25-03-06

Van de lada, de KAV en de curzus van de gsm

Nog een sjanse bij een onsjanse zegge 'k ik want ze gaan van toering assistentie de Lada voor nietend were brengen tot aan de deure. Het zal ons geen frank kosten en azzo zijn wij ook een keer aan ons gemak. Fons wiste dat in eerste instansie niet meer maar hij heeft zijn lidmaatschappelijke bijdrage voor vande jare vernieuwd. Op dat vlak is Fons een slordigaard en allesins in zijn betalinge aan toering assistentie dat ik ook zeg hoe is dat nu eigenlijk mogelijk. Diene meneer aan de telefoon moest juist onze plakke weten en waar dat de Lada stond. Best dat we verzekerd zijn want een mens zou anders nogal een schete laten, peins ik, als hij zo'n transportatie zelve zou moeten bekostigen.

Vanachternoene moet ik naar de personalisatiecurzus 'KLIM IN JE GSM' van de platselijke afdeling van 't kav. Ze gaan dus uitleg geven voor d'oudere mensen voor het gebruik van de gsm. Dat is ook nodig want we kennen er de hond zijn kloten van, van de gsm, zegt Fons. Ik zegge nog tegen Fons, Fons zeg ik, hoe dadde gij dat niet gaat gaan volgen van die curzus want 't is alsan gij die oppakt. Maar hij zegde zonder verpinken dat zijn hoofd open en toe slaat vanwege de picon en die matte in zijn kake. 't Is nog een lelijke plekke en azzo wierde achter al die jaren duidelijk dat Fons allergiek is aan het haar van een kokkosnote. Ik zegge nog dat hij misschien ook allergiek ware aan de Picon waarvan dat Fons zegde maar houdt toch een keer u mond gij simpele duive, zegde hij.

Ik Mariette zal de curzus dus volgen. Vanwege dat we zonder geld zitten van al die kosten de laatste tijd heb ik Cindy aangesproken en ze zegt zij ook, ma zegt ze, 'k gaan ik algelijk nie iederen dag langs die pale slieren voor d'economische beredderinge van de menage en ze trekt azzo een aanzichte gelijk dat het haar nog niet al te vele aanstaat maar ze lost toch 25 euro wat ook de kosten zijn voor de curzus. 'k Weet zonder wat dat ze ons daar allemaal gaan wijsmaken van de gsm en misschiens gaan ik tegen vanavond de gsm eindelijk een keer op de trilfunctie kunnen zetten want dat spel heeft hier nog noois gebeefd waarvan Cindy ook zegt dat ge dat moet instellen. Moste het niet aan bod komen in de lesse zelve is er nog 't laatste half uurtje 'waag je vraag' waarin dat de curzisten dan zelve vragen mogen stellen waar ze geen weg mee weten met de gsm.

Ik ga daar dan morgen een meninge in mijn boek over zetten kwestie van de lezers van mijn boek op d'hoogte te houden van de ontwikkelinge van mijn kennisse van de gsm.

Verders ook aan allen een goeien zaterdag gewenst vanwege Fons en Mariette en ook een bedankinge voor toering assistentie in verband met de kwestie van de Lada in Oosjang.

12:50 Gepost door Mariette Courgette | Permalink | Commentaren (6) |  Facebook |

Commentaren

Van de curzus van de gsm Mariette,
Als ge dan toch ne curzus gsm volgt, vraagt dan van den eerste keer dat ze een geestig muziekstje op uwen gsm zetten tegen dat ze u opbellen. Zo van ‘Sur le pont d’Avignon’ of van ‘En we gaan nog nie naar huis’ of van die dingen.
Vele courage.

Gepost door: Drs. Johan Arend Happollati | 25-03-06

Uw GSM nummer
Mariette,

ik weet niet of ge ooit met een GSM zult kunnen werken, maar ik had toch graag eens uw nummer gekend, kwestie van eens te bellen naar Fons om hem wat "courage" te geven want ik krijg hoe langer hoe meer medelijden met die duts. Ook het nummer van René mag je geven dan ik eens afspreken om met zijn drietjes naar Auchan te gaan. Gij kunt dan lekker thuis blijven om te kuisen en het gras af te rijden.

Groetjes.

Gepost door: Meester Wim | 25-03-06

Van gsms gesproken ! Ha, Meester Wim !
Rappeleert ge u dat nog dat ze vroeger van die grote gedoeften van gsms miekten? Ge had verre een speciale koffer nodig om ze mee te sleuren. En nu zijn ze zo hemelste kleine geworden dat ge ze bijkanst in uwe portefeulle kunt steken en dat ge ze dan ook natuurlijk niet meer vindt als ze afgaan.
Ja, ja... de wereld verandert zere. Seffens kunnen wij niet meer mee...

Gepost door: Drs. Johan Arend Happollati | 25-03-06

Johan Hallo meneer Johan,

het doet mij een plezier een geleerde man zoals U aan te treffen in het boek van Mariette want ze lopen hier niet zo dik.
Wat betreft mijn GSM; ik heb er ene aangeschaft met camera en alles erop en eraan. Even in de handleiding gekeken en ik kon er mee werken. Ik heb hiervoor geen les nodig gelijk Mariette. Trouwens, ik durf er op te wedden dat ze gegarandeerd met de hele klas in ruzie zal komen!

Groetjes

Gepost door: Meester Wim | 25-03-06

De gastvrouwe en de orde in de boek Mag ik voor al de mensen op de boek voor de goeie gank van zakens een verzoekinge doen van niet heelsans dezelfde mensen achter mekaar op de boek te schrijven en zekers niet 't schoolmeesterke en meneer Hippoliet van café den Arend en dat zij niet moeten peinzen van indruk te maken met hunne gsm want Fons zegt ook er kan nietend tikken aan de nokia qua model en versteviginge voor als tij valt (de gsm niet fons).
Verders tevens een uitbrandinge voor 't schoolmeesterke (alwere gelijk altijd 't breedste smoelwerk van de boek gelijk gewente) en dat ik noois met geen mensen in stokke komt binst de lesse van de gsm van de kav voor er te leren mee werken.
En als ze denken van aan mijn nummer te geraken 't zal er nevens zijn want voor dan hele dagen een stolkinge te moeten mede maken van mensen die bellen en dat ge ze dan niet kent en dat ze dan begunnen zuchten omdat ge gebaart dat ge ze niet kent en dat er geestiger dingen zijn dan dadde want bij elke verzuchtinge slaat mijn herte een slag over wat de dalinge van de bloedinge tot zijn gevolg heeft.
Alsook onrustigheden in mijn hoofd en draaingen en dan ook soms een spanninge op mijn borstkasse gelijk dat mijn borsten er gaan afvliegen maar dat Fons ook zegt dat ik beter van mijn bosten niet zou klappen op de boek omdat dadde private aandoeningen zijn.
U weze verwittigd voor een proces die nog vele achter malkaar op de boek durft schrijven ook vanwege Fons die vele vrienden in de gerechtelijke poliesie heeft die er under dan ook wel een keer gaan mee bemoeien, zegt Fons.

Gepost door: Mariette | 25-03-06

Vaneigens Mariette, ge moet u jandorie niet laten doen van al dat obsédé mansvolk.As ge echt proces wilt maken, dan kan ik u mijzelven aanraden als ne vreet goeien advocaat en nie te erg bij prijs.

Allez ik gaan voesj lezen, want iks taan achter met de lzeink van uwen boeke.

Gepost door: Little Witch | 28-03-06

De commentaren zijn gesloten.