26-03-06

Van de gebrekkigheid van de kennisse bij vele mensen

D'Eerste lesse van de gsm was een schete in een netzak. Ik ware juiste gelijk terechte gekomen bij een bende simpelaars. Ze kosten er nog nietend van alwaar ik een opmerkinge van maakte waarop dat dedeze die de lesse gaf zeide, mariette zeide ze, dat is hier een cursus voor beginners dus is het ook normaal dat er hier velen onder ons zijn die hun apparaat nog niet geheel hebben doorgrond. Ze brak bijkans haar kake als ze 't zeide want ze sprakt een brokke met een g'affecteerdheid gelijk dat ge dat nogal hoort bij dedeze die lesse geven (steekt hem in u zak, schoolmeesterke!) En zodoende verliep de lesse in een vreende traag tempo omdat iedereen gink kunnen volgen. 't Begoste al dat we hem moesten aansteken, de gsm. Den ene helft wiste maar half waardat ze moesten duwen voor hem in gank te steken en den anderen helft wiste alleens under paswoord niet. Geen keure geraakten ze er niet in.

Dat heeft daar een half ure geduurd tegen dat ze allemale gelanceerd waren. Ik ware in nog geen minute gereed en 'k heb dan nog Valentine van Meyers g'holpen en daarachter ook nog met Giovanni, de kleinzone van Planchez, van wie dat het niet gink omdat zijn pielen t'endend waren. 't Schoonste vanal was dat er daar mede binst een lesse van de gsm geen enen opladere lage waar ge toch ook weet dat ge de oplader alsan nodig hebt bij de werkinge van de gsm als bijvoorbeeld de pielen t'ende zijn. Ik zeg u, 't was een organisatie van mijn voeten.

Maar we waren vertrokken en de functionaliteit van de knoppen wierde uitgeleid en Lode Roelens hadde almeddekeer een krampe in zijn duim van veels t'hard te duwen op zijn knoppen waardore dat zijn duim helegangs scheef stond en van eigens ook van heinde en verre gene ehbo te bespeuren en dan maar gewacht tot het vanzelve weer wegtrekte. Nog een half eure! Tegen dat zijn duim van Lode weer normaal functioneerde was de lesse gedaan en wij nietend bijgeleerd en dat het al geen curzussen meer zijn gelijk vroeger, zeide Fons als ik het hem vertelde toen ik thuiskwame mede dat hij vreende gesjokkeerd ware dat er daar geen ehbo was mede omdat hij er een brevet in heeft van binst den oorloge.

Naaste weke gaan we leren oe dat de gsm dan helemale in malkaar zit en ook oefeningen doen voor naar malkaars te bellen binst de lesse dat Fons ook zeide ge kunt toch normaal tegen malkaar klappen als ge thope zijt maar ik zeide ook, Fons zeide ik, dat is bij wijze van een oefeninge voor latere als ge een keer echt moet bellen als ge in de gevaren zit of in panne staat langs een landweg. Fons stond te kijken gelijk een hond op een zieke koebeeste wat ook alweder het bewijs was dat hij ook niet berst van de intelektualistische inhoudelijkheid.

En nu ga'k ik eerst moeten voortdoen aan m'n eten want 't is koeietonge en ge moogt gij nog een steampot gebruiken dat moet algelijk nog een heel ende op staan eer dat dat zochte is want dat ge hem anders niet kunt pelen. Met mandeira sause en sjampienjons en ook kroketten van den Aldi uit de vriezere. Fons zal were zeggen dat ze hem kunnen rollen als hij t'al opgefret gaat hebben want hij eet bijkans alsan niet minder dan twintig kroketten. Maar ik Mariette, ik jeune hem dadde vanwege dat hij kloek moet staan voor tons te gaan biljaarden in café Den Arend. Ik zegge 'k ik dikkels, gelijk dat Fons kan pikeren, 't kan dat geen enen. Hij zit in een indelijkse forme voor 't kampioenschap, zegt hij. 'k Peinzen dat Planchez en Bille gaan verschieten, als ze zijn grote vorme gaan zien.

Ondertussen ook aan alle lezers van de boek een bedankinge en een verwensinge voor een goeien avond en een zwierlijk uiteinde van het weekeinde.

17:57 Gepost door Mariette Courgette | Permalink | Commentaren (11) |  Facebook |

Commentaren

amai mariet, kzien da da jou tegegevalle is auve cursus, ma tzal wel verkiere, en dan gade gij da kunne as gien ander, peis da'k strak is na den arend koom om auve fons in akse te zien, allei veu da pikeire enzoe, nogne goeie dag en geniet van teten, 20 krokette, tsss das ne beir, joh

Gepost door: kathy | 26-03-06

Koeientong
Beste Mariette,

een kleine tip bij de bereiding van de koeientong: smijt er uw eigen tong bij!!

Gepost door: Meester Wim | 26-03-06

De gastvrouwe zelve Alwaarvan ik ook meldinge wil doen aan madam van de zonne dat zij Fons zijn kop niet zot moet maken met allesoorten manoeuvers van overspelinge voren te stellen door een keer naar Den Arend te gaan voor Fons in aktie te zien want ge zoudt zijn manieren moeten zien en dat hij zo bremstig staat als een viagraduive.
Ten aanzien van 't schoolmeesterke nog de volgende mededelinge van mariette alsook een meninge van waarschuwinge dat ge moet gedaan zijn van al die stolkinge en mij gerust moet laten vanover mijn poteten te klappen en ook over mijn tonge. Ik hebbe gezegd ter waarschuwinge van een geldstraffe gesteunt van het gerecht van Brugge.

Gepost door: Mariette | 26-03-06

Waarom ? Mariette,
Ik snap niet waarom ge dul zijt naar mij toe.
Of het moet zijn van diene keer dat uwe Fons binst dat hij vol overtuiginge aan het pikeren was in café Den Arend met de achterkant van zijne keu een ongelukkige stoot gegeven heeft waar ik het niet graag heb maar dat was mijn schuld: ik stond veel te dichte en dat was de reden.
En ik heb wel een keer achter Sylvie haar gat geklapt (van tonne dat ik ze betrapte in café 'In De Razende Piloot' langs de bane naar Kortrijk aan de rechterkant) maar dat was aleene maar om u op de hoogte te houden van de leegte.
En wat Meester Wim schrijft in uwen boek daar kan ik de responsabiliteit niet voor dragen. Als ge liever niet hebt dat ik nog in kontakt trede met hem moet ge dat maar zeggen. Dan laat ik hem vallen gelijk nen baksteen.

Gepost door: Drs. Johan Arend Happollati | 26-03-06

ruzie ik vind al die ruzie niet leuk
echt niet

Gepost door: tomasz | 27-03-06

Oei ! ... Hebben wij iets verkeerd gedaan?
Heeft Tomasz ons niet begrepen?

Gepost door: Drs. Johan Arend Happollati | 27-03-06

* Met veel plezier nog ééns komen bijlezen
Ik wens je en fijn emaandag
groetjes ninne

Gepost door: Ninne | 27-03-06

De gastvrouwe zijzelve nog een keer 'k Benne 'k ik niet echt dul op u, menere Hippoliet maar soms hebt ge ook de neiginge voor 't bloed vanonder mijn nagels te laten komen als ge soms een keer Mariette in een hoek drijfde of ook wanneer ge u moeide met Cindy haar affaires want tegen Cindy is tegen Mariette ook. Maar het is wel aan het beteren zodanig dat er vermoedens van beterschap ook van mijn kant zijn. Dadde gij geen respondalisiatie voor 't schoolmeesterke kunt dragen wete 'k ik ook maar ge zoudt er beter aan doen van daar niet tevele mee om te gaan want da's geen reclame van te zeggen dat ge dienen klunten oliebrood kende. 't Is waarom dat ge toch ook een begroetinge van Mariette krijgt.
Voor Tomasz en vrouwe ninne een stijve zware bedankinge en ook vooral voor Tomaszke ook dat hij gelijk hebt, jongentje, dat is nie geestig al die ruze maar een mens moet zich soms weren in 't leven.

Gepost door: Mariette | 27-03-06

Onzen Giovanni Onzen Giovanni is ter heeltergang nie goe van, van uwen 'hulp'. Ge hebt da manneken daar een trauma opgedaan van hier tot in Adegem met uwen agressieven en nerveuze roep heel den tijd van:"Verstaat ge 't nu nog nie simpel manneken, moest ge de mijne zijn ge had nooit een gsm gekregen, stukse verdriet!" Bovendien verteld Giovanniken dat uwen asem naar selder rook en ge heel den tijd de meester onderbrak voor te lachen met hoe uwen Fons er de kloten van kende, van de gsm, en ook nog een keer annekdotes bleef ophalen over hoe de Fons met de gsm eens de tv van post probeerdeg te verzetten. Heel de klasse heeft er geen zak aan overgehouden aan de eerste lesse omdat gij daar wildeg opvallen en zat te klagen over hoe ge voorhang had op informatie omdat ge al wat van oude zijt. En als ge 't kende bleeft ge maar zuchten van "gaan we nu nog een keer iets anders zien ook, ik ken da al..." De volgende lesse gaat door op een plaatse waarvan iedereen nog een brief in de busse zal gestopt krijgen, maar niet Mariette. In den voetbal zouden ze zeggen 'in uwen own gol"

Gepost door: René Planchez | 27-03-06

amaai er wordt hier nogal met bloemkes gesmeten, spijtig dat de potten der nog aanhangen
hahaha
nog een zeer goede avond Mariette en Fonske

Gepost door: dingske | 27-03-06

Mijn mage knort Das algelijk meer as een ajar geleden dat ik nog etwa kroketten heb mogene ten, laatv staan met goeie koetongen..Jong jong, ik zou kik lijk graag geinviteerd worden om nekeer mee te komen eten bij ulder thuis, Mariette.

Gepost door: Little Witch | 28-03-06

De commentaren zijn gesloten.