06-03-06

van Mariette haar afwezigheid, de toestand

Beste lezers van de boek van Mariette. Het heeft een tijdeke geduurt maar het was de vorige dagen niet te doen voor in mijn boek te schrijven vanwege de vele werkzaamheden van Mariette en het rondgaan in de parochie voor de tombola van de missies (altijd prijs bij aankoop van 5 loten) Er koste bij Fiene Volleghems were nietend af, de gierige pinne da'k het zo lelijk moete zeggen!

Ik Mariette zeg u dat ik vanaf vandaag geen woorden meer zal vuilmaken aan meneer Planchez want dat het niet goed is voor mijn bloeddruk. Ik heb heel 't weekend te hoge gestaan en ik was bij momenten in een algehele toestand van draaingen en zeer aan mijn hoofd en allemaal de schuld van mijn bloed en van meneer Planchez.

Tot hier wat betreft meneer Planchez en zijn verwijderinge van aandacht in mijn boek. Nog een veranderinge in de toestand is dat wij nu hebben overgeschakeld van belgacom voor de telefonie naar telenet dat goedkoper is, zegt Fons. Wat er juist veranderd is weet ik eigenlijk niet want onze nummer is 't zelfde gebleven.

Wat nog is voorgekomen in de strate. Meneer Urbain moeste zaterdag een lezinge gaan geven op een literaire crochet met zijn gedichten en hij is maar de zondag na de noene geland. Zijn wijf in alle staten en meneer urbain zo zat als een kanon. 't Was wel van zijn vrouwe! 't Gink zodanig luide dat we kosten volgen van in onze keuken.

Het was dus wel een weekeinde van de grote gebeurtenissen maar ook is het electrisch vier in de badkamer uitgevallen vanwege ouderdom en verslijtinge. Fons die heel de boel uit malkaar heeft gehaald zegt achter dat hij het bekeken heeft dat we verzekers in kosten gaan moeten komen voor een nieuwe elektrische stove wat een ferme strepe is door de rekeninge van Fons en Mariette die normaal een keer in maart naar Brussel gingen gaan voor een keer te kijken naar het gekuiste atoom maar dat we gaan moeten wachten tot in april voor naar de gekuiste atoom te gaan kijken tot achter dat we die stove hebben gekocht. Fons gink een keer loeren op ebaaj maar hij graakte er niet op vandenochtend. Hij zegt dat dat daar nog van te hoge niet valt, zo'n stove maar dat ge sjanse moet hebben. Laat ons echter afwachten tot dat hij erop geraakt voor over prijzen te klappen want ik ken dadde, van die goedkoop!

In het weekende is ook Cindy, onze dochter, zonder werk gevallen vanwege een niet verlenginge van haar proefcontract en ook vanwege haar vrijage met Willy Vanhulle van de ijzermarchang Lode en dat ze daar veels te veel tijd instaak, zegt Fons, en azzo van haar werk vervreemde. Ze is nu aan 't kijken voor een intrim. 't Is t'hopen dat ze gauwe eentwat vindt want er is geen kot mee te houden en alsan dat muziek zo luide en zitten meezingen dat het niet te doen is van 't leven in huis.

Morgen meer over de toestand alhier. Een bedankinge van Mariette voor alle belangstellinge van de boek en dat ge ook u meninge mag zeggen in de boek uitgenome meneer planchez.

18:41 Gepost door Mariette Courgette | Permalink | Commentaren (8) |  Facebook |

Commentaren

Das al geen avans ... van op te spelen tegen ne vent die zo zat is as e kanon. Daarvan gaat alleen den bloeddruk omhoog. Maar daar kunde gij ook van meeklappen hé Mariette.

Het is toch wel erg dat die stoven allemaal in de winter kapot moeten gaan hé, in plaats van in de zomer als ze niet moeten branden.

Gepost door: ms | 06-03-06

* kom au ne zonnige goeiedag zegge, al is e dafalganneken geprombeerd, dochters he. veul change me de nieve koep en ni teveul inzitte me die van neust de deur, nog ne goeieavond en tot oep auve boek.

Gepost door: kathy | 06-03-06

Nieuwgiering Ja Mariette, ik had al verschillende keren komen kijken in uwen boek, en ik was verwonderd dat er geen nieuws te lezen viel. Anders werden we dagelijks getrakteerd met de feiten in de straat en het gezin. Voor de statistieken, op donderdagavond rond 23.40 was ik de 1.000 ste bezoeker in den boek. Houdt uw kalm, en schrijft aantijdens uw belevenissen in den boek.

Met de groeten van

Paul den Zwerver

Gepost door: Paul | 06-03-06

De gastvrouwe Dat het moeste in de winter geweest zijn dat het elektrische vier in de badkamer moeste uitgevallen zijn we zouden het nog nooit gezien hebben want het vier wordt noois aangezet binst de zomer vanwege de verspillinge van elentriek. En dat ik ook geen dafalgan mag pakken vanwege de dinnigheid van mijn bloed van de dotoor. Maar toch een bedankinge dat de mensen inzitten met de problemen en daar hun meninge van zeggen in de boek alsook een bedankinge voor Paul van de zwerver in leffinge dat hij espress komt om mee te zijn met de strate waarvoren een bedankinge van heel de strate (gene van meneer Planchez).

Gepost door: Mariette | 06-03-06

rene planchez Mevrouw mariette,

tot mijn spijt moet ik vaststellen dat een beter element, zijnde Rene Planchez uit uw boek verdwijnt. Weet echter dat deze persoon het goed meent en het niveau van U en de volledige straat op een hoger peil brengt. Moest ik in uw plaats zijn zou ik vragen of Rene Planchez nog een kacheltje op zolder heeft staan, ge zou het zeker krijgen van hem.

Alvast veel succes!!

Meester Wim

Gepost door: meester wim | 06-03-06

Twas.. wer plezant lezen. :-))) Sloppel! Morge wer nenieven dag.

Gepost door: nana | 06-03-06

ne goeien avond mariette, ik ben wok ne keer in joene boek komen lezen.
En amaai wat moakt gie doar allemoale mee in de stroate zeg, das nie te doen zeg. Ge moet u zekers nie loaten doen zunne.
En was ekik joen, ik zoe wok ne keer met cindy babbelen dat ze ure muziek wa stiller moet zetten, want das allemoale nie goe veur uwen bloeddruk zunne marrietje.
allee kwense joe nog ne goeien avond toe en slaapt seffes goe he

Gepost door: dragonlady | 06-03-06

De gastvrouwe zelve Ge zoud dat toch een doze krijt in hun gat duwen, die schoolmeesters met al hun grote manieren maar ik mariette van de boek zeg neen tegen meneer planchez omwille van de niet te doene verwerpelijkheden die hij in mijn boek placeerde alvorens te klappen met mariette en fond, die het ook azzo peinst. En dat was mijn gedacht en mijn meninge, schoolmeester van achter de vijven. Daar sè, ge kunt hem in u zal steken want ik ben stijf dul op u. Daardoor geen bedankinge van mariette ook al kwaamt ge met een meninge ten berde in mijn boek.

Gepost door: Mariette | 07-03-06

De commentaren zijn gesloten.