17-04-06

Dat ik stonde te schudden en te beven

Ik stonde vandenochtend te schudden en te beven binst dat ik mijn tasse kaffie zat te drinken en wel vanwege een vulgaristisch incident in de strate mede in de hand gewerkt door dienen wieten waai Planchez onder applaus van Magda van Voncke Scheppers en 't schoolmeesterke (aanstekinge op de boek) dat hij met een brokke van een eigen spandoek aan zijn deure mijn deelname alsmede mijn populariteit op de blog40 trachte te beletten.

Wat zage ik binst da'k naar buiten keek binst dat ik mijn bloemen water aan 't geven was: alsook een spandoek waarop stonde:

VOELT GE VANWEGE DIE KALLE HAAR SPLETTE

IN PLEKKE VAN GEZONDE VETTE

EEN WALGINGE ROND UW PIET

STEM DAN NIET

Jamaar, en zo'n dingen in een strate waardat de mensen katholisistisch zijn en iedere weke naar de messe gaan en dan nog op een paasmaandag. 't Is gelijk juist gelijk dat ze zij mij aan alle kanten willen kwetsen, ik Mariette, die mijn hele leven alreeds met de missiekring de werkinge steune van Pater Francois (Oeganda) en zuster Clementine (Negeria) en dan zo'n dingen nog moeten meemaken vanwege een populariteit waardat de mensen niet tegen kunnen alsook zjaloes van zijn. Awel ik zeg u, ik Mariette ben er were het erte van in en ook mijn bloedinge were bijkans fataal alsook drie indelijkse verwondingen in mijn nekke waardat Fons van zegt dat het zwarte punten zijn vanwege dat ik mij te weinig wasse in mijn nekke allachter. De godverse fooraap!

Aan Fons, ik heb ik daar niets van steun aan want hij stond er verdimme mee te lachen met dien doek van Planchez alsmede dat hij zeide allé Mariette, zeide hij, da's toch goed gevonden en dat hij ook zei dat negatieve reclame ook reclame ware gelijk dat hij daar eentwat over weet met zijn diplom van 't lagere.

Maar ook en ondertussen een massa volk die mij steune onder leidinge van mauwmauw die haar beste doet om te zeggen aan de mensen dat ze mede ook eens op mij moeten stemmen. Ik wille hier dan ook een oproepinge doen aan al de mensen die mij genegen zijn dat ze algelijk op mij moeten stemmen en dat ze zekers niet moeten luisteren naar Planchez en 't shoolmeesterke en consoorten want ze zijn erger dan duivels die vuur spuugen van venijnigheid alsook godslasteringen begaan voor mij eronder te krijgen.

Ondertussen tevens niet gelachen voor ons Cindy die het speen heeft vanwege tevele gepakt langs vanachter door dien Hongaar gelijk dat Fons het zeide en waar ze begoste te schremen en dat ze zij ook ziede dat dienen Hongaar altijd zeide, een gat is een gat, zeide hij. Ze is zij daar algelijk wel mee met zo'n wietewaai!

Alsook dat we morgen naar de gamma gaan voor planten te kopen voor in den hof en op 't koerke en dat we verzekers ook een keer gaan kijken voor nieuwe tuinmeubels vanwege de stijve grote reclames van 't moment dat Fons ook zeide.

Tevens een groet van Mariette aan alle mensen die mij genegen zijn en ook sterkte voor de mensen die het ook al eens wat moeilijker hebben en dat ik met mijn erte en in gebed ook dikkels bij hen ben die het leven soms ook eens gevoelen gelijk een donker gat waar dat er geen uitweg is. Ik zoude zeggen, volg Mariette want ze is ervaren alsmede stem op mij. Waarvoren een bestendige bedankinge.

12:42 Gepost door Mariette Courgette | Permalink | Commentaren (8) |  Facebook |

Commentaren

*** die zijn jaloers op je succes Mariette
niet te veel van aantrekken
een aangename paasmaandag !!!

Gepost door: Borriquito | 17-04-06

Effect Voilà Meester Wim, ge ziet, ik klappe er niet te lange van. En daarbij Mariette, ik hang algelijk ook aan mijnen gevel wat ik wille! Nog een bedankinghe aan Menere Urbain voor de rijmelarij-inspiratie van mijne verzen op den doek aan de gevel. Ook Gilbert Vansevenant en Bertha Vanquallie voor de stof en de touwe om de stoffatie op te hangen en aan Cindy haren Hanghaar voor de ladder en de verve. Tevens doet het mij deugd te merken dat hij mijn leske Nederlands indachtig is, en nu toch al 'een gat is een gat' kan zeggen in 't schoon Brugs. We gaan erop vooruit!
Meesterke, ik zitte morgenavent heel den avend in den Vespa met mijnen maat Bille, ge komt maar af om "d'affaire Mariette" verder te bespreken. Voor een schoon en propere straat met alene maar volk van nivoo!

Uw,

R.P.

Gepost door: René Planchez | 17-04-06

Opzet gelukt

Mariette,

ge ziet dat ge niet op kunt tegen twee gevestigde waarden zoals René en ik plus nog heel wat vooraanstaande burgers uit de straat die U liever kwijt dan rijk zijn. Bel maar alvast naar Verrecas dat ze U verhuizen met spandoek en al en pak maar uwen gespeende Cindy mee, maar laat Fons asjeblieft in ons midden. Het ventje gaat gebukt van mizerie en ellende en snakt naar een jonge, frisse en goed gewassen griet die hem eens goed soigneert. Awel, René en ik gaan daar zeker voor zorgen, ik heb gezegd.

Gepost door: Meester Wim | 17-04-06

De gastvrouwe zelve in een vroede koleire Als ge peinst van mij te moeten belasten met een uitdaginge, bende onozele kiekens dan zijt ge aan het verkeerde adres want de paster staat volledig aan mijn kant en menere moenaert zal hemzelve een onderzoek instellen naar de wettelijke regelinge van spandoeken want dat twee doeken in één strate tevele van het goeie zijn en ge zult het nog wel eens zien hoe zere dat dienen doek bij Planchez daar zal weg zijn mede door de tussenkomste van 't stadsbestuur. En ge moet verdimme mijne Fons gerust laten want peinst maar niet dat ge hem gaat verleiden met te klappen in café De Vespa want daarvoren is Fons te deftig alsmede dat wij vanwege het huwelijk niet gaan verleggen voor vuile manieren elders. Dat Fons moste uitslieren met een andere vrouwe hij konde terten en hij weet dadde want dat staat in ons contract van de trouw.

Gepost door: Mariette Courgette | 17-04-06

39 voila sé, 't mag eigenlijk wel wat rapper vooruit gaan hé Mariette. Ge gaat nog wa meer reclame moeten maken jong! 12 stemmen derbij sedert gisteren....ge stemt toch zelve ook hé?? Alé, kga uw courage niet afpakken, positief blijven: nog 661 en ge hebt er 700...

Gepost door: dingske | 17-04-06

De Paasdagen Meester Wim en René,
Gulder zijt toch eigenlijk een bende ruzemakers. Kunde gulder nu werkelijk Madam Mariette niet gerust laten. Iedere keer da ‘k hier op Mariette euren blog komen, is dat hier een klauwieringe van jewelste. En dat in de Paasdagen! Ik heb nog eens mijn oude bijbel opengeslagen en – wonder boven wonder – ik kwame terecht bij de Psalmen, Hoofdstuk 37, vers elve, en ik las:
“De zachtmoedigen daarentegen zullen de aarde bezitten,
En zij zullen inderdaad hun heerlijke verrukking vinden in de overvloed van vrede.”
En vers twaalve:
“De goddeloze smeedt snode plannen tegen de rechtvaardige,
En knerst tegen hem de tanden.”
Dus… Laat diene spandoek nu in godsnaam aan Mariette haaren gevel hangen, maakt van uw erte geen moordkuil en stemt voor haar op den Blog 40.
Ik heb gezegd.
P.S. ’t Is al dadde niet… ’t Is da kind zonder kop… Hoe snuit hij z’n neuze?

Gepost door: Drs. Johan Arend Happollati | 17-04-06

Mijn allerliefste buurvrouw Hoe komt het toch dat ik tijdens het lezen van uw boek, zoals gij dat zo schoon verwoord, telkens weer een soort lichtelijke vorm van schizofrenie meen te ontwaren in mijn doen en laten? Ik wens u alle sterkte in uw strijd tegen onmensen als een René Planchez en schoolmeester Wim. Verder mag ik u feliciteren met uw doorbraak in de Blog40. U zult begrijpen, beste Mariette, dat ik onmogelijk op u kan stemmen vanwege verplichtingen aan mezelf in die lijst.
Eén ding nog wil ik u echter nog vragen, Marietje... wilt ge aub die brokke van een vodde van uw gevel doen. Ik heb het er met Fons over gehad en hij was akkoord dat het geen zicht was maar wilde het onding niet verwijderen zolang hij geen toestemming van jou kreeg. Ik zou zeggen, kijkt voor één keer alleen naar uzelf en haal dienen spandoek weg. Ge zult zien, plots zal René Planchez zijn actie (met die nog afzichtelijkeren doek dan de uwe) onmiddellijk staken. Pas dan zal er vrede heersen in den avenue Barthel.

Gepost door: urbain alpain | 18-04-06

Voila Mariette, 'k heb u naar plekke 36 gestemd (43e stem was de mijne!)

Gepost door: Little Witch | 18-04-06

De commentaren zijn gesloten.