12-03-06

De uitschakelinge

Gisteren had ik te kampen met de uitschakelinge van mijn boek op tinternet. Ik gerochte er aan geen kanten op. Fons zei dat het gedachten waren maar achter dat hij er zelf ook niet opgerocht was het duidelijk dat mijn boek met een uitschakelinge te kampen had.

Maar geen treuringe, beste mensen, want hier is alweer Mariette Courgette met nieuws vanuit de strate. Het is alweder geen goed nieuws want Manse Bulte is vanochtend achter de hoogmesse door haar tallongs geschoten en ze is rats de kuite af. Een inwendige bloedinge dat ge het kost zien van albuiten want heel haar kuite zat schorteblauw. Fons, die nog EHBO heeft gedaan in 't leger zei vandeneerste keer dat het serieus was en maande afstand te bewaren tegenover de vele opgekomen ramptoeristen (ook van naburige straten want het was op het kerkeplein te doen achter de hoogmesse).

Ten gevolge van de bloeduitstortinge is Vivianne van 't rad (altijd prijs) van haar zelven gedraaid omdat ze tegen geen accidenten kan en mocht de 100 twee gekwetsten begroeten in plaats van één. De vervoeringe verliep kwaadaardig vanwege het vele kijklustige volk die de doorgang van de ambulance aanvankelijk in de weg stond maar Fons heeft hem daar dan mee bemoeid en het volk uit malkaar gedreven gelijk een boer zijn kudde schapen.

Nog een geluk dat het niet langs mijn dam gebeurd is want ge weet dat ik aan mijn dam tevens met een gevaarlijke hellinge zit waar 't gemeente nog altijd nietend aan gedaan heeft ondanks de vele telefoons en klachtenbrieven van Fons die op dat vlak eigentlijk een kalf is want moest het van mij zijn ik zou zelf eens naar burgemeester Moenaert gaan maar Fons belet mij dat omdat hij mij wil tegenhouden van dommigheden te doen, zegt hij.

Als lid van de missiekring sectie assebroeke ga ik vanachternoene tegen ten vijven in de vooravond een keer t'hope met Magda (voorzitster) op bezoek bij Vivianne van 't rad (altijd prijs) en zullen wij tebinst dat we daar toch zijn ook eens Manse Bulte gaan bekijken. Fons kan niet mee omdat hij zijn nette over de kiekens moet herspannen met het trapleerke omdat het is ommegewaaid van het stormachtig were (niet het trapleerke maar de nette van de kiekens).

Ik zal dan verslag doen op mijn boek van ons bezoek aan de klinieke want 'k peins van vanavond misschien ook nog eens in mijn boek te schrijven vanwege de uitsluitinge gisteren. Verders nog een bedankinge van Mariette voor haar talrijke lezers en ook de groeten van Fons aan de madam van de zonne en dat ze daar mee moet opletten van Fons zijn name in hoofdletters te zetten want hij steekt hem dan vanalles in zijn hoofd van lelijke manieren azzo.

16:47 Gepost door Mariette Courgette | Permalink | Commentaren (17) |  Facebook |

Commentaren

Netten ! Ik heb ergens gezien dat ze er een kamoeflage net van den troep over gehangen hadden. Zou dat niks voor Fons zijn kiekekot zijn ? Die waaien misschien zo rap niet weg.

Gepost door: ms | 12-03-06

Schijnheilige!!
Mevrouw Mariette,


het gaat duidelijk van kwaad naar erger met U!

Ik lees dat je zonder scrupules schijnheilig en devoot de pilaarbijter uithangt in de kerk terwijl uw bloedeigen dochter de duistere kant van het leven tegemoet gaat en zich zal onderwerpen aan wulpse uitspattingen zonder weerga!!

In uw taal, want mijn woorden begrijp je waarschijnlijk niet, heet dat "vuile manieren."

Hopelijk kan Fons, een verstandige en harde werker, jullie beiden weer
op het rechte pad helpen!

Groetjes aan Fons maar niet aan jou en je "vuile manieren" dochter.

Gepost door: meester Wim | 12-03-06

hahaha Marietje smijt Fons maar uit uw bedde als ge denkt dat dat beter zal zijn voor uw uitzicht 's morgens; en zeg hem dat ie zijn nette goed moet vastleggen, de mijne hangt er nog!
veel groetjes

Gepost door: dingske | 12-03-06

' hier de madam van de zon, kom de FONS ne goeieavond zegge, en meiske ge moet nie jaloes zen, kzal em gie zier doen, en veu u ok ne goeie avond en pas oep da ge nie valt.
(ps mag ik FONSKE zegge?)

Gepost door: kathy | 12-03-06

De gastvrouwe Mede mijn grote dank omdat ge allemaal in mijn boek zijt komen schrijven aan ms, dingske en ook kathy van de zonne van z'n eigens maar ge moet niet peinzen van mijn Fons helegangs zot te maken door constant zijn name in 't vet te zetten want hij kan daar echt niet tegen met de gevolgen van een wispelturigheid van zijn hormonale spiegelingen. Maar ge blijft van z'n eigens wel mijn vriendinne maar 't mag toch nietend verder zijn want ik ben i ook maar een vrouwe die soms ook de boetedoeninge van jaloesie moet doorstaan.

Alsmede een kawlijke meninge voor het schoolmeesterke die denkt van mij hier te moeten zwart maken vanege mijn gelove en dat ik pertangs elke weke ter kerke ga op d'eerste rije elke keer een euro in de schale en een brieftje als het een jaarmesse voor een kenisse is. Azzo zit ge dat bepaalde mensen eigentlijk niets anders te doen hebben dan achter u gat te klappen tebinst dat ze zelve eigentlijk nie waart zijn dat ge er een zinne zoudt aan besteden want het is slecht voor de bloedinge in de aderen die er dinne van word.

Vandaar dat er een schorsinge wordt opgelegd voor 't schoolmeesterke voor nog in de boek zijn meninge te zetten goed of kwaad 't zal al geen avance zijn want ik kan het niet meer aan van al die affronten te moeten horen van een brokke van een kwiestenbiebel die denkt dat hij 't warm water en 't wiel op én avond heeft uitgevonden en dat de kinders in de schole te beklagen zijn met zo'n kluntenoliebrood.

Gepost door: Mariette | 12-03-06

De gastvrouwe vanege moest vanwege zijn in de tweede reke. Met radikale groeten van Mariette die ook een keer kan missen in haar meninge.

Gepost door: Mariette | 12-03-06

Klein rechtzettinge ! Mijnen boek op tinternet bestaat bijna 3 jaar. Die verjaringe staat ook in nen boek, maar dan wel in den trouwboek van Zoneke als tweede in de rij.

;-)

Gepost door: ms | 12-03-06

De gastvrouwe Jamaar, mauwmauw, waarom staat er daar dan een 1 parmantig op u boek waardoor ik op het verkeerde been gezet werd? Ik dachte dus nie meer en nie minder dat de boek met een verjaringe werd gehuldigd en veel excuses van mariette voor de misse maar het is waarom dat ik u boek nog zolang nie ken. Azzo zegt Fons, Mariette, zegt hij, gij zijt algelijk ook een dwaze kalle van u azzo overal te moeien met de boeken van u vriendinnen maar wat weten de venten daarvan. Hij zou beter maken dat zijn nette goed boven de kiekens hangt, met al zijn bemoeizuchtigheden ook alsan.

Gepost door: Mariette Courgette | 12-03-06

Bedenkinge van de gastvrouwe Teware dat madam van de zonne u dochter is, mauwmauw, en dat het hier een verjaringe betreft van al haren kant. In dat geval is de wereld algelijk kleine (dat gij alle twee een boek hebt op 't zelfde internet is toch dat de wereld kleine is) en alsook een proficiateringe aan de madam van de zonne. En als ik vanb de zonne klap dan staat Fons de laatste tijd al van 't ene been op 't andere te wuppen bijgevolge zijn aandacht waarom zij alsan zijn name in het vet zet.

Gepost door: Mariette | 12-03-06

Ge zijt verschoond zenne Mariette ... maar ik kan er ook niet aan doen dat Zoneke persé verleden jaar nog een tweede kind moest krijgen.

En ik heb maar één dochter en dat is de madam van de zonne niet, want die ken ik azo lang nog niet, maar pas vanals wij in malkanders boek beginnen te schrijven zijn.

Gepost door: ms | 12-03-06

MARIETTE ik krijge compassie met u, vandaar dak uwe naam ook ne keer int vet gezet heb. Maak aan uwe Fons maar wijs dak ne knappe vent ben....
groetjes

Gepost door: dingske | 12-03-06

In de bres Beste Mariette,

Het doet me plezier uwen ''boek'' te lezen en ik ga hier dan ook eens in de bres springen voor u zie! Meester Wim zit u godganse dagen te verwijten en zwart te maken, terwijl hij zelf vergeet dat hij telke male een grove fout maakt! Meester is namelijk een titel die men enkel gebruikt voor zijn naam als men afgestudeerd is in de Rechten... En Wimmeke, ik denk dat zo'n studies u als schoolmeesterke zwaar het petje te boven gaan.... Laat brave mensen als Mariette dus eens met rust en kijk eens in eigen boezem! mvg, Dhr Gruwez

Gepost door: Dhr Gruwez | 12-03-06

Tam-tam Dag Marietje, wildegij eens vragen aan uwen Fons om mij niet te vergeten met de gazetteronde? Ik krijg nu al twee weken de Tam-tam nie meer in mijn busse, dus al zolang als uwen Fons de ronde doet. Ik zal toch nie moeten bellen naar den drukker hé? En wilde vragen dat hij rustig 't klepke van mijn brievenbusse dichtdoet? Zachtjes laten zakken en niet dichtklakken hé, want ik kan daar zo goe nie tegen. Allez, ik hoop dat den erreur van de bedelinge van de Fons en zijn gazetteronde hiermee van de baan is. Ons Rita zegt dat als ze u eens moet voeren met onzen auto naar uwen dochter in Oostkamp dat g'et maar moet vragen. Groetjes!

Gepost door: René Planchez | 12-03-06

de madamme van de zonne komt au en uwen aanhang ne groet brengen, is fonske al wa bekomen van de foto? daag

Gepost door: kathy | 13-03-06

Schorsing Mevrouw Mariette,

nu ben ik pas echt kwaad op U, omdat ik, als belangrijk leerkracht, een onverdiende schorsing oploop van uwentwege, iets wat mij in mijn rijke carrière nog nooit is overkomen!
En denk verdorie niet dat ik mij ga excuseren hé, en zeker niet tegen Dhr
Gruwez, die meent ook eens zijn zegje te moeten doen! Die zal waarschijnlijk wel dikwijls een advocaat nodig hebben gezien hij het toch zo goed weet.
Enfin, misschien krijg ik nog een kleine kans van je om mijn mening te schrijven in uw boek, ik zal eens mijn best doen en proberen iets goed neer te pennen over jou maar dat zie ik voorlopig niet zo goed zitten. Over meneer Planchez en Fons valt er wel veel goeds te schrijven maar ik weet niet of dat mag van jou.

Alvast veel groetjes Marietje !

Gepost door: Meester Wim | 13-03-06

Meester Wim Beste Meester Wim,
ge moogt u zo wroetig kolleirig nie maken. Da's slecht voor de kinders in uw klasse want ge neemt dat mee naar de klasse en die kinders verdienen da nie. Mariette kan der ook nie aan doen, da mens is azzo geboren. We hebben het niet getroffen hier met de gebeurs. Opgelet voor uwen bloeddruk dat ge niet aardig wordt van opwindinge en draaiingen van u dul te maken over wat in den boek van Mariette geschreven wordt. En bedankt voor de welgestelde woorden die ge mijn ricthing uitgeschreven hebt. De Fons zal ook content zijn van een keer zoiets te lezen, maar hij zal 't nie mogen zeggen al te luide of Mariette zal weer een week nie klappen tegen hem en nie koken ook nie zoals die kere dat hij poepeloere van de vroegmarkt thuisgekomen was en 't kieken aan 't spit vergeten was. Arme Fons, 't moe nie gemakkelijk zijn. Allez, Meester Wim, oud u goed en de groeten aan uw klasse van René Planchez.

Gepost door: René Planchez | 13-03-06

Een goe erte Proficiat, Meestere Wim, jen et gie Marietje al tefrente kèren e ki goed eur vet gegeven, mo 'k ondervin' ik nu toch da je gi ook prakezeert en twiefelt en j'n eigen afvroagt os je in de toekomste ook nog zo ard mo zien vor eur. 'k Peinzen ik da je gi uutendelijk toch ook e goe erte et.

Gepost door: Drs. Johan Arend Happollati | 14-03-06

De commentaren zijn gesloten.