03-04-06

Dat ik het mij allemale niet meer aantrek

Het is bijkans niet te geloven wat datter allemale op mijn boek werde gezet vanwege 't schoolmeesterke endat ge zoudt peinzen waffere resongs dat bepaalde mensen almgelijk nog durven afgaan den dag van vandage. Alwaar ook niet te vergeten tevens ook de dommigheden van Planchez waarmee laatst genaamde verzekers peinst van interessant te zijn. Dat het moste in een streng regime zijn ze zetten ze tegen de muur vanwege verstoringe van de ruste en 't zou zolange niet duren want 't is ter allesins verre over wat dat ze allemale uitkramen en dat ge daaraan ziet waffere bedorven geesten dat dat zijn, alletwee t'hope.

Ik kanne nie anders dan mijn ogen te sluiten en mijn oren toe te nijpen voor uldere gestoorde meninge maar we zitten er mee en we gaan der moeten mee leren leven, zegt Fons, die het hem al bij al nie vele aantrekt vanwege dat hij soms met Planchez Trippels zit te drinken in café De Vespa alwaar Planchez een plakke heeft staan waar de bazinne bijkans niet meer over kan kijken. 't Gaat zijn tot dat het gerecht hem der een keer gaat mee moeien, 't gaat dan wel gedaan zijn met te profiteren op de kappe van Irma.

En tans 't schoolmeesterke met al zijn blagaai. Ge zoudt hem moeten zien lopen. Een vernukkeld dingske en alsan een aanzichte tot op de grond. Seffens groeit zijn onderlippe nog aan de binnenkant van zijn knieën. Dat is noois content in 't leven en tans alsan afgeven op andere mensen van peure jaloersigheid. Elvire Kleppens, zijn vrouwe is daar wel mee. Ze zegt zij ook dasse zij da nie aankan voor te verhogen van functionaliteit in de klinieke maar ze moet zij van hem, de blaze da'k het zo lelijk moete zeggen. Da peinst da heel de wereld rond hem draait, den gloeienden ertefretter!

Eigenlijk zijn da twee juist dezelfde, Planchez en 't schoolmeesterke. Twee gepluimde hanen die peinzen dat al de kiekens naar ulder vlerken dansen. Dat is nog vreende van den oude stempel dat ze peinzsen dat de vrouwe juste maar een brokke van een aanhangsel is in de maatschappije maar als ze peinzen van met dat soorte dwazigheden indruk te gaan maken op Mariette dan zegge ik u, 't zal godverdomme aan under neuze zijn. Ze gaan van verders moeten komen voor mij dronder te krijgen. Da'k moeste getrouwd zijn met Planchez of met 't schoolmeesterke en ze doen vergif in mijn kaffie, awel, drinke die kaffie uit! Ik zoude 'k ik nie kunnen leven met zo'n bietebouws die peinzen dat ze 't al zijn.

Gelukkig voele ik mij gesteund vanwege de sympathie van vele lezers van mijn boek die partije voor mij trekken. Ik zoeke daar mijn sterkte in en het doet deugd voor te lezen dat er een helen hoop mensen zijn die aan mijn kant staan. 't Is nog dikkels nog 't enige waarvan dat ik ook zegge dat mijn populariteit algelijk veel meer importentie heeft dan da'k mij zou laten doen van twee charlatangs waarvan dat er meer haar uit under neuze groeit dan op ulder kop.

Bijgevolg dat ik u zegge, gij die mij genadig zijt, hij edel volk waarvan ik zeggen een bedankinge in de vorm van een diep respect voor ulder meninge van de mensen die mij genegen zijn. En ik zal ook zekers niet meer in affronten vallen in mijn hoofd vanwege dat ik het mij allemale niet meer aantrek van wat ze zeggen vanaf vandage.

Elvire, ook gij, houdt moed zegge 'k ik u, gij arme slore. Ge hebt mijn steun en ge moogt dan een keer kaffie komen drinken voor hier op mijn boek te lezen. Leve de emanciperinge en awoert voor 't mannenvolk dat peinst van het al te zeggen te hebben alsmede het gebruik van paswoorden introduceren voor 't vrouwvolk dom en onwetend te houden. Ik zeg u, het moet gedaan zijn mede van Planchez en 't schoolmeesterke. Ik Mariette hebbe gezegd in een vroede collère.

17:24 Gepost door Mariette Courgette | Permalink | Commentaren (10) |  Facebook |

Commentaren

:) Ferm van au mariet, gef het hem, nie oep auve kop late zitte, gij zij van belange gien sloer, schrèft ma wa da ge denkt, grtjs veu au & de FONS, k

Gepost door: kathy | 03-04-06

*** u niet laten doen hé Mariette
maak er nog een gezellige avond van
groetjes

Gepost door: Borriquito | 03-04-06

avelmerci Wette wah, voor nen keer, mogt the van moi, se behanzelen als kliekens zonder khop, trekt dhem deraf, than hebde tenminste nog es goe kunne giere en griene ook, algemele vaarheid: venten noppes, nikksos, nullos, zerros, nienta, ne rien mee aan te catchen. Voila van moisos. GutenAbend.

Gepost door: tante Jet | 03-04-06

:: goe Mariette, ge moet u nie laten doen en get gelijk da ge t u nie meer aantrekt! Maar let een beetje op as ge hem verwijt, een vernukkeld dingske... Dat hore kik nie geerne. Kunde der gene vernukkelde kwast (of iets anders) van maken? Alé ge versta mij wel hé. Merci wi
groetjes

Gepost door: dingske | 03-04-06

Fons & den Biljaar Het doet mij nu eens een ferme erte onder de rieme te lezen op uwen boek dat den Fons het hem allemaal niet tevele aantrekt. Subbinst onze oefenspilletjes in Vespa is 't soms wel anders! Ge moogt blij zijn Mariette dat ik gene boek van mijn eigen persoon heb, want met wat den Fons al allemaal in mijn oor gelald heeft van komérerie over uw persoon zou ik gelijk het 'Over Mariette'-boek kunnen beginnen bij skienet! Moest hij geen twee koppen kleiner zijn dan u, ge zoudt verdomme uwen plaats wel kennen! Bille en ik hebben hem al ontelbare keren gezegd dat hij uw commanderie nie moet blijven pikken, dat hij den broek draagt in het ménage, terecht van geslachtswege bepaald. Iedere keer roept hij op 't einde van den avond uit (na een tripel of zeven) :"Verdomme, sze mwoe njie blwijven pwijszen dasse go 's bluvwen doen mè mien 's wa tasse wiltprfprfprfssss !!" Spijtiggenoeg valt hij dan meestal ook achterstevoren overende en mag ik hem weer naar huis voeren omdat hij tegen dan te blènd is om nog op zijne vélo te geraken. Den ochtend erop kijk ik hem dan dievelings aan en probeer een signalement van verbroederde verstandhoudinge te ontwaren in z'n blik, maar 't is dan weeral te late. De gist en alcool is uit zijn bloed en hij gelijkt tegen dan were op een pladijs die bij de laatsten hoop op de vissemarkt ligt tegen de noene...
Dus; weest blij overbuurvrouwe dat ik zoveel respect en sympathie heb voor u, want had ik da niet gehad ik had al lang m'n boek over 'Mariette door Fons zelve verteld' begonnen.
Allez, ik hope vannerte dat onze misopgevatte en verkeerdelijk gecommuniceerde en abuis door u verstane plagingen mijentwege aan uw nietsverstaande adres bij deze onder 't zand liggen.
Doei!

Gepost door: René Planchez | 03-04-06

das toch niet gepermetteerd Dat Mariette hier wordt evrweten voro eht vuile van de stroate.
Dat mansvolk is nog blieven hangen in de joaren van de hoertijd. Da klapt mor deure precies dat ulder vrouwe een domme kalle is, mor ze kommen het niet zeggen as ulder madam weer ekeer gelijk heet en ze op de zetel moetn sloapen. Da zeg kik daarvan: venten met ne grote bekke, mogen ook met de grote goesting op den onger bieven zitten.
Nog geen iene vent tegengekommen dat na een weke nietn op zin kniejen algelijk valt van miserie.

Gepost door: Little Witch | 04-04-06

Elvire
Mariette,

als gij denkt dat Elvire één stap buiten zet zonder dat ik het weet dan hebt gij het verkeerd voor. Als modelgezin gaan wij samen uit en geen haar op ons hoofd die er aan denkt bij U over de zulle te komen, daarvoor zijn wij te welopgevoed.
En dan nog iets: dat manneke dat zich uitgeeft voor het bavikmutske moet goed op zijn tellen letten en moet niet denken dat ik hem niet ken. Dat hij eerst leert zijn naam schrijven en moet zwijgen over mijn speen en zo want dat is schending van medisch geheim! Ik zeg ook niet in het boek van Mariette dat wij hem van school hebben geschopt omdat hij geeneen mede studente kon gerust laten!
Nog een hartelijke dank aan René, een vent naar mijn hart, intelligent, verstandig en een juiste kijk op de dingen des leven

Gepost door: Meester Wim | 05-04-06

Terecht Zo is dat, Meester Wim. Toch blij dat hier - naast mezelf - toch nog één iemand is die ook een lans durft te breken voor de echte fundamenten van onze samenleving.
Gegroet!

Gepost door: René Planchez | 05-04-06

Verexcuseer mij Mariette, dat ik uwen boek gebruik om een klein notaatje te schrijven aan de madame die we hier niet gaan noemen.

Geachte,

Wij, het is te zeggen, mensen met een beetje doorzicht, wat we dus van uw gemaal niet kunnen zeggen, weten of veronderstellen te weten, waar en wanneer U op het internet zit. We gaan dat niet zeggen, maar we willen U toch even begroeten tussen de lavementen en de bedpannen in.

U heeft groot gelijk dat U als modelgezin overal naartoe gaat. De lapzwans die denkt U in het oog te houden snapt nog altijd niet dat dat een wederzijds zaakske is en we kunnen begrijpen dat U beter een oogje in het zeiltje houdt.

Toch een klein vraagske, wordt U niet moe van die kemel zijn gezeur ?

En als U madame P... nog eens ziet, vraag haar dan eens of ze bij het breien van R. zijn onderlijvekes al eens aan mohair gedacht heeft. Dat kretselt namelijk wat harder.

Vriendelijke groeten,

ms

Gepost door: ms | 05-04-06

Ah... Beste ms,

merci voor uw lieve woordekes. Ik laat mijnen René maar doen zunne. Laat hem maar denken dat ik dat allemaal niet door heb, ik doe toch mijn goesting als hij weer eens gaan vissen of biljaaren is. 't Is te zeggen, ik weet wel dat gij vindt dat ik harder van mijn frak zou moeten geven tegen mijne vent, maar ik zegge u, naar 35 jaar huwelijk dan hebt ge daar de courage nie voren. Mocht het hier genen openbaren boek zijn ik zou nog durven schrijven over hoe we onder leiding van Mariette met de gedupeerde vrouwen uit de strate bijna een eigen bond hadden opgericht tegen de onderdrukking van de venten, maar dan kwam da spel met haren buis in haar gat er tussen en hebben we 't plan laten varen. Ikzelve ga da zo nie doen, ik ben het nu al zo lang gewend. En zo zonder mijnen René, ik zou nie goe weten waar naartoe. 't Is nog de slechtste nie, ik benne content.

Groetjes

Madame Planchez

Gepost door: Madame Planchez | 05-04-06

De commentaren zijn gesloten.