30-04-06

Van Fons die tevele gezopen heeft alsmede de hipotesie van mariette haar reuke

Fons is al heel den dag spuigachtig en mottig en het is waarom dat hij were veel te vele trippels heeft achterover geklaaid in café Vespa. Azzo zegt hij, Mariette zegt hij, het is naar alle waarschijnlijkheid een plage die mij treft. Mijn ore een plage. Ik zeide het hem dan ook meteen alsmede dat ik zegde, Fons, zegde ik, u plage riekt naar trippel van westmalle en ik ben ik algelijk ook geen naiëve kalle! Bovendien, zeide ik nog, heb ik ook u thuiskomste vannacht gehoord alsmede dat het were zo zat waart dat ge met moeite nog de trappen koste doen, gij vermaledeiden bastebeiere, zeie ik zonder pardoneringe. Fons maaktige hem dul waardore een krampe in zijn mage alsmede een hele kwak galle op het tapijteken aan de achterdeure. Hij spuigde bijkans de leeuwerik uit de nestkasse aan onze vogelière.

In een aai en een draai wierde ik tevens miscontent waardore dat ik mijn veste heb aangedaan en een toerken ben gaan doen en binst een keer het kerkhof passeerde alwaar Mia vandergleuve al metselen bezig ware aan de onderhoudinge van den ouderlijke tombe alwaar een stake met de beeltenisse van den heiligen Franciscus was afgewaaid vanwege veels te veel wind of afgekraakt aldoor vandalisme waarover een mens nietend met zekerheid in beslissinge kan trekken als hij het niet juist weet. Maar de kinders van 't schoolmeesterke spelen nogal dikkels op 't kerkhof en ulder manieren zijn ook niet van dien aard voor over naar huis te schrijven, zeggen ook veel mensen van 't gebuurte.

Maar het begoste almedekeer vreende te regenen waardore dat ik mij  in de noodzakelijkheid bevonde om allene op café te gaan voor te schuilen voor die vlage. Ik naar binnen in De Welkom (santé m'n ore) alwaar rond de toog het een bezaaïnge was van stijf ruw mannevolk alsmede dat ik een verkrachtinge ben ontlopen vanwege dat ik Bremstige Eddy kende van in de curzus van de gsm. Ik bestelde mij daar een kaffie awel mercie santé die tasse zeg mensen! Azzo'n vuile tasse hadde ik nog nooit geweten en algelijk een euro en een half. Maar ik heb mij stille gehouden want ik doste daar gelijk niet van mijn oren maken met al dat raar volk aan den toog. Meer zelfs, ik zate daar gelijk versteven van angstigheid en ik peinsde, ik ga bellen naar Fons voor mij te komen halen. Ik gebruikte dus mijn gsm omdat ik in gevaar verkeerde van een onderwerpinge van een groepsverkrachtinge te worden. Een mens heeft dat nog tekort als ge al met een brokke van een slechte heupe besteld zijt!

Nog geen vijf minuten latere kwame Fons daar binnen gevlogen en in plekke om vandeneerste keer een bekommernisse te laten geworden aan het slachtoffer, met name Mariette Courgette, ging hij steke rechte deure naar de bar alwaar hij zonder ietend te verletten een tourné general gave alsmede door het mannevolk direct herkent wierde als zijnde Fons en dat ze zegden, azzo kennen we de Fons sè! Zijn plage was gelijk al overe, hadde ik den indruk!

Ik heb mijn kaffie uitgedronken (tegen mijn goesting, zijt dat maar zekere) en ik zijn allene naar huis gegaan want voor Fons was het juist gelijk alsof dat ik niet meer bestonde. Ik peinze 'k ik dikkels in mezelven, dat ik dan peinze, de liefde beste mensen, hoelange gaat dat eigentlijk mee in 't leven. En worde niet alles op den duur naar een soorte onoverkommelijken sleur verdreven. Mochte ik filosofe worden, ik zou verzekers nog vele meer lezers hebben op mijnen boek. Alsook omdat ik verre over alles een meninge in eigen persoonlijkheid heb en dat de mensen dat dikkels stijf appreciëren ook.

Ge moogt in alle geval niet vergeten van voor mij te stemmen zulle want ik worde geware dat elke stemme mij vreende deugd doet. Zie voor te stemmen het kotje hiernevenst aan de rechterkant als zijnde het kotje van de blog40. Verders wens ik iedereen nog een goeien zondag alsook een gezelligen vrijen dag morgen vanwege den dag van de arbeid! Leve Achiel Van Acker!

17:52 Gepost door Mariette Courgette | Permalink | Commentaren (11) |  Facebook |

Commentaren

*** ge komt met de Fons toch wat tegen hé Mariette :-)
nog een aangename avond verder
groetjes

Gepost door: Borriquito | 30-04-06

ge zij der goe van af gekome met da vies volk da,
khem oek a schoen reacties gelezen om maune boek
stijf deftige merci mariet, en de FONS die mag altaut is kome klappe se,
ge moet giene schrik hemme, khem al genoeg aandhand,
De Zonnekoningin zegt nog goeie avond!

Gepost door: kathy | 30-04-06

mijn stem heb ik al gegeven gisteren
groeten

Gepost door: annemie | 30-04-06

dat kon slecht afgelopen zijn met u 'k zie 't al voor mijn ogen op 't eerste blad van de gazette: "70jarige vrouw slachtoffer van groepsverkrachting." Sjanse da ge ne goeien bewaarengel hebt!
groetjes

Gepost door: dingske | 30-04-06

Ge zoudt van miserie nog in de regen blijven staan.

En een vuil zjat ? Beikes !

Gepost door: ms | 30-04-06

De gastvrouwe zijzelve een keer In wezen wens ik iedereen van den boek die reageerde met een meninge een hele goeien avond alhoewel het al nacht is vanwege de feiten dat ik niet kan slapen omdat Fons were ligt te snurken dat het dak er weggewere van davert!

Gepost door: Mariette Courgette | 01-05-06

Mijn kinderen
Mariette,

gij gloeiende kalle, heksevel dat gij zijt!! Hoe durft gij mijn zeer welopgevoede kinderen beschuldigen als zouden zij vandalisme plegen op het kerkhof. Ik heb navraag gedaan in het gebuurte en niemand die van iets weet, wel zeggen zij dat Mariette beter naar haar Cindy zou kijken, want ze loopt er weer rond met bijna niets aan, de schande van de straat!
En mijn stem voor uw blog kunt ge in uw drie letters steken, ik stem vanaf nu voor Urbain Alpain gelijk die muilentrekker Hyppoliet!

Gepost door: Meester Wim | 01-05-06

Vanwege de gastvrouwe blijkens de kollère van 't schoolmeesterke Alsmede dat het tevens duidelijk is dat de waarheid soms kwetst als ge ziet in wat voor een soort kwellinge 't schoolmeesterke geraakt als het eens gezegd worde zoals het is als ook dat Fons hemzelve distancieert van de uitsprake omdat hij nog fatsoenlijk wil kunnen gaan biljarden maar dat ik ook zegge, Fons zeide ik, uw distancieringe is eerder uit een soortement eigenbelang genomen dan dat het te maken heeft met een verdoezelinge van de waarheid. Also sprach Mariette!

Gepost door: Mariette Courgette | 01-05-06

't kan verkeren En te weten dat Meester Wim en ik nog tegare naar de Frères in de Mariastrate naar 't schole geweest zijn. En alsan goeie maten geweest en nu azzo in ruze liggen. En hoe dat dat nu eigenlijk allemale azzo gekomen is… zoudt ge geloven dat ik het niet meer zo goed weet? Maar dat hij naar de mane loopt, heel Meester Wim. Ik heb hem niet vandoen,. En hij moet mij niet verwijten van nen kazakkendraaier te zijn, want als er vroeger in 't schole een was die alsan achter de frères under gat liep om te flemen, was het wel Wimmeke. Zijn lapname was trouwens 'Wimmeke het schimmeke', om reden dat tij alsan zo achterbaks JA ACHTERBAKS ! was.
Ik heb Cindy gisteren ook langs strate zien lopen en ik moete zeggen: ze was zij proper gekleed. Ze had wel een vreende kort rokske aan (juuste toet onder heur gat), maar dat is azzo met die jonge gasten van vandage: ze tonen zij graag ne keer under benen en de die van Cindy mogen gezien worden, meer is dat niet.
Mariette, ik heb azzo de overtuiginge dat uwen Fons nogal dul drinkt de laatste tijd. En als ge nog ne keer op café gaat, gaat dan niet naar café Vespa of naar De Welkom, van 't zit daar allemale krapuul en tuig van de richel. Ge zoudt beter ne keer naar De Reisduif gaan. Dat is tenminste serieus volk dat daar zit. En tefrente oude jonkheden ook. Ge weet noois hoe een koeie nen haze vangt…

Gepost door: Drs. Johan Arend Happollati | 02-05-06

Poepgaais? Ik zal u sebiet ne keer leren poepgaaien gij :-)

Gepost door: Péke | 02-05-06

1 mei Ik kan niet zeggen danek akkoord ga met uw socialistische uitroepen voor den Achiel en zo.. Maar wel algelijk nen dikke mersie aan dien mens voor ons nen dag congé te schenken.. En nu ganek weer nekeer stemmen.

Gepost door: Little Witch | 03-05-06

De commentaren zijn gesloten.