19-08-06

Van het vreende getormenteerde bestaan van Mariette alsook dat Fons were thuis is.

Eerstens zou Mariette een keer willen vertellen dat ze vreende preus is als te mogen verschenen hebben op de boek van menere Borrikieto alsmede vanwege dat op mijn boek een endeke terug de 11000ste bezoeker over de zulle ware getert (van het werkwoord getorten dat komt van terten dewelke het zetten van stappen wille zeggen) wat ervan moeste komen vanwege de rijkelijke inhoudelijkheden van mijn boek, zeide Fons binst dat hij hem vreende zuchtend verzette van bille.

Laten wij immers bij deze vreugdevolle momenten tevens niet vergeten dat Fons were is van de klinieke alwaar dat hij een vreende zware operatie hadde ondergaan aan zijn gat dewelke het toebranden van de derms betrefte vanwege dat zijn speen gestopt moste worden. Alzo wierde de bloedinge aan zijn gat op medische maniere gestopt en dient hij het heden een brokke kalme te doen omwille dat het is voor gebeurlijke verwikkelingen geen kanse te geven, dat de specialist zeide.

Het is een zeer pijnlijke affaire als de doktoors aan uw gat zitten foefelen. Laat mij ten berde brengen dat ik wete waarover ik klap want dat ik zelve indertijd met die affaire van de buize in mijn gat ook vreende afgezien heb binst mijn herstelperiode en aldus proefondervindelijk weet waarover ik klap. Als dat Fons nu ook gezeten is op de binnenband van een opel Kadet die ons ter schenkinge werde gedaan van een kenisse. Het grote verschil is dat ik mij daar indertijd schone rechte op hielde binst dat Fons noois kan stille zitten met het gevolg dat de band regelmatig moet herstoken worden onder zijn gat. En 't is tongs altijd spel en mizerie want het is nog niet al gelijk hoe dat  Fons zijn band ligt.

De grote moeilijkheid met Fons ware altijd zijn geweldige drankzucht alsmede tevens dat hij noois in zijn kot kan blijven. Alsook heden ten dage jeukte zijn gat voor op café te gaan dat het geen name hadde en dat binst dat menere vierendertig aders is toegebrand geweest in zijn gat. Ik zeide ook, Fons zeide ik, ge kunt toch moeilijk op café gaan in een dergelijke medicale situatie maar Fons zeide dat hij ook koste rechte staan aan de contoir. Het zijn van die imaginaties in zijn hoofd die een duidelijkeheid verwerven in de onwetendheid van Fons betreffende zijn eigen lichamelijke situatie alsook dat het geen avance is van daar eentwadde op te zeggen want hij doet hij toch fijn zijn gedacht. Een mens zit daarvoren tongs meer dan een weke aan zijn ziektebedde in de klinieke en menere is met moeite drie dagen thuis en da's te vierklauwen weeral op café.

Vanwege de congé die nog altijd lopende is in verschillende menagen is het indelijks stille in de strate. Vele mensen zijn op reize en ge ziet het ook vanwege dat de geburen dan een keer de busse gaan legen alsook een keer de persiennen op en nere trekken teneinde geen tekenen van afwezigheid te laten geworden voor inbrekers en raamkrakers, gelijk dat het de laatste tijd een gewente is geworden dat menere Danny zeide op het nieuws van de VTM. Danny z'n haar was were vreende schone geleid als hij het zeide wat ook een opmerkinge ontlokte bij Fiene Stake, die hier juist ware binst het nieuws, dat ze ook zeide dat Danny het nog zou mogen vragen met een snak. Gelijk dat Fiene zoude keure hebben van Danny van de VTM.

Van Cindy momenteel nog alsan geen nieuws. Als ik belle naar haar GSM pakt ze noois op en zelve getroost ze haarzelven niet de moeite om mij een inlichtinge omtrent haar situatie in de villa te laten geworden. Ik zitte dus zonder nieuws van die gloeiende treze! Een mens is daar toch dikkels mee bezig want 't is u dochter maar schijnbaar heeft ze zij dat niet nodig van mij een keer te contacteren. Fons zegt dan dikkels al lachende weg dat we het wel gaan horen als haar blomme afgeschoten is maar ik zeide ook, Fons zeide ik, de tijd voor kluchten van die strekkinge is heden misplaatst en zal ook morgen zijn weg naar mijn lachrimpels niet vinden. Alsmede dat ik maar wille zeggen dat ik het ook liever anders hadde gezien.

Vanavond gaan we misschiens een keer naar de wijkfeeste aan 't Perretje alwaar zich dezen avond een gebuurtefeeste voltrekt alsook met een BBQ. Fons zeide evenwel in een overweginge dat het nog te zien is hoe dat hij zich gaat voelen want dat hij ook zeide dat hij niet vele goeste hadde om in zijn toestand vele te vieren. Op café gaan is geen probleem voor menere maar voor een keer t'hope met zijn vrouwe, dewelke het hier mijzelve hetende mariette betreft, zal het were een ander paar mouwen zijn. Maar als het tijd zal zijn voor zijn gat in te wrijven met de zalve die hem voorgeschreven ware van de specialist zal Mariette wel weer wel zijn.

Is dat bij ulders ook dikkels azzo dat ge soms peinst wat dat ge eigenlijk in uw eigen kot loopt te doen omdat er u van heel de menage gelijk geen mens nodig heeft? Of is dat juiste maar hier?

18:26 Gepost door Mariette Courgette in Algemeen | Permalink | Commentaren (15) |  Facebook |

Commentaren

:-) geniet er maar van Mariette als je vanavond gaat feesten !!!!
hopelijk beter weer dan hier, daarnet was het aan het regenen
en nu nog ne keer gaan stemmen zoe
groetjes

Gepost door: Borriquito | 19-08-06

xxx Een goejenavond Mariette, tis lange gelden dak nog uki kom koekeloeren en in je boek. Kweische dak assan moeste gon werken of gon repeteren voe de vierdaagsche van den ijzer. Want der slapen der een grote 200 in tkamp van uus en wieder gon die menschen entertainen é. En azo et fons nog assan last a ze gat behalve niet ost ie an den toog moe plakken te. Ze zien al geliek die vinten. Amuzeer je mor op die bbq.
Greetz Jeske

Gepost door: JESKE | 20-08-06

mariette ik dank u voor de mooie woorden op mijn blogje en gaat gie vanavond maar naar die bbq ge gaat er deugd van en geniet er maar van en ja dat is elders ook zo ge springt voor iedereen en niemand kiekt omme naar joe ik heb dat ook nog een lieve knuffel voor jou en denkt ook een ke aan jezelf lieve greot noelle.

Gepost door: noelle | 20-08-06

Den Fons Zeg Marjetje, je smoet gie zen gat toch nie in met vieks hé?
Van daarmee zou ik ook noois stille kunnen zitten zulle.
Vraag het toch mor een keer aan dien vremden dokteur.

Groetjes van Kamiel

Gepost door: Kamiel | 20-08-06

)) iedereen zal dat wel al eens peinzen hé Mariette, maar dat zijn maar gedachten...vaneigens hebben ze ons nodig.
saluukes

Gepost door: dingske | 20-08-06

voor jou Je hebt een menselijk hart
dat voelt en begrijpt.
Je leeft als een reiziger
die onderweg is
en hier en daar struikelt
maar telkens bijleert
over geluk en verdriet
vriendschap en liefde
Ieder van ons maakt dezelfde reis
toch zijn er gevoelsmatige verschillen.
tussen jou en de anderen
We worden allemaal
een dagje ouder en wijzer
naarmate de reis vordert.


NOELLE.

Gepost door: noelle | 20-08-06

Vroeger peisden ik dat ook, maar dan maakte ik wel van mijnen theater en dan letten ze wat beter op.

Nu moet ik dat niet meer peizen, nu is dat zo niet meer.

Maar het is niet slim van Cindy van niks te laten horen, want ne mens weet uiteindelijk niet meer of alles nog in orde is of niet hé.

Maar allé, gaat maar naar 't gebuurtefeest en als Fons niet mee wil dreigde maar dat ge vanavond gaat pitsen aan zijn toegebrande aders. Hij mag je ook iets gunnen hé !

Gepost door: ms | 20-08-06

Al van het werkwoord 'terten' en van wafooren moeilijke affairen dat dat is. Mariette,
Ge zijt in de war met uw werkwoorden. Getert moest eigenlijk zijn getorten. De vervoeging van het werkwoord 'terten' is: 'terten, tort, getorten'. Dus: “ik tort in een hondenstront” (Verleden Tijd) en “ik heb in een hondenstront getorten” (Voltooid Verleden Tijd). Als ge dus schrijft: “... over de zulle ware getert”, had ge eigenlijk moeten schrijven: “over de zulle ware getorten”. Van mijn nonkel Gustaf, die hier kwansuis over mijn schouder meeleest, verneem ik nu dat ge in de Verleden Tijd eigenlijk ook 'tertige' moogt gebruiken. Dus: 'ik tertige in een hondenstront'. Ik hou er nu maar mee op, want het zweet breekt mij uit en seffens geraak ik er zelf niet meer aan uit. Begrijpt ge dat allemaal, Mariette? Neen? Vraag het anders maar aan Meester Wim. Diene mens gaat dat wel met kennis van zaken ikspliekeren.
Wilt ge Fons veel sterkte toewensen met de operatie aan zijn uitlaatpijpe? En hoe gaat dat nu eigenlijk als hij naar de koer moet? Ik stel mij zo voor dat hij dan van de pijn zit te huilen gelijk nen hond. Ge moet hem maar vergeven dat hij snakt naar een goeie pinte, want de ervaring leert dat, als ge d'r azzo een stuk of vijftien binnen hebt, dat ge dan nergens geen zeer meer voelt en dus zeker ook niet aan uw gat. De volgenden dag aan uw hoofd, misschien, ja dat dan weer wel. Zoals Mijnheer Kamiel in zijn reactie zegt: Vieks aan uw gekwetst gat, dat deugt niet, daar kunnen wij het hier allemaal mee eens zijn. Ge kunt er beter uiercrème aan smeren.
En ja, Mariette, bij ons is dat hier ook dikkels azzo dat den één een beetje te weinig aandacht schenkt aan den anderen... of dat ik naar links pink, terwijl dat mijn vrouwe naar rechts wil gaan. En van die dingen. Ik wil toch nog vlug meegeven dat wij nu toch al 22 jaar tegare zijn.
Voorder van de rest ben ik van gedacht dat Meester Wim een flink pak voor zijn broek verdient.

Gepost door: Drs. Johan Arend Happollati | 20-08-06

Een keer de gastvrouwe... Menere Hippoliet, ik kanne 'k ik algelijk ook een keer een foute in mijn vetalinge van de gevoelens maken hé , wat is dat hier nu allemale. Tevens verders daarentegen een vreende grote merci voor al de meninge die mij op de boek toegeschreven werden alwere van geinde en geverte.
Alsook een aplaus voor het gedicht van noelle. Mauwke, da'k moste titsen aan zijn aders ik zoude verzekers wadde beleven. Ook mede gaarne een verduidelijkinge van de vierdaagse van de ijzer van Jeske alsook dat dingske haar meninge mij steun gave.
Verders vaneigens ook een begroetinge met vrouwelijke charme aan Borrekieto en Kamiel en dat mijn broere ook kamiel noemde.

Gepost door: Mariette Courgette | 20-08-06

Waar gaat het naaartoe met de Kamiels Dag Mariette,

Danke vor je vriendelijke begroetienge.
Ja, der schieten nie vele Kamiels mer overe in de Vlaanders geloovek.
't Is een naame die nie meer in de mode is.

'k Willen toch nog zeggen dakik ook peinzen dat je de Fons beter een ki up cafe loat goon. De sukkelore eet al lastig genoeg.
Gezien mien gezegende leeftied weetekik ook wat da ta wil zeggen, zo een zeer an jen strop èn.

Allee, proficiat met jen boek en vele sterkte vo joen en den Fons.

Kamiel

Gepost door: Kamiel | 21-08-06

Hij is hier nog maar juste en toch al tevens een reprimande voor menere Kamiel Alsmede dat de reprimande betreft de vrage van er gelieve niet van deneerste keer al mee te begunnen rammelen, menere Kamiel, als zodoende te stellen dat ik Fons een brokke meer de toelatinge zoude moeten geven van op café te gaan want hij doet van hele dagen nietend anders. Ge zoud een keer den pruimelaar moeten zien met welken overvloedige bevruchtinge dat hij begroeid is van pruimen dewelke een blauwe kleur hebben maar niet getrokken kunnen worden omdat Mariette met het probleem van de heupe niet allene op het trapleerke kan voor ze te trekken. Alsmede dat er juiste maar een wendinge kan komen moste Fons een momentje helpen voor de pruimen te trekken voor er tongs confiture van te maken. Mijn steriliseerbokalen staan hier alweder een schietinge van wortel te bewerkstelligen in mijn kelder. Seffens zijn de rekkers verstorven!

Gepost door: Mariette Courgette | 21-08-06

Groetjes aan Jessie
Beste Jessie,

met plezier gelezen dat je deelneemt aan de vierdaagse van de ijzer.
Ook ik neem deel, dit jaar voor de negentiende keer. Dat is nog wat anders hé dat dan gezeik van Fons zijn gat en de goedkope versjes van Hippoliet en Noelle. Als ik je zie trakteer ik. En voor de rest, Hippoliet moet van mijn gat blijven!!!

Gepost door: Meester Wim | 21-08-06

Alsdat de gastvrouwe were zal moeten ingrijpen... Ge moet nu alwere een keer eens urten naar diene vermaledijde blagaai van een schoolmeesterke... als dat hij meedoet aan den ijzer, zegt hij! Zoud ge dat algelijk geen vijf frank geven. Dat ge moeste uw deelneminge hebben laten geworden aan 't front van den ijzer, in de gelijkenisse van mijn vader zaliger, ge zoude nogal een anderse piepinge laten geworden hebben. Verzekers persen verre zoud ge gescheten hebben van benauwdheid maar althans is er het geluk van de vrede in ons gelandsgedeelte alsook aan den ijzer. En dan bewerkstelligt menere een deelneminge aan de vierdaagse voor verzekers een brokke van een lopinge en 't is nogal wat anders zegt hij dan hetgene van einder en geverte verschijnt op de boek van Mariette die momenteel gloeiende wroet is... den opgedroogde binnenbuk! Dat ik moeste met u getrouwd zijn menere Wim en ge doet vergif in mijnen kaffie, ik dronke die kaffie stante pede uit!

Gepost door: Mariette Courgette | 23-08-06

liefste mariette.. kom je nog een fijne nacht wensen en trek je dat allemaal niet aan zijn mensen zonder verstand in under koppeke lieve groet noelle.

Gepost door: noelle | 24-08-06

:-) nog een prettige zondag verder Mariette
groetjes

Gepost door: Borriquito | 27-08-06

De commentaren zijn gesloten.