22-03-06

Een vergeetachtigheid met bijkans desastreuze gevolgen

Ik gerochte bijkans niet meer op mijn eigen boek om een meninge te schrijven vanwege een vergetelheid van mijn emailadres en mijn paswoord en dat ze mij der vandage voor den eerste keer erachter vroegen. Anders gink dat altijd automatiek maar vandage was het grote controle in brussel van de boeken verzekers en we moesten kunnen bewijzen wie dat we waren. Gelijk voor te zeggen dat Mariette niet betrouwbaar is en dat er hier ineens een anderen achter mijn computer zoudt zitten. Hij zou een tring vliegen, peins ik! Ze zouden beter maken dat het altemets een beetje rapper gaat, d'heren van brussel van de skynetboeken want 't is soms niet te doen van de vertraginge als een mens op de boek van eentwien anders wil geraken.

Monne Prostat zat vandage met de spettere en 't was zijn wijf Wivina die in de winkel stond. Mens is me dat een franke bette als ze de mensen bestelt. Ik moeste voor fons sigaren en een nieuwe vierslag meebrengen (hij gaat ons nog een keer ruieneren met al zijn smoren) en 'k hebben 'k ik altijd de gewente van te kijken als er gaze genoeg in de vierslag zit voor da'k dat kope want soms is er vanwege vandalisatie van erop te duwen van kinders al een heel deel uit. En binst da'k azzo sta te kijken heeft ze nietend te verletten, Wivina, en ze snakt "awel mariette, wa scheelt er da, peinst ge da'k der de gaze uitzuige misschiens voor da'k ze in d' etalage legge!" Ik peinsde da'k door de grond gink gaan. Azzo een affronteringe! Maar ze staat ervoren bekend in 't gebuurte, voor haar franke manieren alsan.

Fons is vandage naar de herkeuringe geweest met de lada en we waren er nu vandeneerste keer deure. Met alle gevolg vandien dat we morgen een keer naar Molecule gaan gaan achter een nieuwe keu voor Fons want 't is groot kampioenschap in de paasvacance en Fons haalt zijn moyenne nie meer met zijn oude stok. Dat hij evenvele moyenne moste halen in 't bedde, 'k zou vreende content zijn maar ge kent me, ik zou nooit uit 't bedde klappen omdat ge noois weet dat er soms kinders kunnen meelezen ook op de boeken want als ge soms de prenten van de boeken bekijkt, een mens zou van minder van zijn apropos geraken en Fons nog veel erger alsmede dat zijn hormonaliteit wegewere zwierelt als hij een schone mokke ziet op de boeken.

 

 

20:29 Gepost door Mariette Courgette | Permalink | Commentaren (7) |  Facebook |

Commentaren

Paswoord geven voor den eerste keer na een vermaandinge ? Die van Skynet zijn schoon mannen ! Ik moet drie kere per dag mijn paswoord geven ! Ge moet niet vragen hoe verdacht dat ik ben !

Gepost door: ms | 22-03-06

Allé ik ben er zo van gedaan dat ik nog vergeet te zeggen dat het al een sjaans is dat de lada er door is. Dat scheelt toch ook weer in de kopzorgen in de portemonee.

Gepost door: ms | 22-03-06

In De Razende Piloot Mariette,
Het was al zo lange geleden dat ik nog het woord ‘vierslag’ gehoord had, dat ik er heeltegans geëmotioneerd van wierd. Wij zijn da nu gewend van het woord ‘briquet’ te gebruiken, maar jazekers, ons moeder zaliger zei vroeger alsan ‘nen vierslag’. Vierslag is eigenlijk veel schoonder dan briquet of aansteker. Ik hore graag dat de Lada were in order is, maar er is ook eentwat dat ik u zou willen zeggen, Mariette.
Mariette, het is niet van mijn geweunte om achter de mensen under gat te klappen, maar gisterennacht was ik per ongeluk verzeild geraakt in café ‘In de Razende Piloot’ langs de bane naar Kortrijk en ik heb uwe Cindy daar bezig gezien. Ik moete zeggen… ze was in form! Ik wille daar niet te vele over zeggen, maar vooraleer Cindy nog ne keer te communie gaat zou ze toch beter eerst te biechte gaan. Ik wille maar zeggen: ze had nogal veel aantrok bij ’t mannevolk. Ze was ze zij daar tegare met een brokke van een wieten waar dat er zekers ook geen prijzen mee te verdienen zijn. Een echte okkazie… azzo een om uit te kweken… En azukke gemene raisons dat ze zij afgink !!! Ik ware er zelve een beetje in gegeneerd. En ge weet wat dat de mensen zeggen, hé Mariette ? Dat dat betrapelijk is… Van wie zou ze zij dat nu toch afgedeeld hebben? Ik wille ook nog meegeven dat ze op ’t laatste maar half nie meer uit haar ogen zag, als ge verstaat wat ik bedoel. En ik zegge nog tegen haar, ik zegge: “Kind, let algelijk op als ge straks naar huis rijdt met den auto.”, maar ja, aan dat jonk volk is ’t er vaneigens geen zeggen aan en inderdaad, het scheelde niet veel toen dat ze van de parking reed of der was tewege were een pale gesneuveld. ’t Is heel haar vadere, peinsde ik nog bij mijzelven, dat het heel haar vadere is, is’t heel haar vadere.
Enfin, ge gaat er nog uwe pere mee afzien.

Gepost door: Drs. Johan Arend Happollati | 22-03-06

tis vreed bij skynet vertrouwen ze u niet en dedie van de winkel is al niet veel beter. Waar hebde gij dat aan verdiend??? En Mariette de nafte is duur dus om u een onnodige rit te besparen, molecule is morgen niet open: sluitingsdag. Kheb ook al eens aan een gesloten deur gestaan den donderdag.
groetjes

Gepost door: dingske | 22-03-06

Uwen boeke is ferm interessant, Marjetje.

Allez, en curieus danek ben om t vervolg van de serie te lezen, ne mensch zou er vol van schieten azo geiren dak ier kom.
Algelijk.. wat een schoon woordeke.. Vanaf nu zulde zien, marjetje ik gebruik het ook in mijn verhalinge.

Gepost door: Little Witch | 23-03-06

:))))))) Ha mariet, ik moet oek zoon drie kier per dag me aanmelde, da ga hie soems inderdaad hiel treig, ga ze da ma is goe zegge da in brussel, en goe da ge nog me auve otto meugt rye, dag veu u en de FONS

Gepost door: kathy | 23-03-06

De keu Fons zal op zijn - figuurlijke - tanden krijgen tijdens het kampioenschap! Bille en ikke zijn onze kieten al aan ' t insmeren zulle!

Gepost door: René Planchez | 24-03-06

De commentaren zijn gesloten.