02-04-06

Van den Hongaar en dat wij hem niet verstonden

Mensen toch. Ik zegge u, ik Mariette, ik zegge wel wel wel! Hoe is dat algelijk mogelijk en waar heeft ze dendezen ne were gevonden. Oorzaak van deze verzuchtinge in deze meninge is het nieuwe lief van Cindy alwaar ze gisteren een bezoek mee brachte aan Fons en Mariette. Ik heb der hier al vele de revue weten passeren maar nu heeft ze toch een hoofdvogel afgeschoten.  

Die name allene al.  Arpad Szuroz heette tij. Fons peinsde aanvankelijk nog dat het een merk van palen was maar ’t was verdimme zijn name. Ook mede dat uitzichte, gelijk dat hij eruit zage. Een brokke van een wieten met z’n hemde half open, een gouden kruis op zijn borst, z’n haar helemaal in de gel en een donkere zonnebril op z’n neuze. We hebben van heel den avond zijn ogen nie gezien. Verders waren we ook niet tot een klappenance in staat want hij was niet verstaanbaar vanwege zijn tale en zijn accent dat gelijk eentwaarsten een mengelinge ware van Frans en Engels en Grieks ook mede dat Fons en ik geen Hongaars verstaan. En smoren dat hij deed. Den enen achter den anderen en heel mijn livingk hangde vol rook. Fons zeide nog, ik zal ik wel smoren onder de dampkappe, zeidt hij en menere zet hier heel ’t kot in een walme.

Als hij vertrok wisten we eigenlijk nog van nietend van wat hij dede en waar hij woonde en we vroegen ’t aan Cindy maar zij zeide dat ze ook niemendalle van verstaan hadde. Fons vroeg nog aan Cindy hoe dat dat dan gink binst de vrijage maar Cindy zeide ook dat de liefde geen woorden nodig hadde waarvan dat Fons ook zeide dat ze er wel mee was met zo’n leeggangere. Den tijd zal ’t wel uitwijzen maar we peinzen wij, Fons en ikke, dat dat nietend voor Cindy zal zijn en dat het allemale zijn tijd maar zal duren. Hij moet hier in alle geval nie meer over de zulle komen want het scheidt algelijk eentwaarsten zegt Fons ook.

We hebben gekeken naar de koers daarjuiste en Boone heeft gewonnen en Fons smeet zijn klakke van collèire tegen de grond omdat hij meer aan Hoste is die ook meewas alvoren maar dat hij niet gedemareerd heeft, zegt Fons alsook dat hij een dommigheid begink voor ’t eerste te begunnen spurten. Ik kenne daar al niet tevele van maar Fons kan daar altijd met indelijks veel overtuiginge van klappen gelijk dat hij ooit nog zelve gekoersd heeft.

Vanavond geen gekooksel want we gaan een keer frieten gaan eten naar ’t Baronneke dat een restorang is voor frieten langs de grote bane en de uitbatinge in handen van twee vriendelijke jonge mensen die er under leen achter leggen (gratis bedieninge aan tafel). We gaan wel nog achter geld moeten gaan met Fons zijn bankkaarte en dat zal weer eentwat geven want dat Fons alsan zijn nummer van zijn code vergeet en hij alsan drie keren moet proberen voor dat hij het were weet. Ik zegge dikkels, Fons zegge ‘k ik dan, in plekke van da nummer op u hand te schrijven maar Fons zegt ook dat zo’n dommigheden een behulpzaamheid aan de misdaad zou zijn. Fons is altijd vreende benauwd dat ze hem gaan aanvallen aan zo’n geldbak maar ik zegge’k ik ook, wat avance, het is de vooruitgank.

18:00 Gepost door Mariette Courgette | Permalink | Commentaren (7) |  Facebook |

Commentaren

plezier, dak gehad hem me da hie allemaal te leize, khemt gezei ne scheet in een fles, zoene macho, das nie goe veu a cindy, strak gerokt ze no gin positie, en de Fons moet ma een ezelsbrugske gebrooke veu ze nummerke tontauve, alle et smakelijk , K en nog veul zon!

Gepost door: kathy | 02-04-06

is me da lachen.... Marietje hebt meziele met ene van de maffia in uw huis gezeten, sluit ma goed uw deure want voor da ge tweet is uw huis gepluimd binst da ge frieten gaan eten zijt.

Gepost door: dingske | 02-04-06

Ongaren ! Mariette,
Ze zeggen alsan “Als ge van een Ollander niet in ’t zak gezet zijt, is tij het vergeten”, zeggen ze, maar ik heb toch liever te doen met Ollanders dan met Ongaren. Moeste mijn dochter Albertine tehuis komen met een Ongaar, ’t eerste dat ik zou vragen was wat dat tij deed voor de kost. En hij zou zijn voeten moeten vegen voordat tij binnenkwame. En hij zou mij en mijn vrouwe moeten aanspreken met menheer en madam. En hij zou fraai in de zetel moeten zitten en niet tevele zjisten verkopen! Aan de andere kant… Aan ’t uiterlijk kunt ge niet altijd zien wafoor vlees ge in de kuip hebt. Misschien is ’t wel nen doktoor of nen architect. Hebt ge dat eigenlijk al gevraagd, of was ’t er geen touw aan vaste te knopen aan heel zijne parlé?
Ik persoonlijk heb noois geen misèrie met dat nummer van mijn code. Ik gebruike alsan hetzelfde nummer: voor mijn bankkaart, mijn paswoord voor op de computere en de toegangscode voor de voordeure van mijn werk, dat streng beveiligd is. En als ik nie wil dat mijn dochter Albertine vuile films afdraait, kan ik zelfs de video daarmee afsluiten.
Maar ja, daar is Fons natuurlijk vet mee.
Beste groeten en nog ne goeien zondag.

Gepost door: Drs. Johan Arend Happollati | 02-04-06

Profiteurs
Mariette,

toen ik vanmiddag even wat vrije tijd had om naar het wielrennen te kijken heb ik mijn echtgenote betrapt terwijl zij uw boek aan het lezen was. Ik had haar dit nochtans verboden. Toppunt van al was toen ze zei dat ze respekt had voor U en dat ze er geen problemen mee zou hebben om U te verzorgen in tijden van depressies en ziektes. Mijn echtgenote is namelijk hoofdverpleegster in het AZ maar zal dat niet blijven omdat ze waarschijnlijk directrice zal worden. Ik heb haar toen eens goed wakker geschud en zei: "vrouwe, ge zult U niet inlaten met zo'n laag volk. Het zijn dikke profiteurs en ge zult er toch geen dankbaarheid van krijgen. Direkt moogt ge heel de familie verzorgen en daarbij, ik zal het wachtwoord van de computer veranderen zodat ge geen inzage meer zult hebben in het boek van Mariette!" Dat zei ik en het is maar dat ge het weet Mariette!!

Gepost door: Meester Wim | 02-04-06

laat em ma lopen da shoolmeesterke!!!! beste sympathieke mariette ge moe u nie aantrekken van da schoolmeesterke,ken er vroeger nog lesse van had ma gelukkig voe mi wast i midden in het schooljaar upgenomen in de klinieke voe het speen en erectiestoornissen. in de klasse noemden we em "de pinne" of "koane". En ik moe zeggen mariette ge hebt een goe beeld van da schoolmeesterke hij is een blageurke. hij kwam dan s'ochtens no de schole met zijne lada. ( da was voor zijn promotie) kweetnie met wat dat hij nu rondrijd ma tzal wel were e twa zien van marschandies.

met vriendelijke groeten en een duwke in de rug voe mariettje e want da mens verdiend da nie voe zo gekloot te worden op haar ouwe dag .

greetz de baviksmutse

Gepost door: bavikmutske | 02-04-06

Geklasseerd ! De schoolmeester hé ! Dat is een vrouwenhater. Klaar en duidelijk.

Op Mariette altijd zitten vitten. En zijn eigen madam mag wél gaan werken maar heeft niks aan de pc te zeggen.

Hoe dat ze dat nog kinderen kunnen laten grootbrengen dat snap ik niet zie.

Sjaans dat er nog goei mannen rondlopen ook, al vergeten ze dan de code van de bankkaart ...

Gepost door: ms | 02-04-06

Wim en René Ik wille hier toch een keer een lanse breken voor Meester Wim. Ik ken kenne hem niet van in levende lijve, maar ge moet toch toegeven dat de vent van natuurswege de leider moet zijn in het gezin. Ge ziet wel wat er gebeurt als een vrouwe getrouwd is met een mossel gelijk de Fons. De vrouwe kan al 't zot in haren kop ten uitvoer brengen, wat resulteert in een boek gelijk da van Mariette. We zouden er wel mee zijn moesten al de venten dat zomaar hun gangk zouden laten gaan, die vrouwen. Mijn vrouwe moet dat ook niet lezen al dien brol, God weet van waffer zever ze zoude besmet zijn. Op mijnen pc kan ze enkel surfen naar de saaits van de 3Suisses en La Redoute, en z'is t'er zij algelijk ook content mee. En ge ziet wel wat die dochter van 't volkstje hierover allemaal uitsteekt zonder echte vent aan haar zijde. We zijn d'er wel mee met zo'n Hanghaar in de strate, met wat zal ze naastekeer thuiskomen?? Ik zeg het niet grage, maar ik zal toch blij zijn als Fons en Mariette hun plaatste op de wachtlijste van "Avondrust" zal vrijkomen. Allez, een schone weke gewenst hé altegader

Gepost door: René Planchez | 03-04-06

De commentaren zijn gesloten.