24-06-06

Van de naslepinge van de put en de voetval

"Mariette, als ge nog eens u beerput laat legen binst dat het schoon weer is dan moogt ge dat wel een keer zeggen, ik kan dan mijn waste binnenhalen!" Ik verschote mij een bulte toen deze opmerkinge in mijn nekke werde geslingerd door Magda van Voncke Scheppers binst dat ik stonde te wachten in de rije van minstens negen bezoekers bij Monne Prostat voor de indieninge van mijn lottobulleting. Ik wierde rood van schaamte want al dat volk keke naar mij gelijk dat ik een misdaad hadde begaan.

Ik peinsde in m'n eigen, de beste verdediginge is den aanval en ik vroege haar hoedat ze zij daar last van konde gehad hebben want dat ze zeven huizen verder woonde. Ze zeide prompt dat heel de strate veusde en dat het gelijk van drie jaar verre was geweest dat wij gekakt hadden. Ik zeide, Magda zeide ik, ge moogt het mij niet kwalijk pakken maar als ik naar u wezen kijk dan is het juist gelijk dadde gij al een jaar lange niet meer gekakt hebt, waarna ineens Monne in een lach schote en dat iedereen in de gazettewinkel achter een endeke stonde te lachen gelijk paptaarten. Magda was vreende in haar gat gebeten en gink kwaad weg zeggende zat ze de milieuinspectie op d'hoogte zoude brengen.

Fons heeft een heel schema aangeleid van de standen en de uitslagen in de voorronde van de voetbal. Hij is er waarlijk van overtuigd dat niet Brazilië maar Ghana wereldkampioen gaat worden. Den aap hadde nietend te verletten en zette via tinternet 100 euro in op Ghana. Seffens 600 euro winste in de sjakosse, zeide hij want ze staan zeven tegen één. Ik zeide, Fons zeide ik, ge gaat me toch niet vertellen dat ge der zelve in geloofd. Maar Fons zeide dat ik moeste zwijgen want dat ik nietend van voetbal kende. Als we vandezomer een keer mussels gaan kunnen gaan eten langs den dijk tongs zal het van onze winste zijn, voegde hij er tevens nog aan toe waarop ik zeide dat we die mussels verzekers zelve gingen mogen trekken. Maar Fons ware al were verzonken in zijn schema's en hij zette de ploeg van Ghana op papier die volgens zijn meninge de finale moeste spelen. Als hij het in zijn hoofd heeft zit het bij Fons ook niet in zijn gat.

We gaan wel zien hoedat dat allemaal zal uitdraaien maar volgens mijn meninge zal die finale een overwinninge zijn voor het vrouwvolk der aarde want dat de voetbal dan eindelijk gedaan zal zijn. Maar houd u vaste want 't is tongs de ronde die begint en 't is tongs alle dagen die coureurs op den TV. En azzo blijft de vrouwe verstoken van televisionair vertier in de menagen waardat ze maar één TV hebben. Ik zal een keer een schrijvinge laten geworden aan den dezen met zijn snorre van de BRT en een keer goed mijn gedacht zeggen. Ze gaan der dan wel niet meer neffenst kunnen kijken, daar op dien TV.

Alsook dat er verzekers vele mensen zijn die zicht afvragen waarom Mariette niet meer haar meninge deponeert op ulderen boek maar dat is ook een brokke vanwege den elentriek die niet verdraagt dat èn den TV èn den PC aanliggen. Vandaar dat Mariette niet in de mogelijkheid is om haar meninge overal te schrijven maar als de voetbal gedaan is zal ik dan een keer mijn schade inhalen want de koers is juiste maar overdag, gelijk dat Fons zeide.

Mag ik iedereen ook nog een bedankinge laten geworden vanwege de vele stemmen die op mijn boek worden gestemd op de blog40 alwaar ge nog altijd kunt opgeraken door te duwen op de stemknop hier aan de rechterkant. Welingenomen verklring van dank om Mariette u stemme te geven.

14:09 Gepost door Mariette Courgette | Permalink | Commentaren (11) |  Facebook |

21-06-06

Van het feit dat Mariette met een stinkende put zit

Als dat het al een paar dagen niet meer te doen is van de reuke in huis als Fons dore trekt. De oorzaak ligge aan de put die moet geleegd worden, zeide Fons, en hij zette zich zere were nere in zijn zetel voor naar de voetbal te kijken. Ik plekke van een keer te bellen naar Quicke van de beerkarre, neen, menere ware in beslaglegginge genomen van Zwitserland tegen Frankrijk. Gelijk dat hij ook maar enige bindinge heeft met die landen, de gloeienden ezel. Hij kan niet skieën en hij is nog noois zot geweest van kaas. Ik zeide dan ook, Fons zeide ik, neemt u verantwoordelijkheid en belt en omdat er geen beroeringe in kwame, in Fons, heb ik tongs zelf naar Quicke gebeld. Ik zeide: Hallo, 't is hier met Mariette en 't is voor te vragen wanneer dat ge een keer kunt komen zuigen. Het was een kort gesprek van zakelijkheid en achter vijf minuten was dat geklonken en dat ze vanachternoene gaan komen voor de beerput te legen alsook voor een keer het putje uit te kuisen.

't Zal hier were proper zijn met al die derms door de living. Ze leggen daar dan wel hier en daar een gazette onder maar op 't eind van 't spel zit ge algelijk met plekken vette in uwen living. 't Zal verzekers weer eens slag met het dweileken worden als ze gedaan hebben. En als de put dan uitgezogen is hangt er ook een reuke in de strate waardore dat heel de strate naar u kijkt gelijk voor te zeggen dat ge het van ulder niet riekt als ze zichzelve een ontlastinge laten geworden. En toch loopt een mens tongs een beetje met beschaamde kaken rond want 't heeft dat niemand gaarne dat de geburen weten hoe u ontlastinge riekt. Enfin, 't zal were een ambetante achternoene worden met al die vreemde strontzuigers in ons kot maar tevens aan de andere kant mogen we van geluk spreken dat er nog mensen zijn die zo'n dingen willen doen want waar zouden we er anders mee naartoe moeten met onze mestoverschotten in de put. Moest iedereen hele dagen naar het voetbal kijken gelijk Fons, 't zou er nogal op trekken zekers.

Als dat ik dus tevens op aanradinge van madam CD geprobeerd heb om Fons op andere gedachten te brengen dan de belevinge van het voetbal. Ik hadde mij een frivole set lingerie aangeschaft via de boek van 3 suisses bestaande uit een soutien, een onderbroek (in 't roze) alsmede een vleeskleurige haine met kant aan de zijkanten. Ik dede dat aan en ging binst de match Italië tegen de Verenigde Staten in mijn splinternieuw setje consjuus met mijn Swiffer het bijzettafelken nevens de canapé afkuisen. Maar peinst ge dat Fons bougeerde? Azzo zeide hij, Mariette zeide hij, ge staat voor 't beeld en seffens misse ik een belangrijke fase in de match en doet eentwadde aan want als de duiven u azzo zien gaan ze noois nie meer naar hun kot willen komen. Ge moet een keer peinzen, ik sta daar in mijn volle seksualiteit als vrouwe en dan krijgt ge zo'n commentaar naar u hoofd.

En azzo heb ik tongs mijn training van den Aldi were aangedaan en hebbe mij stillekes aan de keukentafel gezet met een doorloper en een tasse kaffie. Een vrouwe zoude van minder onzeker worden. Maar ik probere mij daar over te zetten en het feit dat ik alreeds 300 stemmen heb op de blog40  bewijst mijn populariteit albij e bevolkinge van de boeken. Uw stemme is mijn steun alswaarvoren een vreende welwillende bedankinge van Mariette aan al haar stemmers.

 

IK VRAGE U ALSMEDE MET KLEM

GEEF MARIETTE U STEM

 

10:12 Gepost door Mariette Courgette | Permalink | Commentaren (6) |  Facebook |

14-06-06

Awoert voor den voetbal

Het is allemaal vreende simpel maar ’t is waarom dat den elentriek niet deugd dat mijn computer uitslaat als Fons den TV aansteekt. Veels te lichte plongs waardore dat het het niet kan houden van de twee toestellen tegader te laten marcheren. Het probleem in deze is dus dat Fons hele dagen naar de voetbal zit te kijken en dat ik niet meer aan mijn boek kan werken. Ik zette mij dan in de keuken en ik zwete de kaken van mijn gat in 't schuim. Mensen toch is dat warme! Alsware het gelijk dat we in een tropische situazie zijn terechte gekomen met het were.

Fons drinkt een bak bier per match die hij bekijkt. Aan drie matchen per dag en ge kunt ook rekenen en tellen als dat hij dus tegen 's avonds zo zat is als een zwitser. Fons zegt tongs, Mariette zegt hij, we moeten wij vele drinken als het zo warme is vanwege het rampenplan van de minsiter die het ook zeide dat de kanse op uitdroginge het grootst is bij zeventig plussers als het zo warme is van temperature dat hij zeide de minister. Ik vermelde de mogelijkheid voor ook een keer ertussen een glazeke water uit de krane te drinken waarop Fons zeide dat hij algelijk geen walvis is waarop ik ook zeide dat hij dan were gink verdikt zijn achter de voetbal van al zijn bier.

Hij koste gisteren al niet meer in zijn short van bermuda van Oosjang vorig jaar nieuwe gekocht in solden. Hij zeide al lachend dat hij verzekers verdikt ware van fluite waarop ik ziede zeffens een verdikte fluite tegen u oren, zeide ik. En Cindy die er were helegangs dore is van haar schuddinge aan 't hoofd lachte omdat Fons dat zeide van zijn fluite waarop ik haar een reprimande gave dat ze met zo'n schunnigheden niet moeste lachen waarop dat ze zeide, de franke kalle, dat ik nietend kan verdragen.

Gisteren laze ik in de gazette dat er ook vrouwen zijn die gaarne voetbal zien. Ge moet daar algelijk van een beer voren g'geten hebben om dat gaarne te zien. En tongs al dienen uitleg achternaar van waarom dat 't ene gewonnen hebben en d'andere verloren. Ik kijke ik nog 't liefst naar de reclame tiussen de matchen maar binst de reclame zapt Fons tongs naar posten alwaar het voetbal zonder reclame wordt getoogd.

Ik heb momenteel dus weinig gelukkige momenten in mijn leven maar ik zeg u, ik Mariette gaan een brei opzetten voor een mutse voor Pitou, den hond van madam Van Kleiteghem, die wegens een ziekte geen haar meer heeft (dien hond, niet madam van Kleiteghem) vanwege dat het gesprek erop gekomen was dat haar hond altijd ontstoken oren heeft omdat er geen haar over groeit.

 

MEDE ZAL IK OOK NIET VERSAGEN

OM ACHTER U STEMME TE ZAGEN

waarvoor mijn dank van Mariette

 

00:04 Gepost door Mariette Courgette | Permalink | Commentaren (11) |  Facebook |

04-06-06

Van het accident van ons Cindy

Cindy ligt in haar bedde met de persiennen naar beneden mede dat zij door de dokter donkerte werde voorgeschreven. 't Schaap heeft een hersenschuddinge vanwege een verkeerdelijke beweginge aan de pale. Ze is er afgestuikt en rechte met haar tetter tegen dek. Menere Broshkovidan heeft haar zelve naar huis gevoerd achter het accident want de mogelijkheden voor zelve te rijden achter de gebeurtenisse ware nihil. Ze zage alles dubbel en indelijks veel zeer.

Er dient dus stilt in acht te worden gehouden in het huis want het is niet alleen de klaarte die een verergeringe in de toestand tewege kan brengen maar tevens leven in huis. Ik hebg vandenuchtend zelfs niet durven luisteren naar den opera belcanto op Klara vanwege dat het misschiens zoude storen voor Cindy. Ik heb dan maar de gazette zitten lezen als dat het was het Brughs Handelsblad en alsan eerst de overlijdingen die ik bekijke. Alwere een heleboel mensen in mijn leeftijd zijn met hun haar vandeweke. Fiene Claeys stonde er ook in omdat ze hadde gewonnen met de prijskamp van het CMBV aldat ze het juiste woord hadde gevonden van de rebus waar Fons niet aan mee wilde doen waarom het veels te gemakkelijk ware en dat hij ook zeide dat er geen uitdaginge in zate. Fiene staat vreende lelijk op de foto in de gazette want ze hebben haar gepakt van langs de kant van haar steenpuiste in haar wezen. Ze kan zij daar vaneigenst niet aan doen van die puiste maar in plekke dat ze haar tongs van den andere kant pakken. Het moet al veels te zere gaan tegenwoordig in de gazetten.

Fons is vandage naar de landbouwschole van Oedelem voor een keer te gaan kijken achter een nieuwe sierstruike voor in onzen hof. De vorige sierstruike hadde het gehad mede daar Fons er een keer te kloefe is ingevallen vanwege een onoplettendheid als hij van het trapleerke terte. Het evenwicht verloren en geen gevoel van richtinge meer binst zijn val. Gelukkig zonder lichamelijke kwetsuren en juiste een brokke zijn elleboge die zeer dede van geschaafd te zijn langs de muur. Maar de struike was kapot. De takken hangden brokke vaneen en overalsten gebroken en de blommen tevens gabimeerd. De aanschaf van een nieuwe struike ware dus onoverkomelijk.

De Lada deed gelijk ook rare toen dat Fons hem wilde starten. Eerst een pruttelinge en tongs gelijk een luiden buis en tongs veel rook uit de chargebuize mede dat ik bijkans peinsde aan een ontploffinge. Fons zegt dat het verzekers ligt aan de goedkopere nafte die hij tankt aan de rampe naar Oostkamp alwaar het verzekers 20 cent scheelt op een liter. Maar er is blijkbaar bedrog in het spel en de kortinge gaat duidelijk ten nadele van de kwaliteit. Onze Lada heeft nu 280.000 km en het zou mij nietend verwonderen dat we een keer prijs gaan

hebben en dat we voor eentwat anders gaan mogen kijken. Ik houde mijn herte vast want er zijn weinig financiële mouvementen mogelijk laat staan voor een andere auto. Best dat we nog onze velo's hebben. En azzo heeft een mens altijd mizerie waar ge ook niet te lange moogt aan peinzen of ge zoudt nog toppezot kunnen geraken alsmede in een instellinge, zegt Fons. Dat ze moesten Fons in een instellinge steken hij breekt het kot af.

Verders wens ik iedereen nog een goeien dag en verblijve ik in de hoop dat iedereen op mijn boek stemt op de blog40 alwaar ik alweder enige plaatsen ben gestegen dankzij mijn vele fans van heinden en verre.

14:42 Gepost door Mariette Courgette | Permalink | Commentaren (11) |  Facebook |