25-05-06

Zaligen Hoogdag

Ik wens hier eerstens iedereen een zaligen kerkelijken hoogdag te wensen aslook te herinneren aan het wonder der ter hemelvaardinge van ons Here. Wat houdt dat tegenwoordig nog in van een keer op te stijgen, zeide Fons omdat hij geen goesting hadde om ter kerke te gaan vanwege dat hij liever pinten zit te drinken in De Vespa. Maar ik zeide ik ook, Fons zeide ik, die nu naar geen kerke gaat komt noois in den hemel. En Fons mag dan al een brede muile hebben, au fond is dat gelijk een kind als 't op d'helle aankomt. Hij heeft nog noois tegen geen warmte gekund (alsan onder diene paraplu op dat strand) en heeft daardore een indelijkse benauwdheid voor d'helle.

Wij dus t'hope naar de messe van ten tienen vandemorgen alwaar het alweder gelijk een modeshow was mede dat madam Verplancke in 't nieuw stonde vanwege een pelsen frak van bij De Vuyst van verzekers meer dan 4000 euro dat ge het mochte weten. En wegge were dat ze wareerde op het kerkeplein met haar hoofd azzo helegans in de lucht gelijk dat ze wilde zeggen hebt gulder mij allemale gezien. Fons zeide dat het gelijk een ontsnapt everzwijn was daarmee doelende op madam Verplancke haar gebit waarvan de snijtanden een brokke gekruld over haar lippen groeien en dat ze ook een vreende platte neuze heeft. 't Is d'enige in 't CMBV die genen bril kan dragen omdat hij er alsang afsliert. Ik zeide ook, Fons zeide ik, ze mag dan al geweldig veel wind in haar broek hebben, zulks geeft ons niet het recht om haar uiterlijk aan een bekritiseringe te onderwerpen. Ze heeft zij ook haar eigen niet gemaakt, zeide ik nog.

Het was een schone vieringe die opgeluisterd werde door het kinderkoor van de parochie onder leidinge van Willy Kroos, een jonkheid van 42 die zo scheel kijkt als een zak marbels. Lincy  Kleppe, de dochter van Mieltje Kleppe vande gebuurtepolitie, moeste zich gewagen aan een solozang van het lied 'de Heer is waarlijk opgestaan' en het ware indelijks vals gezongen maar het is ook geen wonder want dat kind heeft vier keren de kroep gehad als ze kleine ware waardore dat ze met knobbels op haar stemme is blijven zitten. Maar goed, het zijn zaken waar dat kind nietend kan aan doen en het is ten slotte aan Willy Kroos voor dat te horen dat het dikkels op nietend trekt als ze de hoge noten probeert te halen en er te kloefe nevens zit.

Al bij al toch een schone vieringe met echter één verstoringe alswel tijdens de communie alwaar die trutte van Verplancke twee keren achter het lichaam van kristus gink mede voor twee keren te kunnen stoefen met haar nieuwe frak. Ik zat ik daar schone te blinken met mijn beige regenveste van de C&A. Achter de messe wierd er nog een betje geklapt op 't kerkeplein alwaar bij het uittreden der kerke Manse Vliere met haar broekrok (solden in de Carefour) tussen haar looprek geraakte dewelke nog een hele toer was voor die broek daar were van tussen te krijgen. Maar het is ook alsan 't zelfste met die simpele duive, in plekke van langs 't hellend vlak voor de gehandicapten de kerketrap af te dalen pakt ze algelijk alle keren den trap.

Binst dat Fons nu op café een paar Leffe's aan het drinken is ter nagedachtenis van de ter Hemel Vaardinge van ons Heer peinsde ik in mijn eigen, het is het moment voor de lezers van mijn boek een zaligen hoogtedag te laten geworden. Alsook voor meldinge te maken van de gebeurtenisse dat ik met een ingezonden meninge in de vorm van een poeëm de voorpagine heb gehaald van de boek van Dingske waarvoren mijn grootste dank alsmede ook omdat ik daardore een paar stemmen heb kunnen ronselen bij mensen die mij nog niet kenden maar die vandeneerste keer door hadden dat mijn boek een stemme verdiende want de mensen zijn ook niet van gisteren en wierden de kwaliteit van mijn boek van z'n eigens ook geware.

Ik steke het niet onder stoelen of banken, 't is mijn betrachtinge om meneer Urbain voorbij te steken in de lijste van de Blog40. Hij peinst verzekers dat hij het al is omdat hij mij toogde hoe dat ik mijn boek moeste starten maar verders is het wel ik die de inhoudelijke meningen erop zet en die de boek bestiert. Dus laat u maar een keer allemale goed gaan en gooi er een stemme voor Mariette tegenaan!

Ook groot nieuws is dat Cindy het zodanig goed doet aan de pale dat haar wedde gestegen is en ze nu aan een percent van 25% werkt bij de verdiensten aan de pale. Ze verdient nu bijna drie keren zovele als dat wij pensioen hebben en Fons zegt ook dat het misschien een keer het moment is dat ze ook een keer eentwadde kan afdragen. Het probleem is dat ze nogal op haar geld zit omdat ze aan 't sparen is voor van een B naar een D te gaan (cupmate) als dat ze ook zegt dat de verdienste aan de palen dikkels evenredig verhoogt met de cupmate. Ik peinze ik dikkels, maar is dat toch een eigenaardig werk aan de pale, peinze ik dan. Nu, we gaan wel zien waar dat we uitkomen. God schept immers den dag en Mariette de soepe. En vanavond is't erwetesoepe met brokskes spek.

Ik wil ook mijn lezeressen en lezers van de boek bedanken omdat zij ondanks mijn afwezigheid van enige dagen (vanwege dat ik gelijk geen 100% ware) toch fan zijn gebleven van de boek van Mariette.  

13:58 Gepost door Mariette Courgette | Permalink | Commentaren (6) |  Facebook |

Commentaren

Hoogdag. Wij zijn niet naar de kerk geweest omdat de kerk hier in onzen hof staat. En die staat azo al hoog genoeg, we moeten al naar boven kijken om het uur te kunnen zien.

Maar er was niks te doen in die kerk, peizek, want hier is al gene pastoor niet meer ook niet. In de pasterie wonen de schoonouders van nen BV, maar die komt ook de mis niet doen.

;-)

Gepost door: ms | 25-05-06

:-) Met veel genoegen uw verslagske gelezen van die omhooggevallen zwijnen, van de c-cupkes en de Fons die't nie kan laten , en de broek tussen de wielen van da karreke,
en speciaal veu ulle ne foto op men blog van mijn eerste comunnie, en da ter me de fons wéér gee kot te houden zal zen:-))

Gepost door: kathy | 25-05-06

-- alé, als ge show wilt zien moet ge naar de kerke gaan. Das nog goedkoop ook, genen entrée te betalen...
groetjes

Gepost door: dingske | 25-05-06

*** was hier weer voor mijn dagelijkse stemming se
groetjes

Gepost door: Borriquito | 26-05-06

hoogdag ik zou graag eens naar de hemel varen en terug

Gepost door: demopperpot | 26-05-06

Een woordjen uitleg van de ter hemel varinge Alsook dat de terugkeringe na de terhemelvaardinge bemoelijkt worde door de opstijginge van den luchtdruk als dat den gekenden weersvoorspeller Armand Pien ook eens zeide bij wijze van kluchtje achter zijn meninge van het were als dat hij dus zeide, wie ten hemel is gevaren zal den Heer onder koelinge bewaren, zeide hij. Noch Fons noch ikzelve hebben de pointe van dezen mop ooit begrepen binst dat Cindy die in dien tijd nog maar vier jaar ware zate te lachen gelijk een paptaarte. Mede lachte zij zoals achteraf gebleken met de plastrong van den weersvoorspeller daar deze wiesterkapele rond de hals hangde.

Gepost door: Mariette Courgette | 27-05-06

De commentaren zijn gesloten.