20-03-06

Van Fons zijn ore en de hernia

Fons heeft zijn gazetteronde opgezegd vanwege een hernia aan zijn ore. De doktoor zeide het ook nog, dat hij zei dat ge toch geen hernia aan u ore kunt hebben maar Fons zeide dat dien doktoor zijn stiel niet kende en dat hij het algelijk voelde van zijn hernia aan zijn ore. Achter een groot onderhoud in de klinieke van onderzoekingen wierd het klaar dat er van een hernia niet geklapt mocht worden maar dat Fons zijn hoorappareil in zijn ore was geschoten van zo te liggen snokken met zijn hoofd in zijn bedde vanacht vanwege het accident met de pale.

Ze gaan dien appareil vanachternoene er were uitzuigen met een leezerstrale maar 't fijne wete'k er niet van want 't was een vreende moeilijken uitleg van de specialist van d'oren. Fons heeft er nog minder van verstaan vanwege de verstoppinge in zijn ore van de appareil.

We gaan met de velo naar de klinieke gaan (alletwee een mutse en een sjerpe) vanwege dat Fons ook zegt dat het niet betamelijk is om met een voiture te rijden als ge de claxons van de andere voituren niet hoort wat voor indelijkse accidenten kan zorgen.

Ik peinze van mijn brei mee te doen en binst de behandelinge van de leezer in de cafétaria een warme chocomel te drinken want voor daar heelsans bij te zijn is het ook moeilijk vanwege de druk van mijn bloedinge die alsan daalt binst crusjale momenten in mijn leven.

Van de pale die overende werd gereden heeft Fons ook nietend meer gehoord maar de kwestie is dat hij vanwege de appareil in zijn ore nietend kan horen en dat we momenteel nog geen zekerheden weten.

Planchez zal rare kijken dat zijn TamTam niet in de busse zit maar peinst ge dat hij al een keer is komen vragen hoe het met de ore van Fons is? Ge hoort daar nietend van als 't niet voor te reclameren is.

Tevens doet het gerucht de ronde dat schoolmeesterke Wim hem ferme mispakt heeft aan de cursus ter verhoginge van zijn positie en dat zijn nivoo al veels te lage is gebleken al achter drie keren lesse! En dat heeft dan zo'n wind in zijn broek. In de lesse voor de kinders op 't schole zelf een gendarm maar anderzijds wel te simpel voor de volginge van een cursus van algemene vooruitgang. En dat peinsde van inspecteur te worden, de blagaai.

En nu ga ik eerst een keer mijn haar wassen en in de krulspelden steken want 't springt weer naar alle kanten en de signaliseringe van pelletjes kwam van Cindy die zegde dat het lijk gesneeuwd hadde op mijn gilet.

10:39 Gepost door Mariette Courgette | Permalink | Commentaren (14) |  Facebook |

Commentaren

Pijnlijk Dat moet een zeer pijnlijk gebeuren zijn, voor Fons!! Een gehoorapparaat is wellicht een stuk vervelender dan een bril is. Buiten de piepjes waar vele gehoorapparaatdragers last van hebben, blijkt nu ook maar dat het een nog afgrijselijker effect heeft wanneer het te ver doorschiet...

Wenst u Fons veel sterkte van mij toe? Ik ben blij dat ik nog een bril- noch een gehoorapparaatdrager ben.

Gepost door: Rose | 20-03-06

Wat een miserie Op uw oude dag nog zoveel moeten beleven..
Wees toch maar content dat gulder malkander nog hebt..

Gepost door: Little Witch | 20-03-06

[schrijf hier uw eigen unieke titel, zoals alleen gij dat kunt] Kan het zijn dat Babelfish kapot is? Als ik de optie 'Vlaams' probeer trekt het op geen orgel!

(terwijl ik toch een hartelijk woordje over de Nederlandse grens spreek...)

En dan ga ik nu even zitten bijkomen.

Gepost door: Hoof | 20-03-06

Puinhoop Mariette,

ik had het kunnen denken dat je tijdens mijn korte afwezigheid overal de boel op stelten hebt gezet. Wat een puinhoop!
Denk maar niet dat je er zo vanaf komt met uw ongeval waarbij je zeker en vast Fons in de war bracht en de stakker zo tegen die paal reed. Het is zeker jou schuld dat Fons vluchtmisdrijf pleegde en ik zal dan ook niet nalaten mijn beste hooggeplaatste vrienden bij de politie in te lichten van dit voorval. Ik weet zeker dat ze jou voor een paar dagen "in de bak" zullen steken. Fons zal dan eindelijk eens gerust zijn. Ik zal ze trouwens ook eens vertellen in welk milieu Cindy zit, die mag voor mij ook de bak in.
En dan nog iets: hoe weet gij dat ik er bijna door was op mijn moeilijke cursus? Ik wil er U op wijzen dat ik maar één puntje te kort kwam op mijn mondelinge proef maar ze hebben gezegd dat ik volgend jaar mag terug komen. Ge zult dan niet meer lachen in uw boek wanneer je mijn resultaten zult zien.
Enfin, ik zal je nu maar laten want ik ben weer kwaad aan het worden. Doe de groetjes aan Fons en dat hij maar niet te veel luistert naar je!

Gepost door: meester Wim | 20-03-06

Wet op de privacy ! Waar dat gij en Fons zondag waart hé, dat is beschermd door de wet op de privacy en als ge aan die Lada niks ziet dan is er niks aan het handje.

Erg dat Fons daarvan zo gepakt is. Hopelijk krijgen ze dat apparaatje deruit zonder zijn buis van Eustachius te beschadigen.

Gepost door: ms | 20-03-06

de gastvrouwe zijzelve Ook benevens de ontroeringe van de vele schone reacties ook een bijna dramatisch moment aan mijn herte en een dalinge van het bloed van ten eerste den dienen die Hoof noemt (wie noemt er nu azzo zijn kind) en dan van eigens ook were van 't schoolmeesterke die peinst van zich te moeten vreken op mariette vanwege zijn desastreuze toesatnd van zijn rapport van de bijscholinge.
Eerst vanal een woordeke en een meninge voor menere Hoof die al ferme naast zij pedale schiet van dat orgel. In't vlaams krijgt ge er enen onder u orgel of trekt het op geen kloten. Vanwaar haalt diene mens dat danne dat dat hier op geen orgel trekt? Hij spreekt een ertelijk woordeke over de grenze zegt hij dan! Ge zoudt daar toch van in uwen onderboek pissen binst dat er volk op staat te kijken, van zo'n resonnemensels. Maar ook een bedankinge vaneigens dat hij zijn meninge zegt op de boek vanover de grenze als tevens ook een genoegzaamdoeninge aan madam Rose die ik een vreende ertelijke madam vind azzo van manieren en doeninge en dat ze ook inzat met Fons zijn ore waarvoor tevens een bedankinge van Fons zelve die ook zegt dat de zakens zijn gelijk dat ze zijn.
Tevens eveneens een terzakedoeninge van medeleven en compassie voor de vrouwe van de ketel die triestig is dat haar memé gegaan is en die ook in mijn boek schrijft dat zij een fan is en waarvan dat fons zegt dat hij gehoord hèt heeft van meneer urbain dat het een zeer snelle is en dat ik ook zegde dat dat van genen tel is op de boek van Mariette. Ik wense haar mijn innige deelneminge toe voor memé.
Waar ook een bedankinge aan vaste hangt is dat mauwmauw opkomt voor mij tegen 't schoolmeesterke die were peinsde van zich te moeten moeien met de zake van de pale, de kluntenoliebrood! Gelijk dat ze mij gaan in den bak steken binst dat Fons hier dan allene zoudt zitten en ziet ge hem al zitten want hij kan met moeite een ei bakken en heel de stove één destruatie als tij deraan staat. 'k Peinze dat ze hier gauwe zouden staan van kind en gezin moste het ooit zoverre komen.
En dus aansluitend een vreende opwellinge van een toestand van kolere voor 't schoolmeesterke en dat hij azzo moet voors doen als hij verstoten wil worden van de boek van mariette want achter mijn gat staan commeren met heel de strate over Cindy haar pale dat ge daarvoor van verder zult moeten komen dan van den malen hoek.
Dit gezegd hebbende ga'k ik nu een pille en een kalmant t'hope moeten pakken (met yougourt) voor were een brokke mijn zemels in goede banen te leiden. Maar ook een bedankinge voor vele mensen die anders in mijn boek schrijven en die er vandage nie aangeraakt zijn vanwege ziekte of gebrekkigheid van mariette (de bedankinge, niet de ziekte of de gebrekkigheid).

Gepost door: Mariette Courgette | 20-03-06

Pelletjes! Dag mevrouw Mariette! Wat een gezellig log heeft u. Ik moet wel bekennen dat mijn kennis van het Vlaams nog niet zodanig is dat ik alles kan volgen, maar oefening baart kunst.
En voor ik het vergeet, wat zijn pelletjes? Is dat roos?

Gepost door: Adriana | 20-03-06

Hallo 'k kom hier even piepen...
groetjes

Gepost door: MJ | 20-03-06

arme Fons wat gaat die mens nog al meemaken??? Ben eigenlijk benieuwd

Gepost door: dingske | 20-03-06

De gastvrouwe zijzelve Ge zoudt gij dat als vlaamse volksvrouwe niet azzo verwachten maar almeddekeer zijn het hier indelijks veel ollanders die vandage mijn boek komen lezen alsook een meninge ten beste geven. Fons zegt dat dat verzekers ligt aan 't feit dat ik gelijk een kaasboerinne uit Friesland ben op mijn foto. 'k heb hem daar azzo een kaasboerinne in zijn tabernakel gegeven dat hij ervan kermde.
Die ollanders vragen mij 't ei uit mijn gat maar ik wil bij maniere van beleefdheid een meninge lossen voor madam adriana en zeggen dat pelletjes inderdaad een vorme van roos is voor de gewone werkmens. 't Is hier juiste maar 't sjiek volk die roos hebben. Maar tevens een bedankinge dat zij een vrage in haar meninge doste steken want de meeste doen gewone gelijk dat ze het verstaan maar ze verstaan er juistmendalle nietend van, vanwaar een dankwoordeke aan adriana van over de grenze. Verder tevens ook een erkentelijken groet aan allen van Mariette en ook doei, zegt Fons want dat ze dat vele zeggen in Olland, zegt Fons.

Gepost door: Mariette | 21-03-06

Belofte maakt schuld. Dag Mariette. Ik ben bly dat Fons niet in den bak zit, dat Cindy niet in verwachtinge is ( zoe ze wok vuile manieren durven doen miskiens ?) en dat je gy nog oltied veel inspiratie hebt.
Lat joe niet doen van Meester Wim of van de comméren in joen stroate.
En bluven skryven hé !
Ge doet da goed !

Gepost door: Zeno | 21-03-06

lente goeiemorgen marietje. ge zou tnie zeggen maar tis lente vandaag. Ne warme groet van mij, zo da ge de warmte in Uw hart voelt.

Gepost door: cd | 21-03-06

De gastvrouwe Alsmede een werderkerige bedankinge voor madam Zeno en madam CD omdat zij op de laatste stekke ook nog ietwat hun meninge van het schoon were en tevens mijn kwaliteiten van schrijfsels en meningen kunnen appreciëren alwaar zij ook deugd van hebben van het te lezen.
Misschien nog een rechtezettinge van Cindy haar vuile manieren en dat ze zij noois geen lelijke manieren heeft maar dat het alsan een brokke nie haar schuld is maar eerder van het gebrek van een passende pille.
Ook de groeten en een bedankinge van Fons, zegt Fons.

Gepost door: Mariette | 21-03-06

De Tam-Tam Allez, ik ben content dat Fons zijn ronde opgeeft. Ik heb al een keer of drie naar den drukker moeten bellen voor te zeggen dat ik mijn gazette noois kreeg. Mijn gebeurs wel, dus zal da wel weer een ambetanterikkeheid van den Fons geweest te zijne.

Gepost door: René Planchez | 22-03-06

De commentaren zijn gesloten.