31-03-06

verslaggevinge van het bezoek aan Henri en dat Cindy were vrijt

't Was gisteren nogal de moeite. 't Spel wilde hier maar niet marcheren voor mijn meninge op de boek te krijgen vanwege dat het niet gink. Ik schreve een hele meninge en als ik het wilde op mijn boek zetten ter lezinge voor ulder was ik het almeddekeer allemale kwijt.

Ik ware dus begost met een verontschuldiginge dat ik geen meninge op de boek had gezegd vanwege een inzinkinge wegens zakens op de boek van mensen die mij visiteren van wie ik de bronnen zal prijsgeven en u zeggen dat het Planchez en 't Schoolmeesterke waren die met lasteringen en leugens een verzuringe van mijn leven teweegbrochten die mij indeliks heeft doen afzien. Ik was gelijk een wrak en Fons zegt ook ge moet u dat allemale niet aantrekken maar hij heeft makkelijk klappen want hij steekt 's nuchtens zijn valse tanden in zijn bakkes en hij leeft heel den dag gelijk god in Frankrijk. Edoch, mede vanwege de vele betuigingen van steun en medelevinge op de boek van de lezers via under meninge kwam ter ineens were zonne in mijn herte en ik gerochte er deure. Den enen dag nog op mijn tandvlees en vandage al vitaliteit dat ge kunt dromen. Kortom, Mariette is ter were helegangs deure.

Waar vanwege dus een meninge van het bezoek aan Henri, de broere van Fons die boert. Hij boert naar mijn gedacht surtout achteruit want zijn gank was stijf verslechterd. Spakken en zuchten en lelijk doen... enfin, ge kent dadde. Het was wel een indelijkse ontvangste met kaffie en boedwaars. Zijn boedwaars waren wel niet stijf krokant meer maar dat is waarom dat Henri geen doze heeft van tuperwaar voor de bewaringe van zijn koeken. Gevolg veel te zochte en dat wij ze tongs maar gewoon hebben gedopt in de kaffie. Den helft van Fons zijn boedwaar vloog iedere keer in zijn kaffie omdat hij dikkels beeft als tij dopt. Ge had zijn tasse moeten zien achternaar, 't was propere!

Daarachter hebbe'k ik dan 't ganske gedweilt binst dat Henri en Fons een beetje aan 't klappen waren van de duiven en dat het algelijk eentwat is want dat er geen één duive in forme zit vanwege niet kunnen trainen vanwege de veugelgriep. Tongs nog een Stout gedronken. Fons had er al viere in zijn kele gegoten en hij begoste al ferme gelanceerd te geraken vanwaar ik zeide, Fons, zeide ik, we zijn tongs naar ons kot waarop Fons nog zeide dat het alsan 't zelfde was met mij en dat ik alsang naar huis wilde als 't gèèstig begoste te worden. Maar ik deed gelijk da'k hem nie hoorde. Hendri draaide nog vier kiekens in ons handen voor in de vriezere alsmede zestien eiers.

Wij met de velo naar huis. Op een bepaald moment moeste Fons een maneuver doen voor de ontwijkinge van een uitgebroken koeie en vaneigens draait die zak met eiers in zijn rayongs waardoor indelijks vele materiële schade. Fons omverre gevallen tegen dek en zes eiers gebroken alsmede zijn dynamo en zijn zate helegangs scheef. Gelukkig heeft hij dat daar zelve een beetje kunnen arrangeren waardoor we onze reize kosten vervolgen. Ik peinze dat we rond ten zessen thuis waren.

Er is nog nieuws maar dat zal voor morgen zijn maar het nieuws is dat Cindy een nieuwe vrijer heeft. Een Hongaar die ook eentwat doet in palen. Fons vroeg vandeneerste keer als 't een ijzermarchang was maar Cindy zeide ook dat ze het niet juist wiste wat dat hij deed waarop dat Fons vroegde hoelange dat dat nog gink duren van azzo van d'ene vrijage in d'andere te vliegen waarop Cindy begoste te blèiten en dat ze ook zeide dat ze algelijk geen nunne koste worden. Vanavond komt diene Hongaar kaffie drinken en ik zal daar dan morgen mijn meninge van geven op de boek. 'k Weet zonder wafferenen dat 't zal zijn!

14:44 Gepost door Mariette Courgette | Permalink | Commentaren (10) |  Facebook |

Commentaren

ne goei dag same, t'is toch vriet as ge me die manne bootekomt, en vallers hedde altijt, goe da ge der niks an overgauwe hét, buite die kapotte eire dan, zen benieft nena diene loverboy, as da ma goe aflupt, tot morge en salu aan de Fons.

Gepost door: kathy | 31-03-06

Tes wa met dat joenk volk hé. Zus peist ook dat ze Dewaere tegen gekomen is, maar hoeveel miserie ze met diejen Dewaere al gehad heeft hé ! Maar we kunne wij, spijtig genoeg, in under plaats gene gaan zoeken. We hebben azo al genoeg aan onze kop.

Nen Hongaar heeft ze zo sjansgelijk nog niet gehad. Dat is een groot geluk, ne mens moet er nog kunnen tegen klappen ook.

Spijtig van d'eieren, maar nog sjaans dat je niet met de Lada was of je moest weer nen taxi gepakt hebben.

Gepost door: ms | 31-03-06

Niet worden als Mariette
Mariette,


bij deze laat ik U weten dat ik een dag of vier niet heb kunnen kijken naar uw indianenverhalen, ik had namelijk serieuzere dingen te doen. Ik heb vier dagen aan een stuk examens verbeterd en ik moet zeggen dat ik ten zeerste ontevreden ben omtrent de uitslag. De helft van mijn studenten heb ik moeten buizen wegens te veel aan spellingsfouten en vreemd dialektgebruik. Ik heb hun toen de les gespeld en duidelijk gezegd dat zij nog slechter zullen worden als Mariette als ze zo voortdoen, heel slecht dus! Ik durf trouwens te wedden dat Cindy ook elk jaar gebuisd was maar dat durf je niet zeggen in je boek hé. En wat betreft Johan; ge moet niet proberen mijn vrienden af te pakken want daar kan ik niet tegen. Het is niet omdat gij geen vrienden hebt dat ge ruzie moet maken in mijn vriendenkring, trouwens ge zou toch niet meekunnen in onze gespreksstof. Allé, ik zal maar stoppen want ik ben weer kwaad aan het worden en dan moet ik zoals gij een hele dag op bed liggen om te bekomen. Doe zeker de groetjes aan mijn vriend René!

Gepost door: Meester Wim | 31-03-06

Een uitvlieginge van mariette voor 't schoolmeesterke 't Is verdimme nog geen ende aan de achternoene gekomen en ik moete mij alweder dul maken in de vorm van een vermaninge aan 't schoolmeesterke! Zoudt ge willen geloven dat ge vierkantig mijn preute kunt kussen, schoolmeesterke van mijn voeten. Dat heeft gedimme vier dagen nodig voor eksamens te verbeteren. Als Cindy aan de pale oefendege dan had haren stagementoor achter een half eure al haar resulteringe opgemaakt en dat het altijd vreende in orde was dat hij zeide. Dat gij daar vier dagen voor nodig hebt bewijst were maar een keer dat 't fijnste ook u haar is. Mocht ik u ingerichte macht zijn ik zou op staande voet u C4 gereed leggen want wien pakt er da nu in dient zou ik peinzen. En dat menere Hippoliet mijn kant kiest is dat die mens ingezien heeft dat er met u niet meer te leven valde zelfs in een vriendschappelijke overeenkomste.
Dit gezegd hebbende wil ik ook een bedankinge laten geworden aan madam van de zonne en aan ms'ke want zijnder weten teminste wat dat dat is voor met u twee voeten in de wereld te staan als vrouwe. 'k Voele mij al were draaien aan alle kanten.

Gepost door: Mariette zijzelve | 31-03-06

Preute
Mariette,

ik lees dat je me intieme voorstellen doet. Ik zal zeker Fons, René en de hele straat inlichten dat je zo laag bent gevallen. Reserveer maar een plaatsje in de biechtstoel want het zal nodig zijn!

Gepost door: Meester Wim | 31-03-06

Kolère Kolère
Ja Mariette,
Ne mens zou van kolère inderdaad vuile praat beginnen afgaan. En ik weete niet wat ik u moet adviseren, want ik zit hier veilig achter mijn klavier en verre van de strabantië en ik heb gemakkelijk klappen.
Ik zit eigenlijk meer in met uw eiers. De die die tussen Fons zijn rayongs gedraaid zijn, bedoel ik vaneigens. Zukke diere marchandise en zo jammerlijk verloren gegaan. Mijn erte bloedt.
En Cindy met nen Hongaar… Ik gaan der niets van zeggen, subiet zijt ge were dul op mij.
En, verexcuseer, Meester Wim, maar ik meuge van Mariette nie meer met u klappen.

Gepost door: Drs. Johan Arend Happollati | 31-03-06

Kleine bemerking Allemaal goed en wel dat u Mariette niet kan rieken of zien, schoolmeester Wim, maar ik heb bij heel deze affaire toch een klein bemerkingske. In plaats van deze gelovige vrouw aan te vallen, zou u zich beter eens afvragen WAAROM uw kinderen slechte examens hebben gemaakt! Mijn kleindochter vertelde me trouwens dat u meer met uzelf zit te pochen dan dat ze daar regeltjes aanleren! De schuld van slechte examens ligt volgens mij meer bij omhooggevallen schoolmeesterkes, dan bij zijn arme schapen van leerlingen! Ik wou het maar even opmerken. Mariette, goed werk meiske, ik hoorde van meneer Urbain dat ge nu ook actief zijt op het internet en spring dus even binnen... Tzal zeker niet de laatste keer zijn!

mvg,

Pros Vanachterweg

Gepost door: Pros Vanachterweg van de vrijwilligers van't parochiecenturm | 31-03-06

Kleine bemerking Allemaal goed en wel dat u Mariette niet kan rieken of zien, schoolmeester Wim, maar ik heb bij heel deze affaire toch een klein bemerkingske. In plaats van deze gelovige vrouw aan te vallen, zou u zich beter eens afvragen WAAROM uw kinderen slechte examens hebben gemaakt! Mijn kleindochter vertelde me trouwens dat u meer met uzelf zit te pochen dan dat ze daar regeltjes aanleren! De schuld van slechte examens ligt volgens mij meer bij omhooggevallen schoolmeesterkes, dan bij zijn arme schapen van leerlingen! Ik wou het maar even opmerken. Mariette, goed werk meiske, ik hoorde van meneer Urbain dat ge nu ook actief zijt op het internet en spring dus even binnen... Tzal zeker niet de laatste keer zijn!

mvg,

Pros Vanachterweg

Gepost door: Pros Vanachterweg van de vrijwilligers van't parochiecenturm | 31-03-06

*** prettig weekend Mariette en Fons !!!!!!!!!

Gepost door: Borriquito | 01-04-06

:: heel spijtig van die eikes, maar een geluk dat Fonske der niets aan overgehouden heeft. Marietje ge gaat moeten oppassen voor da schoolmeesterke wi, die denkt dat zijn dromen gaan uitkomen, zijn fantasie slaat op hol. Kan niet missen dat zoveel leerlingen door hem gebuisd zijn alst ie nog geen spreuken van echt kan onderscheidden.....

Gepost door: dingske | 01-04-06

De commentaren zijn gesloten.