13-05-06

Waar dat ik ware van tevoren en vanwaar dat ik kwame (tweede afleveringe)

Maar waar ware Mariette vijf jaar geleden.

Vijf jaar geleden was het ook een indelijkse triestige affaire in mijn leven en wel door de aanhoudinge van Fons met Wendy Kieckens die verzekers dertig jaar jonger ware dan Fons en dewelke wulpse triene hij had leren kennen binst de zonsverduisteringe in de ardennen twee jaar daarvoren alwaar ze naartoe gegaan waren met café Vespa. De aanhoudinge waarvan sprake duurde dientengevolge reeds twee jaar alvorens ik, Mariette er achter kwame dat Fons met een andere zate. Alleman van de parochie wistte het maar Mariette wistte het te late.

Fons probeerde zijn deelname nog te negeligeren maar ik zeide ook, Fons zeide ik, een vrouwe die een hele zonsverduistering met haar hand aan u fluite zit vertoont niet de neiginge voor een deftig klapke waarop Fons nog zeide dat die verduisteringe, dat dat ook niet zodanig lange had geduurd en dat zijn broek op het moment van de feiten gen openinge vertoonde. Maar helaas de aanhoudinge was een feitelijkheid waardoor dat ik Mariette besliste voor were naar mijn moeder te gaan. Ongelukkiglijk was er in 't rustoord alwaar mijn moeder verbleve geen plekke en moste ik onverrichterzake were keren naar onze woonst alwaar Fons zeide dat ik wel vreende rap were ware. Het was gelijk of dat hij met mij lachtige.

Er brak toen een tijd aan van veel stilte in de menage omdat Fons en Mariette dus een vreende echtelijke ruze doorstonden alsook dat Cindy een operatie gehad hadde aan haar lippe waardoor dat haar mond toegenaaid ware zodanig dat 't schaap niemendalle koste zeggen alsook geen verdediginge voor haar moeder koste bewerkstelligen.

Een jaar heeft dat geduurd als dat Fons iedere dinsdag en vrijdag naar zijn maitresse gink in plekke van naar de biljaar. Wendy Kieckens was 't ervoren gekend dat ze de venten rond haar vinger een draaïnge koste geven als tevens dat ze al 't geld afdeed van haar amants. Mede dankzij de financiele ondersteuninge van Fons is haar soutienmate in dien tijd van een C90 naar een E110 gegaan mede daar zij een borstvergrotinge afgetroggeld hadde van de gloeiende fooraap Fons. Dat spel heeft 160.000 oude belgische franks gekost dewelke Fons bekostigd hadde via de verkoop van 12 van zijn beste duiven waardore dat het kot op niemendalle meer trok achter zijn dramatische aanhoudinge.

En ineens moest ze hem niet meer hebben want zijn geld was op en 't ware van den eerste keer duidelijk dat ze hem allesins niet voor zijn figure hadde gekozen, den bremstigen kloefekapper! En tongs kwame hij vaneigens were en gelijk dat er nietend gebeurd ware zeide hij, Mariette, zeide hij, we gaan algelijk van 't kind nie geven en we gaan dat hier zere rap allemale vergeten. En wat dede Mariette, de volksvrouwe met het goe erte, ze legt dat were bij en ze ontvangde haren Fons als de verloren zeune uit 't evangelie en de drie schoonste kiekens wieren geslacht en 't was die noene kieken met kroketten en appelmoes.

En toch mag ik zeggen dat mijn geloof in het sacrament van de trouw dan in dien tijd gedurende die affaire algelijk een ferme snok hadde gehad. Ik heb Fons gelijk noois meer vertrouwd. Gelukkig heb ik mij daar mentaal goed van hersteld want anders ware ik verzekers achterlijk geworden van azzo ineens te kloefe bedrogen te zijn geworden door Fons. Het heeft aan een zijden draad hangende geweest. Ten naaste keer ga ik dan vertellen waar dat ik tien jaar geleden ware en dat dat aan de lak van Loppem ware alwaar wij toendertijd verbleven.

Alsook dat ik nu wil afscheid nemen via een bedankinge teneinde de mensen te bedanken die op mijn boek stemmen op de blog40 alwaar ge nog dagelijks kunt stemmen door op het kotje

hiernevenst te stemmen dat ge ziet aan de rechterkant.

 

23:30 Gepost door Mariette Courgette | Permalink | Commentaren (14) |  Facebook |

Commentaren

Van nevens de pot te pissen Ja, Marietje,
De vrouwe van uwen buurman, mijnhere Urbain (zijn vrouwe dus) heeft mij eens gezeid, "Mijnhere Johan," zeide ze, "de vinten zijn allemaal dezelfde: als ze een gat zien, ze moeten der in!" Ik moete wel zeggen dat ik niet meer juist wete in welk verband dat ze zij dat allemaal vertelde en dus weet ik ook niet meer of mijnhere Urbain in het verhaal voorkwam en van die dingen. En 't was eigenlijk ook eindelinks brutaal geformuleerd, maar ik verstond toch subiet wat dat ze bedoelde. Ikzelve heb mijn vrouwe nog nooit bedrogen, maar ik heb toch ook al tefrente keren ferm op mijn tanden moeten bijten. Als 't er azzo een proper madamtje diepe in je ogen kijkt en tot overmate van rampe ook nog eens over u bille wrijft, is het voor een mannemens soms vreende moeilijk om trouw te blijven aan vrouw, kind en christenplicht.
Maar dat Fons zijn duiven heeft verkocht om madam hare borstvergrotinge te sponsoren, dat is toch wel om uwen duim in uw gat te breken.
Ge moet gij wel over een vreende groot incasseringsvermogen beschikken, Mariette: uwe vent drinkt van 't vaderland weg en hij durft u dan nog bedriegen ook. Maar aan den anderen kant heeft tij toch ook een goe erte. Moest ik van u zijn, ik zou ook bij hem blijven. En ge weet wel wat dat ge hebt, maar ge weet noois wat dat ge krijgt.
Mariette, ik denk dat ge zo zoetjesaan al uwe hemel hebt verdiend. Langs het vagevuur moete gij niet meer passeren: de hemelpoorten zullen subiet voor u openzwaaien. Waarmee ik natuurlijk niet wil gezegd hebben dat ge hier te kloefe moet doodstuiken, hé, Mariette. Ge moogt gij gerust nog tientallen jaren in uwen boek schrijven!
Met vriendelijke groenten,
Uw toegenepen,
Drs. Johan Arend Happollati

Gepost door: Drs. Johan Arend Happollati | 14-05-06

Eigen schuld, dikke bult!
Mariette,

dat Fons indertijd een slippertje heeft gemaakt met Wendy is vervlogen tijd, ge moet dat hier niet zo in het lang en het breed uitsmeren op uw boek want ge weet gij wel dat Fons zo niet in mekaar zit en per slot van rekening heeft die duts alle redenen om eens te voelen wat het is om het te doen met een echte vrouw, na al uw pogingen indertijd om René Planchez te verleiden!
Gij zijt blijkbaar vergeten dat ge twee jaar als een kieken zonder kop achter René zijn gat hebt gelopen en dat de hele straat schande sprak van uw puberaal gedrag! Ook uw Fons ging gebukt onder dit lijden en het is pas dan dat hij begonnen is met drinken en hij is er blijkbaar nog niet over. Gelukkig beschikt René over een sterke persoonlijkheid en heeft hij U afgewezen, wat moet zo een knappe vent met zo een oude zage gelijk gij.
Verder moet ik U melden dat ik mij deze week niet zal bezig houden met uw kolder en achterklap gezien grote projekten in wording, maar te moeilijk om uit te leggen aan uw simpele geest.

Gepost door: Meester Wim | 14-05-06

*** een stralende moederdag gewenst aan Mariette
groetjes

Gepost door: Borriquito | 14-05-06

lieve hemel... kleine stokjes,grote gevolgen...als of er het deksel van de beerput is getrokken...pandora s doos ..!
begrijp nu heel goed,dat u in uw aarzeling ,ruim tijd heeft genomen om uw gedachten op rij te krijgen.hoe dat allemaal weer goed gepraat moet gaan worden is mij vooralsnog niet duidelijk.maar ik wens u hiermee veel sterkte toe.
toen wij het echt alleen nog maar over vuile was hadde, was t mij eigenlijk liever... dat meneer happolatie zich hier weer eens van zijn betere kant laat zien ,is dan wel weer fijn.dat dan weer wel..!

Gepost door: gewebkijk | 14-05-06

-)-) ondanks al uw misérie hoop ik toch dat ge ne schone moederdag gehad hebt.
groetjes

Gepost door: dingske | 14-05-06

Te goe erte Heeft onze Mariette. Ik had hem met zijn likken en klakken buitengesmeten, den vuilen bedriger.. Dat ie tons kon gaan schremen tussen de tetten van dat kwezel.

Gepost door: Little Witch | 15-05-06

Hallo Ik ben nog ééns komen bijlezen altijd leuk
maak er een fijne week van
Groetjes Ninne

Gepost door: Ninne | 15-05-06

De schuinmasjeerder ! Daarmee dat hij netten over de kiekes spant, zijn duiven zijn gaan vliegen !

Gepost door: ms | 15-05-06

gespuis Vrouwe Mariette, het is ook allemaal gespuis, dat mansvolk. Ik lees juist een boek waarin er wordt vreemdgegaan bij de vleet en ik ben er bijna zelf van overstuur.
Gelukkig is Fons weer bij u terug.
Ik ben benieuwd naar de lak van Loppem.

Gepost door: geachtemevrouwsmits | 15-05-06

huwelijkstrouw en buiten de pot pissen. Hewel Mariette, dat joen vent joen horens zet da kan 'k wel begriepen. Dat hedde gie ook met hem gedaan. En nu ziet ge kwiete en kun je alletwee met een schone lei herbeginnen. Of wa peinst ge om het ne keer over te doen, maar dan van beide kanten. Gie met een joenge vent en hem met een ferme mokke. Ge kunt dan ook ne keer veranderen van partner of ne keer 'n trioteje proberen. Misschien da joen collère dan over gaot en de goesting om vreemd te gaon joen ook te pakken kriegt. Allé scces ermee en vele plezier want als een oede scheure in brande staot probeert ze dan mor te bluschen. 't Vier slaot gemakkelijk over en de vlammen lopen zienderogen verder. Die z'n gat verbrand moe maor op de blaren zitten.
Gilbert

Gepost door: Gilbert | 16-05-06

blog40 marriette ik moet u iets bekennen...ik heb vandaag niet op uw boek gestemd..! tis eenmalig en het zal niet meer voorkomen naar ik hoop..!
mocht u nu willen weten waarom niet,dan verwijs ik u even door naar mn logje blog40,waar u alles duidelijk zal worden als altijd groet u...

Gepost door: gewebkijk | 19-05-06

de gastvrouwe zelve Alsook dat het u voor één keer vergeven is, meneer gewebkijk, want ik dede de bemerkinge tevens op u boek dat het hier een malheur der techniek betreft dewelke zijn parten speelde in het spel van de stemminge.

Gepost door: Mariette Courgette | 20-05-06

aha Mariette gelukkig zie ik da ge zelve iets op uwen boek geschreven hebt. Ge leeft dus nog. 'k Peisde al dat ge weer van uw trapleerke gevallen waart en tussen 4 planken onder de grond zat. Oef....

Gepost door: dingske | 22-05-06

Mariette jong ge zult ze nog eens moeten wakker schudden, want het gaat maar traag omhoog.

De stand hierneven hé !

Gepost door: ms | 23-05-06

De commentaren zijn gesloten.