24-04-06

Alsook van de merkwaardigheden op den boek

Het is ook alsan hetzelfde maar als den enen begint mee te draaien begint den anderen tegen te pruttelen. Alwaar ik tevens een meninge wil over schrijven op mijn boek waarom dat het soms lastig is omdat een mens er kan van afzien ook dat het alle keren anders draait dan dat ge verwacht hadde aanvankelijk.

Wat gebeurd! Binst dat meester Wim almeddekeer achter mij staat is nu als plotseling ook menere Hippoliet van den Arend hem tegen mij beginnen keren alsmede dat hij op zijn tenen getorten is omdat ik hem een opmerkinge ten beste gave dat hij voor meneer Urbain stemt in de lijste van de beste boeken. En tongs ook vandeneerste keer begunnen dingen zeggen over mijnen afwas als ware mijn lepels niet goed afgewassen en dat wij uit een vuile lepel eten. Maar het is alsmede dus algelijk gebeurd dat meneer Hippoliet en meester Wim in een stadium van oorloge zijn gerocht vanwege de boek van Mariette.

Edoch alware nog een geluk dat vele mensen mij blijven steunen vanwege mijn zeer goed karakter en mijn verstandhouding met de gewone mens in de strate alsook daarbuiten als daar zijn Celientje Dehaene (die wel al een ende in mijn boek niet meer schreve waarvoren een vermaninge), Ninne, Jeske, MauwMauw, menere Boriekieto, madam van de zonne (die ik ook al een heel ende niet meer hoorde waarvoren tevens een reprimande), Little Witchke, dingske, menere gewebkijk, alsmede de duizenden andere bezoekers die praktisch alle dagen willen lezen op de boek van Mariette waarvan dat Fons ook een opmerkinge dede dat ik algelijk niet moet overdrijven ook. Maar wat weet hij daarvan, den gloeienden fooraap. Hij zou beter den bril omhoge doen als hij zijn water maakt want ons Cindy zat vandeweke were met haar billen in de natte maar 't is ook waarom dat ze altijd wacht tot de laatste moment van te gaan en dat het dan zere moet gaan alsmede dat ze tongs maar half kijkt waar ze haar zet.

Over Fons geklapt, hij heeft nu tevens ook het speen vanwege te lange op de WC te zitten alswaardoor dat hij alsan het bladje van de duivenbond leest binst dat hij zijn mest maakt. Hij moet hem nu iederen avond zijn gat inwrijven met Inotiol en heel de lakens zijn tongs bekliesterd van die zalve en Mariette zal wel wassen. Alsook dat Fons geen pijamabroek verdraagt voor te slapen waarvan dat ik 's winters soms ook zegge dat hij er nog een keer een vallinge van zal overhouden wat ook soms al gebeurde.

Vanachternoene is 't grote feeste van de missienaaikring waarom dat Soeur Adeline Mombento een keer afkomt naar de parochie waarom dat ze zij aan de hoofdinge staat van een project in Somalië alwaar ook wij ieder jaar een soorte sponseringe laten geworden. Ook zwarte mensen zijn welgekomen van Mariette maar 't is algelijk t' hopen dat we haar verstaan want ze klapt naar 't schijnt jüste maar Somalees mede waardoor wij een tolk hebben aangesteld in de personage van Wiliam van de viswinkele die getrouwd is met ene van daar en aldus een zwarte vrouwe bekwame. Het waren toeren als ze indertijd trouwden want die familie van haar kant deed vreende luide in de messe met keelklanken van vreugde gelijk dat ze het noemden. Keelklanken mijn ore, zeide Fons tongs nog maar hij hadde hem daar niet van aan te trekken van de gewente van andere volken aanwezig vanwege de trouwmesse.

Vanachternoene, als 't were goed blijft, gaan we met de velo een keer langs de vaart gaan rijden alsmede dat Fons tongs een keer gaarne blijft staan kijken naar de vissers. En tongs in Beernem een bruine Leffe op de terrasse van café Kijk Uit alsok een tasse kaffie voor Mariette. Waarlijks een schoon begin van de weke alsmede voor iedereen een goeie weke gewenst van Fons en Mariette.

11:39 Gepost door Mariette Courgette | Permalink | Commentaren (9) |  Facebook |

Commentaren

Teller ! Het gaat veuruit,
Het gaat verbazend goed veuruit !

Maar het zou iets rapper moeten kunnen.

Gepost door: ms | 24-04-06

xxx Aaa nen goeienavond Mariette. Verzorgd uwe Fons mo goed en smeirt mor vele inotiol an zien nol é. Greetz Jeske

Gepost door: Jeske | 24-04-06

potverdikke Mariette den FONS zal afgezien hebben zeker op dienen velo met zijn speen....dat zal een martelinge geweest zijn! Maar die bruine Leffe zal 't zeer verzachten...goe medicijne....
nog ne schonen avond
groetjes

Gepost door: dingske | 24-04-06

mauwen... @mauw mauw...met uw gemauw...heeft u nu wel bereikt ,dat ik bij t stemlokaal weer buiten sta ...wegens t nog twintig minuten te moeten wachten..alvorens weer te mogen.
en nu begint t ook nog te regenen...

Gepost door: gewebkijk | 24-04-06

Genieten van het schoon weer groot gelijk, mariette..
Weir zitten weir ganser dagen opgesloten in een burooken terwijl den schonen tijd voorbijgaat.. Algelijk ge moet er van profiteren zeg ik!

Gepost door: Little Witch | 25-04-06

@ Mr. Gewebkijk U moet niet zo verbouwereerd zijn. Ik moet nog een uur en 43 minuten wachten éér ik terug mag.

Dat is hier op afspraak !

Gepost door: ms | 25-04-06

*** hopelijk genoten van de fietstocht
nog een gezellige avond verder Mariette en Fons
en voor straks een goeie nachtrust
groetjes

Gepost door: Borriquito | 25-04-06

Mariette en haar Laatste Nieuws

Vriend René,

ik zag gisteren Nanten de fakteur en die kwam mij te vertellen dat Mariette al vier maand achter staat met de betaling van haar abbonementsgeld op Het laatste Nieuws. Er was een boze brief van Het laatste Nieuws toegekomen bij de Post waarbij ze lieten weten dat Mariette geen krant meer krijgt alsook dat zij op de zwarte lijst staat van slechte betalers. Het is misschien daardoor dat wij haar niet meer horen op haar boek, ze zal beschaamd zijn! Ge moet U echter niet genéren René, ge moogt gerust bij mij thuis de Morgen komen lezen, die is tenminste betaald!

Gepost door: Meester Wim | 27-04-06

Awel Meester Wim ! Hoe diepe kunt ge vallen? Azo Mareittes haren financiëlen toestand op haren boek te grabbel gooien! Ge moest u schamen. Ik zeg hierbij maar van den eersten keer mijn lidmaatschap van de Vereniginge der Speksteenkacheleigenaars op, vereniginge waarvan gij én voorzitter én penningmeester én feestcommissaris bent. Waar blijft trouwens het financieel verslag van het afgelopen boekjaar? Hebt gij iets te verbergen mischiens? En de ervaringe leert dat het combineren van teveel functies binnen één en dezelfde vereniginge trouwens niet deugt (de paster heeft het ook gezegd). Hoe komt het dat wij na al die jaren dul ons beste doen nog altijd in het rood staan? En over Nanten de facteur mag ook wel eens een boeksken opengedaan worden. Hij is tij heelder dagen zo zat of honderdduizend man en bovendien constant moordenaarsdronken. Ga met zo’n mannen naar den oorlog! Zijn dat uw vrienden? Ge moogt ze hebben.
Mariette, kind, oprechte verexcuseringen om reden dadde ik hier via uwen boek kom ruzie maken met Meester Wim (de gloeienden ambetanterik), maar hij heeft van deze keer serieus in mijn rapen gescheten.
Mariette, om alles goed te maken, heb ik van deze keer voor u gestemd op den Duts Blog. Ge moogt dat niet zeggen tegen uwe gebuur Urbain, van anders is tij were dul op mij en op ‘t laatste ga ik d’er helemaal niet meer aan uit geraken wat ik nog moet doen om voor iedereen goed te doen.
’t Leven is gecompliceerd, maar we blijven asemen tot de dood er op volgt.
Tot in den draai en doe geen dingen die ge niet zoudt doen als ik er bij benne.

Gepost door: Drs. Johan Arend Happollati | 27-04-06

De commentaren zijn gesloten.