04-07-06

Als het ook ware dat ik hier were benne, ik Mariette van de boek

Het is tevens ook velen niet ontgaan dat ik weinig meningen op mijn boek heb gezet in de laatste dagen maar dat komt omdat ik op mijn ouderdom zodanig vele moete drinken dat er bijkans geen tijd meer overschiet voor tevens meningen te zetten op de boek als tevens dat Fons stijf in 't oge moet worden gehouden in verband met een afwijkinge van te kijken naar 't vrouwvolk dat zich vanwege de warmte steeds schaarser aan onze deure laat bekeken geworden via een toerke met hun velo en tongs heel de rok die wagewijd openwaait en de melkfabrieken die wapperen en flapperen onder de doorschijnende bloeze vanwege een felle tekortkominge van een BH in dat were en tongs Fons die niet meer weg te slaan is van zijn stoel die hij voor de deure heeft gezet voor heel dienen cirque op de voet te kunnen volgen. Als dat het ook een stijf lange zinne was om er were in te vliegen maar de toestand is tongs ook vreende ernstig.

En zodus een indelijkse drukte voor Mariette van wie dat de mensen zeggen dat ik een voorbeeld benne voor de vrouwenbond kwestie van de kerke in de menage in het midden te houden omdat ik een beslissinge heb genomen die bewerkstelligt dat Fons drie uren per dag mag kijken naar de passage aan de voordeure vanop zijn stoel. Als na dewelke dat hij zich moet vervoegen bij Mariette omdat ze zij haar anders ook maar een arme slore vind die over het hoofd worde gezien door haar vent en dat binst dat ze zij ook haar felgekleurde bain de soleis vanuit de kasse heeft gehaald. Beeld u het gevoel in dat een vrouwe in deze situatie overvalt wanneer ze in een dergelijk scenario van afgedanktheid sukkelt tegenover haar vent. Zitten kijken naar 't jonk volk binst dat zijn zelfbewuste echtgenote zich heeft teruggetrokken in de lomer van de pruimeboom die paalt aan de boeie alwier haar kledij tevens enige frivoliteit doet vermoeden. De godverdomsen heten buk, dat ik het zo lelijk moete roepen.

Alreeds vier zonneslagen hebben zich in de strate gemanifesteerd tegenover onoplettende bewoners als daar waren: Lucien Nerynck (zijn dakgote staan schilderen in de felle zonne), Manse van 't Stijfelke (gewandeld met haar honden en haar geforceerd om ze tegen te houden maar helaas ze niet kunnen houden vanwege een attack op loslopende keuns langs de vaart al waardoor meer dan tweehonderd meter onder een verpletterende zonne mede gesleurd over den asfalt), Giovanni Vanneste (geoefend op zijn velo met het oog op de tour de france en het willen achterdoen mede op een ure dat ze zeggen dat ge beter geen zware inspanninge doet alsmede aan den draai aan de paters gepakt door de zunne en te pletter geslegen tegen de deure van de kerke) en dan ook nog een instortinge van Magda van Voncke Pieters maar dat den doktoor ook zeide in alle privacy tegen mij dat het eigenlijk meer gebaringe ware van Magda voor tevens op te vallen en compassie te kweken bij de omstaanders die het gebeuren mochten beleven albij Slagerij Tjonck alwaar zij door de benen gink juist aan het velorekske daar geplaatst ter bewaringe der rijwielen van de klandizie die per velo achter vlees gaat.

Ook morgen hebben Fons en Mariette een zware program voor de boeg want dan gaan wij een keer een kroeze doen op de damse vaart met den lamme goedzak alwaar ge aan dek het polderlandschap kunt bewonderen na betalinge van 5 euro de man en dat ge dan nog uw drank niet hebt betaald, zeide Fons die zijn drie uren gluringe in gevaar zage komen door deze uitstap maar in dewelke ik voet bij stuk hebbe gehouden zodat wij morgen omstreeks 14uur zullen aanmeren op het jacht langs de vaart in kwestie.

Ik zal natuurlijk dan een verslag laten geworden aan mijn lezers van deze dagreize dewelke ge ook niet alle dagen meemaakt als ge ze niet voor het oprapen hebt gelijk dat ze zeggen van 't rijk volk.

Tevens wil ik expliciet ook nog een zeer galante bedankinge laten geworden aan mijn lezers dewelke trouw op mij stgemmen als niet zodanig op meneer urbain die zijn eigen publik heeft die veels meer interlectueel van klasse zijn of tenminste denken azzo te zijn gelijk menere hippoliet die het ook niet kan laten voor op een ander te gaan stemmen. De mensen kunnen nog alsans stemmen door op het knoptje hier nevens te klikken en dan op de boek van Mariette te stemmen alwaarvorens mijn dank op voorhand.

20:04 Gepost door Mariette Courgette | Permalink | Commentaren (9) |  Facebook |

Commentaren

amaai ge waart lang weg maar uw vertellinge is ook lange wi. Nog een sjanse dat den Fons gene zonneslag opgelopen heeft met daar 3 uren voor de deure te zitten, waar dat een klakke al niet goed voor is, alé...'k peize toch dat ie een klakke aanhad. Groot gelijk Mariette dat ge uw wille doorgedreven hebt en dat ge morgen nen uitstap ga maken. Just opletten dat ge niet in 't water sukkelt want ge weet maar nooit dat ge een draaiinge krijgt door de indelijkse hitte.
groetjes en 't ammusement voor morgen!!

Gepost door: dingske | 04-07-06

Awel awel awel ! uwe Fons zou verlegen moeten zijn, want eigenlijk naar dat schoon jonk vollek mag hij alleen maar KIJKEN ! Dattem dat niet snapt, dat snappekik nu ni !

Pas toch maar op zenne Mariette want op 't water hebde rapper ne zonneslag. Ik heb maar éne keer mijnen neus weten vervellen en dat was na een vaarderij op 't meer van Lugano of van Genève indertijd met de CM.

Gepost door: ms | 04-07-06

Een keer de gastvrouwe Fons heeft van z'n eigens z'n klakke aan daar voor de deure en het dient tevens gezegd geworden dat hij ook alsan in de schouwe zit. Alsmede dient opgemerkt dat Fons allene maar kijkt maar hij kan niet anders want ik, Mariette, heb het constant in 't snotje en hij zoude al eens zijn klakke durven afnemen of beginnen fluiten als mijn aandacht in een slapte geraakt. Vandaar tevens dat ik heelsans een alertement moet in achte nemen. Tevens deze meninge omdat het toch nog te warme is voor te slapen want Cindy heeft de perciennen opgetrokken wat het kwik een stuwinge liete geworden waardore dat het nu meer dan dertig graden is op ons kamer. In plekke van in bedde zit Fons op 't WC met zijn voeten in een akere water.

Gepost door: Mariette | 04-07-06

Gepakt van d'hitte Mariette,
Dat is toch wat gescheten met dat warm were van de laatste tijd. En over zunneslagen gesproken. Mijn dochter Albertine hoorde gisteren haren gsm afgaan in haar slaapkamer binst dat ze aan het ontbijten was beneden in de keuken. De slore peinsde voorzekers dat het haren vrijer was die belde en ze stormde ze zij te vierklauwe den trap op naar boven. Halverwege den trap moet ze zij een draaiinge gekregen hebben, want toen dat ik vijf minuten later ne versen onderbroek uit de commode wilde gaan halen, zat ze zij daar nog parmantig op haar gat halverwege de trap. Ik zegge: "Albertine, kind," zeg ik " wat doede gij hier?", zeide ik, maar ze was ze zij precies geeltegans in de war en een brokke van 't Lam Gods geslegen. De dokter heeft gezegd dat ze meer moet drinken. Ikzelf ben dan ook maar dul beginnen drinken.
En dat moet nu maar ne keer gedaan zijn met dat gezaag van dat stemmen op mijnheer Urbain. Ik heb al altijd gestemd voor mijnheer Urbain, ik stem vandaag voor mijnheer Urbain en ik zal ook in de toekomste altijd stemmen voor mijnheer Urbain. We zijn wij tegare nog ne keer vreende zat geweest en dat schept nen band.
Voorder van de reste ben ik van gedacht dat Meester Wim een ferm pak voor z'n broek verdient.

Gepost door: Drs. Johan Arend Happollati | 05-07-06

potverdekke Nu hebt ge dat ook nog voren.. Nig niet genoeg dat menere Fons van tien negen elken dag de voetbal moet zien,dattem dan ook nog es 3 uren naar de vrouwmenschen mag gluren?

Mor Marjetje toch, zijt gij niet wat te toegevend. Trekt verdorie zijn klakke over zijn ogen en slaagt er ekeer goe dop met den deegrol, t zal algelijk rap gedaan zijn met die vorte beloeringen.

Ik zeg altijd: ok, als t moet zal kik wel meekijken naar de voetballersbenen, mor potverdekke durft niet naar t vrouwvolk omzien of ge kunt heeldergans vergeten dat ge nog tetten te zien krijgt van uw eigen vrouwe..

Jaja,we zullen wij wel moeite doen om onze bain de soleil aan te doen zeker, als ze toch kijken naar groener gras. NIET MET DE DEES zenne!

PS: Marjetje ik weet ge zijt op leeftijd maar der bestaat zoiets als emancipatie hè. Maakt uzelf meester van uw vent en ge zult zien 't leven zal vreende schone zijn!

Gepost door: Little Witch | 05-07-06

Jammere! Jammere dak uwen dialekt niet beheerse, want anders zoek hier nogal van buzze gegeven en! De fons lijkt mij ne gezonde mens met gezonde intereresses. Azzekik me die dagen noar buiten kijke, ziennek ook vreed geïnteresseerd in da vrowvolk me schoarse kledij. Vanzeneigenst, ik zijn nog zo oud nie en m'n vrouwe is nog in de volle fleur van eur leven, zodannik nie nor andere vrowwen moe kijken, mo 'k geven de Fons tiene up tiene!

Gepost door: Paul | 06-07-06

billekoek... en zelfs met deze hitte denkt um nog aan billekoek,
hoezo,geen obsessie...
en in dat glas ,zal ook geen water zijn...
tsss,en dat heeft ook nog kinderen..!
urbanus ...wie..?

Gepost door: gewebkijk | 06-07-06

Groot gelijk!
Mariette,

ge hebt groot gelijk dat ge uw gedacht zegt tegen Hippoliet, de kazakkendraaier die U ophemelt om dan te gaan stemmen op de blog van Urbain enkel en alleen omdat hij dan denkt slimmer te zijn dan de rest! De sukkel heeft nooit een diploma gehaald en naar het schijnt komen ze binnenkort zijn computer weg halen wegens niet betaald. Hij zal dan niet meer moeten zeggen dat ik een pak voor mijn broek verdien!

Verder vind ik dat Fons beter verdient dan drie uur kijken naar het vrouwelijk schoon. De sukkel moet tenslotte de rest van het jaar kijken op een minder geslaagd exemplaar van het vrouwelijk ras. Als gij Mariette, zo goed zijt als ge zelf zegt, zou ik Fons vijf uur plezier
gunnen. Maar ik betwijfel, gezien uw jaloers karakter of gij zo toegeeflijk zijt tegen Fons.

Doe hem de groetjes.
Verder vele groetjes

Gepost door: Meester Wim | 06-07-06

de gastvedette zijzelve Het ware were zoverre en Mariette kan vanavond geen nieuwe meninge op haar boek zetten vanwege een storinge in Brussel verzekers van de warmte zegt Fons. We zijn er were wel mee!

Gepost door: Mariette | 06-07-06

De commentaren zijn gesloten.