dienden te wachten in een wachtzale die maar een schorte groot ware. Een ure latere, ’t was tons al zevene werde ik naar een buro geleid alwaar ik mijn geval moste voorleggen aan een brokke van een hulpagent die met moeite wiste hoe dat zijn computer werkte. Ten achten ware het verslag van de misdaad beschreven en liet hij een printinge geworden ter ondertekening van mezelven. Fiene gave mij een stylo en ik zette mijn name onder het document van de misdaad.

 

Tegen dat we buiten waren ware het bijkans achtenhalf. Ik zeide tegen Fiene, Fiene zeide ik, zet mij misschiens af aan café ’t Gemeentehuis want Fons zal verzekers in een vreende ongerustigheid verkeren vanwege mijn langdurige afwezigheid.

 

Tegen ten negenen betrade ik aldus het café alwaar er bij Fons van ongerustigheid nog niet tevele sprake ware. Hij stonde aan den toog met grote gesten te discusiëren tegen Valère van Steuntjes over de prijs van een duive die Valère wilde verkopen. Daar sè, zeide hij toen hij mij zage, mijn simpelste duive is daar ook. Heel dat café moste lachen maar ik wiste niet wat er zo geestig aan ware. Maar Fons ware ineens vreende vriendelijk alsook indelijks genereus en vraagde wat ik ginge drinken. Ik ware wel toe aan een slokstje voor de emoties dore te spoelen en ik bestelde een witte Martini dewelke door dikke Dré mij werde uitgeschonken.

 

Ten twaalven zaten we daar nog en ik zeide, Fons zeide ik, ik moet u iets zeggen alsdat mij vandage een misdaad heeft getroffen. Ik vertelde aan Fons wat er mij ware overkomen en ineens begoste Fons stijf luide te lachen en haalde vanuit zijn binnenzak almeddekeer mijn portemonee uit. Ik ware gelijk aan de grond genageld maar Fons zeide dat hij mij portemonee uit mijn sjakosse had gehaald die thuis op den tafel stonde. Ik ware ineens zodanig verblijd dat ik zeide, Fons zeide ik, ik geve een tourné maar Fons zeide ook dat het niet meer gink gaan want dat hij mijn geld alreeds hadde verdaan. Hondervijftig euro had menere verdaan op één achternoene. De gediplomeerden aap!

 

Maar aldus eind goed bijkans al goed en hoe dat een mens toch kan dolen in zijn hoofd als hij peinst van aan een berovinge te zijn blootgesteld geweest binst dat hij gewone vergeten is van zijn sjakosse mee te pakken.

 

Alsook dat ik er mijn vele bezoekers van de boek wille op wijzen dat Mariette een nieuwe foto een plaatsinge dede geworden en het betreft een foto van haarzelve binst dat ze op commissies is in ’t gebuurte. Geniet er allen van, zoude ik zeggen.

18:13 Gepost door Mariette Courgette in Algemeen | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

Commentaren

))) Marietteke, gij zijt soms ook nogal verstrooid he, hahaha. Al die uren in dat flikkenkot voor niets....aiai, en ondertussen de Fons uw centjes derdoorejagen. Maar ja, eigenlijk is't beter azo dan dat ge ze echt gepikt waart, al die miserie die daar komt bijkijken om weer aan nieuwe papieren te geraken....
saluuuuukes

Gepost door: dingske | 27-08-06

Onze kunstenares
Dat ze het hoog in haar bol heeft is geweten maar dat ze zichzelf uitroept tot kunstenares is een blamage voor alle echte kunstenaars. En dat ziet nog geen verschil tussen een tulp en een vagina, ge moet niet vragen! En dan nog de mensen van de 101 en de brugse politie blameren die hun best doen om haar te helpen. Stank voor dank!
En wat betreft de vierdaagse van de Ijzer, ge moet daar niet mee lachen, want een geoefend wandelaar als ik neem dat zeer serieus op. Ik zal blij zijn dat ik volgende week weer voor de klas sta en zal kunnen converseren met hoog opgeleide mensen. En die weten tenminste het verschil tussen een tulp en een vagina. Voilà!

Gepost door: Meester Wim | 28-08-06

Maar zoudt ge hem algelijk geen schip in zijn gat geven, dienen ambetantiggegaard Maar wat wete gij daar nu algelijk van, gij gepluimd kieken, ge hebt de verschilderinge van het gestilde leven alleens niet gezien. Maar zijde gij toch een geconstipeerden betweter, gij kalf zonder uier! De kinders in 't schole zijn daar wel mee van weer een heel jaar op uw hautaine smoelement te moeten kijken.

Gepost door: Mariette Courgette | 28-08-06

Chance Mariette,
Ge meuht in je pollen spuhen van contentement dat die flikken joen hin proces hebben angedoan voe smaat. De flikken u poar euren bisig oeden voa nieks... der ziender al voe minder up den boek gehoan! Moest ut nog e ki voorvalln, ge wit wukken advocaat jun kut helpen hé

Gepost door: Els Pieters | 30-08-06

De commentaren zijn gesloten.