08-05-06

Waar dat ik ware van tevoren en vanwaar dat ik kwame

Waar ware Mariette een jaar geleden.

Een pijnlijke kwestie want verlede jare lage ik in de klinieke voor mijn nieuwe heupe alsmede dat de oude heupe rats versleten ware vanwege op 't land te werken (het trekken van karoten en het steken van chicoreien). Het harde labeur zorgde voor een malheur en Mariette moeste een opneminge ondergaan in de St Lucas klinieke hier dichte bij de deure. Vanwege dat Fons dien dag naar een toernooi van de biljart was met de Lada moeste Mariette met haar velo naar de klinieke alwaar zij in het schuim en in het zweet arriveerde rond ten vijven in den achternoene. De inschrijvinge vertoonde weinig moeilijkheden en Mariette wierde gekazerneerd op de vijfde verdiepinge in kamer 542 tegader met twee andere geïnterneerden in de klinieke. Een boerinne van Oedelem luisterend naar de name Elverance Constance (onder een stier geraakt en de bille lelijk gearrangeerd in de vorm van een kwalijke breuke) alsmede ook Fiene Van Aalst (weduwe en noois willen zeggen van wiene) die daar lage vanwege een kwater (een vleselijke verdikkinge ofte een vleesboom gelijk dat ze zeggen) aan haar kele die bijkans voor haar neuze groeide blijkens een goedaardige zwellinge van de vleesboom binst warm were. Er was vele woelinge tijdens de nachtruste vanwege zenuwen (Mariette), niet kunnen kakken (Elverance) en bijkans geen asem vanwege de kwater tegen de neuze (Fiene). Edoch haalden we uiteindelijk gezamenlijk toch de ochtend. Te zessenhalf moeste ik een witte schorte aandoen, ik moeste een pille pakken (kalmerende werkinge) en ik werde naar de operatiezale gevoerd alwaar mij een algehele verdovinge wachtte en ook een chirurgijn die dronke ware want achter de operatie werde de mislukkinge duidelijk als dat die poepgaai de heupe omgekeerd hadde gestoken met als gevolg dat ik noch weg noch were konde en dat ik nog een keer onder het mes moeste. Elverance en Fiene hebben mij dan stijf goed opgevangen gelijk echte vrouwen onder malkaar want van Fons was er nog alsan geen sprake.

Een weke later mochte ik de klinieke verlaten en ik belde naar Fons die moortelzat de telefong oppakte en zeide, Mariette zeide hij, ge zoudt beter allene naar huis komen want ik ben zat en binst is u velo dan ook were thuis. Kijk, ik krijge nog tranen in mijn ogen als ik aan dat moment peinze want 't is algelijk de take van een vent van zijn vrouwe te steunen maar aan Fons, ik hebbe daar noois geen steun van. Vanwege alteratie zal ik dan morgen vertellen waar ik vijf jaar geleden ware want dat was ook een triestige affaire met die aanhoudinge van Fons en al de mizerie die ik daarmede beleefd hebbe.

Gelieve niet vergeten van op mij te stemmen op de blog40 want 't is soms maar dat meer dat mij rechte houde in het leven.  

 

22:28 Gepost door Mariette Courgette | Permalink | Commentaren (14) |  Facebook |

Commentaren

Mariette en haar operatie
Het is maar om te zeggen dat wij de periode waarbij Mariette in St. Lucas lag nog levendig herinneren. Voor de eerste keer was het kalm in de straat en hebben wij Fons nog nooit zo welgezind gezien. We hebben zelfs afgesproken met Fons om bij de volgende operatie van Mariette een straatbarbecue te geven met bier à volonté.

Gepost door: Meester Wim | 09-05-06

Innige deelneming Hewel bij het lezen van zo'n vertellinge over de kwellinge van Mariette Courgette kreeg ik aanstonds de tranen in mijn ogen..van medeleven, maar ook van coleire.

Hoe is het mogelijk dat een vent zo een lapzwans is en nog geeneens naar zijn vers geopereerde vrouw omkijkt, een schande zeg ik!

Dat zo'n ohooggevallen gefrustreerd schoolmeesterke daar dan nog wat moet zout in de wonde zitten strooien is al even verwerpelijk. Hoe durft ge, gij onmens? Ik zou dat wim-geval zelf met de blote billen op de BBQ zetten tot hij het uitschreemt van de zeer.
En dan nog zal hij zoveelz ere niet afzien als ons Mariette met haar heupe en haar hart dat traant door dien onverschillige vent van ahar.

Gepost door: Little Witch | 09-05-06

WRAAK ! Meester Wim,
Ik wiste niet dat ge zo’n slecht karakter hadde. Gij godsgloeienden wreedaard. Dat ge Mariette azzo in de grond kunt stampen als ze al in de miserie zit ingevolge de overpeinzingen van haren emotionelen histoire van de plastieken heupe indertijd. Mariette verdient da pertang niet. En nu weet ik ook waarom mijn dochter Albertine toendertijd dat ze nog bij u in de klas zat altijd zeide dat ge nieën deugde. Van kolère heb ik weer ne keer mijnen bijbel uit de kast gehaald en opengeslagen. En als bij mirakel kwame ik terecht bij Deuteronomium, hoofdstuk 32, vers 35:
‘Mij is de wrake en de vergeldinge (ge gaat er van hebben!). Te bestemder tijd zal hun voet wankelen (ge gaat grote malheuren tegenkomen), want de dag van hun ongeluk is nabij en de gebeurtenissen die hun wachten, haasten zich werkelijk (en ’t gaat niet te lang nie meer duren)'.
Onzen jarenlangen vriendschap moogt ge nu wel definitief op uwen buik schrijven. Ik heb mijn best gedaan om het een beetje schone te formuleren omwille van den boek van Mariette, maar ik kan niet nalaten u nog ne keer goed uw vet te geven, gij stomp, rot, godsgruwelijk verdorven stuk crapuul dat ge zijt. Vermaledijde *****zak! En ge moet niet te biechte gaan. ’t Is al geen avance, da ’t al geen avance is, is ’t al geen avance.
Marietjen, overigens nog nen goeien dag toegewenst en vele chance met den Blog 40.

Gepost door: Drs. Johan Arend Happollati | 09-05-06

Geschokt van alteratie en alwere de bloedinge stijgende Alsook dat ik aan menere Moenaert ga vragen voor een verbiedinge voor barbekjoes in te stellen moeste ik nog een keer naar de klinieke moeten en dat het algelijk geen doen is voor azzo venijnig te doen tegen Mariette gelijk dat het schoolmeesterke nu ook alwere bewijst via zijn meninge.

Ik wil dan ook madam de kleine hekse danken teneinde mij toe te treden in compassie en medelevinge vanwege de dingen die ik allemale moeste verdragen mede een jaar were alsook nu met deze pijnlijke meninge op mijn boek verschenen ter datum van de negende mei rond ten tienen vandenochtend.

Gepost door: Mariette Courgette | 09-05-06

Vanwege te late gezien ook nog een keer Alsmede sterk gesteund van de meninge van meneer Hippoliet die het algelijk goed kan zeggen en hiermede ook zijn meninge liete geworden over 't schoolmeesterke die nog weinig krediet zal hebben in de strate vanoevoors. Dienaangaande een bedankinge voor meneer Hippoliet wiens warme hartelijkheid mij een helden werkinge doet geworden alsmede een gloed rond mijn sinusssen.

Gepost door: Mariette Courgette | 09-05-06

gaatjes... praatjes vullen echter geen gaatjes...
het zou een stuk aardiger zijn,als meneer hippolata...
dan zelf ook dagelijks op uwen boek zou komen stemmen...

Gepost door: gewebkijk | 09-05-06

de voortdurende aarzelinge Beste Mijnheer Gewebkijk,
Ik stem sinds jaar en dag op de blog van Mijnheer Urbainalpain. Dat is de buurman van onze lieve Mariette. Ik moet toegeven dat ik soms 's nachts de slaap niet kan vatten omwille van gedachten van 'Voor wie moet ik nu eigenlijk stemmen?'. Maar aan den andere kant... ge kunt noois voor elkendeen goed doen... 't Is juuste, hé?
Een groet
Vanwege uw eigenste
Drs. Johan Arend Happollati

Gepost door: Drs. Johan Arend Happollati | 09-05-06

Duidelijkheid Waarde Mariette,
U weet als geen ander dat ik u ten zeerste waardeer. Toen ik u indertijd hielp om uw BLOG (wanneer zult ge nu eens leren om van dat verfoeilijke boek af te raken) in de steigers te zetten was dat onder bepaalde voorwaarden. Zo werd heel duidelijk afgesproken dat u in de blog40 mocht verschijnen doch dat u geen van mijn lezers zou benaderen om aldus via slinkse wijze stemmen van mijn publiek binnen te rijven. Gelieve zo fair te zijn om u derhalve aan de afspraken te houden!

Gepost door: Urbain Alpain | 09-05-06

Een afront alsmede van de boormaschine Maar meneer urbain algelijk, welk een afront late gij mij nu geworden via u meninge op mijn boek. 'k Doe 'k ik dat algelijk niet ekspress en de mensen stemmen voor mijn boek omdat ze mijn meningen apprecieren alsook dat ze fan zijn.
Excuseert tevens ook nog een keer maar Fons vraagt als ge die boormaschine nog ndoig hebt want 't is ook alweder een hele tijd geleen dat ge die kwame te ontlenen, zegt hij.

Gepost door: Mariette Courgette | 09-05-06

een jaar geleden Mevrouw Mariette, dat heeft u mooi verteld, ook al is het wat triestig. Ik heb dan ook maar meteen op uw boek gestemd in de top 40 en laat die gekke meneer Alpain voor wat hij is.

Gepost door: geachtemevrouwsmits | 10-05-06

arme Mariette ge hebt het niet echt getroffen met uwe Fons hé. En dat schoolmeesterke...'k ben blij dat het uwe gebuur is en niet de mijne, courage Mariette de wind zal wel keren.
prettige dag nog
groetjes

Gepost door: dingske | 10-05-06

Ewel santé,... Ewel santé wuk go je gie nog allemalle moeten meemaken met de Fons, kverschieten ik doarvan si. Azo aleine in die klinieke zoender u bezoekje van je vint. Ne zoet meugen oren wi van mien, tis u schande, best dat je gie u sterk vrouwmens ziet.
Allez Mariette u goejenavond en slapwel, mien stemme enk al were gezet.
Tataaa

Gepost door: Jeske | 10-05-06

Awel merci ! Geachte Heer Alpain,

Mag ik even uw aandacht vestigen op het feit dat dank zij Mariette U verschillende lezers gewonnen heeft. Door haar verschillende vermeldingen op haar boek hebben verschillende lezers de weg naar uw blog gevonden.

Met avondlijke groeten en Mariette komt kort hé ! Maar nu moet ik nog twee uur wachten alvorens te stemmen.

Gepost door: ms | 11-05-06

*** weer even bijgelezen :-)
goeie nacht Mariette en Fons
slaap lekker
en nu nog even gaan stemmen se

Gepost door: Borriquito | 11-05-06

De commentaren zijn gesloten.