07-07-06

van de croeze en dat het een brokke van een schete in een netzak ware

Ter inleidinge een woordeke alsdat ik er gisteren niet op geraakte op den boek vanwege verzekers een panne in Brussel op de ministerie van de boeken dat Fons ook zeide 't is van de warmte maar ik zeide ook, Fons zeide ik, ge kunt het azzo alsan op eentwadde steken. En ziet, het is alweder opgelost in Brussel want ik geraak op de boek en ik moste dus nog verslaggevinge laten geworden van de croeze op de Damse vaart.

Alsook dat ik gisteren wilde begunnen met dat ik zeide geen paniek want ik ben hier al were maar het hadde niet vele gescheeld of we waren noois meer thuisgeraakt vanwege enige gebeurlijke incidenten op de verschepinge van Brugge naar Damme. Ten eerste zouden wij in aanvankelijk overleg den boot van ten tienen hebben gepakt maar Fons was blijven hangen in Café Vespa tot ten elven! Nochtans ten achten 's ochtends ware hij alreeds aangezet voor daar eentwadde af te geven betreffende het bladje van de duiven en hij zeide dat hij tegen ten negenen thuis zoude zijn. Ten elven kwame hij het huis te betreden met alreeds 5 trippels in zijn kele gegoten ter voorkominge van de uitdroginge gelijk dat hij zeide. Omdat we late aan waren was er van de velo geen sprake meer wegens dewelke Cindy ons tongs gevoerd heeft met de Golf cabriolet. 

Fons daar vanachter in en we waren nog niet aan de katelijnepoorte of zijn klakke was al afgewaaid vanwege dat het trekte allachter. gestopt, achter die klakke, Cindy zo beschaamd als 'k weet niet wadde... enfin, 't ware were een cirque.

Edoch alras  een ontwaardinge van de contouren van de Lamme Goedzak die daar lage te wachten op de lichtinge van ten twaalven. Een genot zinderde door mijn mage alsmede stijve goeste achter een tasse kaffie aan boord van het cruisevaartuig.

Het begoste al goed bij de aanmeldinge ter betalinge aan de Noorweegse Kaaie ter dampoorte. Fons vergate van eigens te zeggen dat wij meer dan 65 jaar waren vanwaar 6.70 euro betaalt in plekke dat het anders maar 5.70 euro is (beide tarifiëringen zijn voor door en were).

Ik hadde de frigobox gevuld met een stevige picknick, vier Trippels voor Fons en een thermos kaffie voor mezelven. Niks van dit eigen meegebrachte vocht mochte echter aan boord worden genuttigd alwaar het reglement zeide dat dranken dienden aangeschaft te worden in de bar die zich bevonde in het ruim van het schip. Tegen dat de controleur het allemale had uitgeleid (die mens was ook al een beetje van jaren) hadde Fons al twee van onze eigen trippels achterover geslegen. Ik zeide, Fons zeide ik, die mens zegt hier juist dat er geen eigen drank aan boord geconsumeerd moge worden waarop dat Fons zeide dat hij ze toch moeilijk were kon uitspuigen aan dek. Daarop terte hij regelrechte naar de bar van het schip omdat hij ook zegde dat we het algelijk niet moesten zoeken met aan dek te blijven in die warmte.

Allonders in de cafétaria ware het echter danig verdosten ware dat ik bijkans geen asem had waardore dat ik mij alras zere were naar het dek begaf met een taske kaffie. Mensen die nog niet in de mogelijkheid zijn geweest voor een croeze te doen gaan dat misschiens niet verstaan maar ik zegge u dat er daar niet vele rare aan is, aan zo'n croeze. 't Is alsan 't zelfste dat ge ziet. Water en gras aan beide kanten der vaart en hier en daar een keer een grazende koeie of een visser alsook een keer een velociclist die bijkans van zijn velo stuikt van de warmte en d'inspanninge.

Tegen dat we Damme hadden bereikt was ik het zo beu als koude pap en Fons was zodanig dronke dat hij met moeite nog pap koste zeggen en dat ze hem van het schip moesten dragen. Ik hadde gepeinsd voor een keer te wandelen maar 't was aan mijn neuze. We hebben ons mogen op de terasse zetten van een café juist over de steigere. Gelukkig dienden wij niet lang te wachten want ten enen was er al een croeze were naar Brugge dewelke wij aan dek op een plastieken stoel hebben beleefd binst dat Fons in een zak van beenhouwerij Renmanns aan 't spuigen ware. Ik kan u verzekeren, we hadden were bekijks!

Ik heb mij daar dan een keer ferme dul gemaakt op Fons maar da's juist gelijk een eende, dat sliert daaraf gelijk dat ik nietend gezegd hebbe. Er is daar geen vaart mee te bezeilen, gelijk dat ze zeggen. 't Is in alle geval de eerste maar alsook de laatste keer geweest dat ik aan zo'n zottigheden mee gedaan hebbe.

Maar een mens moet het eerst een keer ondergaan hebben voor dat hij weet wat het allemale is. Awel, zo'n croeze da's nietend voor mij. Ik ga ik dan nog liever een keer naar meubelen Weba of naar Molecule. Ge kunt gij daar ook een tasse kaffie drinken en 't kost maar den helft zovele.

En nu ga ik eerst mijn bloemen water geven en aan zijne muziek te horen is meneer Urbain zich aan 't prepareren voor 't cactusfestival alhier. Meneer Urbain is dan van de vrijdagachternoene tot de maandagochtend niet te bespeuren. Hij zal were proper zijn als hij naar zijn kot komt!

15:29 Gepost door Mariette Courgette in Algemeen | Permalink | Commentaren (10) |  Facebook |

Commentaren

Cactus festival

Mariette,

misschien kunt ge samen met Fons eens gaan naar het cactus festival. Hij zal hem thuis voelen tussen dat jong schoon vrouwvolk, en met een beetje meeval loop ik jullie tegen het lijf. Ik trakteer!

Gepost door: Meester Wim | 07-07-06

Trakteren? Gij? Die geen moeite om ons te charmeren, Meester Wim. De laatste keer dat gij getrakteerd hebt, was vlak na de tweede wereldoorlog toen de Canadezen Brugge bevrijd hadden en iedereen een beetje brat stond en gij een snelle mokke probeerde binnen te doen. Dat manoeuvre is trouwens mislukt, want binnen de kortste keren was er een Canadees mee weg, met die mokke. Trakteren? Gij? Laat me niet lachen! Een flink pak voor uw broek verdient gij, ja!
Mariette, in de plekke van Meester Wim vriendelijk te woord te staan, zoudt ge hem beter ne keer goed zijn vet geven.
Ik heb gezegd.

Gepost door: Drs. Johan Arend Happollati | 07-07-06

Trakteren
Hippoliet,

het gaat U niet aan wie ik trakteer! Als ik zeg dat ik Mariette trakteer dan trakteer ik haar en gij moet je daar niet van aantrekken. Als ik jou ooit trakteer dan is het met een schop onder je gat! Ge zijt precies zoals die Canadees, gij gloeiende moeial.

Gepost door: Meester Wim | 07-07-06

:-) een prettig weekend Mariette en Fons
groetjes

Gepost door: Borriquito | 08-07-06

))) een leuke zaterdag gewenst voor jullie en als ge de festivalmuziek kunt horen tot bij u...geniet er van!!
groetjes

Gepost door: dingske | 08-07-06

° wa voor toestanden. kalfkes leggen in damme...
de nistighied!

Gepost door: pironik | 09-07-06

Beste Mariette als ik al uwe verhalen lees, vind ik dat deze buiten den blog zouden mogen komen. Dit is leesvoer voor in de boekskes ...allez niet gelijk 't eender welk. Uw verhalen mogen gerust naast die van dienen met zijn lang haar staan.
'k wens u nog n'een schonen dag
groetjes

Gepost door: annemie | 11-07-06

Croezen Allez, ik dachte dat dat zou zijn gelijk op den televies in LOVE BOAT? Wat een trieste affaire dat ge daar beleefd hebt..

Mor ik zen blij dat ge tijd gemaakt hebt om ons daarover in te lichten..

Gepost door: Little Witch | 11-07-06

:-) ziezo weer langsgeweest voor mijn dagelijkse stemming :-)
nog een prettige avond verder Mariette
groetjes

Gepost door: Borriquito | 12-07-06

Mariette ge waart aan het zakken ! In de top 40 hé !

Ik was ook op 't cactusfestival, maar ik heb niet mee gezongen.

Gepost door: ms | 14-07-06

De commentaren zijn gesloten.