16-04-06

Dat ik bijkans van mijn bedde rolde en dat het ook altijd 't zelfste is

Dat is algelijk ook eentwadde te zeggen maar mijn boek is in de prijzen gevallen in de tips van de blog40 en dan te bepeinzen dat ik nu vanwege een lichamelijke inzinkinge geen meningen kan zetten. Fons zeide het ook, Mariette zeide hij, voor een keer dat we keure hebben dat ge in een lijste staat en dat ge dan juist op zo'n moment bijkans niet meer in staat zijt voor u meninge te zetten.

Ik kanne 'k ik niet anders dan mijn lezers vragen om op mij te stemmen vanwege dat ik bij de tips sta en dat ge daar dan in mijn een bolleke moet klikken en mijn boek azzo moet steunen bij de gedachte aan een stemme voor Mariette.

Fons heeft ondertussen al een spandoek gefabrikeerd met in grote letters

ZIJT GE LIEFHEBBBER

VAN DE SPLETTE

STEM DAN OP MARIETTE

Dat spel hangt hier nu aan onzen gevel en de mensen van de strate peinzen nu dat ik opkom voor de verkiezingen vanwege een gebrek aan voldoende vrouwen op de lijste van menere Moenaert. 't Is van eigens waarom dat 't merendeel van de strate geen besef heeft van mijn populariteit van de boek want de mensen kennen dat hier azzo niet, tinternet.

En bij d'andere vaneigens een brokke zjaloezie gelijk van Magda van Voncke Scheppers dat ze zegt dat dienen spandoek te los hangt waardoor dat 't uiteinden in de kinders under aanzichte zouden kunnen waaien. En dat heeft zelfs geen kinders vanwege tevele lawaai en vuiligheid op de tapis plein. Azzo gaat dat, 't zijn de vetste ganzen die 't luidste kwaken. Maar als ze zij peinst van stokken in mijn wielen te steken, 't zal aan haar neuze zijn.

Fons heeft het allemaal aan een berekeninge bloot gesteld en hij zegt dat ik 700 stemmen zou moeten hebben voor met stip op de nummer 1 te staan.

't is een kwestie van derin te geloven, zeide Fons, en eindelijk uit u bedde te komen voor meningen te schrijven. Soms heeft Fons een brokke weg van een mentel kootsj want hij pept me vreende op met zijn spandoek en zijn berekeningen.

Ik zou zeggen stemt op Mariette als ge mijn boek niet beter moeste kennen want een beteren boek gaat ge niet vinden op tinternet. Een bedankinge vanwege Mariette voor de mensen die al een keer stemden op Mariette alsook nog een herkansinge voor zijlder die nog nooit op mij stemden vanwege Fons en Mariette. 

21:13 Gepost door Mariette Courgette | Permalink | Commentaren (11) |  Facebook |

Commentaren

*** 'k zal direkt ne keer gaan stemmen zie
nog een gezellig avond Mariette en Fons
en voor straks een goeie nachtrust hé
groetjes

Gepost door: Borriquito | 16-04-06

voila sé 'k ben dat direct ne ki gaan doen. Ge hebt nu al 27 stemmen, tis te hopen dat ge der nog rap 673 bij krijgt. Succes!!

Gepost door: dingske | 16-04-06

Vwala sé ! En ik heb Slow ook opgestuurd, maar ik weet niet of dat gaat lukken want die zijn pc heeft de zelfde ip als de mijne.

Maar allé binnen 24 uren en 0 minuten mag ik terug !

Gepost door: ms | 16-04-06

En kunt ge daar ook iets mee winnen? Beste Mariette,
‘t Zijn toeren. Dat de mensen denken dat ge nu nog in uwen ouden dag in de politiek gegaan zijt ! Alhoewel… Ge kunt misschien een nieuwe partij oprichten ?!? De LMGEBUMUEZ (Laat Mekaar Gerust En Bemoeit U Met Uw Eigen Zaken). ‘k benne ne keer door uw strate gereen en ‘k moete zeggen dat da spandoek nogal groot uitgevallen is. Der staan geen spelfouten in. Fons heeft er garanti veel werk aangehad. Enfin, ik heb uw bolleke ook zwart gemaakt. En kunt ge daar ook iets mee winnen?
Vriendelijke groeten vanwege een van uw fans van ’t eerste uur.
P.S. 1 Wilt ge ne keer tegen uwe buur, mijnheer Urbain, zeggen dat ik niet meer op zijnen blog geraak? Mijne computer wil zijn prentjes en foto’s niet meer opendoen. En ik kan ook niet meer in zijnen boek schrijven… Dat hij niet peist dat ik dul op hem bennne. ’t Zal wel aan mijnen infrastrucstrucstuur liggen, zekers?
P.S. 2 ’t Is al dadde niet… ’t is da kind zonder kop… waar zet ge zijn mutske op?

Gepost door: Drs. Johan Arend Happollati | 16-04-06

de gastvrouwe zelve een keer Ertelijken dank aan allen die mij via een stemminge gelukkig maakten alsook aan de mensen die de wafelenbak van de kaartersclub tot een succes hebben gemaakt ondanks de tegenkantinge van Valère Denieft die verzekers peinst dat de duiven meer waard zijn waardoor zijn veto voor het gebruik van 't zaaltje in de Klakkaertstrate alwaar wij vele leute hebben gehad met het optreden van den accordeon van Leon Vandeurne voor wie een groot applaus.

Gepost door: Mariette Courgette | 17-04-06

alsook voor menere Hippoliet... Dat menere urbain ook zegt dat ge misschiens ook een keer moet duwen op de verniewingstoeste alboven in de balke waarmede misschien een herladinge van zijn boek in een bevestiginge treed... maar dat het niet moeste gaan vandeneerste keer bellen naar teleonthaal voor hulpe want dat ge algelijk betaald hebt, zegt menere urbain. Maar ook dat er altijd plekke gaat zijn in mijnen boek voor de compenseringe zegt Fons die een bedankinge laat geworden voor de opmerkinge van de spandoek en dat er geen fouten in stonden en preus dat hij ware!

Gepost door: mariette | 17-04-06

Mijn stem
Mariette,

het is al goed, ik heb gestemd voor U omdat ik goed gezind ben. Wat betreft dat spandoek vraag ik mij af of gij een vergunning hebt om dat daar zo maar aan uw gevel te hangen. Eén voordeel: uw vuile ruiten zijn niet meer zichtbaar op die manier.

Gepost door: Meester Wim | 17-04-06

:-) zal da oek is gaan doen se,
tis gien spel me die buurvrouw he
grtjs

Gepost door: kathy | 17-04-06

Schande! Ge moet dat hier zien hangen! We zijn d'er wel mee! Mijn vrouwe durft haar adres niet meer invullen op de site van 'La Redoute' omdat ze d'er tiegelijk in gedaan is dat de mannen van de koerierdienst bij bezorging van haar warmen pull (100% Wol, 50% Viscose, fusia) zullen peizen dat we hier tussen het kotjesvolk wonen bij leveringhe van 't pakstje. Menere Urbain zeide mij gisteren ook al dat nie lang zal duren of dat hij de flikken gingk bellen. Diene lada kosten we nog door de vingers zien, maar dienen spandoek is erover. Temeer ik (en ook menere Urbain) maar een woord nodig hebben om onzen imaginatie in gank te zetten, en nu dus heelder dagen de splette van Mariette visualiseren in onzen kop. Geestig is anders, ik verzer 't u. Mariette, als dienen spandoek tegen vandenavent nie weg is, richten wij een aktiecomit" op tégen de splette van Mariette. Ik geloof er geen woord van dat den Fons dat spontaan heeft klaargekwanseld, 't zal wel were van moeten zijn. 't Is den enigsten die verzekers nog wijnig met de splette... Neen, stop, ik late mij were gaan. Koleirig, da zienuk!

Gepost door: René Planchez | 17-04-06

René

Goed gezegd René, misschien kunnen wij samen afspreken met meneer Urbain erbij in café Vespa om een aktiecomité in te richten met als slogan: "weg met de splette." En geen vrouwen in ons comité, want niets dan last met die wezens. Zelfs mijn Elvire wou haar steun betuigen ten huize van de splette, maar ik heb haar binnen gehouden en heb gezegd: "in uw kot blijven gij!"
En verder moogt ge U niet zo kwaad maken René, denk aan uw hart en daarbij, de splette is dat niet waard. Denk maar eens aan de arme Fons, wat die niet allemaal moet meemaken hele dagen!

Gepost door: Meester Wim | 17-04-06

32 beste,heb je blog ontdekt via mauwmauw en het is dan ook een kleine moeite om je blog de hoogte in te jagen op de blog hitlijst en te stemmen op mariette courgette,bij deze 32 stemmen nu.
fijne groensels.

Gepost door: ridder van de lach | 17-04-06

De commentaren zijn gesloten.