30-04-06

Van Fons die tevele gezopen heeft alsmede de hipotesie van mariette haar reuke

Fons is al heel den dag spuigachtig en mottig en het is waarom dat hij were veel te vele trippels heeft achterover geklaaid in café Vespa. Azzo zegt hij, Mariette zegt hij, het is naar alle waarschijnlijkheid een plage die mij treft. Mijn ore een plage. Ik zeide het hem dan ook meteen alsmede dat ik zegde, Fons, zegde ik, u plage riekt naar trippel van westmalle en ik ben ik algelijk ook geen naiëve kalle! Bovendien, zeide ik nog, heb ik ook u thuiskomste vannacht gehoord alsmede dat het were zo zat waart dat ge met moeite nog de trappen koste doen, gij vermaledeiden bastebeiere, zeie ik zonder pardoneringe. Fons maaktige hem dul waardore een krampe in zijn mage alsmede een hele kwak galle op het tapijteken aan de achterdeure. Hij spuigde bijkans de leeuwerik uit de nestkasse aan onze vogelière.

In een aai en een draai wierde ik tevens miscontent waardore dat ik mijn veste heb aangedaan en een toerken ben gaan doen en binst een keer het kerkhof passeerde alwaar Mia vandergleuve al metselen bezig ware aan de onderhoudinge van den ouderlijke tombe alwaar een stake met de beeltenisse van den heiligen Franciscus was afgewaaid vanwege veels te veel wind of afgekraakt aldoor vandalisme waarover een mens nietend met zekerheid in beslissinge kan trekken als hij het niet juist weet. Maar de kinders van 't schoolmeesterke spelen nogal dikkels op 't kerkhof en ulder manieren zijn ook niet van dien aard voor over naar huis te schrijven, zeggen ook veel mensen van 't gebuurte.

Maar het begoste almedekeer vreende te regenen waardore dat ik mij  in de noodzakelijkheid bevonde om allene op café te gaan voor te schuilen voor die vlage. Ik naar binnen in De Welkom (santé m'n ore) alwaar rond de toog het een bezaaïnge was van stijf ruw mannevolk alsmede dat ik een verkrachtinge ben ontlopen vanwege dat ik Bremstige Eddy kende van in de curzus van de gsm. Ik bestelde mij daar een kaffie awel mercie santé die tasse zeg mensen! Azzo'n vuile tasse hadde ik nog nooit geweten en algelijk een euro en een half. Maar ik heb mij stille gehouden want ik doste daar gelijk niet van mijn oren maken met al dat raar volk aan den toog. Meer zelfs, ik zate daar gelijk versteven van angstigheid en ik peinsde, ik ga bellen naar Fons voor mij te komen halen. Ik gebruikte dus mijn gsm omdat ik in gevaar verkeerde van een onderwerpinge van een groepsverkrachtinge te worden. Een mens heeft dat nog tekort als ge al met een brokke van een slechte heupe besteld zijt!

Nog geen vijf minuten latere kwame Fons daar binnen gevlogen en in plekke om vandeneerste keer een bekommernisse te laten geworden aan het slachtoffer, met name Mariette Courgette, ging hij steke rechte deure naar de bar alwaar hij zonder ietend te verletten een tourné general gave alsmede door het mannevolk direct herkent wierde als zijnde Fons en dat ze zegden, azzo kennen we de Fons sè! Zijn plage was gelijk al overe, hadde ik den indruk!

Ik heb mijn kaffie uitgedronken (tegen mijn goesting, zijt dat maar zekere) en ik zijn allene naar huis gegaan want voor Fons was het juist gelijk alsof dat ik niet meer bestonde. Ik peinze 'k ik dikkels in mezelven, dat ik dan peinze, de liefde beste mensen, hoelange gaat dat eigentlijk mee in 't leven. En worde niet alles op den duur naar een soorte onoverkommelijken sleur verdreven. Mochte ik filosofe worden, ik zou verzekers nog vele meer lezers hebben op mijnen boek. Alsook omdat ik verre over alles een meninge in eigen persoonlijkheid heb en dat de mensen dat dikkels stijf appreciëren ook.

Ge moogt in alle geval niet vergeten van voor mij te stemmen zulle want ik worde geware dat elke stemme mij vreende deugd doet. Zie voor te stemmen het kotje hiernevenst aan de rechterkant als zijnde het kotje van de blog40. Verders wens ik iedereen nog een goeien zondag alsook een gezelligen vrijen dag morgen vanwege den dag van de arbeid! Leve Achiel Van Acker!

17:52 Gepost door Mariette Courgette | Permalink | Commentaren (11) |  Facebook |

28-04-06

Van het kieken in den hof zonder kop en de verschietinge van Mariette destengevolgend

De belevinge van een kieken zonder kop te zien passeren azzo ineens door u hage als ge in den hof boontjes aan 't kuisen zijt is vreende benauwelijk. Maar ook dat gebeurt in het leven van Mariette en wel dezen ochtend azzo rond ten elven op welk ure dat Mulleke van Doppers aan de slachtinge van zijn kiekens bezig ware en dat er almeddekeer enen de kop was afgekapt en ontsnapte van tussen zijn benen en azzo letterlijk gelijk een kieken zonder kop in onzen hof kwame gesprint. Fons zate juist op het WC zijn gevoeg te doen waardore ik mij stijf bedreigd voelde als alleenstaande vrouwe in mijnen hof.

Mulleke riepe nog naar mij van houd hem tegen, Mariette, maar ik koste ik mij algelijk als vrouwe van meer dan zeventig algelijk niet achter dfat kieken niet schieten achter de bekominge van d'eerste verschietinge. Ik zeide, Mulle, zeide ik, ge gaat moeten wachten totdat Fons zijn kakstje heeft gedaan en dat Mulle toen ook zeide dat dat kieken al in een andere parochie gink zijn tegen dat Fons gedaan hadde. Deze opmerkinge kwamen hem op een dul aangezichte te staan vanwege Mariette en dat dat kieken dat gelijk ook dore had want het sprinte almeddekeer te kloefe door mijn benen were door d'hage den hof van Mulleke van Doppers were in. Eind goed al goed en dat zo'n dingen ook niet alle dagen zouden moeten gebeuren want dat zo'n verschot een mens geen deugd doet.

Morgen zal ik dan eens verder ingaan met mijn meninge over 't schoolmeesterke die zich were begint te roeren op mijn boek. Als hij peinst van mij were in de bomen te jagen tegader met diene wietewaai van een Planchez, 't zal verdimme aan under gat zijn want ik moge mij niet meer opjagen van den doktoor vanwege de bloedstrominge en den nauwigheid van mijnen aorta dat ge kunt zien op de fotto's die werden gepakt (X'e stralinge) binst mijn bezoek aan de kinieke van een tijdeke geleden. Fons zeide nog, Mariette zeide hij, dat het niet ware van die vernauwinge maar ge hebt gij nog schone aders, zeide hij, binst dat hij de fotto's tegen de lucht van de achterdeure hielde. Ik kan de lezers van mijn boek verzekeren dat dat algelijk eentwadde is als ge met zo'n vent zijt opgescheept vanwege de sacramenten van het huwelijk.

Vanavond eten wij een stikstje uit d'hespe met boontjes en een gekokte patat. En gundere, wa staat er bij ulder op de kaarte? Dat maakt mij nu wel een keer curieus sè. Mede ondertussen pak ik van iedereen afscheid met een bedankinge voor op mij te stemmen en dat ik blijde benne dat ik nu alreeds meer dan 100 stemmen heb gekregen wat mij een soorte preusigheid maar tevens met een soorte weldoende voelinge achterlaat.

GROTEN DANK AAN ALLEN

VANWEGE MARIETTE

VOOR U STEMME

OP DE BOEK

ALSMEDE OOK

VAN FONS

17:39 Gepost door Mariette Courgette | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

27-04-06

Van mijn vele mizeries in het leven

Vele lezers met bekommeringen voor Mariette haar toestand gaan zich verzekers hebben afgevraagd waardat ik bleve met een nieuwe meninge op mijn boek en gelijk zouden zij hebben om hun ongerustheid te etaleren ware het niet dat ik hier were ben. Omdat ik gekweld wordt door vele mizeries in mijn leven als daar mede zijn het uithangen van mijn ondergoed alsook dat ik eergisteren uit den pruimelaar in onze hof ben gevallen met pijnlijke scheuten in mijn heupe dientengevolge.

Wat gebeurt! Ik ginge geleie maken van pruimen vandejare om ze tongs in de kelder te bewaren en ik wilde een vroege inspectie doen voor te weten hoeverre de pruimeboom reeds evolueerde en Fons gink het trapleerke vaste houden maar ik sta nog niet heel vanboven op die traplere en Fons heeft jukte aan zijn gat (met reden dat hij het speen heeft) en binst dat hij schart laat hij het leerke een wijle los maar 't was genoeg want hij wankelde (dat trapleerke) en Mariette lage er schielijk ten gronde. Met heel mijn santekraam tegen dek. En ge gaat het noois anders zien maar ik kwame vaneigens nere op mijn slechte heupe.

Ik heb stijf veel zeer gekend als ware het een soorte martelgank waar ik dore moeste maar ook hier deed de reflexspuite goed zijn werk alsmede dat het een brokke 't zeer verdoofde. Ik ben zodus in herstellinge maar hier en daar wel nog een scheute dat ik verbijte. Fons zegt ook dat een mens niet kan blijven trunten en dat de boek daar geen deugd van heeft, van azzo zonder meninge te blijven staan op tinternet. Hij heeft makkelijk klappen want zo'n neerstortinge van een traplere is heel wat anders dan 't speen.

Maar we moeten erdoor en 't zal vanzelf niet gaan en 't is daarmee dat ik were achter mijn computer op tinternet ben verzeild op mijnen boek die alreeds veel schone woorden herbergt (een woord wat verschuilen wilt zeggen en dat ik laze in een boek van Brigitte Raskin en opzochte in de woordenboek van Cindy).

Mensen mensen mensen toch. Er zal dringend veel meer op Mariette moeten gestemd worden want gelijk dat dat nu vooruit gaat is het al bij al geen vetten. Ik wil dus al de lezers van de boek van Mariette oproepen (alsmede familie en de vriendenkenisse) om te stemmen op de blog40 voor de boek van Mariette.

STEMT ALDUS VOOR MARIETTE

Zie het kotje hiernevens rechts eentwaarsten om op de blog40 te geraken. Het is vijve voor de twaalven!

10:56 Gepost door Mariette Courgette | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |

24-04-06

Alsook van de merkwaardigheden op den boek

Het is ook alsan hetzelfde maar als den enen begint mee te draaien begint den anderen tegen te pruttelen. Alwaar ik tevens een meninge wil over schrijven op mijn boek waarom dat het soms lastig is omdat een mens er kan van afzien ook dat het alle keren anders draait dan dat ge verwacht hadde aanvankelijk.

Wat gebeurd! Binst dat meester Wim almeddekeer achter mij staat is nu als plotseling ook menere Hippoliet van den Arend hem tegen mij beginnen keren alsmede dat hij op zijn tenen getorten is omdat ik hem een opmerkinge ten beste gave dat hij voor meneer Urbain stemt in de lijste van de beste boeken. En tongs ook vandeneerste keer begunnen dingen zeggen over mijnen afwas als ware mijn lepels niet goed afgewassen en dat wij uit een vuile lepel eten. Maar het is alsmede dus algelijk gebeurd dat meneer Hippoliet en meester Wim in een stadium van oorloge zijn gerocht vanwege de boek van Mariette.

Edoch alware nog een geluk dat vele mensen mij blijven steunen vanwege mijn zeer goed karakter en mijn verstandhouding met de gewone mens in de strate alsook daarbuiten als daar zijn Celientje Dehaene (die wel al een ende in mijn boek niet meer schreve waarvoren een vermaninge), Ninne, Jeske, MauwMauw, menere Boriekieto, madam van de zonne (die ik ook al een heel ende niet meer hoorde waarvoren tevens een reprimande), Little Witchke, dingske, menere gewebkijk, alsmede de duizenden andere bezoekers die praktisch alle dagen willen lezen op de boek van Mariette waarvan dat Fons ook een opmerkinge dede dat ik algelijk niet moet overdrijven ook. Maar wat weet hij daarvan, den gloeienden fooraap. Hij zou beter den bril omhoge doen als hij zijn water maakt want ons Cindy zat vandeweke were met haar billen in de natte maar 't is ook waarom dat ze altijd wacht tot de laatste moment van te gaan en dat het dan zere moet gaan alsmede dat ze tongs maar half kijkt waar ze haar zet.

Over Fons geklapt, hij heeft nu tevens ook het speen vanwege te lange op de WC te zitten alswaardoor dat hij alsan het bladje van de duivenbond leest binst dat hij zijn mest maakt. Hij moet hem nu iederen avond zijn gat inwrijven met Inotiol en heel de lakens zijn tongs bekliesterd van die zalve en Mariette zal wel wassen. Alsook dat Fons geen pijamabroek verdraagt voor te slapen waarvan dat ik 's winters soms ook zegge dat hij er nog een keer een vallinge van zal overhouden wat ook soms al gebeurde.

Vanachternoene is 't grote feeste van de missienaaikring waarom dat Soeur Adeline Mombento een keer afkomt naar de parochie waarom dat ze zij aan de hoofdinge staat van een project in Somalië alwaar ook wij ieder jaar een soorte sponseringe laten geworden. Ook zwarte mensen zijn welgekomen van Mariette maar 't is algelijk t' hopen dat we haar verstaan want ze klapt naar 't schijnt jüste maar Somalees mede waardoor wij een tolk hebben aangesteld in de personage van Wiliam van de viswinkele die getrouwd is met ene van daar en aldus een zwarte vrouwe bekwame. Het waren toeren als ze indertijd trouwden want die familie van haar kant deed vreende luide in de messe met keelklanken van vreugde gelijk dat ze het noemden. Keelklanken mijn ore, zeide Fons tongs nog maar hij hadde hem daar niet van aan te trekken van de gewente van andere volken aanwezig vanwege de trouwmesse.

Vanachternoene, als 't were goed blijft, gaan we met de velo een keer langs de vaart gaan rijden alsmede dat Fons tongs een keer gaarne blijft staan kijken naar de vissers. En tongs in Beernem een bruine Leffe op de terrasse van café Kijk Uit alsok een tasse kaffie voor Mariette. Waarlijks een schoon begin van de weke alsmede voor iedereen een goeie weke gewenst van Fons en Mariette.

11:39 Gepost door Mariette Courgette | Permalink | Commentaren (9) |  Facebook |

23-04-06

Vanwege de gewichtige stijginge in de lijste

Aandacht aandacht aan elkeen die de boek van Mariette vandaag bezoekt, dit is de boek van de supertip van de lijste van de blog40 en u bent momenteel dus op een gewichtige boek vanwege de importente stijginge van Mariette. Alsook een vriendelijke bedankinge voor al de mensen die mij steunen alsmede een pek in het gat van meneer Hippoliet van de Arend die mij niet steunt omdat hij een brokke fan is van menere Urbain van hiernevens (tevens aanwezig in de lijste alsook veel wind in zijn broek als dat hij nog hogere staat als Mariette maar dit terzijde en er dus helegangs nevens.)

't Was weer een cirque van jewelste in de curzus van de gsm van het KAV door het toeval dat Emerance Defruydt een 09 nummer hadde gebeld en dan nog met de GSM van die zurkeltrutte die de curzus geeft en die azzo geaffecteerd klapt. Vaneigens dat Emerance dat niet ekspres hadde gedaan (God behoede haar voor zo'n zonde) maar dat mens wiste niet welke numero ze hadde ingetoetst vanwege dat ze haar leesbril niet meehadde. Fons zegde ook dat het een kostelijke keer gaat zijn voor de zurkeltrutte maar ik zeide ook, Fons, zeide ik, als ge een hemde van Moschino kunt dragen voor in de lesse voor te gaan dan is uwen financiële draagkracht niet geheel ontoereikend. Ik ware preus dat ik zo'n zinne eruit had gekregen en Fons bezage mij met een scheef oge en hij zeide, mariette zeide hij, tienk mien dat ge al helemale klapt gelijk dat mens ook.

Verders ook nog een kluchtige gebeurtenisse met Warten Santens die juist nevens mij zit in de lesse en dat ik hem moeste bellen van de zurkeltrutte. Ik belle Warten en hij pakt op en hij dede de stemme achter van de paus en zegde Pedankt voor die belle! Sè, ik piste bijkans in mijn broek van het lachen en dat we algelijk een keer mogen lachen ook zeide Warten tegen de zurkeltrutte die er gelijk niet van gediend ware van al die dommigheden, gelijk dat ze het zeide.

Tussen den Hongaar en Cindy is het gedaan. Het kwam tot een pijnlijke breuke. Cindy zeide, Arpad zeide zij, 't zijn niet zozere uw manieren maar 't is eerder uw reuke vanwaar deze breuke. Ondertussen hebben wij alreeds in he snotje dat dat werk aan zo'n pale goed verdient want Cindy gaat een Golf kopen dewelke zij vandeneerste keer in contanten zal betalen. Fons vielde bijkans achterovere als hij het hoorde want 't is een voiture van meer dan een half miljoen van vroeger en nu 19850 euro (fumé ruiten gratuit alsook sportvelgen en een servisch stuur) waarvan dat Fons ook zegde waarvoor hebde gij dat nodig en dat Cindy ook zeide dat het ferme gemakkelijk is als ge azzo aan dat stuur niet moet sleuren. Morgen mag ze hem gaan afhalen bij garage Raes in Oostkamp. Ik vrage mij af hoe dat dat hier zal gaan in de strate. Er is al zo weinig plekke voor te staan zonder dat Cindy nu ook nog eens een plekke zal moeten vinden. Maar dit zijn zorgen voor latere. Ik ga nu eerst mijn diepvries ontdooien en uitkuisen want 't is gelijk een stal sinds dat die kiekens van Hervé daarin gezeten hebben.

Alsook een zeer goede zondag gewenst aan alle lezers van mijn boek vanwege Fons en Mariette. Vergeet aub uw stemme niet uit te brengen op de boek van Mariette!

 

14:21 Gepost door Mariette Courgette | Permalink | Commentaren (6) |  Facebook |

20-04-06

Van het incident van de collectie onderbroeken van Mariette aan den draad

Hoog vereerde lezers van de boek van Mariette waarvan de foto's van Fons zijn zoals hijzelve gaarne met een specifieringe gemeld ziet, het is met een puit in mijn kele van alteratie dat ik kenisse name van al de stemmen die ik alreeds mochte krijgen van de fans van mijn boek alsmede dat ik daardoor vandage zelfs supertip of eentwadde in dien aard ware geworden. Nog 950 stemmen en den dezen op d'eerste plekke kan het schudden, gelijk dat ze dat hier zeggen.

Vandage woeide ook weer enige duisternisse qua wanklanken door de strate vanwege een ongepaste onenigheid met Celine Dewolf inzake het uithangen van mijn gewassen onderbroeken ter droginge aan den draad waarvan Celine zegde dat zij heel haar zonne wegpakten. Ten vieren stond Mieltje Kleppe van de gebuurtepolitie aan mijn deure met de meldinge van overlast van mijn lingerie aan de wasdraad. Mieltje sprake van een zonsverduisteringe in den hof van Celine vanwege dat mijn onderbroeken haar het zonnelicht ontnamen. Die gloeiende kalle ligt pertangs zelve heel den dag onder een paraplu die toch ook schouwe geeft, zeide Fons nog maar Miel was niet te vermurmen en ik moeste mijn onderbroeken alsmede mijn haine binnenhalen.

Terwijl ik aan de wil van de wet voldede trade Cindy op het koerke en ze zeide, de franke bette, ma, zeide ze, zijt ge de camping op bevel aan het ontruimen doelende op het feit dat ze altijd zegt dat mijn onderbroeken van de 3suisse gelijk tenten zijn van model. Mochte ik hare strings uithangen dan zoude er inderdaad geen schouwe van komen maar ik benne'k ik algelijk geen 4x4 niemeer! En madam had nog niet heel gedaan met haar moeder te kleineren of ze lage zij alweder met heel haar santaboetiek ontbloot in de zonne. Het dakvenster van Leongstje klepperde alweder van langs alle kanten.

Morgen is het de tweede lesse van de gsm van de KAV alwaar wij bestuderen in groep op dewelke wijze wij met de GSM moeten telefoneren in groep naar malkaar. Er is goed nieuws en slecht nieuws van de curzus. Het goede nieuws is dat Fons zeide dat hij een keer gink meegaan maar het slechte nieuws is dat hij nog alsan niet were is van café De Vespa alwaar hij tegare met Planchez gink gaan oefenen voor de biljaar maar ik peinze dat ze aan de toog zijn blijven plakken. Hij zal dan morgen were zeer aan zijn haar hebben en niet mee willen naar de curzus vanwege zijn toogplage! Het is algelijk wat te zeggen met dat mannenvolk.

 

23:00 Gepost door Mariette Courgette | Permalink | Commentaren (8) |  Facebook |

19-04-06

Avonturen in den lochting

Voilà sè, onzen lochting en 't koerke staan gereed voor de zomere. We zijn naar de gamma geweest voor potgrond alsook een assortiment bloemen in alle soorten kleuren (in de aanbiedinge van een pakket al t'hope) dat Cindy ook zegt dat ze liever meer dezelfde soorten kleuren zoude hebben en dat het nu gelijk een cirque is maar wat weet ze zij van kleuren op haren leeftijd.

Fons heeft de tuinmeubels afgespoten met de Karchermachine onder groten druk alsmede dat hij den hond mee hadde (geen moedwilligheid maar een te grote curieusiteit van den hond waardoor dat hij ineens in de strale liepe) die er een halven dag van gemankt heeft vanwege den druk op zijn poot waarachter dat hij hem de reste van den avond in de zetel heeft gelegd voor te bekomen van 't verschot dat hij opgedaan hadde.

Wij hebben juist een eure van de zonne geprofiteerd op de terrasse die indelijks schone geworden is maar wel onder de paraplu want Fons is teer van verbranden azzo in d'eerste zonne en hij heeft nog gaarne schouwe. Alsmede daarachter tongs voor den eerste keer de meterstand van de gaze en den elentriek dore gegeven via de computer en preus da'k ware dat het gelukt ware. Fons betrouwde het gelijk niet want hij heeft ook nog een keer naar 't nummer gebeld maar 'twas onder zijn neuze want het verantwoordelijk apparaat gaf een meldinge dat de standen al waren verwerkt via de computer van Mariette Courgette vanop de boek van de tellingen van de meters.

Leongstje van Fiene Vermoere ware were door zijn dakvenster aan 't loeren vanwege de gewente van Cindy om in haar blote koplampen en de zonne te zitten en hij lage er haast dore vanwege dat Fons almedddekeer luide roepte wat datter zijn attentie trekte. Hij wierde zo rood als een pioene, heel Leongstje. Maar morgen daarover meer want 't is nu voetbal en Fons heeft niet gaarne dat mijn computer staat te ronken als 't voetbal is.

Ik zou zeggen, morgen meer en vergeet niet van op mij te stemmen want 't zal nodig zijn. Ik ben verdimme nog nieveransten in de lijste!

22:47 Gepost door Mariette Courgette | Permalink | Commentaren (10) |  Facebook |

17-04-06

Dat ik stonde te schudden en te beven

Ik stonde vandenochtend te schudden en te beven binst dat ik mijn tasse kaffie zat te drinken en wel vanwege een vulgaristisch incident in de strate mede in de hand gewerkt door dienen wieten waai Planchez onder applaus van Magda van Voncke Scheppers en 't schoolmeesterke (aanstekinge op de boek) dat hij met een brokke van een eigen spandoek aan zijn deure mijn deelname alsmede mijn populariteit op de blog40 trachte te beletten.

Wat zage ik binst da'k naar buiten keek binst dat ik mijn bloemen water aan 't geven was: alsook een spandoek waarop stonde:

VOELT GE VANWEGE DIE KALLE HAAR SPLETTE

IN PLEKKE VAN GEZONDE VETTE

EEN WALGINGE ROND UW PIET

STEM DAN NIET

Jamaar, en zo'n dingen in een strate waardat de mensen katholisistisch zijn en iedere weke naar de messe gaan en dan nog op een paasmaandag. 't Is gelijk juist gelijk dat ze zij mij aan alle kanten willen kwetsen, ik Mariette, die mijn hele leven alreeds met de missiekring de werkinge steune van Pater Francois (Oeganda) en zuster Clementine (Negeria) en dan zo'n dingen nog moeten meemaken vanwege een populariteit waardat de mensen niet tegen kunnen alsook zjaloes van zijn. Awel ik zeg u, ik Mariette ben er were het erte van in en ook mijn bloedinge were bijkans fataal alsook drie indelijkse verwondingen in mijn nekke waardat Fons van zegt dat het zwarte punten zijn vanwege dat ik mij te weinig wasse in mijn nekke allachter. De godverse fooraap!

Aan Fons, ik heb ik daar niets van steun aan want hij stond er verdimme mee te lachen met dien doek van Planchez alsmede dat hij zeide allé Mariette, zeide hij, da's toch goed gevonden en dat hij ook zei dat negatieve reclame ook reclame ware gelijk dat hij daar eentwat over weet met zijn diplom van 't lagere.

Maar ook en ondertussen een massa volk die mij steune onder leidinge van mauwmauw die haar beste doet om te zeggen aan de mensen dat ze mede ook eens op mij moeten stemmen. Ik wille hier dan ook een oproepinge doen aan al de mensen die mij genegen zijn dat ze algelijk op mij moeten stemmen en dat ze zekers niet moeten luisteren naar Planchez en 't shoolmeesterke en consoorten want ze zijn erger dan duivels die vuur spuugen van venijnigheid alsook godslasteringen begaan voor mij eronder te krijgen.

Ondertussen tevens niet gelachen voor ons Cindy die het speen heeft vanwege tevele gepakt langs vanachter door dien Hongaar gelijk dat Fons het zeide en waar ze begoste te schremen en dat ze zij ook ziede dat dienen Hongaar altijd zeide, een gat is een gat, zeide hij. Ze is zij daar algelijk wel mee met zo'n wietewaai!

Alsook dat we morgen naar de gamma gaan voor planten te kopen voor in den hof en op 't koerke en dat we verzekers ook een keer gaan kijken voor nieuwe tuinmeubels vanwege de stijve grote reclames van 't moment dat Fons ook zeide.

Tevens een groet van Mariette aan alle mensen die mij genegen zijn en ook sterkte voor de mensen die het ook al eens wat moeilijker hebben en dat ik met mijn erte en in gebed ook dikkels bij hen ben die het leven soms ook eens gevoelen gelijk een donker gat waar dat er geen uitweg is. Ik zoude zeggen, volg Mariette want ze is ervaren alsmede stem op mij. Waarvoren een bestendige bedankinge.

12:42 Gepost door Mariette Courgette | Permalink | Commentaren (8) |  Facebook |

16-04-06

Dat ik bijkans van mijn bedde rolde en dat het ook altijd 't zelfste is

Dat is algelijk ook eentwadde te zeggen maar mijn boek is in de prijzen gevallen in de tips van de blog40 en dan te bepeinzen dat ik nu vanwege een lichamelijke inzinkinge geen meningen kan zetten. Fons zeide het ook, Mariette zeide hij, voor een keer dat we keure hebben dat ge in een lijste staat en dat ge dan juist op zo'n moment bijkans niet meer in staat zijt voor u meninge te zetten.

Ik kanne 'k ik niet anders dan mijn lezers vragen om op mij te stemmen vanwege dat ik bij de tips sta en dat ge daar dan in mijn een bolleke moet klikken en mijn boek azzo moet steunen bij de gedachte aan een stemme voor Mariette.

Fons heeft ondertussen al een spandoek gefabrikeerd met in grote letters

ZIJT GE LIEFHEBBBER

VAN DE SPLETTE

STEM DAN OP MARIETTE

Dat spel hangt hier nu aan onzen gevel en de mensen van de strate peinzen nu dat ik opkom voor de verkiezingen vanwege een gebrek aan voldoende vrouwen op de lijste van menere Moenaert. 't Is van eigens waarom dat 't merendeel van de strate geen besef heeft van mijn populariteit van de boek want de mensen kennen dat hier azzo niet, tinternet.

En bij d'andere vaneigens een brokke zjaloezie gelijk van Magda van Voncke Scheppers dat ze zegt dat dienen spandoek te los hangt waardoor dat 't uiteinden in de kinders under aanzichte zouden kunnen waaien. En dat heeft zelfs geen kinders vanwege tevele lawaai en vuiligheid op de tapis plein. Azzo gaat dat, 't zijn de vetste ganzen die 't luidste kwaken. Maar als ze zij peinst van stokken in mijn wielen te steken, 't zal aan haar neuze zijn.

Fons heeft het allemaal aan een berekeninge bloot gesteld en hij zegt dat ik 700 stemmen zou moeten hebben voor met stip op de nummer 1 te staan.

't is een kwestie van derin te geloven, zeide Fons, en eindelijk uit u bedde te komen voor meningen te schrijven. Soms heeft Fons een brokke weg van een mentel kootsj want hij pept me vreende op met zijn spandoek en zijn berekeningen.

Ik zou zeggen stemt op Mariette als ge mijn boek niet beter moeste kennen want een beteren boek gaat ge niet vinden op tinternet. Een bedankinge vanwege Mariette voor de mensen die al een keer stemden op Mariette alsook nog een herkansinge voor zijlder die nog nooit op mij stemden vanwege Fons en Mariette. 

21:13 Gepost door Mariette Courgette | Permalink | Commentaren (11) |  Facebook |

11-04-06

Er een brokke were deure

Ik ben er gelijk een brokke deure. 't Is hier 't één en 't ander geweest want ik ware zo ziek gelijk een hond. 't Heeft geen haar gescheeld of we mochten een andere matrasse kopen vanwege helemale doortrokken van 't zweet. Bij momenten lage 'k ik te klutteren en te beven met bijkans 40,4 kurs en dat Fons ook zeide dat ik doolde in mijn slape en hele resonnementen afgink van dat ik meer dan 200.000 bezoekers op mijn boek hadde. Het waren imaginaties van de kurs en het einde leek wel bijkans aangebroken.

Vandenuchtend rond ten zessen heeft Fons de thermometer nog een keer in mijn poepe gelanceerd en ik wiste vandeneerste keer hoe late dat het was wegens een dalinge van de kurs van 40 naar 37,5.

Den doktoor zeide dat ik eentwaarsten in Vrankrijk een griep g'attrappeerd moeste hebben maar ik peinze daar azzo 't mijne van. Manse Stampaert was ook mee op die reize op den ottobus en ze zat heel den tijd te bassen gelijk een hond en dus verzekers besmettelijk en ze zat dan nog een plekke achter mij waardoor dat ik dat heel den tijd in mijn nekke voelde waaien.

Het was een hele verzorgde reize en er was nietend van te zeggen alsook de verkoop van de lakens die schone waren en voor geen geld bijkans. Ik heb er vandeneerste keer drie paar gekocht want ik zeide ook tegen Fons, Fons zeide ik, waar gaan wij dat nog vinden aan zo'n prijs. Maar Fons was meer geïnteresseerd in zijnen trappist en in Constance Vrielinck dan in mijn lakens, daar in die zale in Poperinge.

Tongs achter de verkoop naar Saint Omer waardat we met kleine bootjes per zes man rondgevaren hebben tussen de groenselhovingen van de mensen van algunter. 't Was nog ambetant dat onze gids juiste maar in 't Frans klapte waardoor dat er geen mens eentwat verstond van wat hij zeide. Maar het uitzicht was stijf schone alsook de ruste. Ignace Stockmans moeste hem van eigens ook weer een keer interessant maken en op een bepaald moment hangt hij zezelven zodanig verre uit dien boot voor te kijken als 't spinazie of zurkel was die daar stonde dat hij almeddekeer te kloefe in 't water viel. Veel miserie voor hem weer aan boord te trekken alsmede een oponthoud dat het geen naam hadde. We waren een half uur later binnen dan d'andere alwaar Fons trappisten zat te drinken op de terasse omdat hij benauwd is van water en hij niet was ingescheept gelijk al de reste.

Tongs daarachter de scheepslifte van Fontinettes gaan bekijken die volgens 't gedacht van diene gids (in 't nederlands en enen die het juist gelijk al wiste) een niveleringsverschil van dertien meter tussen de AA en het kanaal van Neuflossé overbrugde en dat dat belangrijk was voor de streke daar. Gelijk dat ons dat vele aangink voor dat te weten waardore weinig aandacht.

Tongs eindelijk naar La palma in Gits alwaar een verzorgde koude pla met frieten opgediend werde in een feestelijk kader van laaifmuziek. Drank zelve te betalen maar algelijk al 't mannenvolk zo zat als een kanon. Er zijn er viere die moeten spuigen hebben op den ottobus in 't were keren maar Fons zegde ook dat de salami van de koude pla verzekers misvallen was bij Louis Seys die het verdimme al onderspuigde alsmede de sjakosse van Arlette Geussens en dat ze nog geen twee weken oud was en al vol van de plekken die er verzekers noois meer gaan uitgaan. En geen verzekeringe vanwege overmacht, zegde de chauffeur die ook zeide dat hij nog een keer zo'n bende zwijnen zoude vervoeren.

14:12 Gepost door Mariette Courgette | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |

09-04-06

Vanwege een verwikkelinge

Omtrent redens van verwikkelinge zal Mariette een eindeke niet kunnen in haar boek schrijven. Ik peinze dat het zekers nog een dag of drieë zal geduren eerdat ze were zal kunnen schrijven. 't Is waarom dat ze in haar bedde zit met een griep die ze g'attrapeerd heeft in Vrankrijk.

Maar ze komt zekers zo gauwe mogelijks were zulle. Fons zegde het ook, Mariette, dat hij zegde, dat is toch algelijk ook geen reclame van azzo dagen achter malkaar nietend te schrijven maar 'k zeide 'k ik ook, Fons zeide 'k ik, ik voele mij ellendig en moe en ik kanne'k ik azzo niet schrijven.

En azzo gaat dat nog een einde duren en gaat ge nog een brokke patience moeten hebben alvorens dat de nieuwe avonturen van Fons en Mariette alweder een aanvang gaan nemen.

12:58 Gepost door Mariette Courgette | Permalink | Commentaren (10) |  Facebook |

05-04-06

Dat het moet kunnen gedaan zijn ook dat Fons zegt.

Fons zegt, Mariette, zegt Fons, ge moet algelijk maken dat ge u boek nog in handen hebt want de mensen beginnen ervan te klappen dat het alsang zovele ruzie is op u boek. Maar ik zegge, Fons zegde ik, het is de positie van de vrouwe die door een deel van het mannevolk op de boek niet naar waarde met een inschattinge worde bedacht vanwaar dat de vrouwen under beginnen te roeren wat vreende normaal is in een tijd gelijk vandage. En in plekke van tongs ook een keer zijn meninge te zeggen snuit Fons tongs met veel geruchte zijn neuze en hij trapt het af. Ge weet gij daar nooit nietend van van zijn innerlijke gevoeligheden en al die dingen.

Als dat azzo voort gaat ga'k ik nog mijn boek moeten sluiten voor mensen die peinzen dat ze under een verstoringe van de ruste kunnen permiteren alsmede op de kappe van het vrouwvolk kunnen zitten lelijk doen enkel alsmede waarom dat ze ulder zelve nie goed in under vel voelen vanwege de bedenkinge dat ze aan een vorm van achtergesteldheid zouden lijden vanwege under geslachte.

Vandaar dat ik zegge dat het moet stoppen van azzo te peinzen en dat iedereen den anderen gerust moet laten want er zijn hier ook kinders die soms de boek van Mariette lezen en ook zij moeten kunnen genieten van Mariette zonder daarvoren van d'ene ruze naar d'andere te moeten lezen.

Wat ook gebeurde is dat meneer Urbain zijn huis aan 't opdoen is en dat hij de schaafmachine van Fons kwame vragen voor te gebruiken en dat Fons ook zeide als hij weg was dat het t'hopen was dat er were nietend gink aan zijn gelijk aan de grasmachine als meneer Urbain zijn hond gebeten had in het handvat voor gaze te geven. En geen vergoedinge en Fons vaneigens nietend durven zeggen. Het gaat in alle geval al twee dagen stijf luide bij meneer Urbain vanwege de werken alsook vanwege niet overeenkomen van hem en zijn vrouwe binst dat ze bezig zijn. Soms ook tot late in den avond discussies over en 't were.

Morgen gaan ik en Fons mee met Sima Tours voor een reize van d'oude vandagen en wel richtinge Vrankrijk en tans ook een deel van Poperinge dat we gaan bekijken en al voor bijkans geen geld. En 's avonds komen we af langst La Palma in Gits alwaar nog een mogelijkheid voor een koude pla (in de prijs inbegrepen) met frieten (bij te betalen alsook de mayonaise) is mede een aanbiedinge van te dansen op laaif muziek met een orgel (Willy Boré and his orkestra). Ik ga daar morgen van z'n eigens verslag over uitbrengen op mijn boek via een meninge in mijn eigen tale.

Marinka Vancoullie haren hond is een poot afgereen van de camion van de dakwerkers (firma Schallier & C°) en ze is in haar onrecht en het was een van veel geld oftewel creveren en 't wiere een pikeure en spakken dat die beeste doet maar ook zo'n zaken kunnen een aanleidinge vormen voor over te vertellen op de boek vanwege medeleven met Marinka en haar man Hervé die vroeger nog in Vrankrijk heeft gewrocht. Ook sterkte voor Petiestje welke de name is van de hond van Marinka en tevens een algemene bedankinge voor de vele lezers van de boek en dat het nu gedaan moet zijn van ruze te maken.

18:48 Gepost door Mariette Courgette | Permalink | Commentaren (7) |  Facebook |

03-04-06

Dat ik het mij allemale niet meer aantrek

Het is bijkans niet te geloven wat datter allemale op mijn boek werde gezet vanwege 't schoolmeesterke endat ge zoudt peinzen waffere resongs dat bepaalde mensen almgelijk nog durven afgaan den dag van vandage. Alwaar ook niet te vergeten tevens ook de dommigheden van Planchez waarmee laatst genaamde verzekers peinst van interessant te zijn. Dat het moste in een streng regime zijn ze zetten ze tegen de muur vanwege verstoringe van de ruste en 't zou zolange niet duren want 't is ter allesins verre over wat dat ze allemale uitkramen en dat ge daaraan ziet waffere bedorven geesten dat dat zijn, alletwee t'hope.

Ik kanne nie anders dan mijn ogen te sluiten en mijn oren toe te nijpen voor uldere gestoorde meninge maar we zitten er mee en we gaan der moeten mee leren leven, zegt Fons, die het hem al bij al nie vele aantrekt vanwege dat hij soms met Planchez Trippels zit te drinken in café De Vespa alwaar Planchez een plakke heeft staan waar de bazinne bijkans niet meer over kan kijken. 't Gaat zijn tot dat het gerecht hem der een keer gaat mee moeien, 't gaat dan wel gedaan zijn met te profiteren op de kappe van Irma.

En tans 't schoolmeesterke met al zijn blagaai. Ge zoudt hem moeten zien lopen. Een vernukkeld dingske en alsan een aanzichte tot op de grond. Seffens groeit zijn onderlippe nog aan de binnenkant van zijn knieën. Dat is noois content in 't leven en tans alsan afgeven op andere mensen van peure jaloersigheid. Elvire Kleppens, zijn vrouwe is daar wel mee. Ze zegt zij ook dasse zij da nie aankan voor te verhogen van functionaliteit in de klinieke maar ze moet zij van hem, de blaze da'k het zo lelijk moete zeggen. Da peinst da heel de wereld rond hem draait, den gloeienden ertefretter!

Eigenlijk zijn da twee juist dezelfde, Planchez en 't schoolmeesterke. Twee gepluimde hanen die peinzen dat al de kiekens naar ulder vlerken dansen. Dat is nog vreende van den oude stempel dat ze peinzsen dat de vrouwe juste maar een brokke van een aanhangsel is in de maatschappije maar als ze peinzen van met dat soorte dwazigheden indruk te gaan maken op Mariette dan zegge ik u, 't zal godverdomme aan under neuze zijn. Ze gaan van verders moeten komen voor mij dronder te krijgen. Da'k moeste getrouwd zijn met Planchez of met 't schoolmeesterke en ze doen vergif in mijn kaffie, awel, drinke die kaffie uit! Ik zoude 'k ik nie kunnen leven met zo'n bietebouws die peinzen dat ze 't al zijn.

Gelukkig voele ik mij gesteund vanwege de sympathie van vele lezers van mijn boek die partije voor mij trekken. Ik zoeke daar mijn sterkte in en het doet deugd voor te lezen dat er een helen hoop mensen zijn die aan mijn kant staan. 't Is nog dikkels nog 't enige waarvan dat ik ook zegge dat mijn populariteit algelijk veel meer importentie heeft dan da'k mij zou laten doen van twee charlatangs waarvan dat er meer haar uit under neuze groeit dan op ulder kop.

Bijgevolg dat ik u zegge, gij die mij genadig zijt, hij edel volk waarvan ik zeggen een bedankinge in de vorm van een diep respect voor ulder meninge van de mensen die mij genegen zijn. En ik zal ook zekers niet meer in affronten vallen in mijn hoofd vanwege dat ik het mij allemale niet meer aantrek van wat ze zeggen vanaf vandage.

Elvire, ook gij, houdt moed zegge 'k ik u, gij arme slore. Ge hebt mijn steun en ge moogt dan een keer kaffie komen drinken voor hier op mijn boek te lezen. Leve de emanciperinge en awoert voor 't mannenvolk dat peinst van het al te zeggen te hebben alsmede het gebruik van paswoorden introduceren voor 't vrouwvolk dom en onwetend te houden. Ik zeg u, het moet gedaan zijn mede van Planchez en 't schoolmeesterke. Ik Mariette hebbe gezegd in een vroede collère.

17:24 Gepost door Mariette Courgette | Permalink | Commentaren (10) |  Facebook |

02-04-06

Van den Hongaar en dat wij hem niet verstonden

Mensen toch. Ik zegge u, ik Mariette, ik zegge wel wel wel! Hoe is dat algelijk mogelijk en waar heeft ze dendezen ne were gevonden. Oorzaak van deze verzuchtinge in deze meninge is het nieuwe lief van Cindy alwaar ze gisteren een bezoek mee brachte aan Fons en Mariette. Ik heb der hier al vele de revue weten passeren maar nu heeft ze toch een hoofdvogel afgeschoten.  

Die name allene al.  Arpad Szuroz heette tij. Fons peinsde aanvankelijk nog dat het een merk van palen was maar ’t was verdimme zijn name. Ook mede dat uitzichte, gelijk dat hij eruit zage. Een brokke van een wieten met z’n hemde half open, een gouden kruis op zijn borst, z’n haar helemaal in de gel en een donkere zonnebril op z’n neuze. We hebben van heel den avond zijn ogen nie gezien. Verders waren we ook niet tot een klappenance in staat want hij was niet verstaanbaar vanwege zijn tale en zijn accent dat gelijk eentwaarsten een mengelinge ware van Frans en Engels en Grieks ook mede dat Fons en ik geen Hongaars verstaan. En smoren dat hij deed. Den enen achter den anderen en heel mijn livingk hangde vol rook. Fons zeide nog, ik zal ik wel smoren onder de dampkappe, zeidt hij en menere zet hier heel ’t kot in een walme.

Als hij vertrok wisten we eigenlijk nog van nietend van wat hij dede en waar hij woonde en we vroegen ’t aan Cindy maar zij zeide dat ze ook niemendalle van verstaan hadde. Fons vroeg nog aan Cindy hoe dat dat dan gink binst de vrijage maar Cindy zeide ook dat de liefde geen woorden nodig hadde waarvan dat Fons ook zeide dat ze er wel mee was met zo’n leeggangere. Den tijd zal ’t wel uitwijzen maar we peinzen wij, Fons en ikke, dat dat nietend voor Cindy zal zijn en dat het allemale zijn tijd maar zal duren. Hij moet hier in alle geval nie meer over de zulle komen want het scheidt algelijk eentwaarsten zegt Fons ook.

We hebben gekeken naar de koers daarjuiste en Boone heeft gewonnen en Fons smeet zijn klakke van collèire tegen de grond omdat hij meer aan Hoste is die ook meewas alvoren maar dat hij niet gedemareerd heeft, zegt Fons alsook dat hij een dommigheid begink voor ’t eerste te begunnen spurten. Ik kenne daar al niet tevele van maar Fons kan daar altijd met indelijks veel overtuiginge van klappen gelijk dat hij ooit nog zelve gekoersd heeft.

Vanavond geen gekooksel want we gaan een keer frieten gaan eten naar ’t Baronneke dat een restorang is voor frieten langs de grote bane en de uitbatinge in handen van twee vriendelijke jonge mensen die er under leen achter leggen (gratis bedieninge aan tafel). We gaan wel nog achter geld moeten gaan met Fons zijn bankkaarte en dat zal weer eentwat geven want dat Fons alsan zijn nummer van zijn code vergeet en hij alsan drie keren moet proberen voor dat hij het were weet. Ik zegge dikkels, Fons zegge ‘k ik dan, in plekke van da nummer op u hand te schrijven maar Fons zegt ook dat zo’n dommigheden een behulpzaamheid aan de misdaad zou zijn. Fons is altijd vreende benauwd dat ze hem gaan aanvallen aan zo’n geldbak maar ik zegge’k ik ook, wat avance, het is de vooruitgank.

18:00 Gepost door Mariette Courgette | Permalink | Commentaren (7) |  Facebook |

01-04-06

Van het kluchtje van Fons

Vandenuchtend heeft Fons een paling in mijn onderbroek gestoken zonder dat ik het wiste. Ik peinsde dat ik er gink inblijven als ik hem had aangedaan maar daar stond alreeds Fons aan de deure die zegde hahaha 1 april zegde hij, den gloeienden ezel want ik had wel het verschot van mij leven opgedaan.

Vanwege allesoorten mankementen aan zijnen GPS is die vrijer van Cindy hier gisteren niet geraakt waarom hij het niet gevonden had van Kortrijk tot aan ons deure. Fons zegde nog dat het verzekers geen te groot lucht gaat zijn als hij dat al niet vind. Maar ik zegge ook, Fons zegde ik, ge moogt de mensen geen veroordelinge aandoen alvorens ge ze nog niet gezien hebt waarop Fons met zijn hoofd schudde gelijk ten teken van dat hij wilde zeggen maar zijt gij toch een naief schaap en alwaar ik nog niet mee gediend was maar het was gebeurt en de schade alreeds verricht.

Ik wil gebruik maken van een meninge om iedereen een goed weekend te wensen alsook dat het were mag meezitten voor al diegenen die in underen hof wilden werken of een keer een toerken wilden doen.

Te koop: een gestoomde paling  hahahahahaha... we mogen algelijk een keer een schete lachen ook zeker mede daar het den eerste april is hahahahahaha... ik blijve er hier bijkans in. 

16:27 Gepost door Mariette Courgette | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |