26-07-06

Van de twijfel van Mariette van haar boek voor nog voors te doen

Beste lezeressen en lezers van de boek van Mariette,

Als dat Mariette hier het woord tot u richt voor te zeggen dat ze er verzekers mee gaat stoppen van een boek bij te houden. Het is met name azzo geworden dat ik door de warmte geen enkele meninge meer kunne schrijven zonder dat ik vreende begunne te draaien.

Fons zegt dat het vezekers mijn herte is die er niet meer tegen kan. Aan den ene kant is er de spanninge en aan de andere kant de draaiinge en t'hope geeft dat een gespannen draaiinge waarvan dat het ook geweten is dat er weinig mensen zijn die het uit zouden houden zelfs al kwame er medicatie aan te passe.

Momenteel zit ik dus in een enorme impasse van wat dat ik moet doen. Stoppen of dore doen. Het zijn ook niet alleen de draaiingen maar tevens de zjaloezie die overal de kop heeft ontsproten vanwege vele mensen uit de strate die zeggen dat ik een ferme dikke nekke heb gekregen vanwege het succes van de boek alsmede dat ik voele dat de gemeenschap mij een uitsluitinge laat geworden van benauwdheid dat ik eventuele gegevens zoude gebruiken om op mijn boek te vertellen. Ik heb mij nochtans iedere keren een beperkinge opgelegd voor de praivisie van de mensen in bewaringe te nemen.

Het ware al een tijdeke duidelijk geworden dat een echte journaliste haar daar eigenlijk niet mag vanaan trekken (zie de boeken van Story, Dag Allemaal en Privé) maar ik heb alsan gezegd aan Fons, Fons zeide ik dan, ik ga mij niet bezig houden met de vuile waste van de :mensen uit te hangen teware dat ze het zelf zoeken, zeide ik dan en Fons scharte dan in zijn haar onder zijn klakke en zeide dat het eigenlijk zijn zaken niet waren maar dat het poteten (gekoksel dat hij wilde zeggen) toch soms ook afzage vanwege al het werk op mijn boek.

Ik zitte dus in een vreende moeilijke periode. Een beslissinge is nog niet genomen in de materie voor te stoppen of nog dore te gaan maar ik voele dat ik aan het wegslieren ben in een staat van tot staan kominge en dat er geen snee meer op zit.

Meneer Urbain heeft mij een voorstellinge laten geworden voor t'hope te werken maar de onderhandelingen zijn nog hangende. Als dat het par exempel mogelijk zoude zijn voor nu en tons eens een vrije tribune te krijgen op zijn weblog maar Fons zeide ook wat moete gij op een tribune gaan doen, ge zit met hoogtevrees, via dewelke hij duidelijk maakte dat hij ook geen kaas heeft gegeten van t'hope werken op tinternet.

De toekomste is dus een groot vraagteken maar dat moge niet beletten dat gij nog algelijk stemt voor mijn boek op de blog40 dewelke stemme u hier rechts via het kotje kunt laten geworden op mijn blog. Mochte er duidelijkheid zijn van wat er seffens gebeurt dan ga ik daar zeker mijn lezeressen alsmede mijn lezers een inlichtinge laten van geworden.

 

GE WEET WAT U STAAT TE DOEN

GEEF HEM VAN KATOEN

EN STEMT MARIETTE ELKE NOEN

12:16 Gepost door Mariette Courgette in Algemeen | Permalink | Commentaren (14) |  Facebook |

15-07-06

dat het tevens eentwadde te zeggen ware als we daar waren ook

Als zodoende kwamen wij uitgeput aan de ingang van het Minnewaterpark alwaar wij eerst vanal twee dagkaarten kochten aan een vriendelijke mens die al een brokke door zijn haar zat vanwege de mizerie binst de verkoop. Alles was afgezet met schetten en ijzeren hekkens verzekers voor de terroristen tegen te houden. Ge zoude van verre moeten komen om een bomme binnen te smokkelen want tevens mijn kaba werde aan een onderzoek onderworpen. Het ware gelijk een spookkot op de kermesse want boven den ingang zaten gieren naar de bezoekers te kijken. Het gink hier om beesten in papier marché maar algelijk zagen ze er gevaarlijk uit. In plekke van onze kaarte die wij moesten afgeven kregen wij nu azzo een brokke van een armbandje rond de pols ter herkenninge van de betalinge. Fons kwam een brokke spuigachtig binst dat ze zijn bandje met een indelijkse tange toe duwden wat de vergelijking met een middeleeuws foltermachine gerust konde weerstaan (die machine voor toe te duwen). Eind goed al goed en wij naar binnen alwaar het een gewriemel van jewelste was en Fons er ineens op slag were dore ware mede door al dat jonk vrouwvolk dat er niet voor terug deinsde voor met heel under santaboetiek open en bloot te lopen.

Fons dus were in zijn element en steke rechte naar een dranktente alwaar bleek dat het met bons ware. Gelukkig het kraam juist ernevens en Fons met grote manieren achter voor 100 euro bons. Ik vroege of dat nu nodig ware voor azzo geweldig te zijn maar Fons zeide ook dat ge beter te veel hebt dan tekort. Hij vroege wat ik wilde drinken en ik zeide dat ik wel een keer een pinte zoude drinken omdat ik dorstig ware van de lange wandelinge door het stad. Vijf minuten later staat Fons daar were met twee pinten in zijn handen en met een lippe tot aan de grond. Ikzeide, Fons, zeide ik, scheelt er eentwadde? 't Kwam uit dat ze geen trippels verkochten alsook geen bruine streekbieren en Fons zeide ook, in waffere gat zitten wij hier, ze schenken hier ulderen drank in plastieken bekers, zeide hij. Hij ware nog niet te danig in zijn element.

We stonden wij daar een beetje rond te kijken maar er gebeurde daar nietend anders dan jonk volk die stonde te drinken en te eten. Fons hadde zijn werk voor naar de mokken te loeren (plastieken bekers of geen plastieken bekers) maar ik begoste mij stierlijk te vervelen als dat ik ook zeide dat het geen vetten was. Bwah 'k weet ik dat azzo nog niet, zeide Fons binst dat hij een jonge vrouwe van verzekers een andere origine aan 't bekijken ware met een tatoo rond haar naffele voorstellende de zonne alsmede een bikinibroekstje in pantermotief. Ze smoort verzekers ook pantersigaren, zeide Fons.

Ondertussen vroege ik mij af alwaar het podium zich zoude bevinden maar ik koste geen plekke bespeuren alwaar een verheffinge ware. Fons zijn pint was alreeds ledig en hij gink hem een nieuwe halen zeide hij. Zie mij nog were, zeide hij en hij lachte naar dedeze met haar tatoe maar zijn haring bakte niet want ze draaide haar met haar rugge naar Fons alsmede voor duidelijk te maken dat ze aan ander gerief dan Fons konde geraken. Ik vroege aan een bende jongelingen alwaar het podium ware en het bleek dat we er nog niet waren maar dat we over een brugge moesten alwaar we tongs eindelijk in 't park zelve zouden zijn alwaar de festiviteiten zich afspeelden. Ik me aldus op een bankstje gezet in afwachtinge dat Fons were kwame. Een half ure heb ik daar zitten wachten en ik ware al bijkans doof geworden vanwege een brokke van een dweilorkestje dat in het hoveke rond de kleerkraampjes hadde post gevat en nie anders deed dan trommelen op blekken dingen. Menslief wat een lawijt!

Ineens stonde Fons daar were en hij zeide dat hij er helegangs gereed voor ware en hij duwde nog een pinte in mijn handen en ik peinzde in mijn eigen ik zal hier moeten opletten of ik ben hier anders seffens zo zat als een kanon. Wij t'hope die brugge over en het park binnen. Fons liet een blijk van goedkeuringe geworden toen hij zage dat er in 't park zelve ook twee biertenten waren alwaar een bestellinge konde worden gedaan. We waren nog niet heel aan d'eerste tente of Fons zeide dat we ons misschien een ende kosten zetten en een keer eentwadde konden drinken voor op onze positieven te komen.

Fons gink achter pinten en ik zette mij nere zonder kijken en ik zette me gedimme te kloefe op een halve zak frieten met mayonaise die daar nog lage op de banken. Heel mijn Indische rok in plekken. Ik ware proper. Geluk van god ware er daar een ende verder een wc in een huizeke alwaar Mariette zich koste fatsoeneren aan de rok. Ge zage het bijkans niet meer zei de wc madam alsmede dat ze zeide dat het dan een euro ware. Als ik were aan de terrasse kwame zat Fons in klappenance met een zwarte mens en hoe dat ze malkaar verstonden ware een raadsel want die mens klapte een mengelinge van Frans en Swahili en Fons zat te zwatelen in 't Brugs. Ik zeide, Fons, zeide ik, ge gaat hier algelijk niet heel den achternoene op u gat pinten zitten drinken waarop dat Fons vroeg wat dat hij anders moeste doen. Laat ons een keer tot aan 't podium gaan, zeide ik, en aldus geschiedde. Wij wandelden naar het podium en daar was een groep aan het spelen dewelke een naam hadde voor uw mond te scheuren als ge het uitspreekt dewelke ware Tiken Jah Fakoly. Fons maakte hem vandeneerste keer vreende belachelijk door te staan schudden met zijn gat gelijk enen van twintig. Maar was het zijn bril of wat het ook ware maar nog geen vijf minuten latere stond er een negerinne nevens hem die goed besteld ware van poten en oren alsook mede met haar gat te schudden en dat ze van tijden met haar heupe tegen Fons zijn heupe duwde. Fons hadde duidelijk verse keure en hij wier allengs driestiger. Ik zeide tegen die vrouwe, madam, zeide ik, laat hem gerust want anders magge ik hem morgen were inwrijven met algipan aan zijn rugge waarop zij zeide, bueno tikotto mwamba restal... ik ware vandeneerste keer mijn asem afgesneden.

Achter het optreden zeide Fons dat hij honger hadde en dientengevolge moesten we were over de brugge voor aan eten te geraken. Ge moogt ervan zeggen wat ge wilt, maar 't blijft toch een tsjolinge, zo'n festival. Toen we eindelijk aan de eetstanden waren (Fons ondertussen nog twee pinten uitgekuist in 't passeren van de bar aldaar) gingen wij naar het kraam van de stoepa alwaar ge een macrobiotische schotel konde verkrijgen dewelke lekker en voedzaam ware alhoewel Fons daar anders over peinsde en zeide dat hij liever een zak frieten met een lookworst hadde. Elk zijn gedacht, zeide ik en aldus ging Fons achter frieten binst dat ik de macrobiotiek bestelde. Fons kwame were met zijn frieten en we zetten ons aan een tafeltje voor op 't gemak te eten en ’t was azzo gelijk een moment van groot geluk en dat ik mij jeunde voor daar azzo een keer t’hope te zitten.

En tongs was het de toer aan de groep waarvan dat Cindy gezeid hadde dat we zekers moesten gaan kijken want ’t was aan Zita Swoon en wij dus were naar het park alwaar wij dezelfde plaatsen inpakten op aanradinge van Fons maar hij trok een lippe omdat die negerinne van daarjuiste niet meer te bespeuren ware. Diene mens die zingde hadde drie voornamen en het waren Stef, Kamiel en Karel. Ik peinsde wat gaan we nu hebben want Karel kwame op met een soorte kleed op zijn bloot lijf waaronder dat hij een rode broek droege. De muziek was vreende schone alsook tweetalig en een keer in ’t engels en een keer in ’t frans en op ’t moment dat ze ‘de quoi a besoin l’amour’ speelden hebben Fons en ikke een keer een rondedanske gedaan tot jolijt van de omstaanders die peinsden dat we eentwadde gesmoord hadden omdat we zoveel leute hadden maar Fons hadde nog geen sigare aangeraakt. Fons zijn asem veusde wel naar diene lookworst maar ‘k hebbe van nietend gebaard voor de leute niet te bederven.

Maar ’t was nog niet gedaan achter zita swoon maar ‘k zal dat dan morgen vertellen want nu moete ‘k ik naar mijn bedde want ’t is al twee nachten da’k geen oge toe doe van d’hitte. Bedankt aan de bezoekers van mijn boek en ik zoude ook durven vragen van voor mij te stemmen want ik ben ingehaald in de lijste van de blog40 verzekers omda’k de laatste tijd alsan maar minder stemmen moge ontvangen van mijn fans waarvan dat Fons ook zeide dat mijn populariteit aan ’t zakken was op tinternet van de boeken.

23:51 Gepost door Mariette Courgette in Algemeen | Permalink | Commentaren (6) |  Facebook |

Dat het algelijk eentwadde te zeggen is

Alsdat ik daarjuiste were ben opgestaan vanwege dat het niet te doen is van Fons die ligt te snurken dat het papier bijkans van de muren schuift. En tons ook dat hij ligt te snokken met zijn been en als ik hem dan een schuddinge geve dan schiet hij wakkere en hij weet van niemendalle. Ik benne'k ik algelijk ook met een numero getrouwd zulle!

Alwaar mede het voorbeeld van ons bezoek aan cactus vandejare de zondag op uitnodiginge van menere de schoolmeestere dat wij peinsden dat hij vrijkaarten hadde maar hij poerde niet en ik vrage aan meneer Hippoliet (een goede kennisse van de schoolmeestere), Menere Hippoliet, zeide ik, schoolmeester Wim liet ons een uitnodiginge geworden voor het festival maar wij hebben onze kaarten nog niet gezien, waarop dat menere Hippoliet zeide dat de schoolmeestere verzekers dat azzo niet bedoeld hadde.

Alwaarachter dat Fons zeide, Mariette zeide hij, met dat we nu toch in forme zijn gaan we wel kaarten kopen daar ter plekke en we gaan wij algelijk een keer gaan. Fons was getikketakt voor naar dat spel te gaan vanwege dat er daar ook veel jonk vrouwvolk rond drentelt. Ik zegge nog, Fons, zeide ik, wat moeten wij op onze leeftijd op een festival gaan doen alsmede dat ik zeide dat we het alleens niet wisten zijn. Een meninge dewelke Fons wegwuifde met de mededelinge dat hij dat wiste zijn.

Bon, zo gezegd zo gedaan. Wij naar dat festival. Fons hadde een oranje zonnebril aangedaan van Cindy en het was gelijk een fooraap die neffenst mij liep maar hij zeide dat hij nog deel hadde uitgemaakt van de hippiecultuur en dat dat de mode was, azzo van die kleuren. Aan de Katelijnepoorte, binst dat al dat volk naar links gaat, Fons nietend te verletten en de brugge over en naar rechts. Ik zeide, Fons zeide ik, ik peinze dat het naar links is. Maar Fons vroege wie dat er de weg kende en hij terte gewone door. Wij t' hope door 't stad en al die mensen loeren naar dien bril van Fons. Achter een ende komen we aan de markt, Fons steekt over en vliegt de het St Amands stretje in en als we halverwege dat stretje zijn zeide hij almeddekeer dat we er waren. Maar er was daar nietend te zien!

Ik zeide, Fons zeide ik, we gaan dat hier moeten vragen en ik daar aan twee jonge gasten gevraagd als dat het daar ware voor het festival. Ze begosten te lachen en ze zeiden dat het verzekers meer dan twintig jaar geleen was dat het daar ware geweest maar dat het nu in het minnewaterpark te doen ware. Fons zijn kop bijkans zo oranje gelijk zijn bril en hij ware zichtbaar gegeneerd vanwege zijn koppigheid in de routebepaling. Wij naar dat park.

En ineens peinze ik nu ook dat ik beter nog een beetje naar mijn bedde zou gaan en dat ik dan onze festivalavonturen beter morgen zou in mijn boek schrijven want anders benne 'k ik morgen geen mens.

03:47 Gepost door Mariette Courgette in Algemeen | Permalink | Commentaren (6) |  Facebook |

07-07-06

van de croeze en dat het een brokke van een schete in een netzak ware

Ter inleidinge een woordeke alsdat ik er gisteren niet op geraakte op den boek vanwege verzekers een panne in Brussel op de ministerie van de boeken dat Fons ook zeide 't is van de warmte maar ik zeide ook, Fons zeide ik, ge kunt het azzo alsan op eentwadde steken. En ziet, het is alweder opgelost in Brussel want ik geraak op de boek en ik moste dus nog verslaggevinge laten geworden van de croeze op de Damse vaart.

Alsook dat ik gisteren wilde begunnen met dat ik zeide geen paniek want ik ben hier al were maar het hadde niet vele gescheeld of we waren noois meer thuisgeraakt vanwege enige gebeurlijke incidenten op de verschepinge van Brugge naar Damme. Ten eerste zouden wij in aanvankelijk overleg den boot van ten tienen hebben gepakt maar Fons was blijven hangen in Café Vespa tot ten elven! Nochtans ten achten 's ochtends ware hij alreeds aangezet voor daar eentwadde af te geven betreffende het bladje van de duiven en hij zeide dat hij tegen ten negenen thuis zoude zijn. Ten elven kwame hij het huis te betreden met alreeds 5 trippels in zijn kele gegoten ter voorkominge van de uitdroginge gelijk dat hij zeide. Omdat we late aan waren was er van de velo geen sprake meer wegens dewelke Cindy ons tongs gevoerd heeft met de Golf cabriolet. 

Fons daar vanachter in en we waren nog niet aan de katelijnepoorte of zijn klakke was al afgewaaid vanwege dat het trekte allachter. gestopt, achter die klakke, Cindy zo beschaamd als 'k weet niet wadde... enfin, 't ware were een cirque.

Edoch alras  een ontwaardinge van de contouren van de Lamme Goedzak die daar lage te wachten op de lichtinge van ten twaalven. Een genot zinderde door mijn mage alsmede stijve goeste achter een tasse kaffie aan boord van het cruisevaartuig.

Het begoste al goed bij de aanmeldinge ter betalinge aan de Noorweegse Kaaie ter dampoorte. Fons vergate van eigens te zeggen dat wij meer dan 65 jaar waren vanwaar 6.70 euro betaalt in plekke dat het anders maar 5.70 euro is (beide tarifiëringen zijn voor door en were).

Ik hadde de frigobox gevuld met een stevige picknick, vier Trippels voor Fons en een thermos kaffie voor mezelven. Niks van dit eigen meegebrachte vocht mochte echter aan boord worden genuttigd alwaar het reglement zeide dat dranken dienden aangeschaft te worden in de bar die zich bevonde in het ruim van het schip. Tegen dat de controleur het allemale had uitgeleid (die mens was ook al een beetje van jaren) hadde Fons al twee van onze eigen trippels achterover geslegen. Ik zeide, Fons zeide ik, die mens zegt hier juist dat er geen eigen drank aan boord geconsumeerd moge worden waarop dat Fons zeide dat hij ze toch moeilijk were kon uitspuigen aan dek. Daarop terte hij regelrechte naar de bar van het schip omdat hij ook zegde dat we het algelijk niet moesten zoeken met aan dek te blijven in die warmte.

Allonders in de cafétaria ware het echter danig verdosten ware dat ik bijkans geen asem had waardore dat ik mij alras zere were naar het dek begaf met een taske kaffie. Mensen die nog niet in de mogelijkheid zijn geweest voor een croeze te doen gaan dat misschiens niet verstaan maar ik zegge u dat er daar niet vele rare aan is, aan zo'n croeze. 't Is alsan 't zelfste dat ge ziet. Water en gras aan beide kanten der vaart en hier en daar een keer een grazende koeie of een visser alsook een keer een velociclist die bijkans van zijn velo stuikt van de warmte en d'inspanninge.

Tegen dat we Damme hadden bereikt was ik het zo beu als koude pap en Fons was zodanig dronke dat hij met moeite nog pap koste zeggen en dat ze hem van het schip moesten dragen. Ik hadde gepeinsd voor een keer te wandelen maar 't was aan mijn neuze. We hebben ons mogen op de terasse zetten van een café juist over de steigere. Gelukkig dienden wij niet lang te wachten want ten enen was er al een croeze were naar Brugge dewelke wij aan dek op een plastieken stoel hebben beleefd binst dat Fons in een zak van beenhouwerij Renmanns aan 't spuigen ware. Ik kan u verzekeren, we hadden were bekijks!

Ik heb mij daar dan een keer ferme dul gemaakt op Fons maar da's juist gelijk een eende, dat sliert daaraf gelijk dat ik nietend gezegd hebbe. Er is daar geen vaart mee te bezeilen, gelijk dat ze zeggen. 't Is in alle geval de eerste maar alsook de laatste keer geweest dat ik aan zo'n zottigheden mee gedaan hebbe.

Maar een mens moet het eerst een keer ondergaan hebben voor dat hij weet wat het allemale is. Awel, zo'n croeze da's nietend voor mij. Ik ga ik dan nog liever een keer naar meubelen Weba of naar Molecule. Ge kunt gij daar ook een tasse kaffie drinken en 't kost maar den helft zovele.

En nu ga ik eerst mijn bloemen water geven en aan zijne muziek te horen is meneer Urbain zich aan 't prepareren voor 't cactusfestival alhier. Meneer Urbain is dan van de vrijdagachternoene tot de maandagochtend niet te bespeuren. Hij zal were proper zijn als hij naar zijn kot komt!

15:29 Gepost door Mariette Courgette in Algemeen | Permalink | Commentaren (10) |  Facebook |

04-07-06

Als het ook ware dat ik hier were benne, ik Mariette van de boek

Het is tevens ook velen niet ontgaan dat ik weinig meningen op mijn boek heb gezet in de laatste dagen maar dat komt omdat ik op mijn ouderdom zodanig vele moete drinken dat er bijkans geen tijd meer overschiet voor tevens meningen te zetten op de boek als tevens dat Fons stijf in 't oge moet worden gehouden in verband met een afwijkinge van te kijken naar 't vrouwvolk dat zich vanwege de warmte steeds schaarser aan onze deure laat bekeken geworden via een toerke met hun velo en tongs heel de rok die wagewijd openwaait en de melkfabrieken die wapperen en flapperen onder de doorschijnende bloeze vanwege een felle tekortkominge van een BH in dat were en tongs Fons die niet meer weg te slaan is van zijn stoel die hij voor de deure heeft gezet voor heel dienen cirque op de voet te kunnen volgen. Als dat het ook een stijf lange zinne was om er were in te vliegen maar de toestand is tongs ook vreende ernstig.

En zodus een indelijkse drukte voor Mariette van wie dat de mensen zeggen dat ik een voorbeeld benne voor de vrouwenbond kwestie van de kerke in de menage in het midden te houden omdat ik een beslissinge heb genomen die bewerkstelligt dat Fons drie uren per dag mag kijken naar de passage aan de voordeure vanop zijn stoel. Als na dewelke dat hij zich moet vervoegen bij Mariette omdat ze zij haar anders ook maar een arme slore vind die over het hoofd worde gezien door haar vent en dat binst dat ze zij ook haar felgekleurde bain de soleis vanuit de kasse heeft gehaald. Beeld u het gevoel in dat een vrouwe in deze situatie overvalt wanneer ze in een dergelijk scenario van afgedanktheid sukkelt tegenover haar vent. Zitten kijken naar 't jonk volk binst dat zijn zelfbewuste echtgenote zich heeft teruggetrokken in de lomer van de pruimeboom die paalt aan de boeie alwier haar kledij tevens enige frivoliteit doet vermoeden. De godverdomsen heten buk, dat ik het zo lelijk moete roepen.

Alreeds vier zonneslagen hebben zich in de strate gemanifesteerd tegenover onoplettende bewoners als daar waren: Lucien Nerynck (zijn dakgote staan schilderen in de felle zonne), Manse van 't Stijfelke (gewandeld met haar honden en haar geforceerd om ze tegen te houden maar helaas ze niet kunnen houden vanwege een attack op loslopende keuns langs de vaart al waardoor meer dan tweehonderd meter onder een verpletterende zonne mede gesleurd over den asfalt), Giovanni Vanneste (geoefend op zijn velo met het oog op de tour de france en het willen achterdoen mede op een ure dat ze zeggen dat ge beter geen zware inspanninge doet alsmede aan den draai aan de paters gepakt door de zunne en te pletter geslegen tegen de deure van de kerke) en dan ook nog een instortinge van Magda van Voncke Pieters maar dat den doktoor ook zeide in alle privacy tegen mij dat het eigenlijk meer gebaringe ware van Magda voor tevens op te vallen en compassie te kweken bij de omstaanders die het gebeuren mochten beleven albij Slagerij Tjonck alwaar zij door de benen gink juist aan het velorekske daar geplaatst ter bewaringe der rijwielen van de klandizie die per velo achter vlees gaat.

Ook morgen hebben Fons en Mariette een zware program voor de boeg want dan gaan wij een keer een kroeze doen op de damse vaart met den lamme goedzak alwaar ge aan dek het polderlandschap kunt bewonderen na betalinge van 5 euro de man en dat ge dan nog uw drank niet hebt betaald, zeide Fons die zijn drie uren gluringe in gevaar zage komen door deze uitstap maar in dewelke ik voet bij stuk hebbe gehouden zodat wij morgen omstreeks 14uur zullen aanmeren op het jacht langs de vaart in kwestie.

Ik zal natuurlijk dan een verslag laten geworden aan mijn lezers van deze dagreize dewelke ge ook niet alle dagen meemaakt als ge ze niet voor het oprapen hebt gelijk dat ze zeggen van 't rijk volk.

Tevens wil ik expliciet ook nog een zeer galante bedankinge laten geworden aan mijn lezers dewelke trouw op mij stgemmen als niet zodanig op meneer urbain die zijn eigen publik heeft die veels meer interlectueel van klasse zijn of tenminste denken azzo te zijn gelijk menere hippoliet die het ook niet kan laten voor op een ander te gaan stemmen. De mensen kunnen nog alsans stemmen door op het knoptje hier nevens te klikken en dan op de boek van Mariette te stemmen alwaarvorens mijn dank op voorhand.

20:04 Gepost door Mariette Courgette | Permalink | Commentaren (9) |  Facebook |